________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________
VCCU01B   VCCU - Steuergerät 'Ladesteuerung' (18A04) VCCU - Блок управления 'Управление процессом зарядки' (18A04) VCCU - Ohjainlaite 'Latauksen ohjaus' (18A04) VCCU - Styrenhet 'Laddstyrsystem' (18A04) VCCU - Módulo de comando'Controle de carga' (18A04) VCCU - 컨트롤 유닛 '충전 제어' (18A04) VCCU - Електронен блок за управление 'Управление на заряда' (18A04) VCCU - Εγκέφαλος 'Έλεγχος φόρτισης' (18A04) VCCU - Control unit 'Charging control' (18A04) VCCU - Centralina di comando'Comando carica' (18A04) VCCU - Calculateur'Commande de charge' (18A04) VCCU - 'Töltésvezérlés' vezérlőegység (18A04) VCCU - Unidad de control 'Control de carga' (18A04) VCCU - 控制单元'充电控制' (18A04) VCCU - Řídicí jednotka 'Řízení nabíjení' (18A04) VCCU - Upravljačka jedinica'Upravljanje punjenjem' (18A04) VCCU - コントロール・ユニット '充電制御' (18A04) VCCU - Krmilnik 'Nadzor polnjenja' (18A04) VCCU - Moduł sterujący'Sterowanie ładowaniem' (18A04) VCCU - Styreenhed 'Ladestyring' (18A04) VCCU - Calculator'Comandă de încărcare' (18A04) VCCU - Kumanda kutusu 'Şarj kumandası' (18A04) VCCU - Regeleenheid 'Oplaadregeling' (18A04)
000001 Dummy DTC - unused but required for Diogenes export
00F0E2 VCCU Fehler: Der Ladevorgang ist nicht möglich, da das Signal 'Autostart' deaktiviert ist. VCCU Неисправность: Процесс зарядки невозможен, так как сигнал 'Autostart' деактивирован. VCCU Virhe: Lataaminen ei ole mahdollista, koska signaali 'Autostart' on deaktivoitu. VCCU Fel: Laddning är inte möjlig eftersom signalen 'Autostart' är deaktiverad. VCCU Falha: O procedimento de carga não é possível porque o sinal 'Autostart' está desativado. VCCU 오류: 신호 'Autostart'이(가) 비활성화되어 충전할 수 없습니다. VCCU Грешка: Зарядният процес не е възможно, защото сигнал 'Autostart' е деактивиран. VCCU Βλαβη: Η διαδικασία φόρτισης δεν είναι δυνατή, καθώς έχει απενεργοποιηθεί το σήμα 'Autostart'. VCCU Fault: The charging process is not possible because signal 'Autostart' is deactivated. VCCU Errore: La ricarica non è possibile, perché il segnale 'Autostart' è disattivato. VCCU Défaut : La charge n'est pas possible car le signal 'Autostart' est désactivé. VCCU Hiba: A töltési folyamat nem lehetséges, mert a 'Autostart' jel deaktiválva van. VCCU Error: No es posible el proceso de carga porque la señal 'Autostart' está desactivada. VCCU 错误: 充电过程无法进行,因为信号'Autostart'被停用。 VCCU Chyba: Proces nabíjení není možný, protože je signál 'Autostart' deaktivovaný. VCCU Greška: Postupak punjenja nije moguć, jer je signal 'Autostart' deaktiviran. VCCU エラー: 信号'Autostart'が非アクティブであるため、充電プロセスは不可能です。 VCCU Napaka: Postopek polnjenja ni možen, ker je signal 'Autostart' deaktiviran. VCCU Błąd: Ładowanie niemożliwe, ponieważ sygnał 'Autostart' jest wyłączony. VCCU Fejl: Opladningen er ikke mulig, da signalet 'Autostart' er deaktiveret. VCCU Eroare: Procedura de încărcare nu este posibilă, deoarece semnalul 'Autostart' este dezactivat. VCCU Arıza: 'Autostart' sinyali devre dışı olduğu için şarj işlemi mümkün değil. VCCU Storing: Er kan niet worden opgeladen, omdat signaal 'Autostart' is gedeactiveerd.
00F8E0 DCCU Fehler: Das Steuergerät 'DCCU' hat Übertemperatur. DCCU Неисправность: Блок управления 'DCCU' имеет повышенную температуру. DCCU Virhe: Ohjainlaitteen 'DCCU' lämpötila on liian korkea. DCCU Fel: Styrenhet 'DCCU' har övertemperatur. DCCU Falha: 'DCCU' O módulo de comando está superaquecido. DCCU 오류: 컨트롤 유닛 'DCCU'이(가) 과열되었습니다. DCCU Грешка: Електронният блок за управление 'DCCU' има повишена температура. DCCU Βλαβη: Ο εγκέφαλος 'DCCU' εμφανίζει υπερθέρμανση. DCCU Fault: Control unit 'DCCU' has overtemperature. DCCU Errore: La centralina di comando 'DCCU' presenta una temperatura eccessiva. DCCU Défaut : Le calculateur 'DCCU' présente une surchauffe. DCCU Hiba: A 'DCCU' vezérlőegység hőmérséklete túl nagy. DCCU Error: La unidad de control 'DCCU' tiene una temperatura demasiado alta. DCCU 错误: 'DCCU'控制单元温度过高。 DCCU Chyba: Řídicí jednotka 'DCCU' má nadměrnou teplotu. DCCU Greška: Upravljačka jedinica 'DCCU' ima previsoku temperaturu. DCCU エラー: コントロール・ユニット'DCCU'が過熱しています。 DCCU Napaka: Temperatura krmilnika 'DCCU' je previsoka. DCCU Błąd: Moduł sterujący 'DCCU' ma nadmierną temperaturę. DCCU Fejl: Styreenhed 'DCCU' har overtemperatur. DCCU Eroare: Calculatorul 'DCCU' are temperatură excesivă. DCCU Arıza: 'DCCU' kumanda kutusunda aşırı sıcaklık var. DCCU Storing: Regeleenheid 'DCCU' heeft te hoge temperatuur.
00F8EF DCCU Warnung : Das Steuergerät 'DCCU' hat Übertemperatur. DCCU Предупреждение : Блок управления 'DCCU' имеет повышенную температуру. DCCU Varoitus : Ohjainlaitteen 'DCCU' lämpötila on liian korkea. DCCU Varning : Styrenhet 'DCCU' har övertemperatur. DCCU Advertência : 'DCCU' O módulo de comando está superaquecido. DCCU 경고 : 컨트롤 유닛 'DCCU'이(가) 과열되었습니다. DCCU Предупреждение : Електронният блок за управление 'DCCU' има повишена температура. DCCU Προσοχή : Ο εγκέφαλος 'DCCU' εμφανίζει υπερθέρμανση. DCCU Warning : Control unit 'DCCU' has overtemperature. DCCU Avvertenza : La centralina di comando 'DCCU' presenta una temperatura eccessiva. DCCU Avertissement : Le calculateur 'DCCU' présente une surchauffe. DCCU Figyelmeztetés : A 'DCCU' vezérlőegység hőmérséklete túl nagy. DCCU Advertencia : La unidad de control 'DCCU' tiene una temperatura demasiado alta. DCCU 警告 : 'DCCU'控制单元温度过高。 DCCU Varování : Řídicí jednotka 'DCCU' má nadměrnou teplotu. DCCU Upozorenje : Upravljačka jedinica 'DCCU' ima previsoku temperaturu. DCCU 警告 : コントロール・ユニット'DCCU'が過熱しています。 DCCU Opozorilo : Temperatura krmilnika 'DCCU' je previsoka. DCCU Ostrzeżenie : Moduł sterujący 'DCCU' ma nadmierną temperaturę. DCCU Advarsel : Styreenhed 'DCCU' har overtemperatur. DCCU Avertizare : Calculatorul 'DCCU' are temperatură excesivă. DCCU Uyarı : 'DCCU' kumanda kutusunda aşırı sıcaklık var. DCCU Waarschuwing : Regeleenheid 'DCCU' heeft te hoge temperatuur.
00F8F0 DCCU Alarm : Das Steuergerät 'DCCU' hat Übertemperatur. DCCU Тревожная сигнализация : Блок управления 'DCCU' имеет повышенную температуру. DCCU Hälytys : Ohjainlaitteen 'DCCU' lämpötila on liian korkea. DCCU Larm : Styrenhet 'DCCU' har övertemperatur. DCCU Alarme : 'DCCU' O módulo de comando está superaquecido. DCCU 알람 : 컨트롤 유닛 'DCCU'이(가) 과열되었습니다. DCCU Аларма : Електронният блок за управление 'DCCU' има повишена температура. DCCU Συναγερμός : Ο εγκέφαλος 'DCCU' εμφανίζει υπερθέρμανση. DCCU Alarm : Control unit 'DCCU' has overtemperature. DCCU Allarme : La centralina di comando 'DCCU' presenta una temperatura eccessiva. DCCU Alarme : Le calculateur 'DCCU' présente une surchauffe. DCCU Riasztás : A 'DCCU' vezérlőegység hőmérséklete túl nagy. DCCU Alarma : La unidad de control 'DCCU' tiene una temperatura demasiado alta. DCCU 报警 : 'DCCU'控制单元温度过高。 DCCU Alarm : Řídicí jednotka 'DCCU' má nadměrnou teplotu. DCCU Alarm : Upravljačka jedinica 'DCCU' ima previsoku temperaturu. DCCU アラーム : コントロール・ユニット'DCCU'が過熱しています。 DCCU Alarm : Temperatura krmilnika 'DCCU' je previsoka. DCCU Alarm : Moduł sterujący 'DCCU' ma nadmierną temperaturę. DCCU Alarm : Styreenhed 'DCCU' har overtemperatur. DCCU Alarmă : Calculatorul 'DCCU' are temperatură excesivă. DCCU Alarm : 'DCCU' kumanda kutusunda aşırı sıcaklık var. DCCU Alarm : Regeleenheid 'DCCU' heeft te hoge temperatuur.
01F0E2 VCCU Fehler: Der Ladevorgang ist nicht möglich, weil das Steuergerät 'DCCU' mindestens ein Problem mit dem Hochvolt-Bordnetz hat. VCCU Неисправность: Процесс зарядки невозможен, т.к. блок управления 'DCCU' имеет минимум одну проблему высоковольтной бортовой сети. VCCU Virhe: Lataus ei ole mahdollista, koska ohjainlaitteessa 'DCCU' on ainakin yksi korkeajännite-sähköjärjestelmän ongelma. VCCU Fel: Laddning är inte möjlig eftersom styrenhet 'DCCU' har minst ett problem med bilens högvoltssystem. VCCU Falha: O processo de carga não é possível, pois o módulo de comando 'DCCU' tem no mínimo um problema da rede de bordo de alta tensão. VCCU 오류: 컨트롤 유닛 'DCCU'에 고전압 차량 전원 시스템 문제가 최소 하나 있어 충전 절차를 실행할 수 없습니다. VCCU Грешка: Процесът на зареждане не е възможен, защото електронен блок 'DCCU' има поне един проблем на високоволтовата бордова мрежа. VCCU Βλαβη: Η διαδικασία φόρτισης δεν είναι δυνατή, καθώς ο εγκέφαλος 'DCCU' παρουσιάζει τουλάχιστον ένα πρόβλημα του ηλεκτρικού κυκλώματος οχήματος υψηλής τάσης. VCCU Fault: The charging process is not possible because control unit 'DCCU' has detected at least one problem of the high-voltage on-board electrical system. VCCU Errore: La fase di carica non è possibile perché la centralina di comando 'DCCU' presenta almeno un problema di rete di bordo ad alto voltaggio. VCCU Défaut : L'opération de charge n'est pas possible car le calculateur 'DCCU' a au moins un problème du réseau de bord haute tension. VCCU Hiba: A töltési folyamat nem lehetséges, mert a 'DCCU' vezérlőegységnek legalább egy nagyfeszültségű elektromos hálózat problémája van. VCCU Error: El proceso de carga no es posible porque la unidad de control 'DCCU' tiene al menos un problema de la red de a bordo de alto voltaje. VCCU 错误: 充电过程无法进行,因为控制单元'DCCU'至少有一个高电压车载电气系统的问题。 VCCU Chyba: Proces nabíjení není možný, protože má řídicí jednotka 'DCCU' minimálně jeden problém s vysokonapěťovou sítí vozidla. VCCU Greška: Postupak punjenja nije moguć, jer upravljačka jedinica 'DCCU' ima najmanje jedan problem u visokonaponskoj mreži. VCCU エラー: コントロール・ユニット'DCCU'に高電圧車両電源回路のエラーが1個以上あるため、充電プロセスが実行できません。 VCCU Napaka: Postopek polnjenja ni mogoč, ker ima krmilnik 'DCCU' najmanj eno težavo visokonapetostnega električnega omrežja. VCCU Błąd: Proces ładowania jest niemożliwy, ponieważ w module sterującym 'DCCU' występuje co najmniej jeden problem związany z instalacją wysokiego napięcia. VCCU Fejl: Opladning er ikke mulig, fordi styreenhed 'DCCU' mindst har et problem med køretøjets højvoltsnet. VCCU Eroare: Procesul de încărcare nu este posibil, deoarece calculatorul 'DCCU' are cel puțin o problemă a rețelei de bord de înaltă tensiune. VCCU Arıza: Şarj işlemi mümkün değil, çünkü 'DCCU' kumanda cihazı en azından yüksek voltaj araç şebekesinin bir problemine sahip. VCCU Storing: Opladen is niet mogelijk, omdat regeleenheid 'DCCU' minstens één probleem met hoogspanningsboordnet heeft herkend.
01F8E0 DCCU Fehler: Das Steuergerät 'DCCU' hat Überspannung am Hochvolt-Zwischenkreis erkannt. DCCU Неисправность: Блок управления 'DCCU' опознал повышенное напряжение в высоковольтной промежуточной цепи. DCCU Virhe: Ohjainlaite 'DCCU' on tunnistanut ylijännitteen korkeajännite-välipiirissä. DCCU Fel: Styrenheten 'DCCU' har registrerat överspänning i högvoltsmellankretsen. DCCU Falha: O módulo de comando 'DCCU' detectou sobretensão no circuito intermediário de alta voltagem. DCCU 오류: 컨트롤 유닛 'DCCU'이(가) 고전압 중간 회로에서 과전압을 감지했습니다. DCCU Грешка: Електронен блок 'DCCU' е разпознал свръхнапрежение на високоволтовия междинен кръг. DCCU Βλαβη: Ο εγκέφαλος 'DCCU' αναγνώρισε υπέρταση στο ενδιάμεσο κύκλωμα υψηλής τάσης. DCCU Fault: Control unit 'DCCU' has detected overvoltage at the high-voltage intermediate circuit. DCCU Errore: La centralina di comando'DCCU' ha rilevato sovratensione nel circuito intermedio ad alto voltaggio. DCCU Défaut : Le calculateur 'DCCU' a détecté une surtension sur le circuit intermédiaire haute tension. DCCU Hiba: A 'DCCU' vezérlőegység túl nagy feszültséget ismert fel a nagyfeszültségű közbenső áramkörben. DCCU Error: La unidad de control 'DCCU' ha detectado sobretensión en el circuito intermedio de alto voltaje. DCCU 错误: 控制单元'DCCU'已识别到高压中间回路上电压过高。 DCCU Chyba: Řídicí jednotka 'DCCU' rozpoznala přepětí u vysokonapěťového meziobvodu. DCCU Greška: Upravljačka jedinica 'DCCU' je prepoznala previsoki napon na visokonaponskom međukrugu. DCCU エラー: コントロールユニット'DCCU'が高電圧中間回路で過電圧を検知しました。 DCCU Napaka: Krmilnik 'DCCU' je zaznal prenapetost na visokovoltnem vmesnem tokokrogu. DCCU Błąd: Moduł sterujący 'DCCU' rozpoznał zbyt wysokie napięcie na obwodzie pośrednim wysokiego napięcia. DCCU Fejl: Styreenheden 'DCCU' har registreret overspænding på højvoltsmellemkredsen. DCCU Eroare: Calculatorul 'DCCU' a detectat supratensiune la circuitul intermediar de înaltă tensiune. DCCU Arıza: 'DCCU' kumanda cihazı yüksek voltaj ara devresinde aşırı gerilim algıladı. DCCU Storing: Regeleenheid 'DCCU' heeft te hoge spanning bij hoogspanningstussenkring herkend.
01F8F0 DCCU Fehler: Das Steuergerät 'DCCU' hat Überspannung am Hochvolt-Zwischenkreis erkannt. DCCU Неисправность: Блок управления 'DCCU' опознал повышенное напряжение в высоковольтной промежуточной цепи. DCCU Virhe: Ohjainlaite 'DCCU' on tunnistanut ylijännitteen korkeajännite-välipiirissä. DCCU Fel: Styrenheten 'DCCU' har registrerat överspänning i högvoltsmellankretsen. DCCU Falha: O módulo de comando 'DCCU' detectou sobretensão no circuito intermediário de alta voltagem. DCCU 오류: 컨트롤 유닛 'DCCU'이(가) 고전압 중간 회로에서 과전압을 감지했습니다. DCCU Грешка: Електронен блок 'DCCU' е разпознал свръхнапрежение на високоволтовия междинен кръг. DCCU Βλαβη: Ο εγκέφαλος 'DCCU' αναγνώρισε υπέρταση στο ενδιάμεσο κύκλωμα υψηλής τάσης. DCCU Fault: Control unit 'DCCU' has detected overvoltage at the high-voltage intermediate circuit. DCCU Errore: La centralina di comando'DCCU' ha rilevato sovratensione nel circuito intermedio ad alto voltaggio. DCCU Défaut : Le calculateur 'DCCU' a détecté une surtension sur le circuit intermédiaire haute tension. DCCU Hiba: A 'DCCU' vezérlőegység túl nagy feszültséget ismert fel a nagyfeszültségű közbenső áramkörben. DCCU Error: La unidad de control 'DCCU' ha detectado sobretensión en el circuito intermedio de alto voltaje. DCCU 错误: 控制单元'DCCU'已识别到高压中间回路上电压过高。 DCCU Chyba: Řídicí jednotka 'DCCU' rozpoznala přepětí u vysokonapěťového meziobvodu. DCCU Greška: Upravljačka jedinica 'DCCU' je prepoznala previsoki napon na visokonaponskom međukrugu. DCCU エラー: コントロールユニット'DCCU'が高電圧中間回路で過電圧を検知しました。 DCCU Napaka: Krmilnik 'DCCU' je zaznal prenapetost na visokovoltnem vmesnem tokokrogu. DCCU Błąd: Moduł sterujący 'DCCU' rozpoznał zbyt wysokie napięcie na obwodzie pośrednim wysokiego napięcia. DCCU Fejl: Styreenheden 'DCCU' har registreret overspænding på højvoltsmellemkredsen. DCCU Eroare: Calculatorul 'DCCU' a detectat supratensiune la circuitul intermediar de înaltă tensiune. DCCU Arıza: 'DCCU' kumanda cihazı yüksek voltaj ara devresinde aşırı gerilim algıladı. DCCU Storing: Regeleenheid 'DCCU' heeft te hoge spanning bij hoogspanningstussenkring herkend.
02F0E2 VCCU No charging possible due to HVPN problems in ACCU
02F8E1 DCCU Fehler: Das Steuergerät 'DCCU' hat Unterspannung am Hochvolt-Zwischenkreis erkannt. DCCU Неисправность: Блок управления 'DCCU' опознал пониженное напряжение в высоковольтной промежуточной цепи. DCCU Virhe: Ohjainlaite 'DCCU' on tunnistanut alijännitteen korkeajännite-välipiirissä. DCCU Fel: Styrenheten 'DCCU' har registrerat underspänning i högvoltsmellankretsen. DCCU Falha: O módulo de comando 'DCCU' detectou subtensão no circuito intermediário de alta voltagem. DCCU 오류: 컨트롤 유닛 'DCCU'이(가) 고전압 중간 회로에서 저전압을 감지했습니다. DCCU Грешка: Електронен блок 'DCCU' е разпознал понижено напрежение на високоволтовия междинен кръг. DCCU Βλαβη: Ο εγκέφαλος 'DCCU' αναγνώρισε υπόταση στο ενδιάμεσο κύκλωμα υψηλής τάσης. DCCU Fault: Control unit 'DCCU' has detected undervoltage at the high-voltage intermediate circuit. DCCU Errore: La centralina di comando'DCCU' ha rilevato sottotensione nel circuito intermedio ad alto voltaggio. DCCU Défaut : Le calculateur 'DCCU' a détecté une sous-tension sur le circuit intermédiaire haute tension. DCCU Hiba: A 'DCCU' vezérlőegység túl kicsi feszültséget ismert fel a nagyfeszültségű közbenső áramkörben. DCCU Error: La unidad de control 'DCCU' ha detectado subtensión en el circuito intermedio de alto voltaje. DCCU 错误: 控制单元'DCCU'已识别到高压中间回路上电压过低。 DCCU Chyba: Řídicí jednotka 'DCCU' rozpoznala podpětí u vysokonapěťového meziobvodu. DCCU Greška: Upravljačka jedinica 'DCCU' je prepoznala nizak napon na visokonaponskom međukrugu. DCCU エラー: コントロールユニット'DCCU'が高電圧中間回路で電圧不足を検知しました。 DCCU Napaka: Krmilnik 'DCCU' je zaznal podnapetost na visokovoltnem vmesnem tokokrogu. DCCU Błąd: Moduł sterujący 'DCCU' rozpoznał zbyt niskie napięcie na obwodzie pośrednim wysokiego napięcia. DCCU Fejl: Styreenheden 'DCCU' har registreret underspænding på højvoltsmellemkredsen. DCCU Eroare: Calculatorul 'DCCU' a detectat tensiune insuficientă la circuitul intermediar de înaltă tensiune. DCCU Arıza: 'DCCU' kumanda cihazı yüksek voltaj ara devresinde düşük gerilim algıladı. DCCU Storing: Regeleenheid 'DCCU' heeft te lage spanning bij hoogspanningstussenkring herkend.
02F8F2 DCCU DCLink undervoltage Alarm
03F0E2 VCCU Fehler: Die fahrzeugseitige Isolationsüberwachung kann nicht ausgeschaltet werden. VCCU Неисправность: Контроль изоляции на кузове невозможно выключить. VCCU Virhe: Auton puoleista eristysvalvontaa ei voida kytkeä pois päältä. VCCU Fel: Isolationsvakten på fordonssidan kan inte avaktiveras. VCCU Falha: O monitoramento de isolação no veículo não pode ser desligado. VCCU 오류: 차량 절연 감시 장치를 끌 수 없습니다. VCCU Грешка: Следенето на изолацията от страната на автомобила не може да се изключи. VCCU Βλαβη: Δεν είναι δυνατή η απενεργοποίηση της επιτήρησης απομόνωσης του οχήματος. VCCU Fault: The on-board insulation monitoring cannot be switched off. VCCU Errore: La sorveglianza dell'isolamento del veicolo non può essere disinserita. VCCU Défaut : La surveillance de l'isolation côté véhicule ne peut pas être coupée. VCCU Hiba: A gépkocsioldali szigetelésfelügyeletet nem lehet kikapcsolni. VCCU Error: La vigilancia del aislamiento en el lado del vehículo no se puede desconectar. VCCU 错误: 车辆侧的绝缘监测无法关闭。 VCCU Chyba: Kontrolu izolace na straně vozidla nelze vypnout. VCCU Greška: Nadzor izolacije na strani vozila ne može da se isključi. VCCU エラー: ボディ側の絶縁モニタをオフにできません。 VCCU Napaka: Nadzora izolacije v vozilu ni mogoče izključiti. VCCU Błąd: Wyłączenie monitorowania izolacji od strony pojazdu jest niemożliwe. VCCU Fejl: Isoleringsovervågningen på køretøjssiden kan ikke frakobles. VCCU Eroare: Monitorizarea izolației pe partea autovehiculului nu poate fi decuplată. VCCU Arıza: Araç tarafındaki izolasyon denetimi devreden çıkarılamaz. VCCU Storing: Isolatiecontrole aan voertuigzijde kan niet worden uitgeschakeld.
03F8EC DCCU Fehler: Das Schütz des Steuergeräts 'DCCU' klemmt geschlossen. DCCU Неисправность: Контактор блока управления 'DCCU' заедает в замкнутом положении. DCCU Virhe: Ohjainlaitteen 'DCCU' suojarele takertelee kiinni-asennossa. DCCU Fel: Kontaktorn för styrenhet 'DCCU' fastnar i stängt läge. DCCU Falha: O contator do módulo de comando 'DCCU' prende fechado. DCCU 오류: 컨트롤 유닛 'DCCU'의 게이트 이(가) 닫힌 채로 끼었습니다. DCCU Грешка: Контактор на електронен блок 'DCCU' заяжда в затворено положение. DCCU Βλαβη: Ο διακόπτης προστασίας του εγκεφάλου 'DCCU' μαγκώνει σε κλειστή θέση. DCCU Fault: Contactor of control unit 'DCCU' is jammed closed. DCCU Errore: Il contattore della centralina di comando 'DCCU' è bloccato e rimane chiuso. DCCU Défaut : Le disjoncteur du calculateur 'DCCU' se bloque en position fermée. DCCU Hiba: A 'DCCU' vezérlőegység védőkapcsolója zárt állapotban szorul. DCCU Error: El contactor de la unidad de control 'DCCU' está atascado cerrado. DCCU 错误: 控制单元'DCCU'的接触器卡在闭合状态。 DCCU Chyba: Stykač řídicí jednotky 'DCCU' je zablokovaný v sepnutém stavu. DCCU Greška: Zaštitna sklopka upravljačke jedinice 'DCCU' je zatvorena i zaglavljena. DCCU エラー: コントロール・ユニット'DCCU'の接触器が固着して閉じています。 DCCU Napaka: Kontaktor krmilnika 'DCCU' se zatika v zaprtem položaju. DCCU Błąd: Stycznik modułu sterującego 'DCCU' jest zakleszczony w położeniu zamkniętym. DCCU Fejl: Kontaktor for styreenhed 'DCCU' er fastklemt i lukket tilstand. DCCU Eroare: Contactorul al calculatorului 'DCCU' se blochează închis. DCCU Arıza: 'DCCU' kumanda cihazının kontaktörü kapalı durumda sıkışıp kalıyor. DCCU Storing: Veiligheidsschakelaar van regeleenheid 'DCCU' klemt in gesloten toestand.
03F8F0 DCCU Fehler: Das Schütz des Steuergeräts 'DCCU' klemmt geschlossen. DCCU Неисправность: Контактор блока управления 'DCCU' заедает в замкнутом положении. DCCU Virhe: Ohjainlaitteen 'DCCU' suojarele takertelee kiinni-asennossa. DCCU Fel: Kontaktorn för styrenhet 'DCCU' fastnar i stängt läge. DCCU Falha: O contator do módulo de comando 'DCCU' prende fechado. DCCU 오류: 컨트롤 유닛 'DCCU'의 게이트 이(가) 닫힌 채로 끼었습니다. DCCU Грешка: Контактор на електронен блок 'DCCU' заяжда в затворено положение. DCCU Βλαβη: Ο διακόπτης προστασίας του εγκεφάλου 'DCCU' μαγκώνει σε κλειστή θέση. DCCU Fault: Contactor of control unit 'DCCU' is jammed closed. DCCU Errore: Il contattore della centralina di comando 'DCCU' è bloccato e rimane chiuso. DCCU Défaut : Le disjoncteur du calculateur 'DCCU' se bloque en position fermée. DCCU Hiba: A 'DCCU' vezérlőegység védőkapcsolója zárt állapotban szorul. DCCU Error: El contactor de la unidad de control 'DCCU' está atascado cerrado. DCCU 错误: 控制单元'DCCU'的接触器卡在闭合状态。 DCCU Chyba: Stykač řídicí jednotky 'DCCU' je zablokovaný v sepnutém stavu. DCCU Greška: Zaštitna sklopka upravljačke jedinice 'DCCU' je zatvorena i zaglavljena. DCCU エラー: コントロール・ユニット'DCCU'の接触器が固着して閉じています。 DCCU Napaka: Kontaktor krmilnika 'DCCU' se zatika v zaprtem položaju. DCCU Błąd: Stycznik modułu sterującego 'DCCU' jest zakleszczony w położeniu zamkniętym. DCCU Fejl: Kontaktor for styreenhed 'DCCU' er fastklemt i lukket tilstand. DCCU Eroare: Contactorul al calculatorului 'DCCU' se blochează închis. DCCU Arıza: 'DCCU' kumanda cihazının kontaktörü kapalı durumda sıkışıp kalıyor. DCCU Storing: Veiligheidsschakelaar van regeleenheid 'DCCU' klemt in gesloten toestand.
04F0E2 VCCU Fehler: Ein Ladevorgang am Ladegerät ist nicht möglich. VCCU Неисправность: Процесс зарядки на зарядном устройстве невозможен. VCCU Virhe: Lataus latauslaitteella ei ole mahdollista. VCCU Fel: Det går inte att ladda vid batteriladdaren. VCCU Falha: Não é possível um procedimento de carga no carregador. VCCU 오류: 충전기에서의 충전 절차가 불가합니다. VCCU Грешка: Не е възможен заряден процес на зарядното устройство. VCCU Βλαβη: Δεν είναι δυνατή η διαδικασία φόρτισης στον φορτιστή. VCCU Fault: A charging process at the charger is not possible. VCCU Errore: Una fase di carica sul caricabatteria non è possibile. VCCU Défaut : Une opération de charge sur le chargeur n'est pas possible. VCCU Hiba: A töltési folyamat a töltőkészüléknél nem lehetséges. VCCU Error: Un proceso de carga en el cargador no es posible. VCCU 错误: 充电器上无法进行充电过程。 VCCU Chyba: Proces nabíjení u dobíjecího přístroje není možný. VCCU Greška: Postupak punjenja na punjaču nije moguć. VCCU エラー: 充電器の充電プロセスができません。 VCCU Napaka: Postopek polnjenja na polnilniku ni mogoč. VCCU Błąd: Proces ładowania poprzez ładowarkę jest niemożliwy. VCCU Fejl: Opladeren kan ikke oplades. VCCU Eroare: Nu este posibilă o procedură de încărcare la redresor. VCCU Arıza: Şarj cihazında bir şarj işlemi mümkün değil. VCCU Storing: Opladen met lader is niet mogelijk.
04F8EC DCCU Fehler: Das Schütz des Steuergeräts 'DCCU' klemmt offen. DCCU Неисправность: Контактор блока управления 'DCCU' заедает в разомкнутом положении. DCCU Virhe: Ohjainlaitteen 'DCCU' suojarele takertelee auki-asennossa. DCCU Fel: Kontaktorn för styrenhet 'DCCU' fastnar i öppet läge. DCCU Falha: O contator do módulo de comando 'DCCU' prende aberto. DCCU 오류: 컨트롤 유닛 'DCCU'의 게이트 이(가) 열린 채로 끼었습니다. DCCU Грешка: Контактор на електронен блок 'DCCU' заяжда в отворено положение. DCCU Βλαβη: Ο διακόπτης προστασίας του εγκεφάλου 'DCCU' μαγκώνει σε ανοιχτή θέση. DCCU Fault: Contactor of control unit 'DCCU' is jammed open. DCCU Errore: Il contattore della centralina di comando 'DCCU' è bloccato e rimane aperto. DCCU Défaut : Le disjoncteur du calculateur 'DCCU' se bloque en position ouverte. DCCU Hiba: A 'DCCU' vezérlőegység automata biztosítéka nyitott állapotban szorul. DCCU Error: El contactor de la unidad de control 'DCCU' está atascado abierto. DCCU 错误: 控制单元'DCCU'的接触器卡在断开状态。 DCCU Chyba: Stykač řídicí jednotky 'DCCU' je zablokovaný v nesepnutém stavu. DCCU Greška: Zaštitna sklopka upravljačke jedinice 'DCCU' je otvorena i zaglavljena. DCCU エラー: コントロール・ユニット'DCCU'の接触器が固着して開いています。 DCCU Napaka: Kontaktor krmilnika 'DCCU' se zatika v odprtem položaju. DCCU Błąd: Stycznik modułu sterującego 'DCCU' jest zakleszczony w położeniu otwartym. DCCU Fejl: Kontaktor til styreenhed 'DCCU' er fastklemt i åben tilstand. DCCU Eroare: Contactorul al calculatorului 'DCCU' se blochează deschis. DCCU Arıza: 'DCCU' kumanda cihazının kontaktörü açık durumda sıkışıp kalıyor. DCCU Storing: Veiligheidsschakelaar van regeleenheid 'DCCU' klemt in geopende toestand.
04F8F0 DCCU Fehler: Das Schütz des Steuergeräts 'DCCU' klemmt offen. DCCU Неисправность: Контактор блока управления 'DCCU' заедает в разомкнутом положении. DCCU Virhe: Ohjainlaitteen 'DCCU' suojarele takertelee auki-asennossa. DCCU Fel: Kontaktorn för styrenhet 'DCCU' fastnar i öppet läge. DCCU Falha: O contator do módulo de comando 'DCCU' prende aberto. DCCU 오류: 컨트롤 유닛 'DCCU'의 게이트 이(가) 열린 채로 끼었습니다. DCCU Грешка: Контактор на електронен блок 'DCCU' заяжда в отворено положение. DCCU Βλαβη: Ο διακόπτης προστασίας του εγκεφάλου 'DCCU' μαγκώνει σε ανοιχτή θέση. DCCU Fault: Contactor of control unit 'DCCU' is jammed open. DCCU Errore: Il contattore della centralina di comando 'DCCU' è bloccato e rimane aperto. DCCU Défaut : Le disjoncteur du calculateur 'DCCU' se bloque en position ouverte. DCCU Hiba: A 'DCCU' vezérlőegység automata biztosítéka nyitott állapotban szorul. DCCU Error: El contactor de la unidad de control 'DCCU' está atascado abierto. DCCU 错误: 控制单元'DCCU'的接触器卡在断开状态。 DCCU Chyba: Stykač řídicí jednotky 'DCCU' je zablokovaný v nesepnutém stavu. DCCU Greška: Zaštitna sklopka upravljačke jedinice 'DCCU' je otvorena i zaglavljena. DCCU エラー: コントロール・ユニット'DCCU'の接触器が固着して開いています。 DCCU Napaka: Kontaktor krmilnika 'DCCU' se zatika v odprtem položaju. DCCU Błąd: Stycznik modułu sterującego 'DCCU' jest zakleszczony w położeniu otwartym. DCCU Fejl: Kontaktor til styreenhed 'DCCU' er fastklemt i åben tilstand. DCCU Eroare: Contactorul al calculatorului 'DCCU' se blochează deschis. DCCU Arıza: 'DCCU' kumanda cihazının kontaktörü açık durumda sıkışıp kalıyor. DCCU Storing: Veiligheidsschakelaar van regeleenheid 'DCCU' klemt in geopende toestand.
05F0E2 VCCU Fehler: Die Gleichspannung am Hochvolt-Zwischenkreis im Steuergerät 'DCCU' ist unplausibel. VCCU Неисправность: Постоянное напряжение в высоковольтной промежуточной цепи в блоке управления 'DCCU' недостоверно. VCCU Virhe: Ohjainlaitteen 'DCCU' korkeajännite-välipiirin tasajännite ei ole uskottava. VCCU Fel: Likspänningen i högvoltsmellankretsen i styrenheten 'DCCU' är osannolik. VCCU Falha: A tensão contínua no circuito intermediário de alta voltagem no módulo de comando 'DCCU' está implausível. VCCU 오류: 컨트롤 유닛 'DCCU'의 고전압 중간 회로 직류 전압이 올바르지 않습니다. VCCU Грешка: Постоянното напрежение на високоволтовия междинен кръг в електронния блок 'DCCU' е недостоверно. VCCU Βλαβη: Η συνεχής τάση στο ενδιάμεσο κύκλωμα υψηλής τάσης στον εγκέφαλο 'DCCU' είναι μη έγκυρη. VCCU Fault: The direct voltage at the high-voltage intermediate circuit in control unit 'DCCU' is implausible. VCCU Errore: La tensione continua sul circuito intermedio ad alto voltaggio nella centralina di comando 'DCCU' non è plausibile. VCCU Défaut : La tension continue sur le circuit intermédiaire haute tension du calculateur 'DCCU' n'est pas plausible. VCCU Hiba: Az egyenfeszültség a nagyfeszültségű közbenső áramkörben a 'DCCU' vezérlőegységben nem plauzibilis. VCCU Error: La tensión continua en el circuito intermedio de alto voltaje en la unidad de control 'DCCU' no es plausible. VCCU 错误: 控制单元'DCCU'中的高压中间回路直流电压不可信。 VCCU Chyba: Stejnosměrné napětí u vysokonapěťového meziobvodu v řídicí jednotce 'DCCU' je nevěrohodné. VCCU Greška: Jednosmerni napon na visokonaponskom međukrugu u upravljačkoj jedinici 'DCCU' nije odgovarajući. VCCU エラー: コントロールユニット'DCCU'内の高電圧中間回路の直流電圧が異常です。 VCCU Napaka: Enosmerna napetost na visokovoltnem vmesnem tokokrogu v krmilniku 'DCCU' ni sprejemljiva. VCCU Błąd: Napięcie stałe na obwodzie pośrednim wysokiego napięcia w module sterującym 'DCCU' jest nieprawidłowe. VCCU Fejl: Jævnspændingen på højvoltsmellemkredsen i styreenheden 'DCCU' er usandsynlig. VCCU Eroare: Tensiunea continuă la circuitul intermediar de înaltă tensiune în calculatorul 'DCCU' este ne-plauzibilă. VCCU Arıza: 'DCCU' kumanda cihazındaki yüksek voltaj ara devresini doğru gerilim uygun değil. VCCU Storing: Gelijkspanning bij hoogspanningstussenkring in regeleenheid 'DCCU' is niet plausibel.
05F8E0 DCCU Fehler: Die Spannung an der Klemme 30 des Steuergeräts 'DCCU' ist zu hoch (Überspannung). DCCU Неисправность: Напряжение на клемме 30 блока управления 'DCCU' слишком велико (повышенное напряжение). DCCU Virhe: Jännite virtapiiri 30 ohjainlaitteella 'DCCU' on liian suuri (ylijännite). DCCU Fel: Spänningen på klämma 30 till styrenheten 'DCCU' är för hög (överspänning). DCCU Falha: A tensão do terminal 30 do módulo de comando 'DCCU' está muito alta (sobre tensão). DCCU 오류: 컨트롤 유닛 'DCCU' 단자 30의 전압이 너무 높습니다( 과전압). DCCU Грешка: Напрежението на клема 30 на електронния блок за управление 'DCCU' е прекалено високо (свръхнапрежение). DCCU Βλαβη: Η τάση στον ακροδέκτη 30 του εγκεφάλου 'DCCU' είναι πολύ υψηλή (υπερβολική τάση). DCCU Fault: The voltage at circuit 30 of control unit 'DCCU' is too high (overvoltage). DCCU Errore: La tensione di alimentazione sul morsetto 30 della centralina di comando 'DCCU' è eccessiva (sovratensione). DCCU Défaut : La tension à la borne 30 du calculateur 'DCCU' est trop élevée (surtension). DCCU Hiba: A feszültség a kapocsponton 30 a vezérlőegységnél 'DCCU' túl nagy (túl nagy feszültség). DCCU Error: La tensión en el borne 30 de la unidad de control 'DCCU' es demasiado elevada (sobretensión). DCCU 错误: 控制单元'DCCU'的接头30上电压过高(过电压)。 DCCU Chyba: Napětí na svorce 30 řídicí jednotky 'DCCU' je příliš vysoké (přepětí). DCCU Greška: Napon na klemi 30 upravljačke jedinice 'DCCU' je suviše visok(previsoki napon). DCCU エラー: コントロール・ユニット 'DCCU' のターミナル 30 の電圧が高すぎます (過電圧)。 DCCU Napaka: Napajalna napetost na sponki 30 krmilnika 'DCCU' je previsoka (prenapetost). DCCU Błąd: Napięcie na zacisku 30 modułu sterującego 'DCCU' jest zbyt wysokie (nadmierne napięcie). DCCU Fejl: Spænding klemme 30 styreenhed 'DCCU' er for høj (overspænding). DCCU Eroare: Tensiunea la clema 30 a calculatorului 'DCCU' este prea mare (supratensiune). DCCU Arıza: Kumanda cihazının 'DCCU' uç 30 'daki gerilimi çok yüksek (aşırı gerilim). DCCU Storing: Spanning op klem 30 van regeleenheid 'DCCU' is te hoog.
05F8F0 DCCU Fehler: Die Spannung an der Klemme 30 des Steuergeräts 'DCCU' ist zu hoch (Überspannung). DCCU Неисправность: Напряжение на клемме 30 блока управления 'DCCU' слишком велико (повышенное напряжение). DCCU Virhe: Jännite virtapiiri 30 ohjainlaitteella 'DCCU' on liian suuri (ylijännite). DCCU Fel: Spänningen på klämma 30 till styrenheten 'DCCU' är för hög (överspänning). DCCU Falha: A tensão do terminal 30 do módulo de comando 'DCCU' está muito alta (sobre tensão). DCCU 오류: 컨트롤 유닛 'DCCU' 단자 30의 전압이 너무 높습니다( 과전압). DCCU Грешка: Напрежението на клема 30 на електронния блок за управление 'DCCU' е прекалено високо (свръхнапрежение). DCCU Βλαβη: Η τάση στον ακροδέκτη 30 του εγκεφάλου 'DCCU' είναι πολύ υψηλή (υπερβολική τάση). DCCU Fault: The voltage at circuit 30 of control unit 'DCCU' is too high (overvoltage). DCCU Errore: La tensione di alimentazione sul morsetto 30 della centralina di comando 'DCCU' è eccessiva (sovratensione). DCCU Défaut : La tension à la borne 30 du calculateur 'DCCU' est trop élevée (surtension). DCCU Hiba: A feszültség a kapocsponton 30 a vezérlőegységnél 'DCCU' túl nagy (túl nagy feszültség). DCCU Error: La tensión en el borne 30 de la unidad de control 'DCCU' es demasiado elevada (sobretensión). DCCU 错误: 控制单元'DCCU'的接头30上电压过高(过电压)。 DCCU Chyba: Napětí na svorce 30 řídicí jednotky 'DCCU' je příliš vysoké (přepětí). DCCU Greška: Napon na klemi 30 upravljačke jedinice 'DCCU' je suviše visok(previsoki napon). DCCU エラー: コントロール・ユニット 'DCCU' のターミナル 30 の電圧が高すぎます (過電圧)。 DCCU Napaka: Napajalna napetost na sponki 30 krmilnika 'DCCU' je previsoka (prenapetost). DCCU Błąd: Napięcie na zacisku 30 modułu sterującego 'DCCU' jest zbyt wysokie (nadmierne napięcie). DCCU Fejl: Spænding klemme 30 styreenhed 'DCCU' er for høj (overspænding). DCCU Eroare: Tensiunea la clema 30 a calculatorului 'DCCU' este prea mare (supratensiune). DCCU Arıza: Kumanda cihazının 'DCCU' uç 30 'daki gerilimi çok yüksek (aşırı gerilim). DCCU Storing: Spanning op klem 30 van regeleenheid 'DCCU' is te hoog.
06F0E3 Das Steuergerät 'DCCU' hat Überspannung am Hochvolt-Zwischenkreis erkannt. Блок управления 'DCCU' опознал повышенное напряжение в высоковольтной промежуточной цепи. Ohjainlaite 'DCCU' on tunnistanut ylijännitteen korkeajännite-välipiirissä. Styrenheten 'DCCU' har registrerat överspänning i högvoltsmellankretsen. O módulo de comando 'DCCU' detectou sobretensão no circuito intermediário de alta voltagem. 컨트롤 유닛 'DCCU'이(가) 고전압 중간 회로에서 과전압을 감지했습니다. Електронен блок 'DCCU' е разпознал свръхнапрежение на високоволтовия междинен кръг. Ο εγκέφαλος 'DCCU' αναγνώρισε υπέρταση στο ενδιάμεσο κύκλωμα υψηλής τάσης. Control unit 'DCCU' has detected overvoltage at the high-voltage intermediate circuit. La centralina di comando'DCCU' ha rilevato sovratensione nel circuito intermedio ad alto voltaggio. Le calculateur 'DCCU' a détecté une surtension sur le circuit intermédiaire haute tension. A 'DCCU' vezérlőegység túl nagy feszültséget ismert fel a nagyfeszültségű közbenső áramkörben. La unidad de control 'DCCU' ha detectado sobretensión en el circuito intermedio de alto voltaje. 控制单元'DCCU'已识别到高压中间回路上电压过高。 Řídicí jednotka 'DCCU' rozpoznala přepětí u vysokonapěťového meziobvodu. Upravljačka jedinica 'DCCU' je prepoznala previsoki napon na visokonaponskom međukrugu. コントロールユニット'DCCU'が高電圧中間回路で過電圧を検知しました。 Krmilnik 'DCCU' je zaznal prenapetost na visokovoltnem vmesnem tokokrogu. Moduł sterujący 'DCCU' rozpoznał zbyt wysokie napięcie na obwodzie pośrednim wysokiego napięcia. Styreenheden 'DCCU' har registreret overspænding på højvoltsmellemkredsen. Calculatorul 'DCCU' a detectat supratensiune la circuitul intermediar de înaltă tensiune. 'DCCU' kumanda cihazı yüksek voltaj ara devresinde aşırı gerilim algıladı. Regeleenheid 'DCCU' heeft te hoge spanning bij hoogspanningstussenkring herkend.
06F8E1 DCCU Fehler: Die Spannung an der Klemme 30 des Steuergeräts 'DCCU' ist zu gering (Unterspannung). DCCU Неисправность: Напряжение на клемме 30 блока управления 'DCCU' слишком мало (пониженное напряжение). DCCU Virhe: Jännite virtapiiri 30 ohjainlaitteella 'DCCU' on liian pieni (alijännite). DCCU Fel: Spänningen på klämma 30 till styrenheten 'DCCU' är för låg (underspänning). DCCU Falha: A tensão do terminal 30 do módulo de comando 'DCCU' está muito baixa (baixa tensão). DCCU 오류: 컨트롤 유닛 'DCCU' 단자 30의 전압이 너무 적습니다( 저전압). DCCU Грешка: Напрежението на клема 30 на блока за управление 'DCCU' е прекалено слабо (поднапрежение). DCCU Βλαβη: Η τάση στον ακροδέκτη 30 του εγκεφάλου 'DCCU' είναι πολύ χαμηλή (χαμηλή τάση). DCCU Fault: The voltage at circuit 30 of control unit 'DCCU' is too low (undervoltage). DCCU Errore: La tensione di alimentazione sul morsetto 30 della centralina di comando 'DCCU' è insufficiente (sottotensione). DCCU Défaut : La tension à la borne 30 du calculateur 'DCCU' est trop faible (sous-tension). DCCU Hiba: A feszültség a kapocsponton 30 a vezérlőegységen 'DCCU' túl kicsi (túl kicsi feszültség). DCCU Error: La tensión en el borne 30 de la unidad de control 'DCCU' es demasiado baja (subtensión). DCCU 错误: 控制单元'DCCU'的接头30上电压过低(欠电压)。 DCCU Chyba: Napětí na svorce 30 řídicí jednotky 'DCCU' je příliš nízké (podpětí). DCCU Greška: Napon na klemi 30 upravljačke jedinice 'DCCU' je suviše nizak(nizak napon). DCCU エラー: コントロール・ユニット 'DCCU' のターミナル 30 の電圧が低すぎます (電圧不足)。 DCCU Napaka: Napetost na sponki 30 krmilnika 'DCCU' je prenizka (podnapetost). DCCU Błąd: Napięcie na zacisku 30 modułu sterującego 'DCCU' jest zbyt niskie (zbyt niskie napięcie). DCCU Fejl: Spænding klemme 30 styreenhed 'DCCU' er for lav (underspænding). DCCU Eroare: Tensiunea la clema 30 a calculatorului 'DCCU' este prea mică (tensiune scăzută). DCCU Arıza: Kumanda cihazının 'DCCU' uç 30 'daki gerilimi çok düşük (düşük gerilim). DCCU Storing: Spanning op klem 30 van regeleenheid 'DCCU' is te laag.
06F8F2 DCCU Fehler: Die Spannung an der Klemme 30 des Steuergeräts 'DCCU' ist zu gering (Unterspannung). DCCU Неисправность: Напряжение на клемме 30 блока управления 'DCCU' слишком мало (пониженное напряжение). DCCU Virhe: Jännite virtapiiri 30 ohjainlaitteella 'DCCU' on liian pieni (alijännite). DCCU Fel: Spänningen på klämma 30 till styrenheten 'DCCU' är för låg (underspänning). DCCU Falha: A tensão do terminal 30 do módulo de comando 'DCCU' está muito baixa (baixa tensão). DCCU 오류: 컨트롤 유닛 'DCCU' 단자 30의 전압이 너무 적습니다( 저전압). DCCU Грешка: Напрежението на клема 30 на блока за управление 'DCCU' е прекалено слабо (поднапрежение). DCCU Βλαβη: Η τάση στον ακροδέκτη 30 του εγκεφάλου 'DCCU' είναι πολύ χαμηλή (χαμηλή τάση). DCCU Fault: The voltage at circuit 30 of control unit 'DCCU' is too low (undervoltage). DCCU Errore: La tensione di alimentazione sul morsetto 30 della centralina di comando 'DCCU' è insufficiente (sottotensione). DCCU Défaut : La tension à la borne 30 du calculateur 'DCCU' est trop faible (sous-tension). DCCU Hiba: A feszültség a kapocsponton 30 a vezérlőegységen 'DCCU' túl kicsi (túl kicsi feszültség). DCCU Error: La tensión en el borne 30 de la unidad de control 'DCCU' es demasiado baja (subtensión). DCCU 错误: 控制单元'DCCU'的接头30上电压过低(欠电压)。 DCCU Chyba: Napětí na svorce 30 řídicí jednotky 'DCCU' je příliš nízké (podpětí). DCCU Greška: Napon na klemi 30 upravljačke jedinice 'DCCU' je suviše nizak(nizak napon). DCCU エラー: コントロール・ユニット 'DCCU' のターミナル 30 の電圧が低すぎます (電圧不足)。 DCCU Napaka: Napetost na sponki 30 krmilnika 'DCCU' je prenizka (podnapetost). DCCU Błąd: Napięcie na zacisku 30 modułu sterującego 'DCCU' jest zbyt niskie (zbyt niskie napięcie). DCCU Fejl: Spænding klemme 30 styreenhed 'DCCU' er for lav (underspænding). DCCU Eroare: Tensiunea la clema 30 a calculatorului 'DCCU' este prea mică (tensiune scăzută). DCCU Arıza: Kumanda cihazının 'DCCU' uç 30 'daki gerilimi çok düşük (düşük gerilim). DCCU Storing: Spanning op klem 30 van regeleenheid 'DCCU' is te laag.
07F0E3 VCCU DC plug-in charger overvoltage limiter permanently active
07F8E0 DCCU Fehler: Das Steuergerät 'DCCU' hat Überstrom in der Stromrichtung. DCCU Неисправность: Блок управления 'DCCU' имеет повышенный ток в направлении тока. DCCU Virhe: Ohjainlaitteessa 'DCCU' on ylivirta virran kulkusuunnassa. DCCU Fel: Styrenheten 'DCCU' har överström i strömriktningen. DCCU Falha: O módulo de comando 'DCCU' tem corrente excessiva no sentido da corrente. DCCU 오류: 컨트롤 유닛 'DCCU'에 전류 방향의 과전류가 있습니다. DCCU Грешка: Електронен блок 'DCCU' има свръхток в посоката на тока. DCCU Βλαβη: Ο εγκέφαλος 'DCCU' παρουσιάζει υπερβολική ένταση ρεύματος στην κατεύθυνση του ρεύματος. DCCU Fault: Control unit 'DCCU' has overcurrent in the current direction. DCCU Errore: La centralina di comando 'DCCU' presenta sovracorrente nella direzione di flusso. DCCU Défaut : Le calculateur 'DCCU' présente une surintensité de courant dans le sens du courant. DCCU Hiba: A 'DCCU' vezérlőegységnél túl nagy áramerősség áll fenn az áram irányában. DCCU Error: La unidad de control 'DCCU' tiene sobreintensidad en el sentido del flujo. DCCU 错误: 控制单元'DCCU'的电流方向有过载电流。 DCCU Chyba: Řídicí jednotka 'DCCU' má nadměrný proud ve směru proudu. DCCU Greška: Upravljačka jedinica 'DCCU' ima suviše jaku struju u smeru struje. DCCU エラー: コントロール・ユニット'DCCU'は電流方向に過電流があります。 DCCU Napaka: Krmilnik 'DCCU' ima prevelik tok v smeri toka. DCCU Błąd: Moduł sterujący 'DCCU' ma nadmierne natężenie prądu w kierunku przepływu prądu. DCCU Fejl: Styreenhed 'DCCU' har overstrøm i strømretningen. DCCU Eroare: Calculatorul 'DCCU' are curent în exces în direcția curentului. DCCU Arıza: 'DCCU' kumanda cihazında akım yönünde aşırı akım var. DCCU Storing: Regeleenheid 'DCCU' heeft te hoge stroom in stroomrichting.
07F8F0 DCCU Fehler: Das Steuergerät 'DCCU' hat Überstrom in der Stromrichtung. DCCU Неисправность: Блок управления 'DCCU' имеет повышенный ток в направлении тока. DCCU Virhe: Ohjainlaitteessa 'DCCU' on ylivirta virran kulkusuunnassa. DCCU Fel: Styrenheten 'DCCU' har överström i strömriktningen. DCCU Falha: O módulo de comando 'DCCU' tem corrente excessiva no sentido da corrente. DCCU 오류: 컨트롤 유닛 'DCCU'에 전류 방향의 과전류가 있습니다. DCCU Грешка: Електронен блок 'DCCU' има свръхток в посоката на тока. DCCU Βλαβη: Ο εγκέφαλος 'DCCU' παρουσιάζει υπερβολική ένταση ρεύματος στην κατεύθυνση του ρεύματος. DCCU Fault: Control unit 'DCCU' has overcurrent in the current direction. DCCU Errore: La centralina di comando 'DCCU' presenta sovracorrente nella direzione di flusso. DCCU Défaut : Le calculateur 'DCCU' présente une surintensité de courant dans le sens du courant. DCCU Hiba: A 'DCCU' vezérlőegységnél túl nagy áramerősség áll fenn az áram irányában. DCCU Error: La unidad de control 'DCCU' tiene sobreintensidad en el sentido del flujo. DCCU 错误: 控制单元'DCCU'的电流方向有过载电流。 DCCU Chyba: Řídicí jednotka 'DCCU' má nadměrný proud ve směru proudu. DCCU Greška: Upravljačka jedinica 'DCCU' ima suviše jaku struju u smeru struje. DCCU エラー: コントロール・ユニット'DCCU'は電流方向に過電流があります。 DCCU Napaka: Krmilnik 'DCCU' ima prevelik tok v smeri toka. DCCU Błąd: Moduł sterujący 'DCCU' ma nadmierne natężenie prądu w kierunku przepływu prądu. DCCU Fejl: Styreenhed 'DCCU' har overstrøm i strømretningen. DCCU Eroare: Calculatorul 'DCCU' are curent în exces în direcția curentului. DCCU Arıza: 'DCCU' kumanda cihazında akım yönünde aşırı akım var. DCCU Storing: Regeleenheid 'DCCU' heeft te hoge stroom in stroomrichting.
08F0E2 VCCU HV-enable hardware DCCU implausible on
08F8E0 DCCU Fehler: Das Steuergerät 'DCCU' hat Überstrom in umgekehrter Stromrichtung. DCCU Неисправность: Блок управления 'DCCU' имеет повышенный ток в обратном направлении тока. DCCU Virhe: Ohjainlaitteessa 'DCCU' on ylivirta päinvastaisessa virran kulkusuunnassa. DCCU Fel: Styrenheten 'DCCU' har överström i omvänd strömriktning. DCCU Falha: O módulo de comando 'DCCU' tem corrente excessiva no sentido inverso da corrente. DCCU 오류: 컨트롤 유닛 'DCCU'에 전류 반대 방향의 과전류가 있습니다. DCCU Грешка: Електронен блок 'DCCU' има свръхток в обратна посока на тока. DCCU Βλαβη: Ο εγκέφαλος 'DCCU' παρουσιάζει υπερβολική ένταση ρεύματος στην αντίθετη κατεύθυνση από την κατεύθυνση του ρεύματος. DCCU Fault: Control unit 'DCCU' has overcurrent in the opposite direction to the current. DCCU Errore: La centralina di comando 'DCCU' presenta sovracorrente nella direzione di flusso inversa. DCCU Défaut : Le calculateur 'DCCU' présente une surintensité de courant dans le sens inverse du courant. DCCU Hiba: A 'DCCU' vezérlőegységnél túl nagy áramerősség áll fenn az áram irányával ellentétes irányban. DCCU Error: La unidad de control 'DCCU' tiene sobreintensidad en el sentido del flujo contrario. DCCU 错误: 控制单元'DCCU'在电流的相反方向有过载电流。 DCCU Chyba: Řídicí jednotka 'DCCU' má nadměrný proud v opačném směru proudu. DCCU Greška: Upravljačka jedinica 'DCCU' ima suviše jaku struju suprotno od smera struje. DCCU エラー: コントロール・ユニット'DCCU'は逆の電流方向に過電流があります。 DCCU Napaka: Krmilnik 'DCCU' ima prevelik tok v nasprotni smeri toka. DCCU Błąd: Moduł sterujący 'DCCU' ma nadmierne natężenie prądu w kierunku odwrotnym do przepływu prądu. DCCU Fejl: Styreenhed 'DCCU' har overstrøm i omvendt strømretning. DCCU Eroare: Calculatorul 'DCCU' are curent în exces în direcția inversă a curentului. DCCU Arıza: 'DCCU' kumanda cihazında akım yönünün tersinde aşırı akım var. DCCU Storing: Regeleenheid 'DCCU' heeft te hoge stroom in omgekeerde stroomrichting.
08F8F0 DCCU Fehler: Das Steuergerät 'DCCU' hat Überstrom in umgekehrter Stromrichtung. DCCU Неисправность: Блок управления 'DCCU' имеет повышенный ток в обратном направлении тока. DCCU Virhe: Ohjainlaitteessa 'DCCU' on ylivirta päinvastaisessa virran kulkusuunnassa. DCCU Fel: Styrenheten 'DCCU' har överström i omvänd strömriktning. DCCU Falha: O módulo de comando 'DCCU' tem corrente excessiva no sentido inverso da corrente. DCCU 오류: 컨트롤 유닛 'DCCU'에 전류 반대 방향의 과전류가 있습니다. DCCU Грешка: Електронен блок 'DCCU' има свръхток в обратна посока на тока. DCCU Βλαβη: Ο εγκέφαλος 'DCCU' παρουσιάζει υπερβολική ένταση ρεύματος στην αντίθετη κατεύθυνση από την κατεύθυνση του ρεύματος. DCCU Fault: Control unit 'DCCU' has overcurrent in the opposite direction to the current. DCCU Errore: La centralina di comando 'DCCU' presenta sovracorrente nella direzione di flusso inversa. DCCU Défaut : Le calculateur 'DCCU' présente une surintensité de courant dans le sens inverse du courant. DCCU Hiba: A 'DCCU' vezérlőegységnél túl nagy áramerősség áll fenn az áram irányával ellentétes irányban. DCCU Error: La unidad de control 'DCCU' tiene sobreintensidad en el sentido del flujo contrario. DCCU 错误: 控制单元'DCCU'在电流的相反方向有过载电流。 DCCU Chyba: Řídicí jednotka 'DCCU' má nadměrný proud v opačném směru proudu. DCCU Greška: Upravljačka jedinica 'DCCU' ima suviše jaku struju suprotno od smera struje. DCCU エラー: コントロール・ユニット'DCCU'は逆の電流方向に過電流があります。 DCCU Napaka: Krmilnik 'DCCU' ima prevelik tok v nasprotni smeri toka. DCCU Błąd: Moduł sterujący 'DCCU' ma nadmierne natężenie prądu w kierunku odwrotnym do przepływu prądu. DCCU Fejl: Styreenhed 'DCCU' har overstrøm i omvendt strømretning. DCCU Eroare: Calculatorul 'DCCU' are curent în exces în direcția inversă a curentului. DCCU Arıza: 'DCCU' kumanda cihazında akım yönünün tersinde aşırı akım var. DCCU Storing: Regeleenheid 'DCCU' heeft te hoge stroom in omgekeerde stroomrichting.
09F0E2 VCCU HV-enable hardware DCCU impausible off
09F8E0 DCCU Fehler: Die Vorladung der Hochvoltbatterie ist fehlgeschlagen. DCCU Неисправность: Предварительная зарядка высоковольтной АКБ не удалась. DCCU Virhe: Korkeajänniteakun esilataus epäonnistui. DCCU Fel: Förladdning av högvoltsbatteriet misslyckades. DCCU Falha: A carga preliminar da bateria de alta tensão falhou. DCCU 오류: 고전압 배터리 프리차징에 실패했습니다. DCCU Грешка: Предварителното зареждане на високоволтовата акумулаторна батерия е неуспешно. DCCU Βλαβη: Η προφόρτιση της μπαταρίας υψηλής τάσης απέτυχε. DCCU Fault: Precharging of the high-voltage battery has failed. DCCU Errore: La precarica della batteria ad alto voltaggio non è riuscita. DCCU Défaut : La précharge de la batterie haute tension a échoué. DCCU Hiba: A nagyfeszültségű akkumulátor előtöltése sikertelen. DCCU Error: La precarga de la batería de alto voltaje ha fallido. DCCU 错误: 高电压蓄电池的预充电失败。 DCCU Chyba: Předběžné dobíjení vysokonapěťového akumulátoru se nezdařilo. DCCU Greška: Predpunjenje baterije visokog napona nije uspelo. DCCU エラー: 高電圧バッテリのプレチャージに失敗しました。 DCCU Napaka: Predpolnjenje visokonapetostnega akumulatorja ni uspelo. DCCU Błąd: Wstępne ładowanie akumulatora wysokiego napięcia nie powiodło się. DCCU Fejl: Forladning af højvoltsbatteriet mislykkedes. DCCU Eroare: Încărcarea preliminară a acumulatorului de înaltă tensiune a eșuat. DCCU Arıza: Yüksek voltaj aküsünün ön şarjı başarısız oldu. DCCU Storing: Voorlading van hoogspanningsaccu is mislukt.
0AF0E2 VCCU Internal HV-enable DCCU cannot be set
0AF8E0 DCCU Fehler: CAN-Timeout-Fehler bei der Kommunikation mit dem Steuergerät '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' DCCU Неисправность: Неисправность таймаута CAN при связи с блоком управления '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' DCCU Virhe: CAN-aikakatkaisuvirhe tiedonsiirrossa ohjainlaitteen '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' kanssa DCCU Fel: CAN-timeout vid kommunikation med styrenhet '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' DCCU Falha: Falha de timeout CAN na comunicação com o módulo de comando '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' DCCU 오류: 컨트롤 유닛 '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU'와(과) 통신할 때의 CAN Timeout 오류 DCCU Грешка: CAN-Timeout грешка при на комуникацията с електронен блок за управление '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' DCCU Βλαβη: Σφάλμα CAN-Timeout κατά την επικοινωνία με τον εγκέφαλο '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' DCCU Fault: CAN timeout error while communicating with control unit '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' DCCU Errore: Errore di timeout del CAN durante la comunicazione con la centralina di comando '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' DCCU Défaut : Défaut timeout CAN lors de la communication avec le calculateur '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' DCCU Hiba: CAN időtúllépési hiba a '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' vezérlőegységgel fennálló kommunikációnál DCCU Error: Error de tiempo de espera CAN en la comunicación con la unidad de control '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' DCCU 错误: 与控制单元'18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU'通信时的控制器区域网络(CAN)超时故障 DCCU Chyba: Chyba časové prodlevy (timeout) CAN při komunikaci s řídicí jednotkou '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' DCCU Greška: CAN-Timeout greška pri komunikaciji sa upravljačkom jedinicom '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' DCCU エラー: コントロール・ユニット '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' とのコミュニケーション時の CAN タイムアウト・エラー DCCU Napaka: Napaka v časovni omejitvi CAN pri komunikaciji s krmilnikom '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' DCCU Błąd: Błąd przekroczenia czasu CAN przy komunikacji z modułem sterującym '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' DCCU Fejl: CAN-timeout-fejl ved kommunikation med styreenhed '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' DCCU Eroare: Eroare Timeout CAN la comunicaţia cu calculatorul '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' DCCU Arıza: '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' kumanda cihazı ile iletişimde CAN Timeout arızası DCCU Storing: CAN-time-outfout bij communicatie met regeleenheid '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU'
0AF8F0 DCCU Fehler: CAN-Timeout-Fehler bei der Kommunikation mit dem Steuergerät 'DCCU' DCCU Неисправность: Неисправность таймаута CAN при связи с блоком управления 'DCCU' DCCU Virhe: CAN-aikakatkaisuvirhe tiedonsiirrossa ohjainlaitteen 'DCCU' kanssa DCCU Fel: CAN-timeout vid kommunikation med styrenhet 'DCCU' DCCU Falha: Falha de timeout CAN na comunicação com o módulo de comando 'DCCU' DCCU 오류: 컨트롤 유닛 'DCCU'와(과) 통신할 때의 CAN Timeout 오류 DCCU Грешка: CAN-Timeout грешка при на комуникацията с електронен блок за управление 'DCCU' DCCU Βλαβη: Σφάλμα CAN-Timeout κατά την επικοινωνία με τον εγκέφαλο 'DCCU' DCCU Fault: CAN timeout error while communicating with control unit 'DCCU' DCCU Errore: Errore di timeout del CAN durante la comunicazione con la centralina di comando 'DCCU' DCCU Défaut : Défaut timeout CAN lors de la communication avec le calculateur 'DCCU' DCCU Hiba: CAN időtúllépési hiba a 'DCCU' vezérlőegységgel fennálló kommunikációnál DCCU Error: Error de tiempo de espera CAN en la comunicación con la unidad de control 'DCCU' DCCU 错误: 与控制单元'DCCU'通信时的控制器区域网络(CAN)超时故障 DCCU Chyba: Chyba časové prodlevy (timeout) CAN při komunikaci s řídicí jednotkou 'DCCU' DCCU Greška: CAN-Timeout greška pri komunikaciji sa upravljačkom jedinicom 'DCCU' DCCU エラー: コントロール・ユニット 'DCCU' とのコミュニケーション時の CAN タイムアウト・エラー DCCU Napaka: Napaka v časovni omejitvi CAN pri komunikaciji s krmilnikom 'DCCU' DCCU Błąd: Błąd przekroczenia czasu CAN przy komunikacji z modułem sterującym 'DCCU' DCCU Fejl: CAN-timeout-fejl ved kommunikation med styreenhed 'DCCU' DCCU Eroare: Eroare Timeout CAN la comunicaţia cu calculatorul 'DCCU' DCCU Arıza: 'DCCU' kumanda cihazı ile iletişimde CAN Timeout arızası DCCU Storing: CAN-time-outfout bij communicatie met regeleenheid 'DCCU'
0BF0E3 VCCU Position Signal Inlet S2U
0BF0E4 VCCU Position Signal Inlet S2G
0BF0E5 VCCU Position Signal Inlet OL
0BF8EC DCCU Fehler: Fehler im Watchdog-Reset DCCU Неисправность: Ошибка при сбросе (Reset) Watchdog DCCU Virhe: Virhe Watchdog-nollauksessa DCCU Fel: Fel i övervakaråterställning DCCU Falha: Falha no Watchdog-Reset DCCU 오류: 워치독 리셋 오류 DCCU Грешка: Грешка в Watchdog-Reset DCCU Βλαβη: Σφάλμα στην επαναφορά Watchdog DCCU Fault: Error in watchdog reset DCCU Errore: Errore di reset del watchdog DCCU Défaut : Défaut dans la réinitialisation watchdog DCCU Hiba: Hiba a Watchdog reset folyamatban DCCU Error: Avería en la reposición watchdog DCCU 错误: 监视器复位故障 DCCU Chyba: Chyba při resetu Watchdog DCCU Greška: Greška u Watchdog-resetovanju DCCU エラー: ウォッチ・ドッグ・リセット時のエラー DCCU Napaka: Napaka v ponastavitvi watchdog DCCU Błąd: Błąd Watchdog-Reset DCCU Fejl: Fjl i watchdog-nulstilling DCCU Eroare: Eroare în resetarea Watchdog DCCU Arıza: Gözetim komponenti (Watchdog) resetlemesinde arıza DCCU Storing: Fout in watchdog-reset
0BF8F0 DCCU Fehler: Fehler im Watchdog-Reset DCCU Неисправность: Ошибка при сбросе (Reset) Watchdog DCCU Virhe: Virhe Watchdog-nollauksessa DCCU Fel: Fel i övervakaråterställning DCCU Falha: Falha no Watchdog-Reset DCCU 오류: 워치독 리셋 오류 DCCU Грешка: Грешка в Watchdog-Reset DCCU Βλαβη: Σφάλμα στην επαναφορά Watchdog DCCU Fault: Error in watchdog reset DCCU Errore: Errore di reset del watchdog DCCU Défaut : Défaut dans la réinitialisation watchdog DCCU Hiba: Hiba a Watchdog reset folyamatban DCCU Error: Avería en la reposición watchdog DCCU 错误: 监视器复位故障 DCCU Chyba: Chyba při resetu Watchdog DCCU Greška: Greška u Watchdog-resetovanju DCCU エラー: ウォッチ・ドッグ・リセット時のエラー DCCU Napaka: Napaka v ponastavitvi watchdog DCCU Błąd: Błąd Watchdog-Reset DCCU Fejl: Fjl i watchdog-nulstilling DCCU Eroare: Eroare în resetarea Watchdog DCCU Arıza: Gözetim komponenti (Watchdog) resetlemesinde arıza DCCU Storing: Fout in watchdog-reset
0CF0E3 VCCU Fehler: Die Brückenschaltung links des Steuergeräts 'VCCU' hat Kurzschluss nach Plus. VCCU Неисправность: Мостовая схема слева блока управления 'VCCU' имеет замыкание на плюс. VCCU Virhe: Ohjainlaitteen 'VCCU' silloituksessa vasen on oikosulku plussaan. VCCU Fel: Bryggkopplingen till vänster för styrenhet 'VCCU' har kortslutning mot plus. VCCU Falha: A comutação da ponte esquerda do módulo de comando 'VCCU' tem curto-circuito com o positivo. VCCU 오류: 컨트롤 유닛 'VCCU'의 좌측 브릿지 회로에 (+)극 단락이 있습니다. VCCU Грешка: Мостовата схема отляво на електронен блок 'VCCU' има късо съединение към плюс. VCCU Βλαβη: Το κύκλωμα γέφυρας αριστερά του εγκεφάλου 'VCCU' παρουσιάζει βραχυκύκλωμα στο θετικό πόλο. VCCU Fault: The left bridge circuit of control unit 'VCCU' has a short circuit to positive. VCCU Errore: Il circuito a ponte sul lato sinistro della centralina di comando 'VCCU' presenta un cortocircuito verso positivo. VCCU Défaut : Le circuit pont gauche du calculateur 'VCCU' présente un court-circuit avec le plus. VCCU Hiba: A 'VCCU' vezérlőegység bal oldali hídkapcsolása rövidzárlatos a pozitív pont felé. VCCU Error: El circuito de puente izquierdo de la unidad de control 'VCCU' tiene cortocircuito contra el polo positivo. VCCU 错误: 控制单元'VCCU'的左侧桥接电路对正极短路。 VCCU Chyba: Levé můstkové zapojení řídicí jednotky 'VCCU' má zkrat na plus. VCCU Greška: Mostovska šema levo upravljačke jedinice 'VCCU' ima kratak spoj prema plusu. VCCU エラー: コントロール・ユニット'VCCU'の左ブリッジ回路にプラスへのショートがあります。 VCCU Napaka: Levo premostitveno vezje krmilnika 'VCCU' je v kratkem stiku na plus. VCCU Błąd: Lewy obwód mostkowy modułu sterującego 'VCCU' ma zwarcie z biegunem dodatnim. VCCU Fejl: Broforbindelsen til venstre for styreenhed 'VCCU' er kortsluttet mod plus. VCCU Eroare: Circuitul punte electrică stânga al calculatorului 'VCCU' are scurtcircuit la plus. VCCU Arıza: 'VCCU' kumanda cihazının sol köprüleme devresinde artıya doğru kısa devre var. VCCU Storing: Brugschakeling links van regeleenheid 'VCCU' heeft kortsluiting naar plus.
0CF0E4 VCCU Fehler: Die Brückenschaltung links des Steuergeräts 'VCCU' hat Kurzschluss nach Masse. VCCU Неисправность: Мостовая схема слева блока управления 'VCCU' имеет замыкание на массу. VCCU Virhe: Ohjainlaitteen 'VCCU' silloituksessa vasen on oikosulku maadotukseen. VCCU Fel: Bryggkopplingen till vänster för styrenhet 'VCCU' har kortslutning mot jord. VCCU Falha: A comutação da ponte esquerda do módulo de comando 'VCCU' tem curto-circuito com o massa. VCCU 오류: 컨트롤 유닛 'VCCU'의 좌측 브릿지 회로에 (-)극 단락이 있습니다. VCCU Грешка: Мостовата схема отляво на електронен блок 'VCCU' има късо съединение към маса. VCCU Βλαβη: Το κύκλωμα γέφυρας αριστερά του εγκεφάλου 'VCCU' παρουσιάζει βραχυκύκλωμα στη γείωση. VCCU Fault: The left bridge circuit of control unit 'VCCU' has a short circuit to ground. VCCU Errore: Il circuito a ponte sul lato sinistro della centralina di comando 'VCCU' presenta un cortocircuito verso massa. VCCU Défaut : Le circuit pont gauche du calculateur 'VCCU' présente un court-circuit avec la masse. VCCU Hiba: A 'VCCU' vezérlőegység bal oldali hídkapcsolása rövidzárlatos a test felé. VCCU Error: El circuito de puente izquierdo de la unidad de control 'VCCU' tiene cortocircuito contra masa. VCCU 错误: 控制单元'VCCU'的左侧桥接电路对地短路。 VCCU Chyba: Levé můstkové zapojení řídicí jednotky 'VCCU' má zkrat na kostru. VCCU Greška: Mostovska šema levo upravljačke jedinice 'VCCU' ima kratak spoj prema masi. VCCU エラー: コントロール・ユニット'VCCU'の左ブリッジ回路にアースへのショートがあります。 VCCU Napaka: Levo premostitveno vezje krmilnika 'VCCU' je v kratkem stiku na maso. VCCU Błąd: Lewy obwód mostkowy modułu sterującego 'VCCU' ma zwarcie z masą. VCCU Fejl: Broforbindelsen til venstre for styreenhed 'VCCU' er kortsluttet mod stel. VCCU Eroare: Circuitul punte electrică stânga al calculatorului 'VCCU' are scurtcircuit la masă. VCCU Arıza: 'VCCU' kumanda cihazının sol köprüleme devresinde şaseye doğru kısa devre var. VCCU Storing: Brugschakeling links van regeleenheid 'VCCU' heeft kortsluiting naar massa.
0CF0E5 VCCU Fehler: Die Brückenschaltung links des Steuergeräts 'VCCU' hat Unterbrechung. VCCU Неисправность: Мостовая схема слева блока управления 'VCCU' имеет обрыв. VCCU Virhe: Ohjainlaitteen 'VCCU' silloituksessa vasen on virtakatkos. VCCU Fel: Bryggkopplingen till vänster för styrenhet 'VCCU' har avbrott. VCCU Falha: A comutação da ponte esquerda do módulo de comando 'VCCU' tem interrupção. VCCU 오류: 컨트롤 유닛 'VCCU'의 좌측 브릿지 회로에 단선이 있습니다. VCCU Грешка: Мостовата схема отляво на електронен блок 'VCCU' има прекъсване. VCCU Βλαβη: Το κύκλωμα γέφυρας αριστερά του εγκεφάλου 'VCCU' παρουσιάζει διακοπή. VCCU Fault: The left bridge circuit of control unit 'VCCU' has an open circuit. VCCU Errore: Il circuito a ponte sul lato sinistro della centralina di comando 'VCCU' presenta un'interruzione. VCCU Défaut : Le circuit pont gauche du calculateur 'VCCU' présente une coupure. VCCU Hiba: A 'VCCU' vezérlőegység bal oldali hídkapcsolása meg van szakadva. VCCU Error: El circuito de puente izquierdo de la unidad de control 'VCCU' tiene interrupción. VCCU 错误: 控制单元'VCCU'的左侧桥接电路断路。 VCCU Chyba: Levé můstkové zapojení řídicí jednotky 'VCCU' má přerušení. VCCU Greška: Mostovska šema levo upravljačke jedinice 'VCCU' ima prekid. VCCU エラー: コントロール・ユニット'VCCU'の左ブリッジ回路に断線があります。 VCCU Napaka: Levo premostitveno vezje krmilnika 'VCCU' je prekinjeno. VCCU Błąd: Lewy obwód mostkowy modułu sterującego 'VCCU' ma przerwę. VCCU Fejl: Broforbindelsen til venstre for styreenhed 'VCCU' har en afbrydelse. VCCU Eroare: Circuitul punte electrică stânga al calculatorului 'VCCU' are întrerupere. VCCU Arıza: 'VCCU' kumanda cihazının sol köprüleme devresinde kesiklik var. VCCU Storing: Brugschakeling links van regeleenheid 'VCCU' heeft onderbreking.
0CF8EC DCCU Fehler: Das Steuergerät 'DCCU' hat eine Dateninkonsistenz. DCCU Неисправность: Блок управления 'DCCU' имеет несоответствие данных. DCCU Virhe: Ohjainlaitteessa 'DCCU' on tietojen yhteensopimattomuus. DCCU Fel: Styrenheten 'DCCU' har en datainkonsekvens. DCCU Falha: O módulo de comando 'DCCU' tem uma inconsistência de dados. DCCU 오류: 컨트롤 유닛 'DCCU'의 데이터가 일관성이 없습니다. DCCU Грешка: Електронен блок 'DCCU' има инконсистентност на данните. DCCU Βλαβη: Ο εγκέφαλος 'DCCU' παρουσιάζει ασυμφωνία δεδομένων. DCCU Fault: Control unit 'DCCU' has a data inconsistency. DCCU Errore: La centralina di comando 'DCCU' presenta un'incoerenza dei dati. DCCU Défaut : Le calculateur 'DCCU' présente une inconsistence de données. DCCU Hiba: A 'DCCU' vezérlőegység adatkonzisztenciával rendelkezik. DCCU Error: La unidad de control 'DCCU' tiene una inconsistencia de datos. DCCU 错误: 控制单元'DCCU'数据不一致。 DCCU Chyba: Řídicí jednotka 'DCCU' má nekonzistentní data. DCCU Greška: Upravljačka jedinica 'DCCU' nema konzistentne podatke. DCCU エラー: コントロール・ユニット'DCCU'にデータの矛盾があります。 DCCU Napaka: Krmilnik 'DCCU' ima nekonsistenco podatkov. DCCU Błąd: Dane w module sterującym 'DCCU' są niespójne. DCCU Fejl: Styreenhed 'DCCU' har inkonsistente data. DCCU Eroare: Calculatorul 'DCCU' are o inconsistență a datelor. DCCU Arıza: 'DCCU' kumanda cihazında bir veri uyumsuzluğu var. DCCU Storing: Er zijn inconsistente gegevens in regeleenheid 'DCCU' aanwezig.
0CF8F0 DCCU Fehler: Das Steuergerät 'DCCU' hat eine Dateninkonsistenz. DCCU Неисправность: Блок управления 'DCCU' имеет несоответствие данных. DCCU Virhe: Ohjainlaitteessa 'DCCU' on tietojen yhteensopimattomuus. DCCU Fel: Styrenheten 'DCCU' har en datainkonsekvens. DCCU Falha: O módulo de comando 'DCCU' tem uma inconsistência de dados. DCCU 오류: 컨트롤 유닛 'DCCU'의 데이터가 일관성이 없습니다. DCCU Грешка: Електронен блок 'DCCU' има инконсистентност на данните. DCCU Βλαβη: Ο εγκέφαλος 'DCCU' παρουσιάζει ασυμφωνία δεδομένων. DCCU Fault: Control unit 'DCCU' has a data inconsistency. DCCU Errore: La centralina di comando 'DCCU' presenta un'incoerenza dei dati. DCCU Défaut : Le calculateur 'DCCU' présente une inconsistence de données. DCCU Hiba: A 'DCCU' vezérlőegység adatkonzisztenciával rendelkezik. DCCU Error: La unidad de control 'DCCU' tiene una inconsistencia de datos. DCCU 错误: 控制单元'DCCU'数据不一致。 DCCU Chyba: Řídicí jednotka 'DCCU' má nekonzistentní data. DCCU Greška: Upravljačka jedinica 'DCCU' nema konzistentne podatke. DCCU エラー: コントロール・ユニット'DCCU'にデータの矛盾があります。 DCCU Napaka: Krmilnik 'DCCU' ima nekonsistenco podatkov. DCCU Błąd: Dane w module sterującym 'DCCU' są niespójne. DCCU Fejl: Styreenhed 'DCCU' har inkonsistente data. DCCU Eroare: Calculatorul 'DCCU' are o inconsistență a datelor. DCCU Arıza: 'DCCU' kumanda cihazında bir veri uyumsuzluğu var. DCCU Storing: Er zijn inconsistente gegevens in regeleenheid 'DCCU' aanwezig.
0DF0E3 VCCU Fehler: Die Brückenschaltung rechts des Steuergeräts 'VCCU' hat Kurzschluss nach Plus. VCCU Неисправность: Мостовая схема справа блока управления 'VCCU' имеет замыкание на плюс. VCCU Virhe: Ohjainlaitteen 'VCCU' silloituksessa oikea on oikosulku plussaan. VCCU Fel: Bryggkopplingen till höger för styrenhet 'VCCU' har kortslutning mot plus. VCCU Falha: A comutação da ponte direita do módulo de comando 'VCCU' tem curto-circuito com o positivo. VCCU 오류: 컨트롤 유닛 'VCCU'의 우측 브릿지 회로에 (+)극 단락이 있습니다. VCCU Грешка: Мостовата схема отдясно на електронен блок 'VCCU' има късо съединение към плюс. VCCU Βλαβη: Το κύκλωμα γέφυρας δεξιά του εγκεφάλου 'VCCU' παρουσιάζει βραχυκύκλωμα στο θετικό πόλο. VCCU Fault: The right bridge circuit of control unit 'VCCU' has a short circuit to positive. VCCU Errore: Il circuito a ponte sul lato destro della centralina di comando 'VCCU' presenta un cortocircuito verso positivo. VCCU Défaut : Le circuit pont droit du calculateur 'VCCU' présente un court-circuit avec le plus. VCCU Hiba: A 'VCCU' vezérlőegység jobb oldali hídkapcsolása rövidzárlatos a pozitív pont felé. VCCU Error: El circuito de puente derecho de la unidad de control 'VCCU' tiene cortocircuito contra el polo positivo. VCCU 错误: 控制单元'VCCU'的右侧桥接电路对正极短路。 VCCU Chyba: Pravé můstkové zapojení řídicí jednotky 'VCCU' má zkrat na plus. VCCU Greška: Mostovska šema desno upravljačke jedinice 'VCCU' ima kratak spoj prema plusu. VCCU エラー: コントロール・ユニット'VCCU'の右ブリッジ回路にプラスへのショートがあります。 VCCU Napaka: Desno premostitveno vezje krmilnika 'VCCU' je v kratkem stiku na plus. VCCU Błąd: Prawy obwód mostkowy modułu sterującego 'VCCU' ma zwarcie z biegunem dodatnim. VCCU Fejl: Broforbindelsen til højre for styreenhed 'VCCU' er kortsluttet mod plus. VCCU Eroare: Circuitul punte electrică dreapta al calculatorului 'VCCU' are scurtcircuit la plus. VCCU Arıza: 'VCCU' kumanda cihazının sağ köprüleme devresinde artıya doğru kısa devre var. VCCU Storing: Brugschakeling rechts van regeleenheid 'VCCU' heeft kortsluiting naar plus.
0DF0E4 VCCU Fehler: Die Brückenschaltung rechts des Steuergeräts 'VCCU' hat Kurzschluss nach Masse. VCCU Неисправность: Мостовая схема справа блока управления 'VCCU' имеет замыкание на массу. VCCU Virhe: Ohjainlaitteen 'VCCU' silloituksessa oikea on oikosulku maadotukseen. VCCU Fel: Bryggkopplingen till höger för styrenhet 'VCCU' har kortslutning mot jord. VCCU Falha: A comutação da ponte direita do módulo de comando 'VCCU' tem curto-circuito com o massa. VCCU 오류: 컨트롤 유닛 'VCCU'의 우측 브릿지 회로에 (-)극 단락이 있습니다. VCCU Грешка: Мостовата схема отдясно на електронен блок 'VCCU' има късо съединение към маса. VCCU Βλαβη: Το κύκλωμα γέφυρας δεξιά του εγκεφάλου 'VCCU' παρουσιάζει βραχυκύκλωμα στη γείωση. VCCU Fault: The right bridge circuit of control unit 'VCCU' has a short circuit to ground. VCCU Errore: Il circuito a ponte sul lato destro della centralina di comando 'VCCU' presenta un cortocircuito verso massa. VCCU Défaut : Le circuit pont droit du calculateur 'VCCU' présente un court-circuit avec la masse. VCCU Hiba: A 'VCCU' vezérlőegység jobb oldali hídkapcsolása rövidzárlatos a test felé. VCCU Error: El circuito de puente derecho de la unidad de control 'VCCU' tiene cortocircuito contra masa. VCCU 错误: 控制单元'VCCU'的右侧桥接电路对地短路。 VCCU Chyba: Pravé můstkové zapojení řídicí jednotky 'VCCU' má zkrat na kostru. VCCU Greška: Mostovska šema desno upravljačke jedinice 'VCCU' ima kratak spoj prema masi. VCCU エラー: コントロール・ユニット'VCCU'の右ブリッジ回路にアースへのショートがあります。 VCCU Napaka: Desno premostitveno vezje krmilnika 'VCCU' je v kratkem stiku na maso. VCCU Błąd: Prawy obwód mostkowy modułu sterującego 'VCCU' ma zwarcie z masą. VCCU Fejl: Broforbindelsen til højre for styreenhed 'VCCU' er kortsluttet mod stel. VCCU Eroare: Circuitul punte electrică dreapta al calculatorului 'VCCU' are scurtcircuit la masă. VCCU Arıza: 'VCCU' kumanda cihazının sağ köprüleme devresinde şaseye doğru kısa devre var. VCCU Storing: Brugschakeling rechts van regeleenheid 'VCCU' heeft kortsluiting naar massa.
0DF0E5 VCCU Fehler: Die Brückenschaltung rechts des Steuergeräts 'VCCU' hat Unterbrechung. VCCU Неисправность: Мостовая схема справа блока управления 'VCCU' имеет обрыв. VCCU Virhe: Ohjainlaitteen 'VCCU' silloituksessa oikea on virtakatkos. VCCU Fel: Bryggkopplingen till höger för styrenhet 'VCCU' har avbrott. VCCU Falha: A comutação da ponte direita do módulo de comando 'VCCU' tem interrupção. VCCU 오류: 컨트롤 유닛 'VCCU'의 우측 브릿지 회로에 단선이 있습니다. VCCU Грешка: Мостовата схема отдясно на електронен блок 'VCCU' има прекъсване. VCCU Βλαβη: Το κύκλωμα γέφυρας δεξιά του εγκεφάλου 'VCCU' παρουσιάζει διακοπή. VCCU Fault: The right bridge circuit of control unit 'VCCU' has an open circuit. VCCU Errore: Il circuito a ponte sul lato destro della centralina di comando 'VCCU' presenta un'interruzione. VCCU Défaut : Le circuit pont droit du calculateur 'VCCU' présente une coupure. VCCU Hiba: A 'VCCU' vezérlőegység jobb oldali hídkapcsolása meg van szakadva. VCCU Error: El circuito de puente derecho de la unidad de control 'VCCU' tiene interrupción. VCCU 错误: 控制单元'VCCU'的右侧桥接电路断路。 VCCU Chyba: Pravé můstkové zapojení řídicí jednotky 'VCCU' má přerušení. VCCU Greška: Mostovska šema desno upravljačke jedinice 'VCCU' ima prekid. VCCU エラー: コントロール・ユニット'VCCU'の右ブリッジ回路に断線があります。. VCCU Napaka: Desno premostitveno vezje krmilnika 'VCCU' je prekinjeno. VCCU Błąd: Prawy obwód mostkowy modułu sterującego 'VCCU' ma przerwę. VCCU Fejl: Broforbindelsen til højre for styreenhed 'VCCU' har en afbrydelse. VCCU Eroare: Circuitul punte electrică dreapta al calculatorului 'VCCU' are o întrerupere. VCCU Arıza: 'VCCU' kumanda cihazının sağ köprüleme devresinde kesiklik var. VCCU Storing: Brugschakeling rechts van regeleenheid 'VCCU' heeft onderbreking.
0DF8EC DCCU Fehler: Der Stromwert der Magnetspule stimmt nicht mit dem Stromwert der Regelabweichung überein. DCCU Неисправность: Значение тока соленоида не совпадает со значением тока отклонения регулировки. DCCU Virhe: Magneettikäämin virta-arvo ei ole yhteneväinen säätöpoikkeaman virta-arvon kanssa. DCCU Fel: Strömvärdet för magnetspolen stämmer inte med strömvärdet för regleringsavvikelsen. DCCU Falha: O valor de corrente do solenoide não está de acordo com o valor de corrente da tolerância normal. DCCU 오류: 솔레노이드 코일 전류값이 제어 편차 규정값과 일치하지 않습니다. DCCU Грешка: Стойността на тока на електромагнитната бобина не съвпада със стойността на тока на отклонението на зададената стойност от граничната стойност. DCCU Βλαβη: Η τιμή ρεύματος του μαγνητικού πηνίου δεν συμφωνεί με την τιμή ρεύματος της απόκλισης ρύθμισης. DCCU Fault: The current value of the solenoid does not match the current value for the control deviation. DCCU Errore: Il valore di corrente della bobina elettromagnetica non corrisponde al valore di corrente dello scostamento di regolazione. DCCU Défaut : La valeur de courant de la bobine magnétique ne correspond pas à la valeur de courant de la déviation de régulation. DCCU Hiba: A mágnestekercs áramértéke nem egyezik meg a szabályozási eltérés áramértékével. DCCU Error: El valor de corriente de la bobina electromagnética no coincide con el valor de corriente de la divergencia de regulación. DCCU 错误: 电磁线圈电流值与调节偏差的电流值不一致。 DCCU Chyba: Hodnota proudu magnetické cívky se neshoduje s hodnotou proudu regulační odchylky. DCCU Greška: Vrednost struje namotaja magneta nije u saglasnosti sa vrednošću struje odstupanja regulacije. DCCU エラー: ソレノイドの電流値は制御誤差の電流値に一致しません。 DCCU Napaka: Vrednost toka magnetne tuljave se ne ujema z vrednostjo toka odstopanja regulacije. DCCU Błąd: Wartość natężenia prądu cewki elektromagnetycznej jest niezgodna z wartością natężenia uchybu regulacyjnego. DCCU Fejl: Magnetspolens strømværdi stemmer ikke overens med reguleringsafvigelsens strømværdi. DCCU Eroare: Valoarea de curent a solenoidului nu coincide cu valoarea de curent a abaterii standard. DCCU Arıza: Manyetik bobinin akım değeri ayar sapmasının akım değeri ile uyuşmuyor. DCCU Storing: Stroomwaarde van magneetspoel komt niet overeen met stroomwaarde van regelafwijking.
0DF8F0 DCCU Fehler: Der Stromwert der Magnetspule stimmt nicht mit dem Stromwert der Regelabweichung überein. DCCU Неисправность: Значение тока соленоида не совпадает со значением тока отклонения регулировки. DCCU Virhe: Magneettikäämin virta-arvo ei ole yhteneväinen säätöpoikkeaman virta-arvon kanssa. DCCU Fel: Strömvärdet för magnetspolen stämmer inte med strömvärdet för regleringsavvikelsen. DCCU Falha: O valor de corrente do solenoide não está de acordo com o valor de corrente da tolerância normal. DCCU 오류: 솔레노이드 코일 전류값이 제어 편차 규정값과 일치하지 않습니다. DCCU Грешка: Стойността на тока на електромагнитната бобина не съвпада със стойността на тока на отклонението на зададената стойност от граничната стойност. DCCU Βλαβη: Η τιμή ρεύματος του μαγνητικού πηνίου δεν συμφωνεί με την τιμή ρεύματος της απόκλισης ρύθμισης. DCCU Fault: The current value of the solenoid does not match the current value for the control deviation. DCCU Errore: Il valore di corrente della bobina elettromagnetica non corrisponde al valore di corrente dello scostamento di regolazione. DCCU Défaut : La valeur de courant de la bobine magnétique ne correspond pas à la valeur de courant de la déviation de régulation. DCCU Hiba: A mágnestekercs áramértéke nem egyezik meg a szabályozási eltérés áramértékével. DCCU Error: El valor de corriente de la bobina electromagnética no coincide con el valor de corriente de la divergencia de regulación. DCCU 错误: 电磁线圈电流值与调节偏差的电流值不一致。 DCCU Chyba: Hodnota proudu magnetické cívky se neshoduje s hodnotou proudu regulační odchylky. DCCU Greška: Vrednost struje namotaja magneta nije u saglasnosti sa vrednošću struje odstupanja regulacije. DCCU エラー: ソレノイドの電流値は制御誤差の電流値に一致しません。 DCCU Napaka: Vrednost toka magnetne tuljave se ne ujema z vrednostjo toka odstopanja regulacije. DCCU Błąd: Wartość natężenia prądu cewki elektromagnetycznej jest niezgodna z wartością natężenia uchybu regulacyjnego. DCCU Fejl: Magnetspolens strømværdi stemmer ikke overens med reguleringsafvigelsens strømværdi. DCCU Eroare: Valoarea de curent a solenoidului nu coincide cu valoarea de curent a abaterii standard. DCCU Arıza: Manyetik bobinin akım değeri ayar sapmasının akım değeri ile uyuşmuyor. DCCU Storing: Stroomwaarde van magneetspoel komt niet overeen met stroomwaarde van regelafwijking.
0EF0E2 VCCU Fehler: Der Ladevorgang kann nicht ausgeführt werden. VCCU Неисправность: Невозможно выполнить процесс зарядки. VCCU Virhe: Latausta ei voi tehdä. VCCU Fel: Laddningen kan inte utföras. VCCU Falha: O procedimento de carga não pode ser executado. VCCU 오류: 충전 절차를 실행할 수 없습니다. VCCU Грешка: Процесът на зареждане не може да се изведе. VCCU Βλαβη: Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της διαδικασίας φόρτισης. VCCU Fault: The charging process cannot be performed. VCCU Errore: La fase di carica non può essere eseguita. VCCU Défaut : L'opération de charge ne peut pas être effectuée. VCCU Hiba: A töltési folyamatot nem lehet végrehajtani. VCCU Error: El proceso de carga no se puede realizar. VCCU 错误: 充电过程无法进行。 VCCU Chyba: Proces nabíjení nelze provést. VCCU Greška: Postupak punjenja ne može da se izvrši. VCCU エラー: 充電プロセスを実行できません。 VCCU Napaka: Postopka polnjenja ni možno izvesti. VCCU Błąd: Proces ładowania nie może zostać wykonany. VCCU Fejl: Opladningen kan ikke gennemføres. VCCU Eroare: Procesul de încărcare nu poate fi efectuat. VCCU Arıza: Şarj işlemi gerçekleştirilemiyor. VCCU Storing: Laden kan niet worden uitgevoerd.
0EF8EC DCCU Fehler: Der Stromsensor des Steuergeräts 'DCCU' hat Funktionsstörung. DCCU Неисправность: Датчик тока блока управления 'DCCU' имеет функциональное нарушение. DCCU Virhe: Ohjainlaitteen 'DCCU' virtatunnistimessa on toimintahäiriö. DCCU Fel: Strömsensorn till styrenhet 'DCCU' är störningsdrabbad. DCCU Falha: O sensor de corrente do módulo de comando 'DCCU' tem falha de funcionamento. DCCU 오류: 컨트롤 유닛 'DCCU'의 전류 센서 이(가) 고장입니다. DCCU Грешка: Датчик за ток на електронен блок 'DCCU' е с нарушена функция. DCCU Βλαβη: Ο αισθητήρας ρεύματος του εγκεφάλου 'DCCU' παρουσιάζει δυσλειτουργία. DCCU Fault: Current sensor of control unit 'DCCU' has a malfunction. DCCU Errore: Il sensore di corrente della centralina di comando 'DCCU' presenta un'anomalia di funzionamento. DCCU Défaut : Le capteur de courant du calculateur 'DCCU' présente un défaut de fonctionnement. DCCU Hiba: A 'DCCU' vezérlőegység áramszenzoránál működési zavar áll fenn. DCCU Error: El sensor de corriente de la unidad de control 'DCCU' tiene una irregularidad de funcionamiento. DCCU 错误: 控制单元'DCCU'的电流传感器存在功能故障。 DCCU Chyba: Snímač proudu řídicí jednotky 'DCCU' má poruchu funkce. DCCU Greška: Davač struje upravljačka jedinice 'DCCU' ima smetnju u funkciji. DCCU エラー: コントロール・ユニット'DCCU'の電流センサに機能障害があります。 DCCU Napaka: Senzor električnega toka krmilnika 'DCCU' ima motnjo v delovanju. DCCU Błąd: Zakłócenie funkcji czujnika natężenia prądu modułu sterującego 'DCCU'. DCCU Fejl: Strømsensor for styreenhed 'DCCU' har en funktionsfejl. DCCU Eroare: Senzorul de curent al calculatorului 'DCCU' are o disfuncționalitate. DCCU Arıza: 'DCCU' kumanda cihazının akım sensöründe fonksiyon arızası var. DCCU Storing: Stroomsensor van regeleenheid 'DCCU' heeft storing.
0EF8F0 DCCU Fehler: Der Stromsensor des Steuergeräts 'DCCU' hat Funktionsstörung. DCCU Неисправность: Датчик тока блока управления 'DCCU' имеет функциональное нарушение. DCCU Virhe: Ohjainlaitteen 'DCCU' virtatunnistimessa on toimintahäiriö. DCCU Fel: Strömsensorn till styrenhet 'DCCU' är störningsdrabbad. DCCU Falha: O sensor de corrente do módulo de comando 'DCCU' tem falha de funcionamento. DCCU 오류: 컨트롤 유닛 'DCCU'의 전류 센서 이(가) 고장입니다. DCCU Грешка: Датчик за ток на електронен блок 'DCCU' е с нарушена функция. DCCU Βλαβη: Ο αισθητήρας ρεύματος του εγκεφάλου 'DCCU' παρουσιάζει δυσλειτουργία. DCCU Fault: Current sensor of control unit 'DCCU' has a malfunction. DCCU Errore: Il sensore di corrente della centralina di comando 'DCCU' presenta un'anomalia di funzionamento. DCCU Défaut : Le capteur de courant du calculateur 'DCCU' présente un défaut de fonctionnement. DCCU Hiba: A 'DCCU' vezérlőegység áramszenzoránál működési zavar áll fenn. DCCU Error: El sensor de corriente de la unidad de control 'DCCU' tiene una irregularidad de funcionamiento. DCCU 错误: 控制单元'DCCU'的电流传感器存在功能故障。 DCCU Chyba: Snímač proudu řídicí jednotky 'DCCU' má poruchu funkce. DCCU Greška: Davač struje upravljačka jedinice 'DCCU' ima smetnju u funkciji. DCCU エラー: コントロール・ユニット'DCCU'の電流センサに機能障害があります。 DCCU Napaka: Senzor električnega toka krmilnika 'DCCU' ima motnjo v delovanju. DCCU Błąd: Zakłócenie funkcji czujnika natężenia prądu modułu sterującego 'DCCU'. DCCU Fejl: Strømsensor for styreenhed 'DCCU' har en funktionsfejl. DCCU Eroare: Senzorul de curent al calculatorului 'DCCU' are o disfuncționalitate. DCCU Arıza: 'DCCU' kumanda cihazının akım sensöründe fonksiyon arızası var. DCCU Storing: Stroomsensor van regeleenheid 'DCCU' heeft storing.
0FF0E2 VCCU Fehler: Es ist ein Kommunikationsfehler aufgetreten. VCCU Неисправность: Возникла ошибка связи. VCCU Virhe: Ilmeni tiedonsiirtovirhe. VCCU Fel: Det har uppstått ett kommunikationsfel. VCCU Falha: Surgiu uma falha de comunicação. VCCU 오류: 통신 오류가 발생했습니다. VCCU Грешка: Възникнала е грешка в комуникацията. VCCU Βλαβη: Εμφανίστηκε ένα σφάλμα επικοινωνίας. VCCU Fault: A communication error has occurred. VCCU Errore: Si è verificato un errore di comunicazione. VCCU Défaut : Un défaut de communication est survenu. VCCU Hiba: Kommunikációs hiba lépett fel. VCCU Error: Se ha producido un error de comunicación. VCCU 错误: 出现通信故障。 VCCU Chyba: Vyskytla se komunikační chyba. VCCU Greška: Pojavila se greška u komunikaciji. VCCU エラー: コミュニケーション・エラーが発生しました。 VCCU Napaka: Prišlo je do komunikacijske napake. VCCU Błąd: Wystąpiła usterka komunikacji. VCCU Fejl: Der er opstået en kommunikationsfejl. VCCU Eroare: A apărut o eroare de comunicare. VCCU Arıza: Bir İletişim arızası ortaya çıktı. VCCU Storing: Er is een communicatiefout opgetreden.
0FF8EC DCCU Fehler: Das Schütz des Steuergeräts 'DCCU' hat Funktionsstörung. DCCU Неисправность: Контактор блока управления 'DCCU' имеет функциональное нарушение. DCCU Virhe: Ohjainlaitteen 'DCCU' suojareleessä on toimintahäiriö. DCCU Fel: Kontaktorn till styrenhet 'DCCU' är störningsdrabbad. DCCU Falha: O contator do módulo de comando 'DCCU' tem falha de funcionamento. DCCU 오류: 컨트롤 유닛 'DCCU'의 게이트 이(가) 고장입니다. DCCU Грешка: Контактор на електронен блок 'DCCU' е с нарушена функция. DCCU Βλαβη: Ο διακόπτης προστασίας του εγκεφάλου 'DCCU' παρουσιάζει δυσλειτουργία. DCCU Fault: Contactor of control unit 'DCCU' has a malfunction. DCCU Errore: Il contattore della centralina di comando 'DCCU' presenta un'anomalia di funzionamento. DCCU Défaut : Le disjoncteur du calculateur 'DCCU' présente un défaut de fonctionnement. DCCU Hiba: A 'DCCU' vezérlőegység védőkapcsolójánál működési zavar áll fenn. DCCU Error: El contactor de la unidad de control 'DCCU' tiene una irregularidad de funcionamiento. DCCU 错误: 控制单元'DCCU'的接触器存在功能故障。 DCCU Chyba: Stykač řídicí jednotky 'DCCU' má poruchu funkce. DCCU Greška: Zaštitna sklopka upravljačke jedinice 'DCCU' ima smetnju u funkciji. DCCU エラー: コントロール・ユニット'DCCU'の接触器に機能障害があります。 DCCU Napaka: Kontaktor krmilnika 'DCCU' ima motnjo v delovanju. DCCU Błąd: Zakłócenie funkcji stycznika modułu sterującego 'DCCU'. DCCU Fejl: Kontaktor for styreenhed 'DCCU' har en funktionsfejl. DCCU Eroare: Contactorul al calculatorului 'DCCU' are o disfuncționalitate. DCCU Arıza: 'DCCU' kumanda cihazının kontaktöründe fonksiyon arızası var. DCCU Storing: Veiligheidsschakelaar van regeleenheid 'DCCU' heeft storing.
0FF8F0 DCCU Alarm : Das Schütz des Steuergeräts 'DCCU' hat Funktionsstörung. DCCU Тревожная сигнализация : Контактор блока управления 'DCCU' имеет функциональное нарушение. DCCU Hälytys : Ohjainlaitteen 'DCCU' suojareleessä on toimintahäiriö. DCCU Larm : Kontaktorn till styrenhet 'DCCU' är störningsdrabbad. DCCU Alarme : O contator do módulo de comando 'DCCU' tem falha de funcionamento. DCCU 알람 : 컨트롤 유닛 'DCCU'의 게이트 이(가) 고장입니다. DCCU Аларма : Контактор на електронен блок 'DCCU' е с нарушена функция. DCCU Συναγερμός : Ο διακόπτης προστασίας του εγκεφάλου 'DCCU' παρουσιάζει δυσλειτουργία. DCCU Alarm : Contactor of control unit 'DCCU' has a malfunction. DCCU Allarme : Il contattore della centralina di comando 'DCCU' presenta un'anomalia di funzionamento. DCCU Alarme : Le disjoncteur du calculateur 'DCCU' présente un défaut de fonctionnement. DCCU Riasztás : A 'DCCU' vezérlőegység védőkapcsolójánál működési zavar áll fenn. DCCU Alarma : El contactor de la unidad de control 'DCCU' tiene una irregularidad de funcionamiento. DCCU 报警 : 控制单元'DCCU'的接触器存在功能故障。 DCCU Alarm : Stykač řídicí jednotky 'DCCU' má poruchu funkce. DCCU Alarm : Zaštitna sklopka upravljačke jedinice 'DCCU' ima smetnju u funkciji. DCCU アラーム : コントロール・ユニット'DCCU'の接触器に機能障害があります。 DCCU Alarm : Kontaktor krmilnika 'DCCU' ima motnjo v delovanju. DCCU Alarm : Zakłócenie funkcji stycznika modułu sterującego 'DCCU'. DCCU Alarm : Kontaktor for styreenhed 'DCCU' har en funktionsfejl. DCCU Alarmă : Contactorul al calculatorului 'DCCU' are o disfuncționalitate. DCCU Alarm : 'DCCU' kumanda cihazının kontaktöründe fonksiyon arızası var. DCCU Alarm : Veiligheidsschakelaar van regeleenheid 'DCCU' heeft storing.
10F0E2 VCCU Fehler: Die Prüfung der Hochvoltleitung ist fehlgeschlagen. VCCU Неисправность: Проверка высоковольтного провода не удалась. VCCU Virhe: Korkeajännitejohdon tarkastus epäonnistui. VCCU Fel: Kontrollen av högvoltsledningen misslyckades. VCCU Falha: A inspeção do cabo de alta tensão falhou. VCCU 오류: 고전압 라인 점검에 실패했습니다. VCCU Грешка: Проверката на високоволтовия проводник е неуспешна. VCCU Βλαβη: Ο έλεγχος του καλωδίου υψηλής τάσης απέτυχε. VCCU Fault: The test of the high-voltage line has failed. VCCU Errore: Il controllo del cavo per alto voltaggio non è riuscito. VCCU Défaut : Le contrôle du câble haute tension a échoué. VCCU Hiba: A nagyfeszültségű vezetékek ellenőrzése sikertelen. VCCU Error: La comprobación del cable de alto voltaje ha fallido. VCCU 错误: 高压导线检测失败。 VCCU Chyba: Kontrola vysokonapěťového vedení se nezdařila. VCCU Greška: Ispitivanje visokovoltnog voda nije uspelo. VCCU エラー: 高電圧ケーブルのテストに失敗しました。 VCCU Napaka: Preverjanje visokonapetostne napeljave ni uspelo. VCCU Błąd: Test przewodu wysokiego napięcia nie powiódł się. VCCU Fejl: Kontrollen af højvoltsledningen mislykkedes. VCCU Eroare: Verificarea cablului de înaltă tensiune a eșuat. VCCU Arıza: Yüksek voltaj kablosunun kontrolü başarısız oldu. VCCU Storing: Controle van hoogspanningskabel is mislukt.
10F8E0 DCCU Fehler: Die Referenzspannung des Steuergeräts 'DCCU' ist zu hoch. DCCU Неисправность: Опорное напряжение блока управления 'DCCU' слишком велико. DCCU Virhe: Ohjainlaitteen 'DCCU' vertailujännite on liian korkea. DCCU Fel: Referensspänningen för styrenhet 'DCCU' är för hög. DCCU Falha: A tensão de referência do módulo de comando 'DCCU' está muito alta. DCCU 오류: 컨트롤 유닛 'DCCU'의 표준 전압이 너무 높습니다. DCCU Грешка: Референтното напрежение на електронен блок 'DCCU' е прекалено високо. DCCU Βλαβη: Η τάση αναφοράς του εγκεφάλου 'DCCU' είναι υπερβολικά ψηλή. DCCU Fault: The reference voltage of control unit 'DCCU' is too high. DCCU Errore: La tensione di riferimento della centralina di comando 'DCCU' è eccessiva. DCCU Défaut : La tension de référence du calculateur 'DCCU' est trop élevée. DCCU Hiba: A 'DCCU' vezérlőegység referenciafeszültsége túl nagy. DCCU Error: La tensión de referencia de la unidad de control 'DCCU' es demasiado alta. DCCU 错误: 控制单元'DCCU'的参考电压过高。 DCCU Chyba: Referenční napětí řídicí jednotky 'DCCU' je příliš vysoké. DCCU Greška: Referentni napon upravljačke jedinice 'DCCU' je suviše visok. DCCU エラー: コントロール・ユニット'DCCU'の参考電圧が高すぎます。 DCCU Napaka: Referenčna napetost krmilnika 'DCCU' je previsoka. DCCU Błąd: Napięcie referencyjne modułu sterującego 'DCCU' jest zbyt wysokie. DCCU Fejl: Referencespænding for styreenhed 'DCCU' er for høj. DCCU Eroare: Tensiunea de referință a calculatorului 'DCCU' este prea mare. DCCU Arıza: 'DCCU' kumanda cihazının referans gerilimi çok yüksek. DCCU Storing: Referentiespanning van regeleenheid 'DCCU' is te hoog.
10F8F0 DCCU Fehler: Die Referenzspannung des Steuergeräts 'DCCU' ist zu hoch. DCCU Неисправность: Опорное напряжение блока управления 'DCCU' слишком велико. DCCU Virhe: Ohjainlaitteen 'DCCU' vertailujännite on liian korkea. DCCU Fel: Referensspänningen för styrenhet 'DCCU' är för hög. DCCU Falha: A tensão de referência do módulo de comando 'DCCU' está muito alta. DCCU 오류: 컨트롤 유닛 'DCCU'의 표준 전압이 너무 높습니다. DCCU Грешка: Референтното напрежение на електронен блок 'DCCU' е прекалено високо. DCCU Βλαβη: Η τάση αναφοράς του εγκεφάλου 'DCCU' είναι υπερβολικά ψηλή. DCCU Fault: The reference voltage of control unit 'DCCU' is too high. DCCU Errore: La tensione di riferimento della centralina di comando 'DCCU' è eccessiva. DCCU Défaut : La tension de référence du calculateur 'DCCU' est trop élevée. DCCU Hiba: A 'DCCU' vezérlőegység referenciafeszültsége túl nagy. DCCU Error: La tensión de referencia de la unidad de control 'DCCU' es demasiado alta. DCCU 错误: 控制单元'DCCU'的参考电压过高。 DCCU Chyba: Referenční napětí řídicí jednotky 'DCCU' je příliš vysoké. DCCU Greška: Referentni napon upravljačke jedinice 'DCCU' je suviše visok. DCCU エラー: コントロール・ユニット'DCCU'の参考電圧が高すぎます。 DCCU Napaka: Referenčna napetost krmilnika 'DCCU' je previsoka. DCCU Błąd: Napięcie referencyjne modułu sterującego 'DCCU' jest zbyt wysokie. DCCU Fejl: Referencespænding for styreenhed 'DCCU' er for høj. DCCU Eroare: Tensiunea de referință a calculatorului 'DCCU' este prea mare. DCCU Arıza: 'DCCU' kumanda cihazının referans gerilimi çok yüksek. DCCU Storing: Referentiespanning van regeleenheid 'DCCU' is te hoog.
11F0E2 VCCU Fehler: Die Zahlungsautorisierung ist fehlgeschlagen. VCCU Неисправность: Авторизация оплаты не удалась. VCCU Virhe: Maksuvaltuutus on epäonnistunut. VCCU Fel: Betalningsauktoriseringen misslyckades. VCCU Falha: A autorização de cobrança falhou. VCCU 오류: 지불 인증에 실패했습니다. VCCU Грешка: Оторизацията на плащането е неуспешна. VCCU Βλαβη: Η εξουσιοδότηση πληρωμής απέτυχε. VCCU Fault: Payment authorization has failed. VCCU Errore: L'autorizzazione di pagamento non è riuscita. VCCU Défaut : L'autorisation de paiement a échoué. VCCU Hiba: A fizetésfeljogosítás sikertelen. VCCU Error: La autorización de pago ha fallido. VCCU 错误: 支付授权失败。 VCCU Chyba: Autorizace platby se nezdařila. VCCU Greška: Autorizacija plaćanja nije uspela. VCCU エラー: 支払い認証に失敗しました。 VCCU Napaka: Avtorizacija plačila ni uspela. VCCU Błąd: Autoryzacja płatności nie powiodła się. VCCU Fejl: Betalingsautoriseringen mislykkedes. VCCU Eroare: Autorizarea plății a eșuat. VCCU Arıza: Ödeme yetkilendirmesi başarısız oldu. VCCU Storing: Betalingsautorisatie is mislukt.
11F8E1 DCCU Fehler: Die Referenzspannung des Steuergeräts '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' ist zu niedrig. DCCU Неисправность: Опорное напряжение блока управления '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' слишком мало. DCCU Virhe: Ohjainlaitteen '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' vertailujännite on liian matala. DCCU Fel: Referensspänningen för styrenhet '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' är för låg. DCCU Falha: A tensão de referência do módulo de comando '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' está muito baixa. DCCU 오류: 컨트롤 유닛 '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU'의 표준 전압이 너무 낮습니다. DCCU Грешка: Референтното напрежение на електронен блок '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' в прекалено ниско. DCCU Βλαβη: Η τάση αναφοράς του εγκεφάλου '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' είναι υπερβολικά χαμηλή. DCCU Fault: The reference voltage of control unit '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' is too low. DCCU Errore: La tensione di riferimento della centralina di comando '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' è insufficiente. DCCU Défaut : La tension de référence du calculateur '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' est trop faible. DCCU Hiba: A '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' vezérlőegység referenciafeszültsége túl kicsi. DCCU Error: La tensión de referencia de la unidad de control '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' es demasiado baja. DCCU 错误: 控制单元'18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU'的参考电压过低。 DCCU Chyba: Referenční napětí řídicí jednotky '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' je příliš nízké. DCCU Greška: Referentni napon upravljačke jedinice '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' je suviše nizak. DCCU エラー: コントロール・ユニット'18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU'の参考電圧が低すぎます。 DCCU Napaka: Referenčna napetost krmilnika '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' je prenizka. DCCU Błąd: Napięcie referencyjne modułu sterującego '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' jest zbyt niskie. DCCU Fejl: Referencespænding for styreenhed '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' er for lav. DCCU Eroare: Tensiunea de referință a calculatorului '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' este prea mică. DCCU Arıza: '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' kumanda cihazının referans gerilimi çok düşük. DCCU Storing: Referentiespanning van regeleenheid '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' is te laag.
11F8F2 DCCU Fehler: Die Referenzspannung des Steuergeräts 'DCCU' ist zu niedrig. DCCU Неисправность: Опорное напряжение блока управления 'DCCU' слишком мало. DCCU Virhe: Ohjainlaitteen 'DCCU' vertailujännite on liian matala. DCCU Fel: Referensspänningen för styrenhet 'DCCU' är för låg. DCCU Falha: A tensão de referência do módulo de comando 'DCCU' está muito baixa. DCCU 오류: 컨트롤 유닛 'DCCU'의 표준 전압이 너무 낮습니다. DCCU Грешка: Референтното напрежение на електронен блок 'DCCU' в прекалено ниско. DCCU Βλαβη: Η τάση αναφοράς του εγκεφάλου 'DCCU' είναι υπερβολικά χαμηλή. DCCU Fault: The reference voltage of control unit 'DCCU' is too low. DCCU Errore: La tensione di riferimento della centralina di comando 'DCCU' è insufficiente. DCCU Défaut : La tension de référence du calculateur 'DCCU' est trop faible. DCCU Hiba: A 'DCCU' vezérlőegység referenciafeszültsége túl kicsi. DCCU Error: La tensión de referencia de la unidad de control 'DCCU' es demasiado baja. DCCU 错误: 控制单元'DCCU'的参考电压过低。 DCCU Chyba: Referenční napětí řídicí jednotky 'DCCU' je příliš nízké. DCCU Greška: Referentni napon upravljačke jedinice 'DCCU' je suviše nizak. DCCU エラー: コントロール・ユニット'DCCU'の参考電圧が低すぎます。 DCCU Napaka: Referenčna napetost krmilnika 'DCCU' je prenizka. DCCU Błąd: Napięcie referencyjne modułu sterującego 'DCCU' jest zbyt niskie. DCCU Fejl: Referencespænding for styreenhed 'DCCU' er for lav. DCCU Eroare: Tensiunea de referință a calculatorului 'DCCU' este prea mică. DCCU Arıza: 'DCCU' kumanda cihazının referans gerilimi çok düşük. DCCU Storing: Referentiespanning van regeleenheid 'DCCU' is te laag.
12F0E2 VCCU Fehler: Das Schütz des Steuergeräts 'VCCU' wird verklebt. VCCU Неисправность: Контактор блока управления 'VCCU' залип. VCCU Virhe: Ohjainlaitteen 'VCCU' suojarele liimautuu. VCCU Fel: Kontaktorn till styrenhet 'VCCU' klibbar fast. VCCU Falha: O contator do módulo de comando 'VCCU' está colado. VCCU 오류: 컨트롤 유닛 'VCCU'의 컨택터 이(가) 접착됩니다. VCCU Грешка: Контактор на електронен блок 'VCCU' се залепва. VCCU Βλαβη: Ο διακόπτης προστασίας του εγκεφάλου 'VCCU' κολλάται. VCCU Fault: Contactor of control unit 'VCCU' is bonded. VCCU Errore: Il contattore della centralina di comando 'VCCU' viene incollato. VCCU Défaut : Le disjoncteur du calculateur 'VCCU' reste collé. VCCU Hiba: A 'VCCU' vezérlőegység védőkapcsolója meg fog szorulni. VCCU Error: El contactor de la unidad de control 'VCCU' se pega. VCCU 错误: 控制单元'VCCU'的接触器粘住了。 VCCU Chyba: Stykač řídicí jednotky 'VCCU' setrvává v sepnutém stavu. VCCU Greška: Zaštitna sklopka upravljačke jedinice 'VCCU' se lepi. VCCU エラー: コントロール・ユニット'VCCU'の接触器が固着しています。 VCCU Napaka: Kontaktor krmilnika 'VCCU' se prilepi. VCCU Błąd: Stycznik moduł sterującego 'VCCU' jest klejony. VCCU Fejl: Kontaktor for styreenhed 'VCCU' fastlimes. VCCU Eroare: Contactorul al calculatorului 'VCCU' este lipit. VCCU Arıza: 'VCCU' kumanda cihazının kontaktörü yapıştırılır. VCCU Storing: Veiligheidsschakelaar van regeleenheid 'VCCU' blijft hangen.
12F8E0 DCCU Fehler: Die Spannung für die Freigabe des Ladevorgangs der Hochvoltbatterie am Steuergerät 'DCCU' ist zu hoch. DCCU Неисправность: Напряжение для разрешения процесса зарядки высоковольтной АКБ на блоке управления 'DCCU' слишком велико. DCCU Virhe: Jännite korkeajänniteakun latauksen sallimiselle ohjainlaitteessa 'DCCU' on liian korkea. DCCU Fel: Spänningen för frigivning av laddning av högvoltsbatteriet på styrenhet 'DCCU' är för hög. DCCU Falha: A tensão para a liberação do processo de carga da bateria de alta tensão no módulo de comando 'DCCU' é muito alta. DCCU 오류: 컨트롤 유닛 'DCCU' 고전압 배터리의 충전 절차 승인을 위한 전압이 너무 높습니다. DCCU Грешка: Напрежението за разрешаването на процеса на зареждане на високоволтовата акумулаторна батерия на електронен блок 'DCCU' е прекалено високо. DCCU Βλαβη: Η τάση έγκρισης της διαδικασίας φόρτισης της μπαταρίας υψηλής τάσης στον εγκέφαλο 'DCCU' είναι υπερβολικά υψηλή. DCCU Fault: The voltage is too high to enable the charging process for the high-voltage battery at control unit 'DCCU'. DCCU Errore: La tensione per l'abilitazione della fase di carica della batteria ad alto voltaggio della centralina di comando 'DCCU' è eccessiva. DCCU Défaut : La tension pour la validation de l'opération de charge de la batterie haute tension sur le calculateur 'DCCU' est trop élevée. DCCU Hiba: A feszültség a nagyfeszültségű akkumulátor töltési folyamatának engedélyezéséhez a 'DCCU' vezérlőegységen túl nagy. DCCU Error: La tensión para la autorización del proceso de carga de la batería de alto voltaje en la unidad de control 'DCCU' es demasiado alta. DCCU 错误: 控制单元'DCCU'上用于许可高电压蓄电池充电过程的电压太高。 DCCU Chyba: Napětí pro spuštění procesu nabíjení vysokonapěťového akumulátoru u řídicí jednotky 'DCCU' je příliš vysoké. DCCU Greška: Napon za odobrenje postupka punjenja baterije visokog napona na upravljačka jedinici 'DCCU' je suviše visok. DCCU エラー: コントロール・ユニット'DCCU'部分で高電圧バッテリの充電プロセス作動のための電圧が高すぎます。 DCCU Napaka: Napetost za odobritev postopka polnjenja visokonapetostnega akumulatorja na krmilniku 'DCCU' je previsoka. DCCU Błąd: Napięcie w obwodzie zatwierdzania procesu ładowania akumulatora wysokiego napięcia w module sterującym 'DCCU' jest zbyt wysokie. DCCU Fejl: Spændingen til frigørelse af højvoltsbatteriets opladning på styreenhed 'DCCU' er for høj. DCCU Eroare: Tensiunea pentru autorizarea procesului de încărcare a acumulatorului de înaltă tensiune la calculatorul 'DCCU' este prea mare. DCCU Arıza: 'DCCU' kumanda cihazında yüksek voltaj aküsünün şarj işleminin onayı için olan gerilim çok yüksek. DCCU Storing: Spanning voor vrijgave van oplaadprocedure hoogspanningsaccu aan regeleenheid 'DCCU' is te hoog.
12F8F0 DCCU Fehler: Die Spannung für die Freigabe des Ladevorgangs der Hochvoltbatterie am Steuergerät 'DCCU' ist zu hoch. DCCU Неисправность: Напряжение для разрешения процесса зарядки высоковольтной АКБ на блоке управления 'DCCU' слишком велико. DCCU Virhe: Jännite korkeajänniteakun latauksen sallimiselle ohjainlaitteessa 'DCCU' on liian korkea. DCCU Fel: Spänningen för frigivning av laddning av högvoltsbatteriet på styrenhet 'DCCU' är för hög. DCCU Falha: A tensão para a liberação do processo de carga da bateria de alta tensão no módulo de comando 'DCCU' é muito alta. DCCU 오류: 컨트롤 유닛 'DCCU' 고전압 배터리의 충전 절차 승인을 위한 전압이 너무 높습니다. DCCU Грешка: Напрежението за разрешаването на процеса на зареждане на високоволтовата акумулаторна батерия на електронен блок 'DCCU' е прекалено високо. DCCU Βλαβη: Η τάση έγκρισης της διαδικασίας φόρτισης της μπαταρίας υψηλής τάσης στον εγκέφαλο 'DCCU' είναι υπερβολικά υψηλή. DCCU Fault: The voltage is too high to enable the charging process for the high-voltage battery at control unit 'DCCU'. DCCU Errore: La tensione per l'abilitazione della fase di carica della batteria ad alto voltaggio della centralina di comando 'DCCU' è eccessiva. DCCU Défaut : La tension pour la validation de l'opération de charge de la batterie haute tension sur le calculateur 'DCCU' est trop élevée. DCCU Hiba: A feszültség a nagyfeszültségű akkumulátor töltési folyamatának engedélyezéséhez a 'DCCU' vezérlőegységen túl nagy. DCCU Error: La tensión para la autorización del proceso de carga de la batería de alto voltaje en la unidad de control 'DCCU' es demasiado alta. DCCU 错误: 控制单元'DCCU'上用于许可高电压蓄电池充电过程的电压太高。 DCCU Chyba: Napětí pro spuštění procesu nabíjení vysokonapěťového akumulátoru u řídicí jednotky 'DCCU' je příliš vysoké. DCCU Greška: Napon za odobrenje postupka punjenja baterije visokog napona na upravljačka jedinici 'DCCU' je suviše visok. DCCU エラー: コントロール・ユニット'DCCU'部分で高電圧バッテリの充電プロセス作動のための電圧が高すぎます。 DCCU Napaka: Napetost za odobritev postopka polnjenja visokonapetostnega akumulatorja na krmilniku 'DCCU' je previsoka. DCCU Błąd: Napięcie w obwodzie zatwierdzania procesu ładowania akumulatora wysokiego napięcia w module sterującym 'DCCU' jest zbyt wysokie. DCCU Fejl: Spændingen til frigørelse af højvoltsbatteriets opladning på styreenhed 'DCCU' er for høj. DCCU Eroare: Tensiunea pentru autorizarea procesului de încărcare a acumulatorului de înaltă tensiune la calculatorul 'DCCU' este prea mare. DCCU Arıza: 'DCCU' kumanda cihazında yüksek voltaj aküsünün şarj işleminin onayı için olan gerilim çok yüksek. DCCU Storing: Spanning voor vrijgave van oplaadprocedure hoogspanningsaccu aan regeleenheid 'DCCU' is te hoog.
13F0E2 Timeout-Fehler einer CAN-Botschaft vom Steuergerät '18A21 (VCCS Steuergeraet Ladesteuerung Slave)' Неисправность по таймауту сообщения по CAN от блока управления '18A21 (VCCS Блок управления зарядкой Slave)' CAN-sähkeen aikakatkaisuvirhe ohjainlaitteelta '18A21 (VCCS ohjainlaite latauksen ohjaus Slave)' Timeout-fel på ett CAN-meddelande från styrenhet '18A21 (VCCS styrenhet laddstyrsystem slave)' Falha de timeout de uma mensagem CAN do módulo de comando '18A21 (VCCS Módulo de comando do comando de recarga, slave)' 컨트롤 유닛 '18A21(VCCS 충전 제어 컨트롤 유닛, 슬레이브)'의 CAN 메시지 타임아웃 오류 Timeout грешка на CAN съобщение от електронния блок за управление '18A21 (VCCS електронен блок управление на заряда подчинен модул)' Σφάλμα Timeout μηνύματος CAN από τον εγκέφαλο '18A21 (VCCS εγκέφαλος ελέγχου φόρτισης Slave)' Timeout error of a CAN message from control unit '18A21 (Charge control (VCCS) control unit, slave)' Errore di timeout di un messaggio CAN dalla centralina di comando '18A21 (Centralina di comando VCCS gestione della ricarica slave)' Défaut de timeout d'un message CAN du calculateur '18A21 (VCCS calculateur gestion de la charge, esclave)' '18A21 (VCCS vezérlőegység töltésvezérlés slave)' vezérlőegységtől érkező egyik CAN-üzenet időtúllépési hibája Error de tiempo de espera de un mensaje CAN de la unidad de control '18A21 (VCCS unidad de control del control de carga de la batería, esclavo)' 控制单元'18A21(VCCS充电控制单元,从属单元)'控制器区域网络(CAN)信息超时故障 Chyba časové prodlevy (timeout) u zprávy CAN z řídicí jednotky '18A21 (VCCS řídicí jednotka řízení nabíjení, podřízený uzel)' Timeout-greška CAN-informacije od upravljačke jedinice '18A21 (VCCS upravljačka jedinica, upravljanje punjenjem slave)' コントロール・ユニット'18A21(充電コントロールVCCSコントロールユニット、スレーブ)'からのCANメッセージのタイムアウト・エラー Napaka v časovni omejitvi sporočila CAN krmilnika '18A21 (krmilnik VCCS, krmiljenje polnjenja, podrejeni)' Błąd timeout informacji CAN z modułu sterującego '18A21 (moduł sterujący ładowania VCCS, slave)' Timeout-fejl i en CAN-meddelelse fra styreenhed '18A21 (VCCS styreenhed ladestyring slave)' Eroare Timeout a unui mesaj CAN de la calculatorul '18A21 (VCCS calculator comandă alimentare slave)' '18A21 (VCCS şarj kumandası kumanda cihazı Slave)' kumanda kutusundan gelen bir CAN mesajında zaman aşımı hatası Time-out-fout van een CAN-melding door regeleenheid '18A21 (regeleenheid oplaadregeling VCCS, slave)'
13F8E1 DCCU Fehler: Die Spannung für die Freigabe des Ladevorgangs der Hochvoltbatterie am Steuergerät '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' ist zu gering. DCCU Неисправность: Напряжение для разрешения процесса зарядки высоковольтной АКБ на блоке управления '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' слишком мало. DCCU Virhe: Jännite korkeajänniteakun latauksen sallimiselle ohjainlaitteessa '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' on liian matala. DCCU Fel: Spänningen för frigivning av laddning av högvoltsbatteriet på styrenhet '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' är för låg. DCCU Falha: A tensão para a liberação do processo de carga da bateria de alta tensão no módulo de comando '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' é muito baixa. DCCU 오류: 컨트롤 유닛 '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' 고전압 배터리의 충전 절차 승인을 위한 전압이 너무 낮습니다. DCCU Грешка: Напрежението за разрешаването на процеса на зареждане на високоволтовата акумулаторна батерия на електронен блок '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' е прекалено ниско. DCCU Βλαβη: Η τάση έγκρισης της διαδικασίας φόρτισης της μπαταρίας υψηλής τάσης στον εγκέφαλο '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' είναι υπερβολικά χαμηλή. DCCU Fault: The voltage is too low to enable the charging process for the high-voltage battery at control unit '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU'. DCCU Errore: La tensione per l'abilitazione della fase di carica della batteria ad alto voltaggio della centralina di comando '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' è insufficiente. DCCU Défaut : La tension pour la validation de l'opération de charge de la batterie haute tension sur le calculateur '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' est trop faible. DCCU Hiba: A feszültség a nagyfeszültségű akkumulátor töltési folyamatának engedélyezéséhez a '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' vezérlőegységen túl kicsi. DCCU Error: La tensión para la autorización del proceso de carga de la batería de alto voltaje en la unidad de control '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' es demasiado baja. DCCU 错误: 控制单元'18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU'上用于许可高电压蓄电池充电过程的电压太小。 DCCU Chyba: Napětí pro spuštění procesu nabíjení vysokonapěťového akumulátoru u řídicí jednotky '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' je příliš nízké. DCCU Greška: Napon za odobrenje postupka punjenja baterije visokog napona na upravljačka jedinici '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' je suviše nizak. DCCU エラー: コントロール・ユニット'18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU'部分で高電圧バッテリの充電プロセス作動のための電圧が低すぎます。 DCCU Napaka: Napetost za odobritev postopka polnjenja visokonapetostnega akumulatorja na krmilniku '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' je prenizka. DCCU Błąd: Napięcie w obwodzie zatwierdzania procesu ładowania akumulatora wysokiego napięcia w module sterującym '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' jest zbyt niskie. DCCU Fejl: Spændingen til frigørelse af højvoltsbatteriets opladning på styreenhed '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' er for lav. DCCU Eroare: Tensiunea pentru autorizarea procesului de încărcare a acumulatorului de înaltă tensiune la calculatorul '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' este insuficientă. DCCU Arıza: '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' kumanda cihazında yüksek voltaj aküsünün şarj işleminin onayı için olan gerilim çok düşük. DCCU Storing: Spanning voor vrijgave van oplaadprocedure hoogspanningsaccu aan regeleenheid '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' is te laag.
13F8F2 DCCU Fehler: Die Spannung für die Freigabe des Ladevorgangs der Hochvoltbatterie am Steuergerät 'DCCU' ist zu gering. DCCU Неисправность: Напряжение для разрешения процесса зарядки высоковольтной АКБ на блоке управления 'DCCU' слишком мало. DCCU Virhe: Jännite korkeajänniteakun latauksen sallimiselle ohjainlaitteessa 'DCCU' on liian matala. DCCU Fel: Spänningen för frigivning av laddning av högvoltsbatteriet på styrenhet 'DCCU' är för låg. DCCU Falha: A tensão para a liberação do processo de carga da bateria de alta tensão no módulo de comando 'DCCU' é muito baixa. DCCU 오류: 컨트롤 유닛 'DCCU' 고전압 배터리의 충전 절차 승인을 위한 전압이 너무 낮습니다. DCCU Грешка: Напрежението за разрешаването на процеса на зареждане на високоволтовата акумулаторна батерия на електронен блок 'DCCU' е прекалено ниско. DCCU Βλαβη: Η τάση έγκρισης της διαδικασίας φόρτισης της μπαταρίας υψηλής τάσης στον εγκέφαλο 'DCCU' είναι υπερβολικά χαμηλή. DCCU Fault: The voltage is too low to enable the charging process for the high-voltage battery at control unit 'DCCU'. DCCU Errore: La tensione per l'abilitazione della fase di carica della batteria ad alto voltaggio della centralina di comando 'DCCU' è insufficiente. DCCU Défaut : La tension pour la validation de l'opération de charge de la batterie haute tension sur le calculateur 'DCCU' est trop faible. DCCU Hiba: A feszültség a nagyfeszültségű akkumulátor töltési folyamatának engedélyezéséhez a 'DCCU' vezérlőegységen túl kicsi. DCCU Error: La tensión para la autorización del proceso de carga de la batería de alto voltaje en la unidad de control 'DCCU' es demasiado baja. DCCU 错误: 控制单元'DCCU'上用于许可高电压蓄电池充电过程的电压太小。 DCCU Chyba: Napětí pro spuštění procesu nabíjení vysokonapěťového akumulátoru u řídicí jednotky 'DCCU' je příliš nízké. DCCU Greška: Napon za odobrenje postupka punjenja baterije visokog napona na upravljačka jedinici 'DCCU' je suviše nizak. DCCU エラー: コントロール・ユニット'DCCU'部分で高電圧バッテリの充電プロセス作動のための電圧が低すぎます。 DCCU Napaka: Napetost za odobritev postopka polnjenja visokonapetostnega akumulatorja na krmilniku 'DCCU' je prenizka. DCCU Błąd: Napięcie w obwodzie zatwierdzania procesu ładowania akumulatora wysokiego napięcia w module sterującym 'DCCU' jest zbyt niskie. DCCU Fejl: Spændingen til frigørelse af højvoltsbatteriets opladning på styreenhed 'DCCU' er for lav. DCCU Eroare: Tensiunea pentru autorizarea procesului de încărcare a acumulatorului de înaltă tensiune la calculatorul 'DCCU' este insuficientă. DCCU Arıza: 'DCCU' kumanda cihazında yüksek voltaj aküsünün şarj işleminin onayı için olan gerilim çok düşük. DCCU Storing: Spanning voor vrijgave van oplaadprocedure hoogspanningsaccu aan regeleenheid 'DCCU' is te laag.
14F0E2 CAN-Timeout-Fehler - MUX Ошибка таймаут шины CAN - MUX CAN-aikakatkaisuvirhe - MUX CAN-timeout-fel - MUX Erro de timeout do CAN - MUX CAN 시간 초과 오류 - MUX Грешка CAN-шина-Timeout - MUX Σφάλμα CAN-Timeout - MUX CAN timeout fault - MUX Guasto di timeout del CAN - MUX Défaut du CAN timeout - MUX CAN időtúllépési hiba - MUX Error de tiempo de espera excedido del CAN - MUX 控制器区域网络(CAN)超时故障 - MUX Chyba časové prodlevy CAN - MUX CAN-Timeout-greška - MUX CAN タイムアウト・エラー - MUX Napaka v časovni omejitvi CAN - MUX Błąd przekroczenia czasu CAN - MUX CAN-timeout-fejl - MUX Eroare Timeout CAN - MUX CAN zaman aşımı arızası - MUX CAN-time-outfout - MUX
14F8EC DCCU Fehler: Die Versorgungsspannung des Prozessors am Steuergerät 'DCCU' ist außerhalb des zulässigen Bereichs. DCCU Неисправность: Напряжение питания процессора на блоке управления 'DCCU' вне допустимого диапазона. DCCU Virhe: Prosessorin syöttöjännite ohjainlaitteessa 'DCCU' on sallitun alueen ulkopuolella. DCCU Fel: Matarspänningen till processorn på styrenhet 'DCCU' ligger utanför det tillåtna området. DCCU Falha: A tensão de alimentação do processador no módulo de comando 'DCCU' está fora do campo admissível. DCCU 오류: 컨트롤 유닛 'DCCU' 프로세서의 공급 전압이 허용 범위를 벗어났습니다. DCCU Грешка: Захранващото напрежение на процесора на електронен блок 'DCCU' е извън на допустимата област. DCCU Βλαβη: Η τάση τροφοδοσίας του επεξεργαστή στον εγκέφαλο 'DCCU' βρίσκεται εκτός της επιτρεπόμενης περιοχής. DCCU Fault: The supply voltage of the processor on control unit 'DCCU' is outside the permissible range. DCCU Errore: La tensione di alimentazione del processore della centralina di comando 'DCCU' è al di fuori del campo ammesso. DCCU Défaut : La tension d'alimentation du processeur sur le calculateur 'DCCU' se situe hors de la plage admissible. DCCU Hiba: A 'DCCU' vezérlőegységen l@©vő processzor tápfeszültsége kívül van a megengedett tartományon. DCCU Error: La tensión de alimentación del procesador en la unidad de control 'DCCU' está fuera del margen admisible. DCCU 错误: 控制单元'DCCU'上处理器的供电电压在许可范围以外。 DCCU Chyba: Napájecí napětí procesoru u řídicí jednotky 'DCCU' je mimo přípustný rozsah. DCCU Greška: Napon napajanja procesora na upravljačkoj jedinici 'DCCU' je izvan dozvoljenog opsega. DCCU エラー: コントロール・ユニット'DCCU'のコンピュータの電源電圧が許容範囲外です。 DCCU Napaka: Napajalna napetost procesorja krmilnika 'DCCU' je zunaj dovoljenega območja. DCCU Błąd: Napięcie zasilające procesor modułu sterującego 'DCCU' wykracza poza dopuszczalny zakres. DCCU Fejl: Forsyningsspændingen til processoren på styreenhed 'DCCU' ligger uden for det tilladte område. DCCU Eroare: Tensiunea de alimentare a procesorului la calculatorul 'DCCU' este în afara domeniului admis. DCCU Arıza: 'DCCU' kumanda cihazındaki işlemcinin besleme gerilimi izin verilen aralığın dışında. DCCU Storing: Voedingsspanning van processor aan regeleenheid 'DCCU' ligt buiten toegestaan bereik.
14F8F0 DCCU Fehler: Die Versorgungsspannung des Prozessors am Steuergerät 'DCCU' ist außerhalb des zulässigen Bereichs. DCCU Неисправность: Напряжение питания процессора на блоке управления 'DCCU' вне допустимого диапазона. DCCU Virhe: Prosessorin syöttöjännite ohjainlaitteessa 'DCCU' on sallitun alueen ulkopuolella. DCCU Fel: Matarspänningen till processorn på styrenhet 'DCCU' ligger utanför det tillåtna området. DCCU Falha: A tensão de alimentação do processador no módulo de comando 'DCCU' está fora do campo admissível. DCCU 오류: 컨트롤 유닛 'DCCU' 프로세서의 공급 전압이 허용 범위를 벗어났습니다. DCCU Грешка: Захранващото напрежение на процесора на електронен блок 'DCCU' е извън на допустимата област. DCCU Βλαβη: Η τάση τροφοδοσίας του επεξεργαστή στον εγκέφαλο 'DCCU' βρίσκεται εκτός της επιτρεπόμενης περιοχής. DCCU Fault: The supply voltage of the processor on control unit 'DCCU' is outside the permissible range. DCCU Errore: La tensione di alimentazione del processore della centralina di comando 'DCCU' è al di fuori del campo ammesso. DCCU Défaut : La tension d'alimentation du processeur sur le calculateur 'DCCU' se situe hors de la plage admissible. DCCU Hiba: A 'DCCU' vezérlőegységen lévő processzor tápfeszültsége kívül van a megengedett tartományon. DCCU Error: La tensión de alimentación del procesador en la unidad de control 'DCCU' está fuera del margen admisible. DCCU 错误: 控制单元'DCCU'上处理器的供电电压在许可范围以外。 DCCU Chyba: Napájecí napětí procesoru u řídicí jednotky 'DCCU' je mimo přípustný rozsah. DCCU Greška: Napon napajanja procesora na upravljačkoj jedinici 'DCCU' je izvan dozvoljenog opsega. DCCU エラー: コントロール・ユニット'DCCU'のコンピュータの電源電圧が許容範囲外です。 DCCU Napaka: Napajalna napetost procesorja krmilnika 'DCCU' je zunaj dovoljenega območja. DCCU Błąd: Napięcie zasilające procesor modułu sterującego 'DCCU' wykracza poza dopuszczalny zakres. DCCU Fejl: Forsyningsspændingen til processoren på styreenhed 'DCCU' ligger uden for det tilladte område. DCCU Eroare: Tensiunea de alimentare a procesorului la calculatorul 'DCCU' este în afara domeniului admis. DCCU Arıza: 'DCCU' kumanda cihazındaki işlemcinin besleme gerilimi izin verilen aralığın dışında. DCCU Storing: Voedingsspanning van processor aan regeleenheid 'DCCU' ligt buiten toegestaan bereik.
15F0E2 CAN-Timeout-Fehler bei der Kommunikation mit dem Steuergerät 'Stromabnehmer' Неисправность таймаута CAN при связи с блоком управления 'Токосъёмник' CAN-aikakatkaisuvirhe tiedonsiirrossa ohjainlaitteen 'Virroitin' kanssa CAN-timeout vid kommunikation med styrenhet 'Strömavtagare' Falha de timeout CAN na comunicação com o módulo de comando 'Consumidor de corrente' 컨트롤 유닛 '집전 장치'와(과) 통신할 때의 CAN Timeout 오류 CAN-Timeout грешка при на комуникацията с електронен блок за управление 'Токоприемник' Σφάλμα CAN-Timeout κατά την επικοινωνία με τον εγκέφαλο 'Συλλέκτης ρεύματος' CAN timeout error while communicating with control unit 'Current collector' Errore di timeout del CAN durante la comunicazione con la centralina di comando 'Assorbitore di corrente' Défaut timeout CAN lors de la communication avec le calculateur 'Collecteur de courant' CAN időtúllépési hiba a 'Áramszedő' vezérlőegységgel fennálló kommunikációnál Error de tiempo de espera CAN en la comunicación con la unidad de control 'Pantógrafo' 与控制单元'集电器'通信时的控制器区域网络(CAN)超时故障 Chyba časové prodlevy (timeout) CAN při komunikaci s řídicí jednotkou 'Elektrický spotřebič' CAN-Timeout greška pri komunikaciji sa upravljačkom jedinicom 'Preuzimač struje' コントロール・ユニット '集電装置' とのコミュニケーション時の CAN タイムアウト・エラー Napaka v časovni omejitvi CAN pri komunikaciji s krmilnikom 'Tokovni odjemnik' Błąd przekroczenia czasu CAN przy komunikacji z modułem sterującym 'Odbiornik prądu' CAN-timeout-fejl ved kommunikation med styreenhed 'Strømaftager' Eroare Timeout CAN la comunicaţia cu calculatorul 'Pantograf' 'Pantograf' kumanda cihazı ile iletişimde CAN Timeout arızası CAN-time-outfout bij communicatie met regeleenheid 'Stroomafnemer'
15F8EC DCCU Fehler: CPU Power Protection flag Error DCCU Неисправность: CPU Power Protection flag Error DCCU Virhe: CPU Power Protection flag Error DCCU Fel: CPU Power Protection flag Error DCCU Falha: CPU Power Protection flag Error DCCU 오류: CPU Power Protection flag Error DCCU Грешка: CPU Power Protection flag Error DCCU Βλαβη: CPU Power Protection flag Error DCCU Fault: CPU Power Protection flag Error DCCU Errore: CPU Power Protection flag Error DCCU Défaut : CPU Power Protection flag Error DCCU Hiba: CPU Power Protection flag Error DCCU Error: CPU Power Protection flag Error DCCU 错误: CPU Power Protection flag Error DCCU Chyba: CPU Power Protection flag Error DCCU Greška: CPU Power Protection flag Error DCCU エラー: CPU Power Protection flag Error DCCU Napaka: CPU Power Protection flag Error DCCU Błąd: CPU Power Protection flag Error DCCU Fejl: CPU Power Protection flag Error DCCU Eroare: CPU Power Protection flag Error DCCU Arıza: CPU Power Protection flag Error DCCU Storing: CPU Power Protection flag Error
15F8F0 Das Steuergerät 'DCCU' hat ein Fehler der internen Spannungsversorgung erkannt. Блок управления 'DCCU' опознал неисправность внутреннего электропитания. Ohjainlaitteen sisäisessä jännitteensaannissa 'DCCU' on vika. Styrenheten 'DCCU' har registrerat ett fel i den interna spänningsförsörjningen. O módulo de comando 'DCCU' detectou uma falha da alimentação de tensão interna. 컨트롤 유닛 'DCCU'이(가) 내부 전원 공급의 이상을 감지했습니다. Електронен блок 'DCCU' е разпознал грешка на вътрешното захранване с напрежение. Ο εγκέφαλος 'DCCU' αναγνώρισε μια βλάβη της εσωτερικής τροφοδοσίας τάσης. Control unit 'DCCU' has detected a fault in the internal power supply. La centralina di comando'DCCU' ha riconosciuto un difetto dell'alimentazione di tensione interna. Le calculateur 'DCCU' a détecté un défaut de l'alimentation électrique interne. A 'DCCU' vezérlőegység egy hibát ismert fel a belső feszültségellátásban. La unidad de control 'DCCU' ha detectado un fallo de la alimentación eléctrica interna. 控制单元'DCCU'已识别到内部供电有故障。 Řídicí jednotka 'DCCU' rozpoznala chybu interního napájení. Upravljačka jedinica 'DCCU' je prepoznala grešku na internom napajanju naponom. コントロールユニット'DCCU'が内部電源の故障を検知しました。 Krmilnik 'DCCU' je zaznal napako v internem napajanju z napetostjo. Moduł sterujący 'DCCU' rozpoznał błąd wewnętrznego zasilania napięciem. Styreenheden 'DCCU' har registreret en fejl i den interne spændingsforsyning. Calculatorul 'DCCU' a detectat o eroare a alimentării interne cu tensiune. 'DCCU' kumanda cihazı dahili gerilim beslemesinde bir hata algıladı. Regeleenheid 'DCCU' heeft een storing van interne spanningsvoorziening herkend.
16F0E2 CAN-Timeout-Fehler bei der Kommunikation mit dem Steuergerät 'Ambientebeleuchtung AMB' Неисправность таймаута CAN при связи с блоком управления 'Ambientebeleuchtung AMB' CAN-aikakatkaisuvirhe tiedonsiirrossa ohjainlaitteen 'Ambientebeleuchtung AMB' kanssa CAN-timeout vid kommunikation med styrenhet 'Ambientebeleuchtung AMB' Falha de timeout CAN na comunicação com o módulo de comando 'Ambientebeleuchtung AMB' 컨트롤 유닛 'Ambientebeleuchtung AMB'와(과) 통신할 때의 CAN Timeout 오류 CAN-Timeout грешка при на комуникацията с електронен блок за управление 'Ambientebeleuchtung AMB' Σφάλμα CAN-Timeout κατά την επικοινωνία με τον εγκέφαλο 'Ambientebeleuchtung AMB' CAN timeout error while communicating with control unit 'Ambientebeleuchtung AMB' Errore di timeout del CAN durante la comunicazione con la centralina di comando 'Ambientebeleuchtung AMB' Défaut timeout CAN lors de la communication avec le calculateur 'Ambientebeleuchtung AMB' CAN időtúllépési hiba a 'Ambientebeleuchtung AMB' vezérlőegységgel fennálló kommunikációnál Error de tiempo de espera CAN en la comunicación con la unidad de control 'Ambientebeleuchtung AMB' 与控制单元'Ambientebeleuchtung AMB'通信时的控制器区域网络(CAN)超时故障 Chyba časové prodlevy (timeout) CAN při komunikaci s řídicí jednotkou 'Ambientebeleuchtung AMB' CAN-Timeout greška pri komunikaciji sa upravljačkom jedinicom 'Ambientebeleuchtung AMB' コントロール・ユニット 'Ambientebeleuchtung AMB' とのコミュニケーション時の CAN タイムアウト・エラー Napaka v časovni omejitvi CAN pri komunikaciji s krmilnikom 'Ambientebeleuchtung AMB' Błąd przekroczenia czasu CAN przy komunikacji z modułem sterującym 'Ambientebeleuchtung AMB' CAN-timeout-fejl ved kommunikation med styreenhed 'Ambientebeleuchtung AMB' Eroare Timeout CAN la comunicaţia cu calculatorul 'Ambientebeleuchtung AMB' 'Ambientebeleuchtung AMB' kumanda cihazı ile iletişimde CAN Timeout arızası CAN-time-outfout bij communicatie met regeleenheid 'Ambientebeleuchtung AMB'
16F8E1 DCCU Fehler: Die Schütze werden angefordert zu schließen, obwohl das Signal für die Freigabe des Ladevorgangs der Hochvoltbatterie fehlt. DCCU Неисправность: Поступает запрос на замыкание контакторов, хотя сигнал на разрешение процесса зарядки высоковольтной АКБ отсутствует. DCCU Virhe: Suojareleet kehotetaan sulkemaan, vaikka signaali korkeajänniteakun latauksen sallimiselle puuttuu. DCCU Fel: Kontaktorerna für en begäran om att stänga trots att signalen för frigivning av laddningen av högvoltsbatteriet saknas. DCCU Falha: Os contatores são solicitados a fechar, embora falte o sinal para a liberação do processo de carga da bateria de alta tensão. DCCU 오류: 고전압 배터리 충전 절차 승인 신호가 없음에도 게이트 닫기 요청이 있습니다. DCCU Грешка: От контакторите се изисква да се затворят, въпреки че липсва сигналът за разрешаването на процеса на зареждане на високоволтовата акумулаторна батерия. DCCU Βλαβη: Στους διακόπτες προστασίας ζητείται να κλείσουν, παρά το γεγονός ότι λείπει το σήμα για την έγκριση της διαδικασίας φόρτισης της μπαταρίας υψηλής τάσης. DCCU Fault: The contactors are requested to close even though the signal for enabling the charging process of the high-voltage battery is missing. DCCU Errore: Ai contattori viene chiesto di chiudersi anche se il segnale per l'abilitazione della fase di carica della batteria ad alto voltaggio manca. DCCU Défaut : Les disjoncteurs sont invités à se fermer bien que le signal pour la validation de l'opération de charge de la batterie haute tension soit absent. DCCU Hiba: A védőkapcsolók a zárásra vonatkozó igénylést kapnak annak ellenére, hogy a nagyfeszültségű akkumulátor töltési folyamatát engedélyező jel hiányzik. DCCU Error: Se requiere a los contactores que cierren pese a que falta la señal para la autorización del proceso de carga de la batería de alto voltaje. DCCU 错误: 接触器被要求关闭,尽管缺少高电压蓄电池充电过程许可信号。 DCCU Chyba: Vyskytuje se požadavek pro sepnutí stykačů, přestože chybí signál pro spuštění procesu nabíjení vysokonapěťového akumulátoru. DCCU Greška: Zaštitne sklopke dobijaju nalog za zatvaranje, mada nedostaje signal za odobrenje postupka punjenja baterije visokog napona. DCCU エラー: 高電圧バッテリの充電プロセス作動のためのシグナルがないにもかかわらず、接触器は閉じるように要求されます。 DCCU Napaka: Kontaktorji prejmejo zahtevo za zapiranje, čeprav manjka signal za odobritev postopka polnjenja visokonapetostnega akumulatorja. DCCU Błąd: Styczniki otrzymują postulat zamykania pomimo, że nie ma sygnału zatwierdzającego proces ładowania akumulatora wysokiego napięcia. DCCU Fejl: Kontaktorerne modtager en kommando om at lukke, selv om signalet til frigørelse af højvoltsbatteriets opladning mangler. DCCU Eroare: Contactorilor li se solicită să închidă, deși semnalul pentru autorizarea procesului de încărcare a acumulatorului de înaltă tensiune lipsește. DCCU Arıza: Yüksek voltaj aküsünün şarj işleminin onaylanması için olan sinyal eksik olduğundan dolayı, kontaktörlerden kapanması talep edilir. DCCU Storing: Veiligheidsschakelaars worden gesloten, ofschoon signaal voor vrijgave van oplaadprocedure hoogspanningsaccu ontbreekt.
16F8F2 DCCU Fehler: Die Schütze werden angefordert zu schließen, obwohl das Signal für die Freigabe des Ladevorgangs der Hochvoltbatterie fehlt. DCCU Неисправность: Поступает запрос на замыкание контакторов, хотя сигнал на разрешение процесса зарядки высоковольтной АКБ отсутствует. DCCU Virhe: Suojareleet kehotetaan sulkemaan, vaikka signaali korkeajänniteakun latauksen sallimiselle puuttuu. DCCU Fel: Kontaktorerna für en begäran om att stänga trots att signalen för frigivning av laddningen av högvoltsbatteriet saknas. DCCU Falha: Os contatores são solicitados a fechar, embora falte o sinal para a liberação do processo de carga da bateria de alta tensão. DCCU 오류: 고전압 배터리 충전 절차 승인 신호가 없음에도 게이트 닫기 요청이 있습니다. DCCU Грешка: От контакторите се изисква да се затворят, въпреки че липсва сигналът за разрешаването на процеса на зареждане на високоволтовата акумулаторна батерия. DCCU Βλαβη: Στους διακόπτες προστασίας ζητείται να κλείσουν, παρά το γεγονός ότι λείπει το σήμα για την έγκριση της διαδικασίας φόρτισης της μπαταρίας υψηλής τάσης. DCCU Fault: The contactors are requested to close even though the signal for enabling the charging process of the high-voltage battery is missing. DCCU Errore: Ai contattori viene chiesto di chiudersi anche se il segnale per l'abilitazione della fase di carica della batteria ad alto voltaggio manca. DCCU Défaut : Les disjoncteurs sont invités à se fermer bien que le signal pour la validation de l'opération de charge de la batterie haute tension soit absent. DCCU Hiba: A védőkapcsolók a zárásra vonatkozó igénylést kapnak annak ellenére, hogy a nagyfeszültségű akkumulátor töltési folyamatát engedélyező jel hiányzik. DCCU Error: Se requiere a los contactores que cierren pese a que falta la señal para la autorización del proceso de carga de la batería de alto voltaje. DCCU 错误: 接触器被要求关闭,尽管缺少高电压蓄电池充电过程许可信号。 DCCU Chyba: Vyskytuje se požadavek pro sepnutí stykačů, přestože chybí signál pro spuštění procesu nabíjení vysokonapěťového akumulátoru. DCCU Greška: Zaštitne sklopke dobijaju nalog za zatvaranje, mada nedostaje signal za odobrenje postupka punjenja baterije visokog napona. DCCU エラー: 高電圧バッテリの充電プロセス作動のためのシグナルがないにもかかわらず、接触器は閉じるように要求されます。 DCCU Napaka: Kontaktorji prejmejo zahtevo za zapiranje, čeprav manjka signal za odobritev postopka polnjenja visokonapetostnega akumulatorja. DCCU Błąd: Styczniki otrzymują postulat zamykania pomimo, że nie ma sygnału zatwierdzającego proces ładowania akumulatora wysokiego napięcia. DCCU Fejl: Kontaktorerne modtager en kommando om at lukke, selv om signalet til frigørelse af højvoltsbatteriets opladning mangler. DCCU Eroare: Contactorilor li se solicită să închidă, deși semnalul pentru autorizarea procesului de încărcare a acumulatorului de înaltă tensiune lipsește. DCCU Arıza: Yüksek voltaj aküsünün şarj işleminin onaylanması için olan sinyal eksik olduğundan dolayı, kontaktörlerden kapanması talep edilir. DCCU Storing: Veiligheidsschakelaars worden gesloten, ofschoon signaal voor vrijgave van oplaadprocedure hoogspanningsaccu ontbreekt.
17F0E2 CAN-Timeout-Fehler bei der Kommunikation mit dem Steuergerät '18A08 : Batteriemanagementsystem BMS' Неисправность таймаута CAN при связи с блоком управления '18A08 : Batteriemanagementsystem BMS' CAN-aikakatkaisuvirhe tiedonsiirrossa ohjainlaitteen '18A08 : Batteriemanagementsystem BMS' kanssa CAN-timeout vid kommunikation med styrenhet '18A08 : Batteriemanagementsystem BMS' Falha de timeout CAN na comunicação com o módulo de comando '18A08 : Batteriemanagementsystem BMS' 컨트롤 유닛 '18A08 : Batteriemanagementsystem BMS'와(과) 통신할 때의 CAN Timeout 오류 CAN-Timeout грешка при на комуникацията с електронен блок за управление '18A08 : Batteriemanagementsystem BMS' Σφάλμα CAN-Timeout κατά την επικοινωνία με τον εγκέφαλο '18A08 : Batteriemanagementsystem BMS' CAN timeout error while communicating with control unit '18A08 : Batteriemanagementsystem BMS' Errore di timeout del CAN durante la comunicazione con la centralina di comando '18A08 : Batteriemanagementsystem BMS' Défaut timeout CAN lors de la communication avec le calculateur '18A08 : Batteriemanagementsystem BMS' CAN időtúllépési hiba a '18A08 : Batteriemanagementsystem BMS' vezérlőegységgel fennálló kommunikációnál Error de tiempo de espera CAN en la comunicación con la unidad de control '18A08 : Batteriemanagementsystem BMS' 与控制单元'18A08 : Batteriemanagementsystem BMS'通信时的控制器区域网络(CAN)超时故障 Chyba časové prodlevy (timeout) CAN při komunikaci s řídicí jednotkou '18A08 : Batteriemanagementsystem BMS' CAN-Timeout greška pri komunikaciji sa upravljačkom jedinicom '18A08 : Batteriemanagementsystem BMS' コントロール・ユニット '18A08 : Batteriemanagementsystem BMS' とのコミュニケーション時の CAN タイムアウト・エラー Napaka v časovni omejitvi CAN pri komunikaciji s krmilnikom '18A08 : Batteriemanagementsystem BMS' Błąd przekroczenia czasu CAN przy komunikacji z modułem sterującym '18A08 : Batteriemanagementsystem BMS' CAN-timeout-fejl ved kommunikation med styreenhed '18A08 : Batteriemanagementsystem BMS' Eroare Timeout CAN la comunicaţia cu calculatorul '18A08 : Batteriemanagementsystem BMS' '18A08 : Batteriemanagementsystem BMS' kumanda cihazı ile iletişimde CAN Timeout arızası CAN-time-outfout bij communicatie met regeleenheid '18A08 : Batteriemanagementsystem BMS'
17F8E1 DCCU Fehler: Das Schütz des Steuergeräts 'DCCU' verharrt in geschaltetem Zustand (Kontakt klebt). DCCU Неисправность: Контактор блока управления 'DCCU' остался во включённом состоянии (контакт залипает). DCCU Virhe: Ohjainlaitteen 'DCCU' suojarele jumittuu kytketyssä tilassa (kärjet takertelevat). DCCU Fel: Kontaktorn till styrenhet 'DCCU' står kvar i aktiverat läge (kontakten sitter fast). DCCU Falha: O contator do módulo de comando 'DCCU' permanece no estado ligado (contato cola). DCCU 오류: 컨트롤 유닛 'DCCU'의 게이트가 전환된 상태를 유지합니다(접점 부착됨). DCCU Грешка: Контакторът на електронен блок 'DCCU' запъва във включено състояние (контактът слепва). DCCU Βλαβη: Ο διακόπτης προστασίας του εγκεφάλου 'DCCU' νεκρώνει σε ενεργή κατάσταση (κολλάει η επαφή). DCCU Fault: The contactor of control unit 'DCCU' sticks in the switched state (contact sticking). DCCU Errore: Il contattore della centralina di comando 'DCCU' rimane nello stato innestato (contatto incollato). DCCU Défaut : Le disjoncteur du calculateur 'DCCU' se bloque dans l'état enclenché (le contact colle). DCCU Hiba: A 'DCCU' vezérlőegység védőkapcsolója kapcsolt állapotban marad (érintkező megszorult). DCCU Error: El contactor de la unidad de control 'DCCU' permanece en estado conectado (el contacto está pegado). DCCU 错误: 控制单元'DCCU'的接触器保持在切换状态(触点粘连)。 DCCU Chyba: Stykač řídicí jednotky 'DCCU' setrvává v sepnutém stavu (sepnutý kontakt). DCCU Greška: Zaštitna sklopka upravljačke jedinice 'DCCU' zaglavljuje u uključenom stanju (kontakt se lepi). DCCU エラー: コントロール・ユニット'DCCU'の接触器は、切り換えられた状態で動かなくなっています(コンタクトが固着)。 DCCU Napaka: Kontaktor krmilnika 'DCCU' vztraja v vklopljenem stanju (kontakt se zatika). DCCU Błąd: Stycznik modułu sterującego 'DCCU' pozostaje w stanie załączonym (styk klei się). DCCU Fejl: Kontaktor for styreenhed 'DCCU' sidder fast i til- eller frakoblet tilstand (kontakten hænger). DCCU Eroare: Contactorul calculatorului 'DCCU' persistă în stare cuplată (contact lipit). DCCU Arıza: 'DCCU' kumanda cihazının kontaktörü devreye alınmış durumda kalıyor (kontak yapışıyor). DCCU Storing: Veiligheidsschakelaar van regeleenheid 'DCCU' blijft in geschakelde toestand staan (contact blijft hangen).
17F8F2 DCCU Fehler: Das Schütz des Steuergeräts 'DCCU' verharrt in geschaltetem Zustand (Kontakt klebt). DCCU Неисправность: Контактор блока управления 'DCCU' остался во включённом состоянии (контакт залипает). DCCU Virhe: Ohjainlaitteen 'DCCU' suojarele jumittuu kytketyssä tilassa (kärjet takertelevat). DCCU Fel: Kontaktorn till styrenhet 'DCCU' står kvar i aktiverat läge (kontakten sitter fast). DCCU Falha: O contator do módulo de comando 'DCCU' permanece no estado ligado (contato cola). DCCU 오류: 컨트롤 유닛 'DCCU'의 게이트가 전환된 상태를 유지합니다(접점 부착됨). DCCU Грешка: Контакторът на електронен блок 'DCCU' запъва във включено състояние (контактът слепва). DCCU Βλαβη: Ο διακόπτης προστασίας του εγκεφάλου 'DCCU' νεκρώνει σε ενεργή κατάσταση (κολλάει η επαφή). DCCU Fault: The contactor of control unit 'DCCU' sticks in the switched state (contact sticking). DCCU Errore: Il contattore della centralina di comando 'DCCU' rimane nello stato innestato (contatto incollato). DCCU Défaut : Le disjoncteur du calculateur 'DCCU' se bloque dans l'état enclenché (le contact colle). DCCU Hiba: A 'DCCU' vezérlőegység védőkapcsolója kapcsolt állapotban marad (érintkező megszorult). DCCU Error: El contactor de la unidad de control 'DCCU' permanece en estado conectado (el contacto está pegado). DCCU 错误: 控制单元'DCCU'的接触器保持在切换状态(触点粘连)。 DCCU Chyba: Stykač řídicí jednotky 'DCCU' setrvává v sepnutém stavu (sepnutý kontakt). DCCU Greška: Zaštitna sklopka upravljačke jedinice 'DCCU' zaglavljuje u uključenom stanju (kontakt se lepi). DCCU エラー: コントロール・ユニット'DCCU'の接触器は、切り換えられた状態で動かなくなっています(コンタクトが固着)。 DCCU Napaka: Kontaktor krmilnika 'DCCU' vztraja v vklopljenem stanju (kontakt se zatika). DCCU Błąd: Stycznik modułu sterującego 'DCCU' pozostaje w stanie załączonym (styk klei się). DCCU Fejl: Kontaktor for styreenhed 'DCCU' sidder fast i til- eller frakoblet tilstand (kontakten hænger). DCCU Eroare: Contactorul calculatorului 'DCCU' persistă în stare cuplată (contact lipit). DCCU Arıza: 'DCCU' kumanda cihazının kontaktörü devreye alınmış durumda kalıyor (kontak yapışıyor). DCCU Storing: Veiligheidsschakelaar van regeleenheid 'DCCU' blijft in geschakelde toestand staan (contact blijft hangen).
18F0E2 CAN-Timeout-Fehler bei der Kommunikation mit dem Steuergerät '15A12 (Steuergerät Kühlung CCU)' Неисправность таймаута CAN при связи с блоком управления '15A12 (блок управления охлаждением CCU)' CAN-aikakatkaisuvirhe tiedonsiirrossa ohjainlaitteen '15A12 (ohjainlaite jäähdytys CCU)' kanssa CAN-timeout vid kommunikation med styrenhet '15A12 (styrenhet kylning CCU)' Falha de timeout CAN na comunicação com o módulo de comando '15A12 (Módulo de comando do arrefecimento CCU)' 컨트롤 유닛 '15A12 (CCU 냉각장치 컨트롤 유닛)'와(과) 통신할 때의 CAN Timeout 오류 CAN-Timeout грешка при на комуникацията с електронен блок за управление '15A12 (Електронен блок за управление охлаждане CCU)' Σφάλμα CAN-Timeout κατά την επικοινωνία με τον εγκέφαλο '15A12 (Εγκέφαλος ψύξης CCU)' CAN timeout error while communicating with control unit '15A12 (Cooling control unit CCU)' Errore di timeout del CAN durante la comunicazione con la centralina di comando '15A12 (Centralina di comando raffreddamento CCU)' Défaut timeout CAN lors de la communication avec le calculateur '15A12 (Calculateur refroidissement CCU)' CAN időtúllépési hiba a '15A12 (CCU hűtés vezérlőegység)' vezérlőegységgel fennálló kommunikációnál Error de tiempo de espera CAN en la comunicación con la unidad de control '15A12 (Unidad de control refrigeración CCU)' 与控制单元'15A12 (CCU冷却控制单元)'通信时的控制器区域网络(CAN)超时故障 Chyba časové prodlevy (timeout) CAN při komunikaci s řídicí jednotkou '15A12 (Řídicí jednotka chlazení CCU)' CAN-Timeout greška pri komunikaciji sa upravljačkom jedinicom '15A12 (Upravljačka jedinica hlađenja CCU)' コントロール・ユニット '15A12 (冷却コントロールユニット(CCU))' とのコミュニケーション時の CAN タイムアウト・エラー Napaka v časovni omejitvi CAN pri komunikaciji s krmilnikom '15A12 (Krmilnik, hlajenje, CCU)' Błąd przekroczenia czasu CAN przy komunikacji z modułem sterującym '15A12 (moduł sterujący chłodzenia CCU)' CAN-timeout-fejl ved kommunikation med styreenhed '15A12 (styreenhed køling CCU)' Eroare Timeout CAN la comunicaţia cu calculatorul '15A12 (Calculator răcire CCU)' '15A12 (Soğutma sistemi kumanda cihazı CCU)' kumanda cihazı ile iletişimde CAN Timeout arızası CAN-time-outfout bij communicatie met regeleenheid '15A12 (regeleenheid koeling CCU)'
19F0E2 CAN-Timeout-Fehler bei der Kommunikation mit dem Steuergerät '05A02 (Steuergerät Zentrales Gateway CGW)' Неисправность таймаута CAN при связи с блоком управления '05A02 (блок управления центрального интерфейса CGW)' CAN-aikakatkaisuvirhe tiedonsiirrossa ohjainlaitteen '05A02 (ohjainlaite keskusyhdyskäytävä CGW)' kanssa CAN-timeout vid kommunikation med styrenhet '05A02 (styrenhet central gateway CGW)' Falha de timeout CAN na comunicação com o módulo de comando '05A02 (Módulo de comando do Gateway central CGW)' 컨트롤 유닛 '05A02 (CGW 컨트롤 유닛)'와(과) 통신할 때의 CAN Timeout 오류 CAN-Timeout грешка при на комуникацията с електронен блок за управление '05A02 (Електронен блок за управление Централен Gateway CGW)' Σφάλμα CAN-Timeout κατά την επικοινωνία με τον εγκέφαλο '05A02 (Εγκέφαλος Κεντρική Πύλη (Gateway) CGW)' CAN timeout error while communicating with control unit '05A02 (Central gateway control unit (CGW))' Errore di timeout del CAN durante la comunicazione con la centralina di comando '05A02 (Centralina di comando gateway centrale CGW)' Défaut timeout CAN lors de la communication avec le calculateur '05A02 (Calculateur gateway central CGW)' CAN időtúllépési hiba a '05A02 (CGW központi Gateway vezérlőegység)' vezérlőegységgel fennálló kommunikációnál Error de tiempo de espera CAN en la comunicación con la unidad de control '05A02 (Unidad de control gateway central CGW)' 与控制单元'05A02 (中央网关(CGW)控制单元)'通信时的控制器区域网络(CAN)超时故障 Chyba časové prodlevy (timeout) CAN při komunikaci s řídicí jednotkou '05A02 (Řídicí jednotka centrální Gateway CGW)' CAN-Timeout greška pri komunikaciji sa upravljačkom jedinicom '05A02 (Centralni Gateway CGW)' コントロール・ユニット '05A02 (メイン・ゲートウェイ(CGW)コントロール・ユニット)' とのコミュニケーション時の CAN タイムアウト・エラー Napaka v časovni omejitvi CAN pri komunikaciji s krmilnikom '05A02 (Krmilnik, centralni gateway CGW)' Błąd przekroczenia czasu CAN przy komunikacji z modułem sterującym '05A02 (moduł sterujący centralnej magistrali (CGW))' CAN-timeout-fejl ved kommunikation med styreenhed '05A02 (styreenhed central gateway CGW)' Eroare Timeout CAN la comunicaţia cu calculatorul '05A02 (calculator Gateway central CGW)' '05A02 (Merkezi arabirim CGW kumanda kutusu)' kumanda cihazı ile iletişimde CAN Timeout arızası CAN-time-outfout bij communicatie met regeleenheid '05A02 (regeleenheid centrale gateway CGW)'
1AF0E2 CAN-Timeout-Fehler bei der Kommunikation mit dem Steuergerät '18A02 (Steuergerät Elektromotorenelektronik für Hybridfahrzeuge EDCU)' Неисправность таймаута CAN при связи с блоком управления '18A02 (блок управления электромоторами для гибридных а/м EDCU)' CAN-aikakatkaisuvirhe tiedonsiirrossa ohjainlaitteen '18A02 (ohjainlaite sähkömoottorielektroniikka hybridiautoille EDCU)' kanssa CAN-timeout vid kommunikation med styrenhet '18A02 (styrenhet elmotorelektronik för hybridfordon EDCU)' Falha de timeout CAN na comunicação com o módulo de comando '18A02 (Módulo de comando da eletrônica do motor elétrico para veículo híbrido EDCU)' 컨트롤 유닛 '18A02 (EDCU Hybrid 차량용 전기 모터 전자장치 컨트롤 유닛)'와(과) 통신할 때의 CAN Timeout 오류 CAN-Timeout грешка при на комуникацията с електронен блок за управление '18A02 (Електронен блок за управление електроника на електродвигатели за хибридни автомобили EDCU)' Σφάλμα CAN-Timeout κατά την επικοινωνία με τον εγκέφαλο '18A02 (Εγκέφαλος ηλεκτρονικού συστήματος ηλεκτροκινητήρα για υβριδικά οχήματα EDCU)' CAN timeout error while communicating with control unit '18A02 (Electric motor electronics for hybrid vehicles EDCU control unit)' Errore di timeout del CAN durante la comunicazione con la centralina di comando '18A02 (Centralina di comando elettronica motore elettrico per veicoli ibridi EDCU)' Défaut timeout CAN lors de la communication avec le calculateur '18A02 (Calculateur électronique moteur électrique pour véhicules hybrides EDCU)' CAN időtúllépési hiba a '18A02 (EDCU hibrid gépkocsi villanymotorelektronika vezérlőegység)' vezérlőegységgel fennálló kommunikációnál Error de tiempo de espera CAN en la comunicación con la unidad de control '18A02 (Unidad de control electrónica del motor eléctrico para vehículos híbridos EDCU)' 与控制单元'18A02 (混合动力车辆电机电子装置EDCU控制单元)'通信时的控制器区域网络(CAN)超时故障 Chyba časové prodlevy (timeout) CAN při komunikaci s řídicí jednotkou '18A02 (Řídicí jednotka elektroniky elektromotoru pro vozidla s hybridním pohonem EDCU)' CAN-Timeout greška pri komunikaciji sa upravljačkom jedinicom '18A02 (Upravljačka jedinica elektromotora za vozila sa hibridnim pogonom EDCU)' コントロール・ユニット '18A02 (ハイブリッド車両用電気モータエレクトロニクスコントロールユニット(EDCU))' とのコミュニケーション時の CAN タイムアウト・エラー Napaka v časovni omejitvi CAN pri komunikaciji s krmilnikom '18A02 (Krmilnik, elektronika elektromotorja za hibridna vozila EDCU)' Błąd przekroczenia czasu CAN przy komunikacji z modułem sterującym '18A02 (moduł sterujący elektroniki silnika elektrycznego w pojazdach hybrydowych EDCU)' CAN-timeout-fejl ved kommunikation med styreenhed '18A02 (styreenhed elmotorelektronik til hybridkøretøjer EDCU)' Eroare Timeout CAN la comunicaţia cu calculatorul '18A02 (Calculator sistem electronic motor electric pentru autovehicule hibrid EDCU)' '18A02 (Hibrid araçlar için elektromotor elektroniği kumanda cihazı EDCU)' kumanda cihazı ile iletişimde CAN Timeout arızası CAN-time-outfout bij communicatie met regeleenheid '18A02 (regeleenheid elektronica elektromotoren voor hybride modellen EDCU)'
1BF0E2 CAN-Timeout-Fehler bei der Kommunikation mit dem Steuergerät '18A01 (Steuergerät Energiemanagement ENM)' Неисправность таймаута CAN при связи с блоком управления '18A01 (блок системы управления электроэнергией ENM)' CAN-aikakatkaisuvirhe tiedonsiirrossa ohjainlaitteen '18A01 (ohjainlaite energianhallinta ENM)' kanssa CAN-timeout vid kommunikation med styrenhet '18A01 (styrenhet energistyrning ENM)' Falha de timeout CAN na comunicação com o módulo de comando '18A01 (Módulo de comando do controle de energia ENM)' 컨트롤 유닛 '18A01 (ENM 에너지 매니지먼트 컨트롤 유닛)'와(과) 통신할 때의 CAN Timeout 오류 CAN-Timeout грешка при на комуникацията с електронен блок за управление '18A01 (Електронен блок за управление енергиен мениджмънт ENM)' Σφάλμα CAN-Timeout κατά την επικοινωνία με τον εγκέφαλο '18A01 (Εγκέφαλος διαχείρισης ενέργειας ENM)' CAN timeout error while communicating with control unit '18A01 (Energy management ENM control unit)' Errore di timeout del CAN durante la comunicazione con la centralina di comando '18A01 (Centralina di comando gestione dell'energia ENM)' Défaut timeout CAN lors de la communication avec le calculateur '18A01 (Calculateur gestion d'énergie ENM)' CAN időtúllépési hiba a '18A01 (ENM energiamenedzsment vezérlőegység)' vezérlőegységgel fennálló kommunikációnál Error de tiempo de espera CAN en la comunicación con la unidad de control '18A01 (Unidad de control gestión energética ENM)' 与控制单元'18A01 (能源管理ENM控制单元)'通信时的控制器区域网络(CAN)超时故障 Chyba časové prodlevy (timeout) CAN při komunikaci s řídicí jednotkou '18A01 (Řídicí jednotka řízení energie ENM)' CAN-Timeout greška pri komunikaciji sa upravljačkom jedinicom '18A01 (Upravljačka jedinica za upravljanje energijom ENM)' コントロール・ユニット '18A01 (エネルギマネジメント(ENM)コントロールユニット)' とのコミュニケーション時の CAN タイムアウト・エラー Napaka v časovni omejitvi CAN pri komunikaciji s krmilnikom '18A01 (Krmilnik, upravljanje energije ENM)' Błąd przekroczenia czasu CAN przy komunikacji z modułem sterującym '18A01 (moduł sterujący systemu zarządzania energią ENM)' CAN-timeout-fejl ved kommunikation med styreenhed '18A01 (styreenhed energistyring ENM)' Eroare Timeout CAN la comunicaţia cu calculatorul '18A01 (Calculator management energetic ENM)' '18A01 (ENM enerji yönetimi kumanda cihazı)' kumanda cihazı ile iletişimde CAN Timeout arızası CAN-time-outfout bij communicatie met regeleenheid '18A01 (regeleenheid energiemanagement ENM)'
1CF0E2 CAN-Timeout-Fehler bei der Kommunikation mit dem Steuergerät '50A05 (Steuergerät Bedieneinheit Heizung Lüftung Klimatisierung HVAC)' Неисправность таймаута CAN при связи с блоком управления '50A05 (блок управления панели управления отоплением, вентиляцией, кондиционированием HVAC)' CAN-aikakatkaisuvirhe tiedonsiirrossa ohjainlaitteen '50A05 (ohjainlaite käyttöyksikkö lämmitys tuuletus ilmastointi HVAC)' kanssa CAN-timeout vid kommunikation med styrenhet '50A05 (styrenhet kontrollpanel värme ventilation klimatisering HVAC)' Falha de timeout CAN na comunicação com o módulo de comando '50A05 (Módulo de comando da unidade de comando da calefação, ventilação, climatização HVAC)' 컨트롤 유닛 '50A05 (히터 환기 에어컨(HVAC) 조작부 컨트롤 유닛)'와(과) 통신할 때의 CAN Timeout 오류 CAN-Timeout грешка при на комуникацията с електронен блок за управление '50A05 (Електронен блок на модула за управление на отопление вентилация климатизация HVAC)' Σφάλμα CAN-Timeout κατά την επικοινωνία με τον εγκέφαλο '50A05 (Εγκέφαλος μονάδας χειρισμού θέρμανσης αερισμού κλιματισμού HVAC)' CAN timeout error while communicating with control unit '50A05 (Heating, ventilation and air conditioning (HVAC) operating unit control unit)' Errore di timeout del CAN durante la comunicazione con la centralina di comando '50A05 (Centralina di comando unità di comando riscaldamento ventilazione climatizzazione HVAC)' Défaut timeout CAN lors de la communication avec le calculateur '50A05 (Calculateur unité de commande chauffage ventilation climatisation HVAC)' CAN időtúllépési hiba a '50A05 (HVAC fűtés szellőztetés klimatizálás kezelőegység vezérlőegység)' vezérlőegységgel fennálló kommunikációnál Error de tiempo de espera CAN en la comunicación con la unidad de control '50A05 (Unidad de control de la unidad de mando calefacción, ventilación, climatización HVAC)' 与控制单元'50A05 (暖气、通风和恒温控制(HVAC)操作单元控制单元)'通信时的控制器区域网络(CAN)超时故障 Chyba časové prodlevy (timeout) CAN při komunikaci s řídicí jednotkou '50A05 (Řídicí jednotka ovládací jednotky topení, větrání, klimatizace HVAC)' CAN-Timeout greška pri komunikaciji sa upravljačkom jedinicom '50A05 (Upravljačka jedinica Komanda Grejanje Ventilacija Klimatizacija HVAC)' コントロール・ユニット '50A05 (ヒータ、ベンチレーション、クライメート・コントロール(HVAC)操作ユニット・コントロール・ユニット)' とのコミュニケーション時の CAN タイムアウト・エラー Napaka v časovni omejitvi CAN pri komunikaciji s krmilnikom '50A05 (Krmilnik, enota za upravljanje, gretje, zračenje, klimatizacija HVAC)' Błąd przekroczenia czasu CAN przy komunikacji z modułem sterującym '50A05 (moduł sterujący panelu obsługi układu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji HVAC)' CAN-timeout-fejl ved kommunikation med styreenhed '50A05 (styreenhed betjeningsenhed varmesystem ventilation klimatisering (HVAC))' Eroare Timeout CAN la comunicaţia cu calculatorul '50A05 (calculator unitate de comandă încălzire aerisire climatizare HVAC)' '50A05 (Kalorifer havalandırma klima HVAC kullanım ünitesi kumanda kutusu)' kumanda cihazı ile iletişimde CAN Timeout arızası CAN-time-outfout bij communicatie met regeleenheid '50A05 (regeleenheid bedieningseenheid verwarming ventilatie airconditioning HVAC)'
1DF0E2 CAN-Timeout-Fehler bei der Kommunikation mit dem Steuergerät '18A10 (Steuergerät Fahrregelung Elektroantrieb)' Неисправность таймаута CAN при связи с блоком управления '18A10 (блок управления движением электропривода)' CAN-aikakatkaisuvirhe tiedonsiirrossa ohjainlaitteen '18A10 (ohjainlaite käyttöohjaus sähkökäyttö)' kanssa CAN-timeout vid kommunikation med styrenhet '18A10 (styrenhet körreglering eldrift)' Falha de timeout CAN na comunicação com o módulo de comando '18A10 (Módulo de comando do controle do veículo da propulsão elétrica)' 컨트롤 유닛 '18A10 (전기 구동장치 주행 제어 컨트롤 유닛)'와(과) 통신할 때의 CAN Timeout 오류 CAN-Timeout грешка при на комуникацията с електронен блок за управление '18A10 (Електронен блок за управление електрическо задвижване)' Σφάλμα CAN-Timeout κατά την επικοινωνία με τον εγκέφαλο '18A10 (Εγκέφαλος συστήματος ρύθμισης οδήγησης ηλεκτροκίνησης)' CAN timeout error while communicating with control unit '18A10 (Control unit for drive control of electric drive)' Errore di timeout del CAN durante la comunicazione con la centralina di comando '18A10 (Centralina di comando regolazione di marcia trazione elettrica)' Défaut timeout CAN lors de la communication avec le calculateur '18A10 (Calculateur régulation de marche propulsion électrique)' CAN időtúllépési hiba a '18A10 (elektromos hajtás menetszabályozás vezérlőegység)' vezérlőegységgel fennálló kommunikációnál Error de tiempo de espera CAN en la comunicación con la unidad de control '18A10 (Unidad de control regulación de marcha propulsión eléctrica)' 与控制单元'18A10 (电驱动行驶控制控制单元)'通信时的控制器区域网络(CAN)超时故障 Chyba časové prodlevy (timeout) CAN při komunikaci s řídicí jednotkou '18A10 (Řídicí jednotka regulace jízdy elektrického pohonu)' CAN-Timeout greška pri komunikaciji sa upravljačkom jedinicom '18A10 (Upravljačka jedinica regulacije vožnje na elektropogon)' コントロール・ユニット '18A10 (エレクトリックドライブコントロールユニット)' とのコミュニケーション時の CAN タイムアウト・エラー Napaka v časovni omejitvi CAN pri komunikaciji s krmilnikom '18A10 (Krmilnik, regulacija vožnje, električni pogon)' Błąd przekroczenia czasu CAN przy komunikacji z modułem sterującym '18A10 (moduł sterujący regulacji jazdy na napędzie elektrycznym)' CAN-timeout-fejl ved kommunikation med styreenhed '18A10 (styreenhed kørselsregulering elektrisk drift)' Eroare Timeout CAN la comunicaţia cu calculatorul '18A10 (Calculator reglare rulare acționare electrică)' '18A10 (Elektrikli tahrik sürüş regülasyonu kumanda cihazı)' kumanda cihazı ile iletişimde CAN Timeout arızası CAN-time-outfout bij communicatie met regeleenheid '18A10 (regeleenheid rijregeling elektroaandrijving)'
1EF0E2 CAN-Timeout-Fehler bei der Kommunikation mit dem Steuergerät 'Signalerfass- und Ansteuermodul Fahrerhaus SCA' Неисправность таймаута CAN при связи с блоком управления 'Signalerfass- und Ansteuermodul Fahrerhaus SCA' CAN-aikakatkaisuvirhe tiedonsiirrossa ohjainlaitteen 'Signalerfass- und Ansteuermodul Fahrerhaus SCA' kanssa CAN-timeout vid kommunikation med styrenhet 'Signalerfass- und Ansteuermodul Fahrerhaus SCA' Falha de timeout CAN na comunicação com o módulo de comando 'Signalerfass- und Ansteuermodul Fahrerhaus SCA' 컨트롤 유닛 'Signalerfass- und Ansteuermodul Fahrerhaus SCA'와(과) 통신할 때의 CAN Timeout 오류 CAN-Timeout грешка при на комуникацията с електронен блок за управление 'Signalerfass- und Ansteuermodul Fahrerhaus SCA' Σφάλμα CAN-Timeout κατά την επικοινωνία με τον εγκέφαλο 'Signalerfass- und Ansteuermodul Fahrerhaus SCA' CAN timeout error while communicating with control unit 'Signalerfass- und Ansteuermodul Fahrerhaus SCA' Errore di timeout del CAN durante la comunicazione con la centralina di comando 'Signalerfass- und Ansteuermodul Fahrerhaus SCA' Défaut timeout CAN lors de la communication avec le calculateur 'Signalerfass- und Ansteuermodul Fahrerhaus SCA' CAN időtúllépési hiba a 'Signalerfass- und Ansteuermodul Fahrerhaus SCA' vezérlőegységgel fennálló kommunikációnál Error de tiempo de espera CAN en la comunicación con la unidad de control 'Signalerfass- und Ansteuermodul Fahrerhaus SCA' 与控制单元'Signalerfass- und Ansteuermodul Fahrerhaus SCA'通信时的控制器区域网络(CAN)超时故障 Chyba časové prodlevy (timeout) CAN při komunikaci s řídicí jednotkou 'Signalerfass- und Ansteuermodul Fahrerhaus SCA' CAN-Timeout greška pri komunikaciji sa upravljačkom jedinicom 'Signalerfass- und Ansteuermodul Fahrerhaus SCA' コントロール・ユニット 'Signalerfass- und Ansteuermodul Fahrerhaus SCA' とのコミュニケーション時の CAN タイムアウト・エラー Napaka v časovni omejitvi CAN pri komunikaciji s krmilnikom 'Signalerfass- und Ansteuermodul Fahrerhaus SCA' Błąd przekroczenia czasu CAN przy komunikacji z modułem sterującym 'Signalerfass- und Ansteuermodul Fahrerhaus SCA' CAN-timeout-fejl ved kommunikation med styreenhed 'Signalerfass- und Ansteuermodul Fahrerhaus SCA' Eroare Timeout CAN la comunicaţia cu calculatorul 'Signalerfass- und Ansteuermodul Fahrerhaus SCA' 'Signalerfass- und Ansteuermodul Fahrerhaus SCA' kumanda cihazı ile iletişimde CAN Timeout arızası CAN-time-outfout bij communicatie met regeleenheid 'Signalerfass- und Ansteuermodul Fahrerhaus SCA'
1FF0E2 CAN-Timeout-Fehler bei der Kommunikation mit dem Steuergerät 'Signalerfass- und Ansteuermodul Rahmen SCH' Неисправность таймаута CAN при связи с блоком управления 'Signalerfass- und Ansteuermodul Rahmen SCH' CAN-aikakatkaisuvirhe tiedonsiirrossa ohjainlaitteen 'Signalerfass- und Ansteuermodul Rahmen SCH' kanssa CAN-timeout vid kommunikation med styrenhet 'Signalerfass- und Ansteuermodul Rahmen SCH' Falha de timeout CAN na comunicação com o módulo de comando 'Signalerfass- und Ansteuermodul Rahmen SCH' 컨트롤 유닛 'Signalerfass- und Ansteuermodul Rahmen SCH'와(과) 통신할 때의 CAN Timeout 오류 CAN-Timeout грешка при на комуникацията с електронен блок за управление 'Signalerfass- und Ansteuermodul Rahmen SCH' Σφάλμα CAN-Timeout κατά την επικοινωνία με τον εγκέφαλο 'Signalerfass- und Ansteuermodul Rahmen SCH' CAN timeout error while communicating with control unit 'Signalerfass- und Ansteuermodul Rahmen SCH' Errore di timeout del CAN durante la comunicazione con la centralina di comando 'Signalerfass- und Ansteuermodul Rahmen SCH' Défaut timeout CAN lors de la communication avec le calculateur 'Signalerfass- und Ansteuermodul Rahmen SCH' CAN időtúllépési hiba a 'Signalerfass- und Ansteuermodul Rahmen SCH' vezérlőegységgel fennálló kommunikációnál Error de tiempo de espera CAN en la comunicación con la unidad de control 'Signalerfass- und Ansteuermodul Rahmen SCH' 与控制单元'Signalerfass- und Ansteuermodul Rahmen SCH'通信时的控制器区域网络(CAN)超时故障 Chyba časové prodlevy (timeout) CAN při komunikaci s řídicí jednotkou 'Signalerfass- und Ansteuermodul Rahmen SCH' CAN-Timeout greška pri komunikaciji sa upravljačkom jedinicom 'Signalerfass- und Ansteuermodul Rahmen SCH' コントロール・ユニット 'Signalerfass- und Ansteuermodul Rahmen SCH' とのコミュニケーション時の CAN タイムアウト・エラー Napaka v časovni omejitvi CAN pri komunikaciji s krmilnikom 'Signalerfass- und Ansteuermodul Rahmen SCH' Błąd przekroczenia czasu CAN przy komunikacji z modułem sterującym 'Signalerfass- und Ansteuermodul Rahmen SCH' CAN-timeout-fejl ved kommunikation med styreenhed 'Signalerfass- und Ansteuermodul Rahmen SCH' Eroare Timeout CAN la comunicaţia cu calculatorul 'Signalerfass- und Ansteuermodul Rahmen SCH' 'Signalerfass- und Ansteuermodul Rahmen SCH' kumanda cihazı ile iletişimde CAN Timeout arızası CAN-time-outfout bij communicatie met regeleenheid 'Signalerfass- und Ansteuermodul Rahmen SCH'
20F0E2 CAN-Timeout-Fehler bei der Kommunikation mit dem Steuergerät '61A09 (Steuergerät Kombiinstrument ICUC)' Неисправность таймаута CAN при связи с блоком управления '61A09 (блок управления комбинации приборов ICUC)' CAN-aikakatkaisuvirhe tiedonsiirrossa ohjainlaitteen '61A09 (ohjainlaite mittaristo ICUC)' kanssa CAN-timeout vid kommunikation med styrenhet '61A09 (styrenhet kombiinstrument ICUC)' Falha de timeout CAN na comunicação com o módulo de comando '61A09 (Módulo de comando do instrumento combinado ICUC)' 컨트롤 유닛 '61A09 (ICUC 계기반 컨트롤 유닛)'와(과) 통신할 때의 CAN Timeout 오류 CAN-Timeout грешка при на комуникацията с електронен блок за управление '61A09 (Електронен блок за управление комбиинструмент ICUC)' Σφάλμα CAN-Timeout κατά την επικοινωνία με τον εγκέφαλο '61A09 (Ὲ³κέφαλος οργάνου πολλαπλών ενδείξεων ICUC)' CAN timeout error while communicating with control unit '61A09 (Instrument cluster control unit (ICUC))' Errore di timeout del CAN durante la comunicazione con la centralina di comando '61A09 (Centralina di comando strumento combinato ICUC)' Défaut timeout CAN lors de la communication avec le calculateur '61A09 (Calculateur combiné d'instruments ICUC)' CAN időtúllépési hiba a '61A09 (ICUC kombináltműszer vezérlőegység)' vezérlőegységgel fennálló kommunikációnál Error de tiempo de espera CAN en la comunicación con la unidad de control '61A09 (Unidad de control cuadro de instrumentos ICUC)' 与控制单元'61A09 (仪表盘(ICUC)控制单元)'通信时的控制器区域网络(CAN)超时故障 Chyba časové prodlevy (timeout) CAN při komunikaci s řídicí jednotkou '61A09 (Řídicí jednotka sdruženého přístroje ICUC)' CAN-Timeout greška pri komunikaciji sa upravljačkom jedinicom '61A09 (Kombiinstrument ICUC)' コントロール・ユニット '61A09 (インストルメント・クラスタ・コントロール・ユニット(ICUC))' とのコミュニケーション時の CAN タイムアウト・エラー Napaka v časovni omejitvi CAN pri komunikaciji s krmilnikom '61A09 (Krmilnik kombiniranega inštrumenta ICUC)' Błąd przekroczenia czasu CAN przy komunikacji z modułem sterującym '61A09 (moduł sterujący zestawu wskaźników ICUC))' CAN-timeout-fejl ved kommunikation med styreenhed '61A09 (styreenhed kombiinstrument ICUC)' Eroare Timeout CAN la comunicaţia cu calculatorul '61A09 (calculator Kombiinstrument ICUC)' '61A09 (Kombi gösterge ICUC kumanda kutusu' kumanda cihazı ile iletişimde CAN Timeout arızası CAN-time-outfout bij communicatie met regeleenheid '61A09 (regeleenheid combi-instrument ICUC)'
21F0E2 CAN-Timeout-Fehler bei der Kommunikation mit dem Steuergerät 'VDHR' Неисправность таймаута CAN при связи с блоком управления 'VDHR' CAN-aikakatkaisuvirhe tiedonsiirrossa ohjainlaitteen 'VDHR' kanssa CAN-timeout vid kommunikation med styrenhet 'VDHR' Falha de timeout CAN na comunicação com o módulo de comando 'VDHR' 컨트롤 유닛 'VDHR'와(과) 통신할 때의 CAN Timeout 오류 CAN-Timeout грешка при на комуникацията с електронен блок за управление 'VDHR' Σφάλμα CAN-Timeout κατά την επικοινωνία με τον εγκέφαλο 'VDHR' CAN timeout error while communicating with control unit 'VDHR' Errore di timeout del CAN durante la comunicazione con la centralina di comando 'VDHR' Défaut timeout CAN lors de la communication avec le calculateur 'VDHR' CAN időtúllépési hiba a 'VDHR' vezérlőegységgel fennálló kommunikációnál Error de tiempo de espera CAN en la comunicación con la unidad de control 'VDHR' 与控制单元'VDHR'通信时的控制器区域网络(CAN)超时故障 Chyba časové prodlevy (timeout) CAN při komunikaci s řídicí jednotkou 'VDHR' CAN-Timeout greška pri komunikaciji sa upravljačkom jedinicom 'VDHR' コントロール・ユニット 'VDHR' とのコミュニケーション時の CAN タイムアウト・エラー Napaka v časovni omejitvi CAN pri komunikaciji s krmilnikom 'VDHR' Błąd przekroczenia czasu CAN przy komunikacji z modułem sterującym 'VDHR' CAN-timeout-fejl ved kommunikation med styreenhed 'VDHR' Eroare Timeout CAN la comunicaţia cu calculatorul 'VDHR' 'VDHR' kumanda cihazı ile iletişimde CAN Timeout arızası CAN-time-outfout bij communicatie met regeleenheid 'VDHR'
22F0E2 CAN-Timeout-Fehler bei der Kommunikation mit dem Steuergerät '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' Неисправность таймаута CAN при связи с блоком управления '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' CAN-aikakatkaisuvirhe tiedonsiirrossa ohjainlaitteen '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' kanssa CAN-timeout vid kommunikation med styrenhet '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' Falha de timeout CAN na comunicação com o módulo de comando '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' 컨트롤 유닛 '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU'와(과) 통신할 때의 CAN Timeout 오류 CAN-Timeout грешка при на комуникацията с електронен блок за управление '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' Σφάλμα CAN-Timeout κατά την επικοινωνία με τον εγκέφαλο '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' CAN timeout error while communicating with control unit '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' Errore di timeout del CAN durante la comunicazione con la centralina di comando '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' Défaut timeout CAN lors de la communication avec le calculateur '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' CAN időtúllépési hiba a '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' vezérlőegységgel fennálló kommunikációnál Error de tiempo de espera CAN en la comunicación con la unidad de control '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' 与控制单元'18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU'通信时的控制器区域网络(CAN)超时故障 Chyba časové prodlevy (timeout) CAN při komunikaci s řídicí jednotkou '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' CAN-Timeout greška pri komunikaciji sa upravljačkom jedinicom '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' コントロール・ユニット '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' とのコミュニケーション時の CAN タイムアウト・エラー Napaka v časovni omejitvi CAN pri komunikaciji s krmilnikom '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' Błąd przekroczenia czasu CAN przy komunikacji z modułem sterującym '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' CAN-timeout-fejl ved kommunikation med styreenhed '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' Eroare Timeout CAN la comunicaţia cu calculatorul '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU' kumanda cihazı ile iletişimde CAN Timeout arızası CAN-time-outfout bij communicatie met regeleenheid '18A07: Gleichstrom-Ladeverbindungseinheit DCCU'
2CF0E8 VCCU Fehler: Kontroll-/Datenleitung (CP) - Der Tastgrad der Pulsweitenmodulation ist zu hoch. VCCU Неисправность: Провод контроля/данных (CP) - Скважность широтно-импульсной модуляции слишком велика. VCCU Virhe: Tarkastus-/datajohto (CP) - Pulssimodulaation pulssisuhde on liian korkea. VCCU Fel: Kontroll-/dataledning (CP) - Pulsbreddsmoduleringens arbetscykel är för stor. VCCU Falha: Cabo de controle/transmissão de dados (CP) - A taxa de trabalho da modulação da largura de pulso está alta demais. VCCU 오류: 컨트롤/데이터 라인 (CP) - 펄스폭 변조 듀티 사이클이 너무 높습니다. VCCU Грешка: Кабел за контрол/пренос на данни (CP) - Стъпката на широчинно импулсната модулация е прекалено висока. VCCU Βλαβη: Αγωγός ελέγχου/δεδομένων (CP) - Ο βαθμός διαμόρφωσης εύρους παλμού είναι υπερβολικά υψηλός. VCCU Fault: Control-data line (CP) - The duty cycle of the pulse width modulation is too high. VCCU Errore: Cavo di controllo/dati (CP) - Il tasso di pulsazione della modulazione dell'ampiezza degli impulsi è eccessivo. VCCU Défaut : Câble de contrôle/de données (CP) - Le rapport cyclique de la modulation de largeur d'impulsion est trop élevé. VCCU Hiba: Ellenőrző-/adatvezeték (CP) - A jelszélesség-modulálás időkitöltési tényezője túl nagy. VCCU Error: Línea de control/datos (CP) - El ciclo de trabajo de la modulación por amplitud de impulso es excesivo. VCCU 错误: 控制线/数据线 (CP) - 脉冲宽度调制占空比过高。 VCCU Chyba: Kontrolní/datové vedení (CP) - Střída signálu u modulace šířky impulsů je příliš vysoká. VCCU Greška: Kontrolni vod/vod podataka (CP) - Stepen modulacije trajanja pulsa je previsok. VCCU エラー: コントロール/データライン (CP) - パルス幅変調のデューティサイクルが高すぎます。 VCCU Napaka: Kontrolna/podatkovna povezava (CP) - Obratovalni cikel uravnavanja dolžine signalnih impulzov je predolg. VCCU Błąd: Przewód kontrolny/danych (CP) - Współczynnik modulacji szerokością impulsów jest zbyt wysoki. VCCU Fejl: Kontrol-/dataledning (CP) - Pulsmodulationens reguleringsforhold er for højt. VCCU Eroare: Cablu de comandă/de date (CP) - Gradul de manipulare a modulației amplitudinii impulsului este prea mare. VCCU Arıza: Kontrol-/veri hattı (CP) - İmpuls genişliği modülasyonunun tarama derecesi çok yüksek. VCCU Storing: Controle-/gegevenskabel (CP) - Tastgraad van pulsbreedtemodulatie is te hoog.
2DF0E4 VCCU Fehler: Das Steuergerät 'VCCU' erkennt einen Kurzschluss nach Masse der elektrischen Leitung Freigabe des Ladevorgangs zum Bauteil 'DCCU'. VCCU Неисправность: Блок управления 'VCCU' распознаёт замыкание на массу электрического провода Разрешение процесса зарядки к конструктивному узлу 'DCCU'. VCCU Virhe: Ohjainlaite 'VCCU' tunnistaa oikosulun maadoitukseen rakenneosan 'DCCU' johdossa Latauksen salliminen. VCCU Fel: Styrenheten 'VCCU' registrerar kortslutning mot jord i elledningen Frigivning av laddning till komponenten 'DCCU'. VCCU Falha: O módulo de comando 'VCCU' detecta um curto-circuito com a massa no cabo elétrico Liberação do procedimento de carga ao componente 'DCCU'. VCCU 오류: 컨트롤 유닛 'VCCU'이(가) 부품 'DCCU' 측 전기 라인 충전 절차 승인의 (-)극 단락을 감지합니다. VCCU Грешка: Електронен блок 'VCCU' разпознава късо съединение към маса на електрическия проводник Разрешаване на зарядния процес към компонент 'DCCU'. VCCU Βλαβη: Ο εγκέφαλος 'VCCU' αναγνωρίζει βραχυκύκλωμα στη γείωση του ηλεκτρικού καλωδίου Έγκριση διαδικασίας φόρτισης προς το εξάρτημα 'DCCU'. VCCU Fault: Control unit 'VCCU' detects a short circuit to ground of electric line Enabling of charging process to component part 'DCCU'. VCCU Errore: La centralina di comando 'VCCU' riconosce un cortocircuito verso massa del cavo elettrico Abilitazione della ricarica verso il componente 'DCCU'. VCCU Défaut : Le calculateur 'VCCU' détecte un court-circuit à la masse du câble électrique Validation du processus de charge du composant 'DCCU'. VCCU Hiba: A 'VCCU' vezérlőegység az 'DCCU' alkatrészhez menő A töltési folyamat engedélyezése elektromos vezeték rövidzárlatát ismer fel a test felé. VCCU Error: La unidad de control 'VCCU' detecta un cortocircuito contra el masa del cable eléctrico Autorización del proceso de carga al componente 'DCCU'. VCCU 错误: 控制单元'VCCU'识别到至部件'DCCU'的电导线充电过程许可对地短路。 VCCU Chyba: Řídicí jednotka 'VCCU' rozpozná zkrat na kostru elektrického vedení Uvolnění procesu nabíjení k součásti 'DCCU'. VCCU Greška: Upravljačka jedinica 'VCCU' prepoznaje kratak spoj prema masi električnog voda Odobrenje postupka punjenja prema komponenti 'DCCU'. VCCU エラー: コントロールユニット'VCCU'が構成部品'DCCU'への電気ケーブル充電プロセス解除のアースへのショートを検出します。 VCCU Napaka: Krmilnik 'VCCU' zazna kratki stik na maso električne napeljave Odobritev postopka polnjenja do komponente 'DCCU'. VCCU Błąd: Moduł sterujący 'VCCU' wykrywa zwarcie z masą elektrycznego przewodu Zatwierdzenie procesu ładowania do elementu 'DCCU'. VCCU Fejl: Styreenheden 'VCCU' registrerer en kortslutning til stel for elledningen Godkendelse af opladning til komponenten 'DCCU'. VCCU Eroare: Calculatorul 'VCCU' recunoaște un scurtcircuit la masa cablului electric Autorizare procedură de încărcare la componenta 'DCCU'. VCCU Arıza: 'VCCU' kumanda cihazı, 'DCCU' yapı parçasına giden Şarj işleminin onayı elektrik kablosunda şaseye doğru bir kısa devre algılıyor. VCCU Storing: Regeleenheid 'VCCU' herkent een kortsluiting naar massa van elektrische kabel Vrijgave van opladen naar onderdeel 'DCCU'.
2EF0E3 VCCU Fehler: Das Steuergerät 'VCCU' erkennt einen Kurzschluss nach Plus der elektrischen Leitung WAKE-UP zum Bauteil 'DCCU'. VCCU Неисправность: Блок управления 'VCCU' распознаёт замыкание на плюс электрического провода WAKE-UP к конструктивному узлу 'DCCU'. VCCU Virhe: Ohjainlaite 'VCCU' tunnistaa oikosulun plussaan rakenneosan 'DCCU' johdossa WAKE-UP. VCCU Fel: Styrenheten 'VCCU' registrerar kortslutning mot plus i elledningen WAKE-UP till komponenten 'DCCU'. VCCU Falha: O módulo de comando 'VCCU' detecta um curto-circuito com o positivo no cabo elétrico WAKE-UP ao componente 'DCCU'. VCCU 오류: 컨트롤 유닛 'VCCU'이(가) 부품 'DCCU' 측 전기 라인 WAKE-UP의 (+)극 단락을 감지합니다. VCCU Грешка: Електронен блок 'VCCU' разпознава късо съединение към плюс на електрическия проводник WAKE-UP към компонент 'DCCU'. VCCU Βλαβη: Ο εγκέφαλος 'VCCU' αναγνωρίζει βραχυκύκλωμα στον θετικό πόλο του ηλεκτρικού καλωδίου WAKE-UP προς το εξάρτημα 'DCCU'. VCCU Fault: Control unit 'VCCU' detects a short circuit to positive of electric line WAKE-UP to component part 'DCCU'. VCCU Errore: La centralina di comando 'VCCU' riconosce un cortocircuito verso positivo del cavo elettrico WAKE-UP verso il componente 'DCCU'. VCCU Défaut : Le calculateur 'VCCU' détecte un court-circuit au positif du câble électrique WAKE-UP du composant 'DCCU'. VCCU Hiba: A 'VCCU' vezérlőegység az 'DCCU' alkatrészhez menő WAKE-UP elektromos vezeték rövidzárlatát ismer fel a pozitív pont felé. VCCU Error: La unidad de control 'VCCU' detecta un cortocircuito contra el polo positivo del cable eléctrico WAKE-UP al componente 'DCCU'. VCCU 错误: 控制单元'VCCU'识别到至部件'DCCU'的电导线WAKE-UP对正极短路。 VCCU Chyba: Řídicí jednotka 'VCCU' rozpozná zkrat na plus elektrického vedení WAKE-UP k součásti 'DCCU'. VCCU Greška: Upravljačka jedinica 'VCCU' prepoznaje kratak spoj prema plusu električnog voda WAKE-UP prema komponenti 'DCCU'. VCCU エラー: コントロールユニット'VCCU'が構成部品'DCCU'への電気ケーブルWAKE-UPのプラスへのショートを検出します。 VCCU Napaka: Krmilnik 'VCCU' zazna kratki stik na plus električne napeljave WAKE-UP do komponente 'DCCU'. VCCU Błąd: Moduł sterujący 'VCCU' wykrywa zwarcie z biegunem dodatnim elektrycznego przewodu WAKE-UP do elementu 'DCCU'. VCCU Fejl: Styreenheden 'VCCU' registrerer en kortslutning til plus for elledningen WAKE-UP til komponenten 'DCCU'. VCCU Eroare: Calculatorul 'VCCU' recunoaște un scurtcircuit la plus al cablului electric WAKE-UP la componenta 'DCCU'. VCCU Arıza: 'VCCU' kumanda cihazı, 'DCCU' yapı parçasına giden WAKE-UP elektrik kablosunda artıya doğru bir kısa devre algılıyor. VCCU Storing: Regeleenheid 'VCCU' herkent een kortsluiting naar plus van elektrische kabel WAKE-UP naar onderdeel 'DCCU'.
2FF0E5 VCCU Fehler: Das Bauteil 'Grüne LED' hat Unterbrechung. VCCU Неисправность: Конструктивный узел 'Зелёный светодиод' имеет обрыв. VCCU Virhe: Rakenneosassa 'Vihreä LED' on virtakatkos. VCCU Fel: Komponenten 'Grön lysdiod' har ledningsbrott. VCCU Falha: O componente 'LED verde' está com interrupção. VCCU 오류: 부품'초록색 LED'에 단선이 있습니다. VCCU Грешка: Компонент 'Зелен LED' има прекъсване. VCCU Βλαβη: Το εξάρτημα 'Πράσινη λυχνία LED' παρουσιάζει διακοπή. VCCU Fault: Component 'Green LED' has an open circuit. VCCU Errore: Il componente 'LED verde' presenta interruzione. VCCU Défaut : Le composant 'LED verte' présente une coupure. VCCU Hiba: Az alkatrésznek 'Zöld LED' szakadása van. VCCU Error: El componente 'LED verde' tiene interrupción. VCCU 错误: 部件'绿色LED'断路。 VCCU Chyba: Součást 'Zelená LED' má přerušení. VCCU Greška: Komponenta 'Zelena LED sijalica' ima prekid. VCCU エラー: 構成部品 '緑色LED' に断線があります。 VCCU Napaka: Prišlo je do prekinitve komponente 'Zelena dioda LED'. VCCU Błąd: Element 'Zielona dioda LED' ma przerwę. VCCU Fejl: Komponent 'Grøn LED' afbryder. VCCU Eroare: Componenta 'LED verde' are întrerupere. VCCU Arıza: Elemanında 'Yeşil LED ' kopukluk var. VCCU Storing: Onderdeel 'Groene led' heeft onderbreking.
30F0E2 Das Steuergerät 'DCCU' meldet Übertemperatur während des Ladevorgangs. Блок управления 'DCCU' сообщает о повышенной температуре во время процесса зарядки. Ohjainlaite 'DCCU' ilmoittaa, että lämpötila on liian korkea lataamisen aikana. Styrenheten 'DCCU' meddelar övertemperatur under laddningen. O módulo de comando 'DCCU' comunica uma temperatura excessiva durante o procedimento de carga. 컨트롤 유닛 'DCCU'이(가) 충전 중 과열되었음을 알립니다. Електронен блок 'DCCU' съобщава за свръхтемпература по време на зарядния процес. Ο εγκέφαλος 'DCCU' δηλώνει υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία στη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης. Control unit 'DCCU' reports overtemperature during the charging process. La centralina di comando'DCCU' segnala una temperatura eccessiva durante la ricarica. Le calculateur 'DCCU' signale une température excessive pendant le processus de charge. A 'DCCU' vezérlőegység túl nagy hőmérsékletet jelez a töltési folyamat alatt. La unidad de control 'DCCU' comunica sobretemperatura durante el proceso de carga. 控制单元'DCCU'报告充电过程中温度过高。 Řídicí jednotka 'DCCU' hlásí nadměrnou teplotu během procesu nabíjení. Upravljačka jedinica 'DCCU' prijavljuje previsoku temperaturu tokom postupka punjenja. コントロールユニット'DCCU'が、充電プロセスの間過熱を送信します。 Krmilnik 'DCCU' javi previsoko temperaturo med postopkom polnjenja. Moduł sterujący 'DCCU' sygnalizuje za wysoką temperaturę podczas ładowania. Styreenheden 'DCCU' melder om overtemperatur under opladningen. Calculatorul 'DCCU' semnalează temperatură excesivă în cadrul procesului de încărcare. 'DCCU' kumanda cihazı, şarj işlemi esnasında aşırı sıcaklık bildiriyor. Regeleenheid 'DCCU' meldt te hoge temperatuur tijdens opladen.
31F0E4 VCCU Fehler: Das Bauteil 'Weiße LED' hat Kurzschluss nach Masse. VCCU Неисправность: Конструктивный узел 'Белый светодиод' имеет замыкание на массу. VCCU Virhe: Rakenneosassa 'Valkoinen LED' on oikosulku maadotukseen. VCCU Fel: Komponenten 'Vit lysdiod' har kortslutning mot jord. VCCU Falha: O componente 'LED branco' está em curto para massa. VCCU 오류: 부품 '흰색 LED'에 음극 쪽으로 단락이 있습니다. VCCU Грешка: Компонент 'Бял LED' има късо съединение към маса. VCCU Βλαβη: Το εξάρτημα 'Λευκή λυχνία LED' παρουσιάζει βραχυκύκλωμα γείωσης. VCCU Fault: Component 'White LED' has a short circuit to ground. VCCU Errore: Il componente 'LED bianco' presenta cortocircuito su massa. VCCU Défaut : Le composant 'LED blanche' présente un court-circuit avec la masse. VCCU Hiba: Az alkatrész 'Fehér LED' rövidzárlatos a test felé. VCCU Error: El componente 'LED blanco' tiene cortocircuito contra masa. VCCU 错误: 部件'白色LED'对地短路。 VCCU Chyba: Součást 'Bílá LED' má zkrat na kostru. VCCU Greška: Komponenta 'Bela LED sijalica' ima kratak spoj prema masi. VCCU エラー: 構成部品 '白色LED' にアースへのショートがあります。 VCCU Napaka: Komponenta 'Bela dioda LED' je v kratkem stiku na maso. VCCU Błąd: Element 'Biała dioda LED' ma zwarcie z masą. VCCU Fejl: Komponent 'Hvid LED' kortslutter til stel. VCCU Eroare: Componenta 'LED alb' are scurtcircuit la masă. VCCU Arıza: Elemanında 'Beyaz LED' şaseye kısa devre var. VCCU Storing: Onderdeel 'Witte led' heeft kortsluiting naar massa.
32F0E3 VCCU Fehler: Das Steuergerät 'VCCU' meldet einen Kurzschluss nach Plus am Anschluss des Temperatursensors 'Ladestrom (Wechselstrom)' an der Fahrzeugsteckdose. VCCU Неисправность: Блок управления 'VCCU' сообщает о замыкании на плюс на разъёме датчика температуры 'Ток зарядки (переменный ток)' на розетке автомобиля. VCCU Virhe: Ohjainlaite 'VCCU' ilmoittaa, että auton pistorasian lämpötilatunnistimen 'Latausvirta (vaihtovirta)' liitännässä oikosulku plussaan. VCCU Fel: Styrenheten 'VCCU' meddelar kortslutning mot plus på temperatursensorns 'Laddström (växelström)' anslutning på fordonsuttaget. VCCU Falha: O módulo de comando 'VCCU' comunica um curto-circuito com positivo na conexão do sensor de temperatura 'Corrente de carga (corrente alternada)' na tomada do veículo. VCCU 오류: 컨트롤 유닛 'VCCU'이(가) 차량 소켓의 온도 센서 '충전 전류(교류 전류)' 연결부에 (+)극 단락이 있다는 것을 알립니다. VCCU Грешка: Електронен блок 'VCCU' съобщава за късо съединение към плюс на извода на температурен датчик 'Заряден ток (променлив ток)'на щекерната букса на автомобила. VCCU Βλαβη: Ο εγκέφαλος 'VCCU' δηλώνει βραχυκύκλωμα στο θετικό στη σύνδεση του αισθητήρα θερμοκρασίας 'Ρεύμα φόρτισης (εναλλασσόμενο ρεύμα)' στην πρίζα οχήματος. VCCU Fault: Control unit 'VCCU' reports a short circuit to positive at the connection of temperature sensor 'Charging current (alternating current)' on the vehicle socket. VCCU Errore: La centralina di comando'VCCU' segnala un cortocircuito verso positivo nell'attacco del sensore di temperatura 'Corrente di carica (corrente alternata)' nella presa di corrente del veicolo. VCCU Défaut : Le calculateur 'VCCU' signale un court-circuit avec le plus au niveau du raccord du capteur de température 'Courant de charge (courant alternatif)' sur la prise du véhicule. VCCU Hiba: A 'VCCU' vezérlőegység rövidzárlatot jelent a pozitív pont felé a gépkocsi csatlakozóaljnál lévő 'Töltőáram (váltakozóáram)' hőmérsékletszenzor csatlakozóján. VCCU Error: La unidad de control 'VCCU' notifica un cortocircuito contra el polo positivo en la conexión del sensor de temperatura 'Corriente de carga (corriente alterna)' en la caja de enchufe de carga. VCCU 错误: 控制单元'VCCU'报告车辆插座上的温度传感器'充电电流(交流电)'的接口对正极短路。 VCCU Chyba: Řídicí jednotka 'VCCU' hlásí zkrat na plus u připojení snímače teploty 'Nabíjecí proud (střídavý proud)' k zásuvce vozidla. VCCU Greška: Upravljačka jedinica 'VCCU' prijavljuje kratak spoj prema plusu na priključku senzora za temperaturu 'Struja punjenja (naizmenična struja)' na utičnici na vozilu. VCCU エラー: コントロールユニット'VCCU'が、車両ソケットの温度センサ'充電電流(交流)'の接続でプラスへのショートを送信します。 VCCU Napaka: Krmilnik 'VCCU' javi kratki stik na plus na priključku temperaturnega senzorja 'Polnilni tok (izmenični tok)' na vtičnici vozila. VCCU Błąd: Moduł sterujący 'VCCU'sygnalizuje zwarcie z biegunem dodatnim na złączu czujnika temperatury 'Prąd ładowania (prąd zmienny)' przy gnieździe pojazdu. VCCU Fejl: Styreenheden 'VCCU' melder om en kortslutning til plus på tilslutningen af temperatursensoren 'Ladestrøm (vekselstrøm)' til køretøjsstikdåsen. VCCU Eroare: Calculatorul 'VCCU' semnalează un scurtcircuit la plus la racordul senzorului de temperatură 'Curent de încărcare (curent alternativ)' la priza autovehiculului. VCCU Arıza: 'VCCU' kumanda cihazı, araç prizindeki 'Şarj akımı (alternatif akım)' sıcaklık sensörünün bağlantısında artıya bir kısa devre bildiriyor. VCCU Storing: Regeleenheid 'VCCU' meldt een kortsluiting naar plus bij aansluiting van temperatuursensor 'Laadstroom (wisselstroom)' aan voertuigstroomaansluiting.
33F0E5 VCCU Fehler: Das Steuergerät 'VCCU' meldet eine Unterbrechung des Temperatursensors 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' an der Fahrzeugsteckdose. VCCU Неисправность: Блок управления 'VCCU' сообщает об обрыве датчика температуры 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' на розетке автомобиля. VCCU Virhe: Ohjainlaite 'VCCU' ilmoittaa lämpötilatunnistimen 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' virtakatkoksesta auton pistorasiaan. VCCU Fel: Styrenheten 'VCCU' meddelar ett avbrott hos temperatursensorn 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' på fordonsuttaget. VCCU Falha: O módulo de comando 'VCCU' comunica uma interrupção do sensor de temperatura 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' na tomada do veículo. VCCU 오류: 컨트롤 유닛 'VCCU'이(가) 차량 소켓 온도 센서 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS'의 단선을 알립니다. VCCU Грешка: Електронен блок 'VCCU' съобщава за прекъсване на температурен датчик 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' на щекерната букса на автомобила. VCCU Βλαβη: Ο εγκέφαλος 'VCCU' δηλώνει διακοπή του αισθητήρα θερμοκρασίας 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' στην πρίζα οχήματος. VCCU Fault: Control unit 'VCCU' reports an open circuit of temperature sensor 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' on the vehicle socket. VCCU Errore: La centralina di comando 'VCCU' segnala un'interruzione del sensore di temperatura 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' sulla presa di corrente del veicolo. VCCU Défaut : Le calculateur 'VCCU' signale une coupure du capteur de température 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' sur la prise du véhicule. VCCU Hiba: A 'VCCU' vezérlőegység szakadását jelez a gépkocsi csatlakozóaljon lévő 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' hőmérsékletszenzornál. VCCU Error: La unidad de control 'VCCU' comunica una interrupción del sensor de temperatura 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' en la caja de enchufe de carga. VCCU 错误: 控制单元'VCCU'报告车辆插座上的温度传感器'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS'断路。 VCCU Chyba: Řídicí jednotka 'VCCU' hlásí přerušení snímače teploty 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' u zásuvky vozidla. VCCU Greška: Upravljačka jedinica 'VCCU' prijavljuje prekid senzora temperature 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' na utičnici na vozilu. VCCU エラー: コントロールユニット'VCCU'が車両ソケットの温度センサ'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS'の断線を送信します。 VCCU Napaka: Krmilnik 'VCCU' javi prekinitev temperaturnega senzorja 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' na vtičnici vozila. VCCU Błąd: Moduł sterujący 'VCCU' sygnalizuje przerwę do czujnika temperatury 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' przy gnieździe pojazdu. VCCU Fejl: Styreenheden 'VCCU' melder om en afbrydelse af temperatursensoren 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' på køretøjsstikdåsen. VCCU Eroare: Calculatorul 'VCCU' semnalează o întrerupere a senzorului de temperatură 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' la priza autovehiculului. VCCU Arıza: 'VCCU' kumanda cihazı, araç prizindeki 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' sıcaklık sensöründe bir kopukluk olduğunu bildiriyor. VCCU Storing: Regeleenheid 'VCCU' meldt een onderbreking van temperatuursensor 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' van voertuigstroomaansluiting.
34F0E2 VCCU Wakeup Signal DCCU Overtemperature
35F0E4 VCCU Fehler: Das Bauteil 'Grüne LED' hat Kurzschluss nach Masse. VCCU Неисправность: Конструктивный узел 'Зелёный светодиод' имеет замыкание на массу. VCCU Virhe: Rakenneosassa 'Vihreä LED' on oikosulku maadotukseen. VCCU Fel: Komponenten 'Grön lysdiod' har kortslutning mot jord. VCCU Falha: O componente 'LED verde' está em curto para massa. VCCU 오류: 부품 '초록색 LED'에 음극 쪽으로 단락이 있습니다. VCCU Грешка: Компонент 'Зелен LED' има късо съединение към маса. VCCU Βλαβη: Το εξάρτημα 'Πράσινη λυχνία LED' παρουσιάζει βραχυκύκλωμα γείωσης. VCCU Fault: Component 'Green LED' has a short circuit to ground. VCCU Errore: Il componente 'LED verde' presenta cortocircuito su massa. VCCU Défaut : Le composant 'LED verte' présente un court-circuit avec la masse. VCCU Hiba: Az alkatrész 'Zöld LED' rövidzárlatos a test felé. VCCU Error: El componente 'LED verde' tiene cortocircuito contra masa. VCCU 错误: 部件'绿色LED'对地短路。 VCCU Chyba: Součást 'Zelená LED' má zkrat na kostru. VCCU Greška: Komponenta 'Zelena LED sijalica' ima kratak spoj prema masi. VCCU エラー: 構成部品 '緑色LED' にアースへのショートがあります。 VCCU Napaka: Komponenta 'Zelena dioda LED' je v kratkem stiku na maso. VCCU Błąd: Element 'Zielona dioda LED' ma zwarcie z masą. VCCU Fejl: Komponent 'Grøn LED' kortslutter til stel. VCCU Eroare: Componenta 'LED verde' are scurtcircuit la masă. VCCU Arıza: Elemanında 'Yeşil LED ' şaseye kısa devre var. VCCU Storing: Onderdeel 'Groene led' heeft kortsluiting naar massa.
36F0E3 VCCU Fehler: Das Bauteil 'Grüne LED' hat Kurzschluss nach Plus. VCCU Неисправность: Конструктивный узел 'Зелёный светодиод' имеет замыкание на плюс. VCCU Virhe: Rakenneosassa 'Vihreä LED' on oikosulku plussaan. VCCU Fel: Komponenten 'Grön lysdiod' har kortslutning mot plus. VCCU Falha: O componente 'LED verde' está em curto para positivo. VCCU 오류: 부품 '초록색 LED'에 양극 쪽으로 단락이 있습니다. VCCU Грешка: Компонент 'Зелен LED' има късо съединение към плюс. VCCU Βλαβη: Το εξάρτημα 'Πράσινη λυχνία LED' παρουσιάζει βραχυκύκλωμα με το θετικό. VCCU Fault: Component 'Green LED' has a short circuit to positive. VCCU Errore: Il componente 'LED verde' presenta cortocircuito su positivo. VCCU Défaut : Le composant 'LED verte' présente un court-circuit avec le plus. VCCU Hiba: Az alkatrész 'Zöld LED' rövidzárlatos a pozitív pont felé. VCCU Error: El componente 'LED verde' tiene cortocircuito contra el polo positivo. VCCU 错误: 部件'绿色LED'对正极短路。 VCCU Chyba: Součást 'Zelená LED' má zkrat na plus. VCCU Greška: Komponenta 'Zelena LED sijalica' ima kratak spoj prema plusu. VCCU エラー: 構成部品 '緑色LED' にプラスへのショートがあります。 VCCU Napaka: Komponenta 'Zelena dioda LED' je v kratkem stiku na plus. VCCU Błąd: Element 'Zielona dioda LED' ma zwarcie z biegunem dodatnim. VCCU Fejl: Komponent 'Grøn LED' kortslutter til plus. VCCU Eroare: Componenta 'LED verde' are scurtcircuit la plus. VCCU Arıza: Elemanında 'Yeşil LED ' artı kutba kısa devre var. VCCU Storing: Onderdeel 'Groene led' heeft kortsluiting naar plus.
37F0E5 VCCU Fehler: Das Bauteil 'Grüne LED' hat Unterbrechung. VCCU Неисправность: Конструктивный узел 'Зелёный светодиод' имеет обрыв. VCCU Virhe: Rakenneosassa 'Vihreä LED' on virtakatkos. VCCU Fel: Komponenten 'Grön lysdiod' har ledningsbrott. VCCU Falha: O componente 'LED verde' está com interrupção. VCCU 오류: 부품'초록색 LED'에 단선이 있습니다. VCCU Грешка: Компонент 'Зелен LED' има прекъсване. VCCU Βλαβη: Το εξάρτημα 'Πράσινη λυχνία LED' παρουσιάζει διακοπή. VCCU Fault: Component 'Green LED' has an open circuit. VCCU Errore: Il componente 'LED verde' presenta interruzione. VCCU Défaut : Le composant 'LED verte' présente une coupure. VCCU Hiba: Az alkatrésznek 'Zöld LED' szakadása van. VCCU Error: El componente 'LED verde' tiene interrupción. VCCU 错误: 部件'绿色LED'断路。 VCCU Chyba: Součást 'Zelená LED' má přerušení. VCCU Greška: Komponenta 'Zelena LED sijalica' ima prekid. VCCU エラー: 構成部品 '緑色LED' に断線があります。 VCCU Napaka: Prišlo je do prekinitve komponente 'Zelena dioda LED'. VCCU Błąd: Element 'Zielona dioda LED' ma przerwę. VCCU Fejl: Komponent 'Grøn LED' afbryder. VCCU Eroare: Componenta 'LED verde' are întrerupere. VCCU Arıza: Elemanında 'Yeşil LED ' kopukluk var. VCCU Storing: Onderdeel 'Groene led' heeft onderbreking.
38F0E4 VCCU Fehler: Das Bauteil 'Rote LED' hat Kurzschluss nach Masse. VCCU Неисправность: Конструктивный узел 'Красный светодиод' имеет замыкание на массу. VCCU Virhe: Rakenneosassa 'Punainen LED' on oikosulku maadotukseen. VCCU Fel: Komponenten 'Röd lysdiod' har kortslutning mot jord. VCCU Falha: O componente 'LED vermelho' está em curto para massa. VCCU 오류: 부품 '빨간색 LED'에 음극 쪽으로 단락이 있습니다. VCCU Грешка: Компонент 'Червен LED' има късо съединение към маса. VCCU Βλαβη: Το εξάρτημα 'Κόκκινη λυχνία LED' παρουσιάζει βραχυκύκλωμα γείωσης. VCCU Fault: Component 'Red LED' has a short circuit to ground. VCCU Errore: Il componente 'LED rosso' presenta cortocircuito su massa. VCCU Défaut : Le composant 'LED rouge' présente un court-circuit avec la masse. VCCU Hiba: Az alkatrész 'Piros LED' rövidzárlatos a test felé. VCCU Error: El componente 'LED rojo' tiene cortocircuito contra masa. VCCU 错误: 部件'红色LED'对地短路。 VCCU Chyba: Součást 'Červená LED' má zkrat na kostru. VCCU Greška: Komponenta 'Crvena LED sijalica' ima kratak spoj prema masi. VCCU エラー: 構成部品 '赤色LED' にアースへのショートがあります。 VCCU Napaka: Komponenta 'Rdeča dioda LED' je v kratkem stiku na maso. VCCU Błąd: Element 'Czerwona dioda LED' ma zwarcie z masą. VCCU Fejl: Komponent 'Rød LED' kortslutter til stel. VCCU Eroare: Componenta 'LED roșu' are scurtcircuit la masă. VCCU Arıza: Elemanında 'Kırmızı LED' şaseye kısa devre var. VCCU Storing: Onderdeel 'Rode led' heeft kortsluiting naar massa.
39F0E3 VCCU Fehler: Das Bauteil 'Rote LED' hat Kurzschluss nach Plus. VCCU Неисправность: Конструктивный узел 'Красный светодиод' имеет замыкание на плюс. VCCU Virhe: Rakenneosassa 'Punainen LED' on oikosulku plussaan. VCCU Fel: Komponenten 'Röd lysdiod' har kortslutning mot plus. VCCU Falha: O componente 'LED vermelho' está em curto para positivo. VCCU 오류: 부품 '빨간색 LED'에 양극 쪽으로 단락이 있습니다. VCCU Грешка: Компонент 'Червен LED' има късо съединение към плюс. VCCU Βλαβη: Το εξάρτημα 'Κόκκινη λυχνία LED' παρουσιάζει βραχυκύκλωμα με το θετικό. VCCU Fault: Component 'Red LED' has a short circuit to positive. VCCU Errore: Il componente 'LED rosso' presenta cortocircuito su positivo. VCCU Défaut : Le composant 'LED rouge' présente un court-circuit avec le plus. VCCU Hiba: Az alkatrész 'Piros LED' rövidzárlatos a pozitív pont felé. VCCU Error: El componente 'LED rojo' tiene cortocircuito contra el polo positivo. VCCU 错误: 部件'红色LED'对正极短路。 VCCU Chyba: Součást 'Červená LED' má zkrat na plus. VCCU Greška: Komponenta 'Crvena LED sijalica' ima kratak spoj prema plusu. VCCU エラー: 構成部品 '赤色LED' にプラスへのショートがあります。 VCCU Napaka: Komponenta 'Rdeča dioda LED' je v kratkem stiku na plus. VCCU Błąd: Element 'Czerwona dioda LED' ma zwarcie z biegunem dodatnim. VCCU Fejl: Komponent 'Rød LED' kortslutter til plus. VCCU Eroare: Componenta 'LED roșu' are scurtcircuit la plus. VCCU Arıza: Elemanında 'Kırmızı LED' artı kutba kısa devre var. VCCU Storing: Onderdeel 'Rode led' heeft kortsluiting naar plus.
3AF0E5 VCCU Fehler: Das Bauteil 'Rote LED' hat Unterbrechung. VCCU Неисправность: Конструктивный узел 'Красный светодиод' имеет обрыв. VCCU Virhe: Rakenneosassa 'Punainen LED' on virtakatkos. VCCU Fel: Komponenten 'Röd lysdiod' har ledningsbrott. VCCU Falha: O componente 'LED vermelho' está com interrupção. VCCU 오류: 부품'빨간색 LED'에 단선이 있습니다. VCCU Грешка: Компонент 'Червен LED' има прекъсване. VCCU Βλαβη: Το εξάρτημα 'Κόκκινη λυχνία LED' παρουσιάζει διακοπή. VCCU Fault: Component 'Red LED' has an open circuit. VCCU Errore: Il componente 'LED rosso' presenta interruzione. VCCU Défaut : Le composant 'LED rouge' présente une coupure. VCCU Hiba: Az alkatrésznek 'Piros LED' szakadása van. VCCU Error: El componente 'LED rojo' tiene interrupción. VCCU 错误: 部件'红色LED'断路。 VCCU Chyba: Součást 'Červená LED' má přerušení. VCCU Greška: Komponenta 'Crvena LED sijalica' ima prekid. VCCU エラー: 構成部品 '赤色LED' に断線があります。 VCCU Napaka: Prišlo je do prekinitve komponente 'Rdeča dioda LED'. VCCU Błąd: Element 'Czerwona dioda LED' ma przerwę. VCCU Fejl: Komponent 'Rød LED' afbryder. VCCU Eroare: Componenta 'LED roșu' are întrerupere. VCCU Arıza: Elemanında 'Kırmızı LED' kopukluk var. VCCU Storing: Onderdeel 'Rode led' heeft onderbreking.
3BF0E4 VCCU Fehler: Das Bauteil 'Weiße LED' hat Kurzschluss nach Masse. VCCU Неисправность: Конструктивный узел 'Белый светодиод' имеет замыкание на массу. VCCU Virhe: Rakenneosassa 'Valkoinen LED' on oikosulku maadotukseen. VCCU Fel: Komponenten 'Vit lysdiod' har kortslutning mot jord. VCCU Falha: O componente 'LED branco' está em curto para massa. VCCU 오류: 부품 '흰색 LED'에 음극 쪽으로 단락이 있습니다. VCCU Грешка: Компонент 'Бял LED' има късо съединение към маса. VCCU Βλαβη: Το εξάρτημα 'Λευκή λυχνία LED' παρουσιάζει βραχυκύκλωμα γείωσης. VCCU Fault: Component 'White LED' has a short circuit to ground. VCCU Errore: Il componente 'LED bianco' presenta cortocircuito su massa. VCCU Défaut : Le composant 'LED blanche' présente un court-circuit avec la masse. VCCU Hiba: Az alkatrész 'Fehér LED' rövidzárlatos a test felé. VCCU Error: El componente 'LED blanco' tiene cortocircuito contra masa. VCCU 错误: 部件'白色LED'对地短路。 VCCU Chyba: Součást 'Bílá LED' má zkrat na kostru. VCCU Greška: Komponenta 'Bela LED sijalica' ima kratak spoj prema masi. VCCU エラー: 構成部品 '白色LED' にアースへのショートがあります。 VCCU Napaka: Komponenta 'Bela dioda LED' je v kratkem stiku na maso. VCCU Błąd: Element 'Biała dioda LED' ma zwarcie z masą. VCCU Fejl: Komponent 'Hvid LED' kortslutter til stel. VCCU Eroare: Componenta 'LED alb' are scurtcircuit la masă. VCCU Arıza: Elemanında 'Beyaz LED' şaseye kısa devre var. VCCU Storing: Onderdeel 'Witte led' heeft kortsluiting naar massa.
3CF0E3 VCCU Fehler: Das Steuergerät VCCU erkennt einen Kurzschluss nach Plus des Nährungskontakt (PP). VCCU Неисправность: Das Steuergerät VCCU erkennt einen Kurzschluss nach Plus des Nährungskontakt (PP). VCCU Virhe: Das Steuergerät VCCU erkennt einen Kurzschluss nach Plus des Nährungskontakt (PP). VCCU Fel: Das Steuergerät VCCU erkennt einen Kurzschluss nach Plus des Nährungskontakt (PP). VCCU Falha: Das Steuergerät VCCU erkennt einen Kurzschluss nach Plus des Nährungskontakt (PP). VCCU 오류: Das Steuergerät VCCU erkennt einen Kurzschluss nach Plus des Nährungskontakt (PP). VCCU Грешка: Das Steuergerät VCCU erkennt einen Kurzschluss nach Plus des Nährungskontakt (PP). VCCU Βλαβη: Das Steuergerät VCCU erkennt einen Kurzschluss nach Plus des Nährungskontakt (PP). VCCU Fault: Das Steuergerät VCCU erkennt einen Kurzschluss nach Plus des Nährungskontakt (PP). VCCU Errore: Das Steuergerät VCCU erkennt einen Kurzschluss nach Plus des Nährungskontakt (PP). VCCU Défaut : Das Steuergerät VCCU erkennt einen Kurzschluss nach Plus des Nährungskontakt (PP). VCCU Hiba: Das Steuergerät VCCU erkennt einen Kurzschluss nach Plus des Nährungskontakt (PP). VCCU Error: Das Steuergerät VCCU erkennt einen Kurzschluss nach Plus des Nährungskontakt (PP). VCCU 错误: Das Steuergerät VCCU erkennt einen Kurzschluss nach Plus des Nährungskontakt (PP). VCCU Chyba: Das Steuergerät VCCU erkennt einen Kurzschluss nach Plus des Nährungskontakt (PP). VCCU Greška: Das Steuergerät VCCU erkennt einen Kurzschluss nach Plus des Nährungskontakt (PP). VCCU エラー: Das Steuergerät VCCU erkennt einen Kurzschluss nach Plus des Nährungskontakt (PP). VCCU Napaka: Das Steuergerät VCCU erkennt einen Kurzschluss nach Plus des Nährungskontakt (PP). VCCU Błąd: Das Steuergerät VCCU erkennt einen Kurzschluss nach Plus des Nährungskontakt (PP). VCCU Fejl: Das Steuergerät VCCU erkennt einen Kurzschluss nach Plus des Nährungskontakt (PP). VCCU Eroare: Das Steuergerät VCCU erkennt einen Kurzschluss nach Plus des Nährungskontakt (PP). VCCU Arıza: Das Steuergerät VCCU erkennt einen Kurzschluss nach Plus des Nährungskontakt (PP). VCCU Storing: Das Steuergerät VCCU erkennt einen Kurzschluss nach Plus des Nährungskontakt (PP).
3DF0E5 VCCU Fehler: Das Bauteil 'Weiße LED' hat Unterbrechung. VCCU Неисправность: Конструктивный узел 'Белый светодиод' имеет обрыв. VCCU Virhe: Rakenneosassa 'Valkoinen LED' on virtakatkos. VCCU Fel: Komponenten 'Vit lysdiod' har ledningsbrott. VCCU Falha: O componente 'LED branco' está com interrupção. VCCU 오류: 부품'흰색 LED'에 단선이 있습니다. VCCU Грешка: Компонент 'Бял LED' има прекъсване. VCCU Βλαβη: Το εξάρτημα 'Λευκή λυχνία LED' παρουσιάζει διακοπή. VCCU Fault: Component 'White LED' has an open circuit. VCCU Errore: Il componente 'LED bianco' presenta interruzione. VCCU Défaut : Le composant 'LED blanche' présente une coupure. VCCU Hiba: Az alkatrésznek 'Fehér LED' szakadása van. VCCU Error: El componente 'LED blanco' tiene interrupción. VCCU 错误: 部件'白色LED'断路。 VCCU Chyba: Součást 'Bílá LED' má přerušení. VCCU Greška: Komponenta 'Bela LED sijalica' ima prekid. VCCU エラー: 構成部品 '白色LED' に断線があります。 VCCU Napaka: Prišlo je do prekinitve komponente 'Bela dioda LED'. VCCU Błąd: Element 'Biała dioda LED' ma przerwę. VCCU Fejl: Komponent 'Hvid LED' afbryder. VCCU Eroare: Componenta 'LED alb' are întrerupere. VCCU Arıza: Elemanında 'Beyaz LED' kopukluk var. VCCU Storing: Onderdeel 'Witte led' heeft onderbreking.
3EF0E4 VCCU Fehler: Der Temperatursensor 'PTC 0' am Eingang hat Kurzschluss nach Masse. VCCU Неисправность: Датчик температуры 'PTC 0' на входе имеет замыкание на массу. VCCU Virhe: Lämpötilatunnistimessa 'PTC 0' tuloliitännässä on oikosulku maadotukseen. VCCU Fel: Temperaturgivare 'PTC 0' har kortslutning mot jord vid ingången. VCCU Falha: O sensor de temperatura 'PTC 0' na entrada está em curto-circuito após massa. VCCU 오류: 입력부의 온도 센서'PTC 0'에 접지 단락이 있습니다. VCCU Грешка: Температурният датчик 'PTC 0' на входа има късо съединение към маса. VCCU Βλαβη: Ο αισθητήρας θερμοκρασίας 'PTC 0' στην είσοδο παρουσιάζει βραχυκύκλωμα στη γείωση. VCCU Fault: Temperature sensor 'PTC 0' at the inlet has a short circuit to ground. VCCU Errore: Il sensore di temperatura 'PTC 0' sull'ingresso presenta un cortocircuito verso massa. VCCU Défaut : Le capteur de température 'PTC 0' à l'entrée présente un court-circuit avec la masse. VCCU Hiba: A bemeneten lévő 'PTC 0' hőmérsékletszenzor rövidzárlatos a test felé. VCCU Error: El sensor térmico 'PTC 0' en la entrada tiene cortocircuito contra masa. VCCU 错误: 输入端上的温度传感器'PTC 0'对地短路。 VCCU Chyba: Snímač teploty 'PTC 0' u vstupu má zkrat na kostru. VCCU Greška: Senzor temperature 'PTC 0' na ulazu ima kratak spoj prema masi. VCCU エラー: 温度センサ'PTC 0'のインプットにアースへのショートがあります。 VCCU Napaka: Temperaturni senzor 'PTC 0' na vhodu je v kratkem stiku na maso. VCCU Błąd: Czujnik temperatury 'PTC 0' na wlocie ma zwarcie z masą. VCCU Fejl: Temperatursensor 'PTC 0' ved indgang kortslutter mod stel. VCCU Eroare: Senzorul de temperatură 'PTC 0' la intrare are scurtcircuit la masă. VCCU Arıza: Girişteki 'PTC 0' sıcaklık sensöründe şaseye doğru kısa devre var. VCCU Storing: Temperatuursensor 'PTC 0' bij ingang heeft kortsluiting naar massa.
3FF0E3 VCCU Fehler: Der Temperatursensor 'PTC 0' am Eingang hat Kurzschluss nach Plus. VCCU Неисправность: Датчик температуры 'PTC 0' на входе имеет замыкание на плюс. VCCU Virhe: Lämpötilatunnistimessa 'PTC 0' tuloliitännässä on oikosulku plussaan. VCCU Fel: Temperaturgivare 'PTC 0' har kortslutning mot plus vid ingången. VCCU Falha: O sensor de temperatura 'PTC 0' na entrada está em curto-circuito após positivo. VCCU 오류: 입력부의 온도 센서 'PTC 0'에 (+)극 단락이 있습니다. VCCU Грешка: Температурният датчик 'PTC 0' на входа има късо съединение към плюс. VCCU Βλαβη: Ο αισθητήρας θερμοκρασίας 'PTC 0' στην είσοδο παρουσιάζει βραχυκύκλωμα στο θετικό πόλο. VCCU Fault: Temperature sensor 'PTC 0' at the inlet has a short circuit to positive. VCCU Errore: Il sensore di temperatura 'PTC 0' sull'ingresso presenta un cortocircuito verso positivo. VCCU Défaut : Le capteur de température 'PTC 0' à l'entrée présente un court-circuit avec le plus. VCCU Hiba: A bemeneten lévő 'PTC 0' hőmérsékletszenzor rövidzárlatos a pozitív pont felé. VCCU Error: El sensor térmico 'PTC 0' en la entrada tiene cortocircuito contra el polo positivo. VCCU 错误: 输入端上的温度传感器'PTC 0'对正极短路。 VCCU Chyba: Snímač teploty 'PTC 0' u vstupu má zkrat na plus. VCCU Greška: Senzor temperature 'PTC 0' na ulazu ima kratak spoj prema plusu. VCCU エラー: 温度センサ'PTC 0'のインプットにプラスへのショートがあります。 VCCU Napaka: Temperaturni senzor 'PTC 0' na vhodu je v kratkem stiku na plus. VCCU Błąd: Czujnik temperatury 'PTC 0' na wlocie ma zwarcie z biegunem dodatnim. VCCU Fejl: Temperatursensor 'PTC 0' ved indgang kortslutter mod plus. VCCU Eroare: Senzorul de temperatură 'PTC 0' la intrare are scurtcircuit la plus. VCCU Arıza: Girişteki 'PTC 0' sıcaklık sensöründe artıya doğru kısa devre var. VCCU Storing: Temperatuursensor 'PTC 0' bij ingang heeft kortsluiting naar plus.
40F0E5 VCCU Fehler: Der Temperatursensor 'PTC 0' am Eingang hat Unterbrechung. VCCU Неисправность: Датчик температуры 'PTC 0' на входе имеет обрыв. VCCU Virhe: Lämpötilatunnistimessa 'PTC 0' lähtöliitännässä on virtakatkos. VCCU Fel: Temperaturgivare 'PTC 0' har avbrott vid ingången. VCCU Falha: O sensor de temperatura 'PTC 0' na entrada está com interrupção. VCCU 오류: 입력부의 온도 센서 'PTC 0'에 단선이 있습니다. VCCU Грешка: Температурният датчик 'PTC 0' на входа има прекъсване. VCCU Βλαβη: Ο αισθητήρας θερμοκρασίας 'PTC 0' στην είσοδο παρουσιάζει διακοπή. VCCU Fault: Temperature sensor 'PTC 0' at the inlet has an open circuit. VCCU Errore: Il sensore di temperatura 'PTC 0' sull'ingresso presenta un'interruzione. VCCU Défaut : Le capteur de température 'PTC 0' à l'entrée présente une coupure. VCCU Hiba: A bemeneten lévő 'PTC 0' hőmérsékletszenzor meg van szakadva. VCCU Error: El sensor térmico 'PTC 0' en la entrada tiene interrupción. VCCU 错误: 输入端上的温度传感器'PTC 0'断路。 VCCU Chyba: Snímač teploty 'PTC 0' u vstupu má přerušení. VCCU Greška: Senzor temperature 'PTC 0' na ulazu ima prekid. VCCU エラー: 温度センサ'PTC 0'のインプットに断線があります。 VCCU Napaka: Temperaturni senzor 'PTC 0' na vhodu je prekinjen. VCCU Błąd: Czujnik temperatury 'PTC 0' na wlocie ma przerwę w obwodzie. VCCU Fejl: Temperatursensor 'PTC 0' ved indgang har afbrydelse. VCCU Eroare: Senzorul de temperatură 'PTC 0' la intrare are întrerupere. VCCU Arıza: Girişteki 'PTC 0' sıcaklık sensöründe kopukluk var. VCCU Storing: Temperatuursensor 'PTC 0' bij ingang heeft onderbreking.
41F0E2 VCCU Fehler: Das Steuergerät VCCU erkennt ein ungültiges Stromvertragszertifikat. VCCU Неисправность: Das Steuergerät VCCU erkennt ein ungültiges Stromvertragszertifikat. VCCU Virhe: Das Steuergerät VCCU erkennt ein ungültiges Stromvertragszertifikat. VCCU Fel: Das Steuergerät VCCU erkennt ein ungültiges Stromvertragszertifikat. VCCU Falha: Das Steuergerät VCCU erkennt ein ungültiges Stromvertragszertifikat. VCCU 오류: Das Steuergerät VCCU erkennt ein ungültiges Stromvertragszertifikat. VCCU Грешка: Das Steuergerät VCCU erkennt ein ungültiges Stromvertragszertifikat. VCCU Βλαβη: Das Steuergerät VCCU erkennt ein ungültiges Stromvertragszertifikat. VCCU Fault: Das Steuergerät VCCU erkennt ein ungültiges Stromvertragszertifikat. VCCU Errore: Das Steuergerät VCCU erkennt ein ungültiges Stromvertragszertifikat. VCCU Défaut : Das Steuergerät VCCU erkennt ein ungültiges Stromvertragszertifikat. VCCU Hiba: Das Steuergerät VCCU erkennt ein ungültiges Stromvertragszertifikat. VCCU Error: Das Steuergerät VCCU erkennt ein ungültiges Stromvertragszertifikat. VCCU 错误: Das Steuergerät VCCU erkennt ein ungültiges Stromvertragszertifikat. VCCU Chyba: Das Steuergerät VCCU erkennt ein ungültiges Stromvertragszertifikat. VCCU Greška: Das Steuergerät VCCU erkennt ein ungültiges Stromvertragszertifikat. VCCU エラー: Das Steuergerät VCCU erkennt ein ungültiges Stromvertragszertifikat. VCCU Napaka: Das Steuergerät VCCU erkennt ein ungültiges Stromvertragszertifikat. VCCU Błąd: Das Steuergerät VCCU erkennt ein ungültiges Stromvertragszertifikat. VCCU Fejl: Das Steuergerät VCCU erkennt ein ungültiges Stromvertragszertifikat. VCCU Eroare: Das Steuergerät VCCU erkennt ein ungültiges Stromvertragszertifikat. VCCU Arıza: Das Steuergerät VCCU erkennt ein ungültiges Stromvertragszertifikat. VCCU Storing: Das Steuergerät VCCU erkennt ein ungültiges Stromvertragszertifikat.
42F0E4 VCCU Fehler: Der Temperatursensor 'PTC 1' am Eingang hat Kurzschluss nach Masse. VCCU Неисправность: Датчик температуры 'PTC 1' на входе имеет замыкание на массу. VCCU Virhe: Lämpötilatunnistimessa 'PTC 1' tuloliitännässä on oikosulku maadotukseen. VCCU Fel: Temperaturgivare 'PTC 1' har kortslutning mot jord vid ingången. VCCU Falha: O sensor de temperatura 'PTC 1' na entrada está em curto-circuito após massa. VCCU 오류: 입력부의 온도 센서'PTC 1'에 접지 단락이 있습니다. VCCU Грешка: Температурният датчик 'PTC 1' на входа има късо съединение към маса. VCCU Βλαβη: Ο αισθητήρας θερμοκρασίας 'PTC 1' στην είσοδο παρουσιάζει βραχυκύκλωμα στη γείωση. VCCU Fault: Temperature sensor 'PTC 1' at the inlet has a short circuit to ground. VCCU Errore: Il sensore di temperatura 'PTC 1' sull'ingresso presenta un cortocircuito verso massa. VCCU Défaut : Le capteur de température 'PTC 1' à l'entrée présente un court-circuit avec la masse. VCCU Hiba: A bemeneten lévő 'PTC 1' hőmérsékletszenzor rövidzárlatos a test felé. VCCU Error: El sensor térmico 'PTC 1' en la entrada tiene cortocircuito contra masa. VCCU 错误: 输入端上的温度传感器'PTC 1'对地短路。 VCCU Chyba: Snímač teploty 'PTC 1' u vstupu má zkrat na kostru. VCCU Greška: Senzor temperature 'PTC 1' na ulazu ima kratak spoj prema masi. VCCU エラー: 温度センサ'PTC 1'のインプットにアースへのショートがあります。 VCCU Napaka: Temperaturni senzor 'PTC 1' na vhodu je v kratkem stiku na maso. VCCU Błąd: Czujnik temperatury 'PTC 1' na wlocie ma zwarcie z masą. VCCU Fejl: Temperatursensor 'PTC 1' ved indgang kortslutter mod stel. VCCU Eroare: Senzorul de temperatură 'PTC 1' la intrare are scurtcircuit la masă. VCCU Arıza: Girişteki 'PTC 1' sıcaklık sensöründe şaseye doğru kısa devre var. VCCU Storing: Temperatuursensor 'PTC 1' bij ingang heeft kortsluiting naar massa.
43F0E3 VCCU Fehler: Der Temperatursensor 'PTC 1' am Eingang hat Kurzschluss nach Plus. VCCU Неисправность: Датчик температуры 'PTC 1' на входе имеет замыкание на плюс. VCCU Virhe: Lämpötilatunnistimessa 'PTC 1' tuloliitännässä on oikosulku plussaan. VCCU Fel: Temperaturgivare 'PTC 1' har kortslutning mot plus vid ingången. VCCU Falha: O sensor de temperatura 'PTC 1' na entrada está em curto-circuito após positivo. VCCU 오류: 입력부의 온도 센서 'PTC 1'에 (+)극 단락이 있습니다. VCCU Грешка: Температурният датчик 'PTC 1' на входа има късо съединение към плюс. VCCU Βλαβη: Ο αισθητήρας θερμοκρασίας 'PTC 1' στην είσοδο παρουσιάζει βραχυκύκλωμα στο θετικό πόλο. VCCU Fault: Temperature sensor 'PTC 1' at the inlet has a short circuit to positive. VCCU Errore: Il sensore di temperatura 'PTC 1' sull'ingresso presenta un cortocircuito verso positivo. VCCU Défaut : Le capteur de température 'PTC 1' à l'entrée présente un court-circuit avec le plus. VCCU Hiba: A bemeneten lévő 'PTC 1' hőmérsékletszenzor rövidzárlatos a pozitív pont felé. VCCU Error: El sensor térmico 'PTC 1' en la entrada tiene cortocircuito contra el polo positivo. VCCU 错误: 输入端上的温度传感器'PTC 1'对正极短路。 VCCU Chyba: Snímač teploty 'PTC 1' u vstupu má zkrat na plus. VCCU Greška: Senzor temperature 'PTC 1' na ulazu ima kratak spoj prema plusu. VCCU エラー: 温度センサ'PTC 1'のインプットにプラスへのショートがあります。 VCCU Napaka: Temperaturni senzor 'PTC 1' na vhodu je v kratkem stiku na plus. VCCU Błąd: Czujnik temperatury 'PTC 1' na wlocie ma zwarcie z biegunem dodatnim. VCCU Fejl: Temperatursensor 'PTC 1' ved indgang kortslutter mod plus. VCCU Eroare: Senzorul de temperatură 'PTC 1' la intrare are scurtcircuit la plus. VCCU Arıza: Girişteki 'PTC 1' sıcaklık sensöründe artıya doğru kısa devre var. VCCU Storing: Temperatuursensor 'PTC 1' bij ingang heeft kortsluiting naar plus.
44F0E5 VCCU Fehler: Der Temperatursensor 'PTC 1' am Eingang hat Unterbrechung. VCCU Неисправность: Датчик температуры 'PTC 1' на входе имеет обрыв. VCCU Virhe: Lämpötilatunnistimessa 'PTC 1' lähtöliitännässä on virtakatkos. VCCU Fel: Temperaturgivare 'PTC 1' har avbrott vid ingången. VCCU Falha: O sensor de temperatura 'PTC 1' na entrada está com interrupção. VCCU 오류: 입력부의 온도 센서 'PTC 1'에 단선이 있습니다. VCCU Грешка: Температурният датчик 'PTC 1' на входа има прекъсване. VCCU Βλαβη: Ο αισθητήρας θερμοκρασίας 'PTC 1' στην είσοδο παρουσιάζει διακοπή. VCCU Fault: Temperature sensor 'PTC 1' at the inlet has an open circuit. VCCU Errore: Il sensore di temperatura 'PTC 1' sull'ingresso presenta un'interruzione. VCCU Défaut : Le capteur de température 'PTC 1' à l'entrée présente une coupure. VCCU Hiba: A bemeneten lévő 'PTC 1' hőmérsékletszenzor meg van szakadva. VCCU Error: El sensor térmico 'PTC 1' en la entrada tiene interrupción. VCCU 错误: 输入端上的温度传感器'PTC 1'断路。 VCCU Chyba: Snímač teploty 'PTC 1' u vstupu má přerušení. VCCU Greška: Senzor temperature 'PTC 1' na ulazu ima prekid. VCCU エラー: 温度センサ'PTC 1'のインプットに断線があります。 VCCU Napaka: Temperaturni senzor 'PTC 1' na vhodu je prekinjen. VCCU Błąd: Czujnik temperatury 'PTC 1' na wlocie ma przerwę w obwodzie. VCCU Fejl: Temperatursensor 'PTC 1' ved indgang har afbrydelse. VCCU Eroare: Senzorul de temperatură 'PTC 1' la intrare are întrerupere. VCCU Arıza: Girişteki 'PTC 1' sıcaklık sensöründe kopukluk var. VCCU Storing: Temperatuursensor 'PTC 1' bij ingang heeft onderbreking.
45F0E2 VCCU Fehler: Das Steuergerät 'VCCU' erkennt ein ungültiges Stammzertifikat. VCCU Неисправность: Блок управления 'VCCU' распознаёт недействительный основной сертификат. VCCU Virhe: Ohjainlaite 'VCCU' tunnistaa, että kantasertifikaatti ei ole kelvollinen. VCCU Fel: Styrenheten 'VCCU' identifierar ett ogiltigt rotcertifikat. VCCU Falha: O módulo de comando 'VCCU' detecta um certificado padrão inválido. VCCU 오류: 컨트롤 유닛 'VCCU'이(가) 유효하지 않은 최상위 인증서를 감지합니다. VCCU Грешка: Електронен блок 'VCCU' разпознава невалиден основен сертификат. VCCU Βλαβη: Ο εγκέφαλος 'VCCU' αναγνωρίζει μη συμβατό γενικό πιστοποιητικό. VCCU Fault: Control unit 'VCCU' detects an invalid master certificate. VCCU Errore: La centralina di comando 'VCCU' riconosce una certificazione di provenienza non valida. VCCU Défaut : Le calculateur 'VCCU' reconnaît un certificat d'authentification non valable. VCCU Hiba: A 'VCCU' vezérlőegység érvénytelen törzstanúsítványt ismer fel. VCCU Error: La unidad de control 'VCCU' detecta un certificado de origen no válido. VCCU 错误: 控制单元'VCCU'识别到主控器证书无效。 VCCU Chyba: Řídicí jednotka 'VCCU' rozpozná neplatný kořenový certifikát. VCCU Greška: Upravljačka jedinica 'VCCU' prepoznaje nevažeći tehnološki sertifikat. VCCU エラー: コントロールユニット'VCCU'が無効なルート証明書を検出します。 VCCU Napaka: Krmilnik 'VCCU' zazna neveljaven korenski certifikat. VCCU Błąd: Moduł sterujący 'VCCU' wykrywa nieważny certyfikat główny. VCCU Fejl: Styreenheden 'VCCU' registrerer et ugyldigt stamcertifikat. VCCU Eroare: Calculatorul 'VCCU' recunoaște un certificat de origine invalid. VCCU Arıza: 'VCCU' kumanda cihazı geçersiz bir köken (orijin) sertifikası algılıyor. VCCU Storing: Regeleenheid 'VCCU' herkent een ongeldig basiscertificaat.
46F0E4 VCCU Fehler: Der Temperatursensor 'PTC 2' am Eingang hat Kurzschluss nach Masse. VCCU Неисправность: Датчик температуры 'PTC 2' на входе имеет замыкание на массу. VCCU Virhe: Lämpötilatunnistimessa 'PTC 2' tuloliitännässä on oikosulku maadotukseen. VCCU Fel: Temperaturgivare 'PTC 2' har kortslutning mot jord vid ingången. VCCU Falha: O sensor de temperatura 'PTC 2' na entrada está em curto-circuito após massa. VCCU 오류: 입력부의 온도 센서'PTC 2'에 접지 단락이 있습니다. VCCU Грешка: Температурният датчик 'PTC 2' на входа има късо съединение към маса. VCCU Βλαβη: Ο αισθητήρας θερμοκρασίας 'PTC 2' στην είσοδο παρουσιάζει βραχυκύκλωμα στη γείωση. VCCU Fault: Temperature sensor 'PTC 2' at the inlet has a short circuit to ground. VCCU Errore: Il sensore di temperatura 'PTC 2' sull'ingresso presenta un cortocircuito verso massa. VCCU Défaut : Le capteur de température 'PTC 2' à l'entrée présente un court-circuit avec la masse. VCCU Hiba: A bemeneten lévő 'PTC 2' hőmérsékletszenzor rövidzárlatos a test felé. VCCU Error: El sensor térmico 'PTC 2' en la entrada tiene cortocircuito contra masa. VCCU 错误: 输入端上的温度传感器'PTC 2'对地短路。 VCCU Chyba: Snímač teploty 'PTC 2' u vstupu má zkrat na kostru. VCCU Greška: Senzor temperature 'PTC 2' na ulazu ima kratak spoj prema masi. VCCU エラー: 温度センサ'PTC 2'のインプットにアースへのショートがあります。 VCCU Napaka: Temperaturni senzor 'PTC 2' na vhodu je v kratkem stiku na maso. VCCU Błąd: Czujnik temperatury 'PTC 2' na wlocie ma zwarcie z masą. VCCU Fejl: Temperatursensor 'PTC 2' ved indgang kortslutter mod stel. VCCU Eroare: Senzorul de temperatură 'PTC 2' la intrare are scurtcircuit la masă. VCCU Arıza: Girişteki 'PTC 2' sıcaklık sensöründe şaseye doğru kısa devre var. VCCU Storing: Temperatuursensor 'PTC 2' bij ingang heeft kortsluiting naar massa.
47F0E3 VCCU Fehler: Der Temperatursensor 'PTC 2' am Eingang hat Kurzschluss nach Plus. VCCU Неисправность: Датчик температуры 'PTC 2' на входе имеет замыкание на плюс. VCCU Virhe: Lämpötilatunnistimessa 'PTC 2' tuloliitännässä on oikosulku plussaan. VCCU Fel: Temperaturgivare 'PTC 2' har kortslutning mot plus vid ingången. VCCU Falha: O sensor de temperatura 'PTC 2' na entrada está em curto-circuito após positivo. VCCU 오류: 입력부의 온도 센서 'PTC 2'에 (+)극 단락이 있습니다. VCCU Грешка: Температурният датчик 'PTC 2' на входа има късо съединение към плюс. VCCU Βλαβη: Ο αισθητήρας θερμοκρασίας 'PTC 2' στην είσοδο παρουσιάζει βραχυκύκλωμα στο θετικό πόλο. VCCU Fault: Temperature sensor 'PTC 2' at the inlet has a short circuit to positive. VCCU Errore: Il sensore di temperatura 'PTC 2' sull'ingresso presenta un cortocircuito verso positivo. VCCU Défaut : Le capteur de température 'PTC 2' à l'entrée présente un court-circuit avec le plus. VCCU Hiba: A bemeneten lévő 'PTC 2' hőmérsékletszenzor rövidzárlatos a pozitív pont felé. VCCU Error: El sensor térmico 'PTC 2' en la entrada tiene cortocircuito contra el polo positivo. VCCU 错误: 输入端上的温度传感器'PTC 2'对正极短路。 VCCU Chyba: Snímač teploty 'PTC 2' u vstupu má zkrat na plus. VCCU Greška: Senzor temperature 'PTC 2' na ulazu ima kratak spoj prema plusu. VCCU エラー: 温度センサ'PTC 2'のインプットにプラスへのショートがあります。 VCCU Napaka: Temperaturni senzor 'PTC 2' na vhodu je v kratkem stiku na plus. VCCU Błąd: Czujnik temperatury 'PTC 2' na wlocie ma zwarcie z biegunem dodatnim. VCCU Fejl: Temperatursensor 'PTC 2' ved indgang kortslutter mod plus. VCCU Eroare: Senzorul de temperatură 'PTC 2' la intrare are scurtcircuit la plus. VCCU Arıza: Girişteki 'PTC 2' sıcaklık sensöründe artıya doğru kısa devre var. VCCU Storing: Temperatuursensor 'PTC 2' bij ingang heeft kortsluiting naar plus.
48F0E5 VCCU Fehler: Der Temperatursensor 'PTC 2' am Eingang hat Unterbrechung. VCCU Неисправность: Датчик температуры 'PTC 2' на входе имеет обрыв. VCCU Virhe: Lämpötilatunnistimessa 'PTC 2' lähtöliitännässä on virtakatkos. VCCU Fel: Temperaturgivare 'PTC 2' har avbrott vid ingången. VCCU Falha: O sensor de temperatura 'PTC 2' na entrada está com interrupção. VCCU 오류: 입력부의 온도 센서 'PTC 2'에 단선이 있습니다. VCCU Грешка: Температурният датчик 'PTC 2' на входа има прекъсване. VCCU Βλαβη: Ο αισθητήρας θερμοκρασίας 'PTC 2' στην είσοδο παρουσιάζει διακοπή. VCCU Fault: Temperature sensor 'PTC 2' at the inlet has an open circuit. VCCU Errore: Il sensore di temperatura 'PTC 2' sull'ingresso presenta un'interruzione. VCCU Défaut : Le capteur de température 'PTC 2' à l'entrée présente une coupure. VCCU Hiba: A bemeneten lévő 'PTC 2' hőmérsékletszenzor meg van szakadva. VCCU Error: El sensor térmico 'PTC 2' en la entrada tiene interrupción. VCCU 错误: 输入端上的温度传感器'PTC 2'断路。 VCCU Chyba: Snímač teploty 'PTC 2' u vstupu má přerušení. VCCU Greška: Senzor temperature 'PTC 2' na ulazu ima prekid. VCCU エラー: 温度センサ'PTC 2'のインプットに断線があります。 VCCU Napaka: Temperaturni senzor 'PTC 2' na vhodu je prekinjen. VCCU Błąd: Czujnik temperatury 'PTC 2' na wlocie ma przerwę w obwodzie. VCCU Fejl: Temperatursensor 'PTC 2' ved indgang har afbrydelse. VCCU Eroare: Senzorul de temperatură 'PTC 2' la intrare are întrerupere. VCCU Arıza: Girişteki 'PTC 2' sıcaklık sensöründe kopukluk var. VCCU Storing: Temperatuursensor 'PTC 2' bij ingang heeft onderbreking.
49F0E2 VCCU Fehler: Das Steuergerät 'VCCU' meldet, dass keine gültige Uhrzeit oder Datum auf dem CAN-Bus verfügbar sind. VCCU Неисправность: Блок управления 'VCCU' сообщает, что на шине данных CAN недоступно действительное время или дата. VCCU Virhe: Ohjainlaite 'VCCU' ilmoittaa, että CAN-väylällä ei ole saatavissa kelpaavaa kellonaikaa tai päivämäärää. VCCU Fel: Styrenheten 'VCCU' meddelar att det inte finns något giltigt klockslag eller datum på CAN-bussen. VCCU Falha: O módulo de comando 'VCCU' comunica que não há horário ou data válidos disponíveis no CAN-Bus. VCCU 오류: 컨트롤 유닛 'VCCU'이(가) 유효한 시간 또는 날짜가 CAN 버스에 제공되지 않음을 알립니다. VCCU Грешка: Електронен блок 'VCCU' съобщава, че не са налични валиден час или дата на CAN-шината. VCCU Βλαβη: Ο εγκέφαλος 'VCCU' δηλώνει ότι δεν διατίθεται έγκυρη ώρα ή ημερομηνία στον δίαυλο CAN. VCCU Fault: Control unit 'VCCU' reports that no valid time or date are available on the CAN bus. VCCU Errore: La centralina di comando 'VCCU' segnala che non c'è un'ora o una data valida sul bus CAN. VCCU Défaut : Le calculateur 'VCCU' signale qu'aucune heure ou date valide n'est disponible sur le bus CAN. VCCU Hiba: A 'VCCU' vezérlőegység azt jelzi, hogy nem áll rendelkezésre érvényes pontos idő vagy dátum a CAN-buszon. VCCU Error: La unidad de control 'VCCU' comunica que no hay ninguna hora o fecha válida disponible en el bus CAN. VCCU 错误: 控制单元'VCCU'报告控制器区域网络(CAN)总线上的时间或日期无效。 VCCU Chyba: Řídicí jednotka 'VCCU' hlásí, že na sběrnici CAN není k dispozici platný čas nebo datum. VCCU Greška: Upravljačka jedinica 'VCCU' prijavljuje da nije raspoloživo važeće vreme ili datum na CAN-Busu. VCCU エラー: コントロールユニット'VCCU'が、時刻が有効ではない、またはCANバス上の日付が使えないことを送信します。 VCCU Napaka: Krmilnik 'VCCU' javi, da na vodilu CAN ni na voljo veljaven čas ali datum. VCCU Błąd: Moduł sterujący 'VCCU' zgłasza brak poprawnej godziny lub daty na szynie CAN. VCCU Fejl: Styreenheden 'VCCU' melder om, at der ikke er noget gyldigt klokkeslæt eller nogen gyldig dato tilgængelig på CAN-bussen. VCCU Eroare: Calculatorul 'VCCU' semnalează faptul că nu sunt disponibile o oră sau o dată valide pe magistrala CAN. VCCU Arıza: 'VCCU' kumanda cihazı, CAN-Bus'da geçerli zaman saatinin veya tarihin mevcut olmadığını bildiriyor. VCCU Storing: Regeleenheid 'VCCU' meldt dat geen geldige tijd of datum beschikbaar is bij CAN-bus.
3AF0F0 VCCU Fehler: Das Steuergerät 'VCCU' erkennt eine Überspannung der Versorgungsspannung (Klemme 30). VCCU Неисправность: Блок управления 'VCCU' распознаёт повышенное напряжение питания (клемма 30). VCCU Virhe: Ohjainlaite 'VCCU' tunnistaa ylijännitteen syöttöjännitteessä (virtapiiri 30). VCCU Fel: Styrenheten 'VCCU' registrerar överspänning i matarspänningen (klämma 30). VCCU Falha: O módulo de comando 'VCCU' detecta uma sobretensão da tensão de alimentação (borne 30). VCCU 오류: 컨트롤 유닛 'VCCU'이(가) 공급 전압의 과전압을 감지합니다(회로 30). VCCU Грешка: Електронен блок 'VCCU' разпознава свръхнапрежение на захранващтоо напрежение (клема 30). VCCU Βλαβη: Ο εγκέφαλος 'VCCU' αναγνωρίζει υπέρταση της τάσης τροφοδοσίας (ακροδέκτης 30). VCCU Fault: Control unit 'VCCU' detects overvoltage of the supply voltage (terminal 30). VCCU Errore: La centralina di comando 'VCCU' riconosce una sovratensione della tensione di alimentazione (morsetto 30). VCCU Défaut : Le calculateur 'VCCU' détecte une surtension de la tension d'alimentation (borne 30). VCCU Hiba: A vezérlőegység 'VCCU' a tápfeszültség (30 kapocspont) túl nagy feszültségét ismeri fel. VCCU Error: La unidad de control 'VCCU' detecta sobretensión de la tensión de alimentación (borne 30). VCCU 错误: 控制单元'VCCU'识别到电源电压(端子30)过电压。 VCCU Chyba: Řídicí jednotka 'VCCU' rozpozná přepětí napájecího napětí (svorka 30). VCCU Greška: Upravljačka jedinica 'VCCU' prepoznaje previsoki napon napona napajanja (Klema 30). VCCU エラー: コントロールユニット'VCCU'が電源電圧(ターミナル30)の過電圧を検出します。 VCCU Napaka: Krmilnik 'VCCU' zazna prenapetost napajalne napetosti (sponka 30). VCCU Błąd: Moduł sterujący 'VCCU' rozpoznaje zbyt wysokie napięcie zasilające (zacisk 30). VCCU Fejl: Styreenheden 'VCCU' registrerer, at forsyningsspændingen har overspænding (klemme 30). VCCU Eroare: Calculatorul 'VCCU' recunoaște o supratensiune a tensiunii de alimentare (circuit 30). VCCU Arıza: 'VCCU' kumanda cihazı, besleme geriliminin (Klemens 30) bir aşırı gerilimini algılıyor. VCCU Storing: Regeleenheid 'VCCU' herkent een te hoge voedingsspanning (klem 30).
3BF0F2 VCCU Fehler: Das Steuergerät 'VCCU' erkennt eine Unterspannung der Versorgungsspannung (Klemme 30). VCCU Неисправность: Блок управления 'VCCU' распознаёт пониженное напряжение питания (клемма 30). VCCU Virhe: Ohjainlaite 'VCCU' tunnistaa alijännitteen syöttöjännitteessä (virtapiiri 30). VCCU Fel: Styrenheten 'VCCU' registrerar underspänning i matarspänningen (klämma 30). VCCU Falha: O módulo de comando 'VCCU' detecta uma subtensão da tensão de alimentação (borne 30). VCCU 오류: 컨트롤 유닛 'VCCU'이(가) 공급 전압의 저전압을 감지합니다(회로 30). VCCU Грешка: Електронен блок 'VCCU' разпознава понижено напрежение на захранващото напрежение (клема 30). VCCU Βλαβη: Ο εγκέφαλος 'VCCU' αναγνωρίζει υπόταση της τάσης τροφοδοσίας (ακροδέκτης 30). VCCU Fault: Control unit 'VCCU' detects undervoltage of the supply voltage (terminal 30). VCCU Errore: La centralina di comando 'VCCU' riconosce una sottotensione della tensione di alimentazione (morsetto 30). VCCU Défaut : Le calculateur 'VCCU' détecte une sous-tension de la tension d'alimentation (borne 30). VCCU Hiba: A vezérlőegység 'VCCU' a tápfeszültség (30 kapocspont) túl kicsi feszültségét ismeri fel. VCCU Error: La unidad de control 'VCCU' detecta subtensión de la tensión de alimentación (borne 30). VCCU 错误: 控制单元'VCCU'识别到电源电压(端子30)欠电压。 VCCU Chyba: Řídicí jednotka 'VCCU' rozpozná podpětí napájecího napětí (svorka 30). VCCU Greška: Upravljačka jedinica 'VCCU' prepoznaje nizak napon napona napajanja (Klema 30). VCCU エラー: コントロールユニット'VCCU'が電源電圧(ターミナル30)の電圧不足を検出します。 VCCU Napaka: Krmilnik 'VCCU' zazna podnapetost napajalne napetosti (sponka 30). VCCU Błąd: Moduł sterujący 'VCCU' rozpoznaje zbyt niskie napięcie zasilające (zacisk 30). VCCU Fejl: Styreenheden 'VCCU' registrerer, at forsyningsspændingen har underspænding (klemme 30). VCCU Eroare: Calculatorul 'VCCU' recunoaște o tensiune insuficientă a tensiunii de alimentare (circuit 30). VCCU Arıza: 'VCCU' kumanda cihazı, besleme geriliminin (Klemens 30) bir düşük gerilimini algılıyor. VCCU Storing: Regeleenheid 'VCCU' herkent een te lage voedingsspanning (klem 30).
F6C8E3 VCCU Fehler: Das Steuergerät 'VCCU' hat Überspannung am Hochvolt-Zwischenkreis erkannt. VCCU Неисправность: Блок управления 'VCCU' опознал повышенное напряжение в высоковольтной промежуточной цепи. VCCU Virhe: Ohjainlaite 'VCCU' on tunnistanut ylijännitteen korkeajännite-välipiirissä. VCCU Fel: Styrenheten 'VCCU' har registrerat överspänning i högvoltsmellankretsen. VCCU Falha: O módulo de comando 'VCCU' detectou sobretensão no circuito intermediário de alta voltagem. VCCU 오류: 컨트롤 유닛 'VCCU'이(가) 고전압 중간 회로에서 과전압을 감지했습니다. VCCU Грешка: Електронен блок 'VCCU' е разпознал свръхнапрежение на високоволтовия междинен кръг. VCCU Βλαβη: Ο εγκέφαλος 'VCCU' αναγνώρισε υπέρταση στο ενδιάμεσο κύκλωμα υψηλής τάσης. VCCU Fault: Control unit 'VCCU' has detected overvoltage at the high-voltage intermediate circuit. VCCU Errore: La centralina di comando'VCCU' ha rilevato sovratensione nel circuito intermedio ad alto voltaggio. VCCU Défaut : Le calculateur 'VCCU' a détecté une surtension sur le circuit intermédiaire haute tension. VCCU Hiba: A 'VCCU' vezérlőegység túl nagy feszültséget ismert fel a nagyfeszültségű közbenső áramkörben. VCCU Error: La unidad de control 'VCCU' ha detectado sobretensión en el circuito intermedio de alto voltaje. VCCU 错误: 控制单元'VCCU'已识别到高压中间回路上电压过高。 VCCU Chyba: Řídicí jednotka 'VCCU' rozpoznala přepětí u vysokonapěťového meziobvodu. VCCU Greška: Upravljačka jedinica 'VCCU' je prepoznala previsoki napon na visokonaponskom međukrugu. VCCU エラー: コントロールユニット'VCCU'が高電圧中間回路で過電圧を検知しました。 VCCU Napaka: Krmilnik 'VCCU' je zaznal prenapetost na visokovoltnem vmesnem tokokrogu. VCCU Błąd: Moduł sterujący 'VCCU' rozpoznał zbyt wysokie napięcie na obwodzie pośrednim wysokiego napięcia. VCCU Fejl: Styreenheden 'VCCU' har registreret overspænding på højvoltsmellemkredsen. VCCU Eroare: Calculatorul 'VCCU' a detectat supratensiune la circuitul intermediar de înaltă tensiune. VCCU Arıza: 'VCCU' kumanda cihazı yüksek voltaj ara devresinde aşırı gerilim algıladı. VCCU Storing: Regeleenheid 'VCCU' heeft te hoge spanning bij hoogspanningstussenkring herkend.
F6C8E4 VCCU Fehler: Das Steuergerät 'VCCU' hat Unterspannung am Hochvolt-Zwischenkreis erkannt. VCCU Неисправность: Блок управления 'VCCU' опознал пониженное напряжение в высоковольтной промежуточной цепи. VCCU Virhe: Ohjainlaite 'VCCU' on tunnistanut alijännitteen korkeajännite-välipiirissä. VCCU Fel: Styrenheten 'VCCU' har registrerat underspänning i högvoltsmellankretsen. VCCU Falha: O módulo de comando 'VCCU' detectou subtensão no circuito intermediário de alta voltagem. VCCU 오류: 컨트롤 유닛 'VCCU'이(가) 고전압 중간 회로에서 저전압을 감지했습니다. VCCU Грешка: Електронен блок 'VCCU' е разпознал понижено напрежение на високоволтовия междинен кръг. VCCU Βλαβη: Ο εγκέφαλος 'VCCU' αναγνώρισε υπόταση στο ενδιάμεσο κύκλωμα υψηλής τάσης. VCCU Fault: Control unit 'VCCU' has detected undervoltage at the high-voltage intermediate circuit. VCCU Errore: La centralina di comando'VCCU' ha rilevato sottotensione nel circuito intermedio ad alto voltaggio. VCCU Défaut : Le calculateur 'VCCU' a détecté une sous-tension sur le circuit intermédiaire haute tension. VCCU Hiba: A 'VCCU' vezérlőegység túl kicsi feszültséget ismert fel a nagyfeszültségű közbenső áramkörben. VCCU Error: La unidad de control 'VCCU' ha detectado subtensión en el circuito intermedio de alto voltaje. VCCU 错误: 控制单元'VCCU'已识别到高压中间回路上电压过低。 VCCU Chyba: Řídicí jednotka 'VCCU' rozpoznala podpětí u vysokonapěťového meziobvodu. VCCU Greška: Upravljačka jedinica 'VCCU' je prepoznala nizak napon na visokonaponskom međukrugu. VCCU エラー: コントロールユニット'VCCU'が高電圧中間回路で電圧不足を検知しました。 VCCU Napaka: Krmilnik 'VCCU' je zaznal podnapetost na visokovoltnem vmesnem tokokrogu. VCCU Błąd: Moduł sterujący 'VCCU' rozpoznał zbyt niskie napięcie na obwodzie pośrednim wysokiego napięcia. VCCU Fejl: Styreenheden 'VCCU' har registreret underspænding på højvoltsmellemkredsen. VCCU Eroare: Calculatorul 'VCCU' a detectat tensiune insuficientă la circuitul intermediar de înaltă tensiune. VCCU Arıza: 'VCCU' kumanda cihazı yüksek voltaj ara devresinde düşük gerilim algıladı. VCCU Storing: Regeleenheid 'VCCU' heeft te lage spanning bij hoogspanningstussenkring herkend.
F7C8E3 VCCU Fehler: Das Steuergerät 'VCCU' erkennt, dass der Spannungseinbruchbegrenzer während des Ladevorgangs ständig aktiv ist. VCCU Неисправность: Блок управления 'VCCU' распознаёт, что ограничитель падения напряжения постоянно активен во время процесса зарядки. VCCU Virhe: Ohjainlaite 'VCCU' tunnistaa, että jännitteenlaskun rajoitin on jatkuvasti aktiivinen latauksen aikana. VCCU Fel: Styrenheten 'VCCU' registrerar att spänningsbegränsaren ständigt är aktiv under laddningen. VCCU Falha: O módulo de comando 'VCCU' detecta que o limitador da queda de tensão permanece constantemente ativo durante o procedimento de carga. VCCU 오류: 컨트롤 유닛 'VCCU'이(가) 충전 절차 중 전압 강하 제한기가 계속 활성화 상태임을 감지합니다. VCCU Грешка: Електронен блок 'VCCU' разпознава, че ограничителят на пада на напрежението е активен непекъснато по време на зарядния процес. VCCU Βλαβη: Ο εγκέφαλος 'VCCU' αναγνωρίζει ότι ο περιοριστής πτώσης τάσης παραμένει ενεργός κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης. VCCU Fault: Control unit 'VCCU' detects that the voltage dip limiter is continuously active during the charging process. VCCU Errore: La centralina di comando 'VCCU' riconosce che il riduttore della corrente di spunto è costantemente attivo durante la ricarica. VCCU Défaut : Le calculateur 'VCCU' détecte que le limiteur de chute de tension est actif en permanence pendant le processus de charge. VCCU Hiba: A 'VCCU' vezérlőegység felismeri, hogy a feszültségöszeomlás-korlátozó a töltési folyamat alatt folyamatosan aktív. VCCU Error: La unidad de control 'VCCU' comunica que el limitador de caída de tensión está activo de forma permanente durante el proceso de carga. VCCU 错误: 控制单元'VCCU'识别到充电过程中电压降限制器持续激活。 VCCU Chyba: Řídicí jednotka 'VCCU' rozpozná, že je omezovač poklesu napětí během procesu nabíjení stále aktivní. VCCU Greška: Upravljačka jedinica 'VCCU' prepoznaje da je graničnik opadanja napona konstantno aktivan za vreme postupka punjenja. VCCU エラー: コントロールユニット'VCCU'が、充電プロセス中に電圧ディップリミッタが常時作動していることを検出します。 VCCU Napaka: Krmilnik 'VCCU' zazna, da je omejevalnik upada napetosti med postopkom polnjenja stalno aktiven. VCCU Błąd: Moduł sterujący 'VCCU' rozpoznaje stałą aktywność ogranicznika spadku napięcia podczas ładowania. VCCU Fejl: Styreenheden 'VCCU' registrerer, at spændingsfaldbegrænseren er permanent aktiv under opladningen. VCCU Eroare: Calculatorul 'VCCU' recunoaște faptul că limitatorul căderii de tensiune este în permanență activ în cadrul procedurii de încărcare. VCCU Arıza: 'VCCU' kumanda cihazı, şarj işlemi sırasında gerilim kesilmesi (çökmesi) sınırlayıcısının sürekli aktif olduğunu algılıyor. VCCU Storing: Regeleenheid 'VCCU' herkent dat begrenzer kortstondige spanningsdaling tijdens opladen continu actief is.
F8C8E2 VCCU Fehler: Das Steuergerät VCCU meldet eine unplausible eingeschaltene Hochvolt-Freigabe am Bauteil DCCU. VCCU Неисправность: Das Steuergerät VCCU meldet eine unplausible eingeschaltene Hochvolt-Freigabe am Bauteil DCCU. VCCU Virhe: Das Steuergerät VCCU meldet eine unplausible eingeschaltene Hochvolt-Freigabe am Bauteil DCCU. VCCU Fel: Das Steuergerät VCCU meldet eine unplausible eingeschaltene Hochvolt-Freigabe am Bauteil DCCU. VCCU Falha: Das Steuergerät VCCU meldet eine unplausible eingeschaltene Hochvolt-Freigabe am Bauteil DCCU. VCCU 오류: Das Steuergerät VCCU meldet eine unplausible eingeschaltene Hochvolt-Freigabe am Bauteil DCCU. VCCU Грешка: Das Steuergerät VCCU meldet eine unplausible eingeschaltene Hochvolt-Freigabe am Bauteil DCCU. VCCU Βλαβη: Das Steuergerät VCCU meldet eine unplausible eingeschaltene Hochvolt-Freigabe am Bauteil DCCU. VCCU Fault: Das Steuergerät VCCU meldet eine unplausible eingeschaltene Hochvolt-Freigabe am Bauteil DCCU. VCCU Errore: Das Steuergerät VCCU meldet eine unplausible eingeschaltene Hochvolt-Freigabe am Bauteil DCCU. VCCU Défaut : Das Steuergerät VCCU meldet eine unplausible eingeschaltene Hochvolt-Freigabe am Bauteil DCCU. VCCU Hiba: Das Steuergerät VCCU meldet eine unplausible eingeschaltene Hochvolt-Freigabe am Bauteil DCCU. VCCU Error: Das Steuergerät VCCU meldet eine unplausible eingeschaltene Hochvolt-Freigabe am Bauteil DCCU. VCCU 错误: Das Steuergerät VCCU meldet eine unplausible eingeschaltene Hochvolt-Freigabe am Bauteil DCCU. VCCU Chyba: Das Steuergerät VCCU meldet eine unplausible eingeschaltene Hochvolt-Freigabe am Bauteil DCCU. VCCU Greška: Das Steuergerät VCCU meldet eine unplausible eingeschaltene Hochvolt-Freigabe am Bauteil DCCU. VCCU エラー: Das Steuergerät VCCU meldet eine unplausible eingeschaltene Hochvolt-Freigabe am Bauteil DCCU. VCCU Napaka: Das Steuergerät VCCU meldet eine unplausible eingeschaltene Hochvolt-Freigabe am Bauteil DCCU. VCCU Błąd: Das Steuergerät VCCU meldet eine unplausible eingeschaltene Hochvolt-Freigabe am Bauteil DCCU. VCCU Fejl: Das Steuergerät VCCU meldet eine unplausible eingeschaltene Hochvolt-Freigabe am Bauteil DCCU. VCCU Eroare: Das Steuergerät VCCU meldet eine unplausible eingeschaltene Hochvolt-Freigabe am Bauteil DCCU. VCCU Arıza: Das Steuergerät VCCU meldet eine unplausible eingeschaltene Hochvolt-Freigabe am Bauteil DCCU. VCCU Storing: Das Steuergerät VCCU meldet eine unplausible eingeschaltene Hochvolt-Freigabe am Bauteil DCCU.
F9C8E2 VCCU Fehler: Das Steuergerät VCCU meldet eine unplausible ausgeschaltene Hochvolt-Freigabe am Bauteil DCCU. VCCU Неисправность: Das Steuergerät VCCU meldet eine unplausible ausgeschaltene Hochvolt-Freigabe am Bauteil DCCU. VCCU Virhe: Das Steuergerät VCCU meldet eine unplausible ausgeschaltene Hochvolt-Freigabe am Bauteil DCCU. VCCU Fel: Das Steuergerät VCCU meldet eine unplausible ausgeschaltene Hochvolt-Freigabe am Bauteil DCCU. VCCU Falha: Das Steuergerät VCCU meldet eine unplausible ausgeschaltene Hochvolt-Freigabe am Bauteil DCCU. VCCU 오류: Das Steuergerät VCCU meldet eine unplausible ausgeschaltene Hochvolt-Freigabe am Bauteil DCCU. VCCU Грешка: Das Steuergerät VCCU meldet eine unplausible ausgeschaltene Hochvolt-Freigabe am Bauteil DCCU. VCCU Βλαβη: Das Steuergerät VCCU meldet eine unplausible ausgeschaltene Hochvolt-Freigabe am Bauteil DCCU. VCCU Fault: Das Steuergerät VCCU meldet eine unplausible ausgeschaltene Hochvolt-Freigabe am Bauteil DCCU. VCCU Errore: Das Steuergerät VCCU meldet eine unplausible ausgeschaltene Hochvolt-Freigabe am Bauteil DCCU. VCCU Défaut : Das Steuergerät VCCU meldet eine unplausible ausgeschaltene Hochvolt-Freigabe am Bauteil DCCU. VCCU Hiba: Das Steuergerät VCCU meldet eine unplausible ausgeschaltene Hochvolt-Freigabe am Bauteil DCCU. VCCU Error: Das Steuergerät VCCU meldet eine unplausible ausgeschaltene Hochvolt-Freigabe am Bauteil DCCU. VCCU 错误: Das Steuergerät VCCU meldet eine unplausible ausgeschaltene Hochvolt-Freigabe am Bauteil DCCU. VCCU Chyba: Das Steuergerät VCCU meldet eine unplausible ausgeschaltene Hochvolt-Freigabe am Bauteil DCCU. VCCU Greška: Das Steuergerät VCCU meldet eine unplausible ausgeschaltene Hochvolt-Freigabe am Bauteil DCCU. VCCU エラー: Das Steuergerät VCCU meldet eine unplausible ausgeschaltene Hochvolt-Freigabe am Bauteil DCCU. VCCU Napaka: Das Steuergerät VCCU meldet eine unplausible ausgeschaltene Hochvolt-Freigabe am Bauteil DCCU. VCCU Błąd: Das Steuergerät VCCU meldet eine unplausible ausgeschaltene Hochvolt-Freigabe am Bauteil DCCU. VCCU Fejl: Das Steuergerät VCCU meldet eine unplausible ausgeschaltene Hochvolt-Freigabe am Bauteil DCCU. VCCU Eroare: Das Steuergerät VCCU meldet eine unplausible ausgeschaltene Hochvolt-Freigabe am Bauteil DCCU. VCCU Arıza: Das Steuergerät VCCU meldet eine unplausible ausgeschaltene Hochvolt-Freigabe am Bauteil DCCU. VCCU Storing: Das Steuergerät VCCU meldet eine unplausible ausgeschaltene Hochvolt-Freigabe am Bauteil DCCU.
FAC8E2 VCCU Fehler: Das Steuergerät VCCU meldet, die interne Hochvolt-Freigabe des Bauteil DCCU kann nicht gesetzt werden. VCCU Неисправность: Das Steuergerät VCCU meldet, die interne Hochvolt-Freigabe des Bauteil DCCU kann nicht gesetzt werden. VCCU Virhe: Das Steuergerät VCCU meldet, die interne Hochvolt-Freigabe des Bauteil DCCU kann nicht gesetzt werden. VCCU Fel: Das Steuergerät VCCU meldet, die interne Hochvolt-Freigabe des Bauteil DCCU kann nicht gesetzt werden. VCCU Falha: Das Steuergerät VCCU meldet, die interne Hochvolt-Freigabe des Bauteil DCCU kann nicht gesetzt werden. VCCU 오류: Das Steuergerät VCCU meldet, die interne Hochvolt-Freigabe des Bauteil DCCU kann nicht gesetzt werden. VCCU Грешка: Das Steuergerät VCCU meldet, die interne Hochvolt-Freigabe des Bauteil DCCU kann nicht gesetzt werden. VCCU Βλαβη: Das Steuergerät VCCU meldet, die interne Hochvolt-Freigabe des Bauteil DCCU kann nicht gesetzt werden. VCCU Fault: Das Steuergerät VCCU meldet, die interne Hochvolt-Freigabe des Bauteil DCCU kann nicht gesetzt werden. VCCU Errore: Das Steuergerät VCCU meldet, die interne Hochvolt-Freigabe des Bauteil DCCU kann nicht gesetzt werden. VCCU Défaut : Das Steuergerät VCCU meldet, die interne Hochvolt-Freigabe des Bauteil DCCU kann nicht gesetzt werden. VCCU Hiba: Das Steuergerät VCCU meldet, die interne Hochvolt-Freigabe des Bauteil DCCU kann nicht gesetzt werden. VCCU Error: Das Steuergerät VCCU meldet, die interne Hochvolt-Freigabe des Bauteil DCCU kann nicht gesetzt werden. VCCU 错误: Das Steuergerät VCCU meldet, die interne Hochvolt-Freigabe des Bauteil DCCU kann nicht gesetzt werden. VCCU Chyba: Das Steuergerät VCCU meldet, die interne Hochvolt-Freigabe des Bauteil DCCU kann nicht gesetzt werden. VCCU Greška: Das Steuergerät VCCU meldet, die interne Hochvolt-Freigabe des Bauteil DCCU kann nicht gesetzt werden. VCCU エラー: Das Steuergerät VCCU meldet, die interne Hochvolt-Freigabe des Bauteil DCCU kann nicht gesetzt werden. VCCU Napaka: Das Steuergerät VCCU meldet, die interne Hochvolt-Freigabe des Bauteil DCCU kann nicht gesetzt werden. VCCU Błąd: Das Steuergerät VCCU meldet, die interne Hochvolt-Freigabe des Bauteil DCCU kann nicht gesetzt werden. VCCU Fejl: Das Steuergerät VCCU meldet, die interne Hochvolt-Freigabe des Bauteil DCCU kann nicht gesetzt werden. VCCU Eroare: Das Steuergerät VCCU meldet, die interne Hochvolt-Freigabe des Bauteil DCCU kann nicht gesetzt werden. VCCU Arıza: Das Steuergerät VCCU meldet, die interne Hochvolt-Freigabe des Bauteil DCCU kann nicht gesetzt werden. VCCU Storing: Das Steuergerät VCCU meldet, die interne Hochvolt-Freigabe des Bauteil DCCU kann nicht gesetzt werden.
FBC8E3 VCCU Fehler: Position Signal Eingang - KURZSCHLUSS NACH PLUS VCCU Неисправность: Позиция Сигнал Вход - ЗАМЫКАНИЕ НА ПЛЮС VCCU Virhe: Vaihe Signaali Tulo - Oikosulku plussaan VCCU Fel: Läge Signal Ingång - Kortslutning mot plus VCCU Falha: Posição Sinal Entrada - Curto circuito com positivo VCCU 오류: 위치 신호 입력부 - (+)극 단락 VCCU Грешка: Позиция Сигнал Вход - Късо към плюс VCCU Βλαβη: Θέση Σήμα Είσοδος - Βραχυκύκλωμα με το θετικό VCCU Fault: Item Signal Input - SHORT CIRCUIT TO POSITIVE VCCU Errore: Posizione Segnale Entrata - Cortocircuito verso positivo VCCU Défaut : Position Signal Entrée - Court-circuit vers plus VCCU Hiba: Helyzet Jel Bemenet - Rövidzárlat a pozitív pont felé VCCU Error: Posición Señal Entrada - Cortocircuito contra el polo positivo VCCU 错误: 项目 信号 输入 - 对正极短路 VCCU Chyba: Pozice Signál Vstup - ZKRAT NA PLUS VCCU Greška: Položaj Signal Ulaz - Kratak spoj prema plusu VCCU エラー: ポジション シグナル インプット - プラスへのショート VCCU Napaka: Položaj Signal Vhod - KRATKI STIK NA PLUS VCCU Błąd: Położenie Sygnał Wejście - Zwarcie z biegunem dodatnim VCCU Fejl: Position Signal Indgang - Kortslutning til plus VCCU Eroare: Poziţia Semnal Intrare - SCURTCIRCUIT LA PLUS VCCU Arıza: konumu Sinyal girişi - ARTIYA KISA DEVRE VCCU Storing: Positie Signaal Ingang - KORTSLUITING NAAR PLUS
FBC8E4 VCCU Fehler: Position Signal Eingang - KURZSCHLUSS NACH MASSE VCCU Неисправность: Позиция Сигнал Вход - ЗАМЫКАНИЕ НА МАССУ VCCU Virhe: Vaihe Signaali Tulo - Oikosulku maadotukseen VCCU Fel: Läge Signal Ingång - Kortslutning mot jord VCCU Falha: Posição Sinal Entrada - Curto circuito ao massa VCCU 오류: 위치 신호 입력부 - (-)극 단락 VCCU Грешка: Позиция Сигнал Вход - Късо съединение към маса VCCU Βλαβη: Θέση Σήμα Είσοδος - Βραχυκύκλωμα με τη γείωση VCCU Fault: Item Signal Input - SHORT CIRCUIT TO GROUND VCCU Errore: Posizione Segnale Entrata - Cortocircuito verso massa VCCU Défaut : Position Signal Entrée - Court-circuit vers masse VCCU Hiba: Helyzet Jel Bemenet - Rövidzárlat a test felé VCCU Error: Posición Señal Entrada - Cortocircuito contra masa VCCU 错误: 项目 信号 输入 - 对地短路 VCCU Chyba: Pozice Signál Vstup - ZKRAT NA KOSTRU VCCU Greška: Položaj Signal Ulaz - Kratak spoj prema masi VCCU エラー: ポジション シグナル インプット - アースへのショート VCCU Napaka: Položaj Signal Vhod - KRATKI STIK NA MASO VCCU Błąd: Położenie Sygnał Wejście - Zwarcie z masą VCCU Fejl: Position Signal Indgang - Kortslutning til stel VCCU Eroare: Poziţia Semnal Intrare - SCURTCIRCUIT LA MASĂ VCCU Arıza: konumu Sinyal girişi - ŞASEYE KISA DEVRE VCCU Storing: Positie Signaal Ingang - KORTSLUITING NAAR MASSA
FBC8E5 VCCU Fehler: Position Signal Eingang - UNTERBRECHUNG VCCU Неисправность: Позиция Сигнал Вход - ОБРЫВ VCCU Virhe: Vaihe Signaali Tulo - Katkos VCCU Fel: Läge Signal Ingång - AVBROTT VCCU Falha: Posição Sinal Entrada - Interrupção VCCU 오류: 위치 신호 입력부 - 단선 VCCU Грешка: Позиция Сигнал Вход - ПРЕКЪСВАНЕ VCCU Βλαβη: Θέση Σήμα Είσοδος - ΔΙΑΚΟΠΗ VCCU Fault: Item Signal Input - OPEN CIRCUIT VCCU Errore: Posizione Segnale Entrata - INTERRUZIONE VCCU Défaut : Position Signal Entrée - COUPURE VCCU Hiba: Helyzet Jel Bemenet - SZAKADÁS VCCU Error: Posición Señal Entrada - INTERRUPCIÓN VCCU 错误: 项目 信号 输入 - 断路 VCCU Chyba: Pozice Signál Vstup - PŘERUŠENÍ VCCU Greška: Položaj Signal Ulaz - PREKID VCCU エラー: ポジション シグナル インプット - 断線 VCCU Napaka: Položaj Signal Vhod - PREKINITEV VCCU Błąd: Położenie Sygnał Wejście - Przerwa VCCU Fejl: Position Signal Indgang - Afbrydelse VCCU Eroare: Poziţia Semnal Intrare - ÎNTRERUPERE VCCU Arıza: konumu Sinyal girişi - KESİLME VCCU Storing: Positie Signaal Ingang - ONDERBREKING
FCC8E3 VCCU Fehler: Die Brückenschaltung links des Steuergeräts 'VCCU' hat Kurzschluss nach Plus. VCCU Неисправность: Мостовая схема слева блока управления 'VCCU' имеет замыкание на плюс. VCCU Virhe: Ohjainlaitteen 'VCCU' silloituksessa vasen on oikosulku plussaan. VCCU Fel: Bryggkopplingen till vänster för styrenhet 'VCCU' har kortslutning mot plus. VCCU Falha: A comutação da ponte esquerda do módulo de comando 'VCCU' tem curto-circuito com o positivo. VCCU 오류: 컨트롤 유닛 'VCCU'의 좌측 브릿지 회로에 (+)극 단락이 있습니다. VCCU Грешка: Мостовата схема отляво на електронен блок 'VCCU' има късо съединение към плюс. VCCU Βλαβη: Το κύκλωμα γέφυρας αριστερά του εγκεφάλου 'VCCU' παρουσιάζει βραχυκύκλωμα στο θετικό πόλο. VCCU Fault: The left bridge circuit of control unit 'VCCU' has a short circuit to positive. VCCU Errore: Il circuito a ponte sul lato sinistro della centralina di comando 'VCCU' presenta un cortocircuito verso positivo. VCCU Défaut : Le circuit pont gauche du calculateur 'VCCU' présente un court-circuit avec le plus. VCCU Hiba: A 'VCCU' vezérlőegység bal oldali hídkapcsolása rövidzárlatos a pozitív pont felé. VCCU Error: El circuito de puente izquierdo de la unidad de control 'VCCU' tiene cortocircuito contra el polo positivo. VCCU 错误: 控制单元'VCCU'的左侧桥接电路对正极短路。 VCCU Chyba: Levé můstkové zapojení řídicí jednotky 'VCCU' má zkrat na plus. VCCU Greška: Mostovska šema levo upravljačke jedinice 'VCCU' ima kratak spoj prema plusu. VCCU エラー: コントロール・ユニット'VCCU'の左ブリッジ回路にプラスへのショートがあります。 VCCU Napaka: Levo premostitveno vezje krmilnika 'VCCU' je v kratkem stiku na plus. VCCU Błąd: Lewy obwód mostkowy modułu sterującego 'VCCU' ma zwarcie z biegunem dodatnim. VCCU Fejl: Broforbindelsen til venstre for styreenhed 'VCCU' er kortsluttet mod plus. VCCU Eroare: Circuitul punte electrică stânga al calculatorului 'VCCU' are scurtcircuit la plus. VCCU Arıza: 'VCCU' kumanda cihazının sol köprüleme devresinde artıya doğru kısa devre var. VCCU Storing: Brugschakeling links van regeleenheid 'VCCU' heeft kortsluiting naar plus.
FCC8E4 VCCU Fehler: Das Steuergerät 'VCCU' erkennt einen Kurzschluss nach Masse der linken Halbbrücke. VCCU Неисправность: Блок управления 'VCCU' распознаёт замыкание на массу левой полумостовой схемы. VCCU Virhe: Ohjainlaite 'VCCU' tunnistaa oikosulun maadoitukseen vasemmanpuoleisessa puolitussillassa. VCCU Fel: Styrenheten 'VCCU' registrerar kortslutning mot jord i vänster halvbrygga. VCCU Falha: O módulo de comando 'VCCU' detecta um curto-circuito com a massa na semi-ponte esquerda. VCCU 오류: 컨트롤 유닛 'VCCU'이(가) 좌측 하프 브리지의 (-)극 단락을 감지합니다. VCCU Грешка: Електронен блок 'VCCU' разпознава късо съединение към маса на левия полумост. VCCU Βλαβη: Ο εγκέφαλος 'VCCU' αναγνωρίζει βραχυκύκλωμα στη γείωση της αριστερής ημιγέφυρας. VCCU Fault: Control unit 'VCCU' detects a short circuit to ground of the left half-bridge. VCCU Errore: La centralina di comando 'VCCU' riconosce un cortocircuito verso massa del semiponte asimmetrico sinistro. VCCU Défaut : Le calculateur 'VCCU' détecte un court-circuit à la masse du demi-pont asymétrique gauche. VCCU Hiba: A 'VCCU' vezérlőegység rövidzárlatot ismer fel a bal oldali félhíd testje felé. VCCU Error: La unidad de control 'VCCU' detecta cortocircuito contra masa del medio puente asimétrico izquierdo. VCCU 错误: 控制单元'VCCU'识别到对左侧半桥的接地短路。 VCCU Chyba: Řídicí jednotka'VCCU' rozpozná zkrat na kostru levého polovičního můstku. VCCU Greška: Upravljačka jedinica 'VCCU' prepoznaje kratak spoj prema masi levog polumosta. VCCU エラー: コントロールユニット'VCCU'が左ハーフブリッジのアースへのショートを検出します。 VCCU Napaka: Krmilnik 'VCCU' zazna kratki stik na maso levega polmostička. VCCU Błąd: Moduł sterujący 'VCCU' rozpoznaje zwarcie lewego półmostka z masą. VCCU Fejl: Styreenheden 'VCCU' registrerer en kortslutning til stel på venstre halvbro. VCCU Eroare: Calculatorul 'VCCU' recunoaște un scurtcircuit la masă al semi-punții stânga. VCCU Arıza: 'VCCU' kumanda cihazı, soldaki yarım köprünün şaseye doğru bir kısa devresini algılıyor. VCCU Storing: Regeleenheid 'VCCU' herkent een kortsluiting naar massa van weerstandsbrug links.
FCC8E5 VCCU Fehler: Die Brückenschaltung links des Steuergeräts 'VCCU' hat Unterbrechung. VCCU Неисправность: Мостовая схема слева блока управления 'VCCU' имеет обрыв. VCCU Virhe: Ohjainlaitteen 'VCCU' silloituksessa vasen on virtakatkos. VCCU Fel: Bryggkopplingen till vänster för styrenhet 'VCCU' har avbrott. VCCU Falha: A comutação da ponte esquerda do módulo de comando 'VCCU' tem interrupção. VCCU 오류: 컨트롤 유닛 'VCCU'의 좌측 브릿지 회로에 단선이 있습니다. VCCU Грешка: Мостовата схема отляво на електронен блок 'VCCU' има прекъсване. VCCU Βλαβη: Το κύκλωμα γέφυρας αριστερά του εγκεφάλου 'VCCU' παρουσιάζει διακοπή. VCCU Fault: The left bridge circuit of control unit 'VCCU' has an open circuit. VCCU Errore: Il circuito a ponte sul lato sinistro della centralina di comando 'VCCU' presenta un'interruzione. VCCU Défaut : Le circuit pont gauche du calculateur 'VCCU' présente une coupure. VCCU Hiba: A 'VCCU' vezérlőegység bal oldali hídkapcsolása meg van szakadva. VCCU Error: El circuito de puente izquierdo de la unidad de control 'VCCU' tiene interrupción. VCCU 错误: 控制单元'VCCU'的左侧桥接电路断路。 VCCU Chyba: Levé můstkové zapojení řídicí jednotky 'VCCU' má přerušení. VCCU Greška: Mostovska šema levo upravljačke jedinice 'VCCU' ima prekid. VCCU エラー: コントロール・ユニット'VCCU'の左ブリッジ回路に断線があります。 VCCU Napaka: Levo premostitveno vezje krmilnika 'VCCU' je prekinjeno. VCCU Błąd: Lewy obwód mostkowy modułu sterującego 'VCCU' ma przerwę. VCCU Fejl: Broforbindelsen til venstre for styreenhed 'VCCU' har en afbrydelse. VCCU Eroare: Circuitul punte electrică stânga al calculatorului 'VCCU' are întrerupere. VCCU Arıza: 'VCCU' kumanda cihazının sol köprüleme devresinde kesiklik var. VCCU Storing: Brugschakeling links van regeleenheid 'VCCU' heeft onderbreking.
FDC8E2 VCCU Fehler: Das Steuergerät 'VCCU' erkennt einen CAN-Bus-OFF-Fehler der Datenleitung 'VCCU-Debug-CAN'. VCCU Неисправность: Блок управления 'VCCU' распознаёт ошибку отключения шины данных CAN (CAN-Bus-OFF) провода данных 'VCCU-Debug-CAN'. VCCU Virhe: Ohjainlaite 'VCCU' tunnistaa CAN-väylän POIS PÄÄLTÄ -virheen datajohdossa 'VCCU-Debug-CAN'. VCCU Fel: Styrenheten 'VCCU' registrerar ett CAN-buss-OFF-fel i dataledningen 'VCCU-Debug-CAN'. VCCU Falha: O módulo de comando 'VCCU' detecta um erro CAN-Bus-OFF do cabo de transmissão de dados 'VCCU-Debug-CAN'. VCCU 오류: 컨트롤 유닛 'VCCU'이(가) 데이터 라인 'VCCU-Debug-CAN'의 CAN 버스 OFF를 감지합니다. VCCU Грешка: Електронен блок 'VCCU' разпознава CAN-шина-OFF-грешка на кабела за пренос на данни 'VCCU-Debug-CAN'. VCCU Βλαβη: Ο εγκέφαλος 'VCCU' αναγνωρίζει σφάλμα απενεργοποίησης διαύλου CAN του αγωγού δεδομένων 'VCCU-Debug-CAN'. VCCU Fault: Control unit 'VCCU' detects a CAN bus OFF fault of data line 'VCCU-Debug-CAN'. VCCU Errore: La centralina di comando 'VCCU' riconosce un errore bus CAN OFF della linea di trasmissione dati 'VCCU-Debug-CAN'. VCCU Défaut : Le calculateur 'VCCU' détecte un défaut de coupure du bus CAN du câble de données 'VCCU-Debug-CAN'. VCCU Hiba: A 'VCCU' vezérlőegység az 'VCCU-Debug-CAN' adatvezeték CAN-busz OFF hibáját ismerte fel. VCCU Error: La unidad de control 'VCCU' detecta una avería OFF del bus CAN de la línea de datos 'VCCU-Debug-CAN'. VCCU 错误: 控制单元'VCCU'识别到数据线'VCCU-Debug-CAN'的CAN总线关闭故障。 VCCU Chyba: Řídicí jednotka 'VCCU' rozpozná chybu VYPÍNÁNÍ sběrnice CAN v datovém vedení 'VCCU-Debug-CAN'. VCCU Greška: Upravljačka jedinica 'VCCU' prepoznaje CAN-Bus-OFF grešku voda podataka 'VCCU-Debug-CAN'. VCCU エラー: コントロールユニット'VCCU'が、データライン'VCCU-Debug-CAN'の車両CANバスオフエラーを検出します。 VCCU Napaka: Krmilnik 'VCCU' zazna napako izklopa podatkovnega vodila CAN podatkovne povezave 'VCCU-Debug-CAN'. VCCU Błąd: Moduł sterujący 'VCCU' rozpoznaje usterkę OFF szyny CAN na przewodzie danych 'VCCU-Debug-CAN'. VCCU Fejl: Styreenheden 'VCCU' registrerer en CAN-bus-OFF-fejl for dataledningen 'VCCU-Debug-CAN'. VCCU Eroare: Calculatorul 'VCCU' recunoaște o eroare OFF magistrală CAN a cablului de date 'VCCU-Debug-CAN'. VCCU Arıza: 'VCCU' kumanda cihazı 'VCCU-Debug-CAN' veri hattının bir CAN-Bus-OFF (devre dışı) arızasını algılıyor. VCCU Storing: Regeleenheid 'VCCU' herkent een OFF-storing van CAN-bus gegevenskabel 'VCCU-Debug-CAN'.
FEC8E3 VCCU Fehler: Das Steuergerät 'VCCU' erkennt einen Kurzschluss nach Plus der Halbbrücke. VCCU Неисправность: Блок управления 'VCCU' распознаёт замыкание на плюс полумостовой схемы. VCCU Virhe: Ohjainlaite 'VCCU' tunnistaa oikosulun plussaan puolitussillassa. VCCU Fel: Styrenheten 'VCCU' registrerar kortslutning mot plus i halvbryggan. VCCU Falha: O módulo de comando 'VCCU' detecta um curto-circuito com o positivo na semi-ponte. VCCU 오류: 컨트롤 유닛 'VCCU'이(가) 하프 브리지의 (+)극 단락을 감지합니다. VCCU Грешка: Електронен блок 'VCCU' разпознава късо съединение към плюс на полумоста. VCCU Βλαβη: Ο εγκέφαλος 'VCCU' αναγνωρίζει βραχυκύκλωμα με τον θετικό πόλο της ημιγέφυρας. VCCU Fault: Control unit 'VCCU' detects a short circuit to positive of the half-bridge. VCCU Errore: La centralina di comando 'VCCU' riconosce un cortocircuito verso positivo del semiponte asimmetrico. VCCU Défaut : Le calculateur 'VCCU' détecte un court-circuit avec le plus du demi-pont asymétrique. VCCU Hiba: A 'VCCU' vezérlőegység rövidzárlatot ismer fel a félhíd pozitív pontja felé. VCCU Error: La unidad de control 'VCCU' detecta cortocircuito contra el polo positivo del medio puente asimétrico. VCCU 错误: 控制单元'VCCU'识别到对半桥的正极短路。 VCCU Chyba: Řídicí jednotka'VCCU' rozpozná zkrat na plus polovičního můstku. VCCU Greška: Upravljačka jedinica 'VCCU' prepoznaje kratak spoj prema plusu polumosta. VCCU エラー: コントロールユニット'VCCU'がハーフブリッジのプラスへのショートを検出します。 VCCU Napaka: Krmilnik 'VCCU' zazna kratki stik na plus polmostička. VCCU Błąd: Moduł sterujący 'VCCU' rozpoznaje zwarcie półmostka z biegunem dodatnim. VCCU Fejl: Styreenheden 'VCCU' registrerer en kortslutning til plus på halvbroen. VCCU Eroare: Calculatorul 'VCCU' recunoaște un scurtcircuit la plusul semi-punții. VCCU Arıza: 'VCCU' kumanda cihazı, yarım köprünün artıya doğru bir kısa devresini algılıyor. VCCU Storing: Regeleenheid 'VCCU' herkent een kortsluiting naar plus bij weerstandsbrug.
FEC8E4 VCCU Fehler: Das Steuergerät 'VCCU' erkennt einen Kurzschluss nach Masse der rechten Halbbrücke. VCCU Неисправность: Блок управления 'VCCU' распознаёт замыкание на массу правой полумостовой схемы. VCCU Virhe: Ohjainlaite 'VCCU' tunnistaa oikosulun maadoitukseen oikeanpuoleisessa puolitussillassa. VCCU Fel: Styrenheten 'VCCU' registrerar kortslutning mot jord i höger halvbrygga. VCCU Falha: O módulo de comando 'VCCU' detecta um curto-circuito com a massa na semi-ponte direita. VCCU 오류: 컨트롤 유닛 'VCCU'이(가) 우측 하프 브리지의 (-)극 단락을 감지합니다. VCCU Грешка: Електронен блок 'VCCU' разпознава късо съединение към маса на десния полумост. VCCU Βλαβη: Ο εγκέφαλος 'VCCU' αναγνωρίζει βραχυκύκλωμα στη γείωση της δεξιάς ημιγέφυρας. VCCU Fault: Control unit 'VCCU' detects a short circuit to ground of the right half-bridge. VCCU Errore: La centralina di comando 'VCCU' riconosce un cortocircuito verso massa del semiponte asimmetrico destro. VCCU Défaut : Le calculateur 'VCCU' détecte un court-circuit à la masse du demi-pont asymétrique droit. VCCU Hiba: A 'VCCU' vezérlőegység rövidzárlatot ismer fel a jobb oldali félhíd testje felé. VCCU Error: La unidad de control 'VCCU' detecta cortocircuito contra masa del medio puente asimétrico derecho. VCCU 错误: 控制单元'VCCU'识别到对右侧半桥的接地短路。 VCCU Chyba: Řídicí jednotka'VCCU' rozpozná zkrat na kostru pravého polovičního můstku. VCCU Greška: Upravljačka jedinica 'VCCU' prepoznaje kratak spoj prema masi desnog polumosta. VCCU エラー: コントロールユニット'VCCU'が右ハーフブリッジのアースへのショートを検出します。 VCCU Napaka: Krmilnik 'VCCU' zazna kratki stik na maso desnega polmostička. VCCU Błąd: Moduł sterujący 'VCCU' rozpoznaje zwarcie prawego półmostka z masą. VCCU Fejl: Styreenheden 'VCCU' registrerer en kortslutning til stel på højre halvbro. VCCU Eroare: Calculatorul 'VCCU' recunoaște un scurtcircuit la masă al semi-punții dreapta. VCCU Arıza: 'VCCU' kumanda cihazı, sağdaki yarım köprünün şaseye doğru bir kısa devresini algılıyor. VCCU Storing: Regeleenheid 'VCCU' herkent een kortsluiting naar massa van weerstandsbrug rechts.
FEC8E5 VCCU Fehler: Das Steuergerät 'VCCU' erkennt eine Unterbrechung der elektrischen Leitung der Halbbrücke. VCCU Неисправность: Блок управления 'VCCU' распознаёт обрыв электрического провода полумостовой схемы. VCCU Virhe: Ohjainlaite 'VCCU' tunnistaa puolitussillan johdossa katkoksen. VCCU Fel: Styrenheten 'VCCU' identifierar ett avbrott i halvbryggans elledning. VCCU Falha: O módulo de comando 'VCCU' detecta uma interrupção do cabo elétrico da semi-ponte. VCCU 오류: 컨트롤 유닛 'VCCU'이(가) 하프 브리지 전기 라인의 단선을 감지합니다. VCCU Грешка: Електронен блок 'VCCU' разпознава прекъсване на електрическия проводник на полумоста. VCCU Βλαβη: Ο εγκέφαλος 'VCCU' αναγνωρίζει διακοπή του ηλεκτρικού καλωδίου της ημιγέφυρας. VCCU Fault: Control unit 'VCCU' detects an open circuit of the electric line of the half-bridge. VCCU Errore: La centralina di comando 'VCCU' riconosce un'interruzione del cavo elettrico del semiponte asimmetrico. VCCU Défaut : Le calculateur 'VCCU' détecte une coupure du câble électrique du demi-pont asymétrique. VCCU Hiba: A 'VCCU' vezérlőegység az félhíd elektromos vezetékeinek szakadását ismer fel. VCCU Error: La unidad de control 'VCCU' detecta una interrupción del cable eléctrico del medio puente asimétrico. VCCU 错误: 控制单元'VCCU'识别到半桥电导线断路。 VCCU Chyba: Řídicí jednotka 'VCCU' rozpozná přerušení elektrického vedení polovičního můstku. VCCU Greška: Upravljačka jedinica 'VCCU' prepoznaje prekid električnog voda polumosta. VCCU エラー: コントロールユニット'VCCU'がハーフブリッジ電気ケーブルの断線を検出します。 VCCU Napaka: Krmilnik 'VCCU' zazna prekinitev električne napeljave polmostička. VCCU Błąd: Moduł sterujący 'VCCU' wykrywa przerwanie elektrycznego przewodu półmostka. VCCU Fejl: Styreenheden 'VCCU' registrerer en afbrydelse af halvbroens elledning. VCCU Eroare: Calculatorul 'VCCU' recunoaște o întrerupere a cablului electric al semi-punții. VCCU Arıza: 'VCCU' kumanda cihazı, yarım köprünün elektrik kablosunda bir kopukluk algılıyor. VCCU Storing: Regeleenheid 'VCCU' herkent een onderbreking van elektrische kabel weerstandsbrug.
FFC8E2 VCCU Fehler: Das Steuergerät 'VCCU' meldet einen Abbruch der Kommunikation zur Ladestation aufgrund eines Fehlers der Ladestation. VCCU Неисправность: Блок управления 'VCCU' сообщает об обрыве связи с зарядной станцией по причине неисправности зарядной станции. VCCU Virhe: Ohjainlaite 'VCCU' ilmoittaa, että tiedonsiirto latauspisteeseen on keskeytynyt latauspisteen virheen takia. VCCU Fel: Styrenheten 'VCCU' meddelar ett avbrott i kommunikationen till laddningsstationen pga. ett fel i laddningsstationen. VCCU Falha: O módulo de comando 'VCCU' comunica uma perda de comunicação com a estação de carga devido a uma falha da estação de carga. VCCU 오류: 컨트롤 유닛 'VCCU'이(가) 충전소의 오류로 인한 충전소와의 통신 중단을 알립니다. VCCU Грешка: Електронен блок 'VCCU' съобщава за прекъсване на комуникацията към зарядната станция поради грешка на зарядната станция. VCCU Βλαβη: Ο εγκέφαλος 'VCCU' δηλώνει διακοπή επικοινωνίας με τον σταθμό φόρτισης λόγω σφάλματος του σταθμού φόρτισης. VCCU Fault: Control unit 'VCCU' reports an abort of communication to the charging station due to a fault of the charging station. VCCU Errore: La centralina di comando 'VCCU' segnala un'interruzione della comunicazione con la stazione di ricarica a causa di un difetto di quest'ultima. VCCU Défaut : Le calculateur 'VCCU' signale une coupure de la communication vers la borne de recharge en raison d'un défaut de la borne de recharge. VCCU Hiba: A 'VCCU' vezérlőegység a töltőállomás hibája miatt a töltőállomás felé fennálló kommunikáció megszakadását jelzi. VCCU Error: La unidad de control 'VCCU' comunica una interrupción de la comunicación con la estación de carga debido a un fallo de la estación de carga. VCCU 错误: 控制单元'VCCU'报告,由于充电站故障,至充电站的通信中断。 VCCU Chyba: Řídicí jednotka 'VCCU' hlásí ukončení komunikace k nabíjecí stanici z důvodu chyby nabíjecí stanice. VCCU Greška: Upravljačka jedinica 'VCCU' prijavljuje prekid komunikacije ka stanici za punjenje zbog greške stanice za punjenje. VCCU エラー: コントロールユニット'VCCU'が、充電ステーションの故障により、充電ステーションとの通信が中断していることを送信します。 VCCU Napaka: Krmilnik 'VCCU' javi prekinitev komunikacije do polnilne postaje zaradi napake v polnilni postaji. VCCU Błąd: Moduł sterujący 'VCCU' zgłasza przerwanie komunikacji ze stacją ładowania w wyniku jej usterki. VCCU Fejl: Styreenheden 'VCCU' melder om en afbrydelse af kommunikationen til ladestationen på grund af en fejl i ladestationen. VCCU Eroare: Calculatorul 'VCCU' semnalează o anulare a comunicației cu stația de încărcare, din cauza unei erori a stației de încărcare. VCCU Arıza: 'VCCU' kumanda cihazı, şarj istasyonunun bir hatasından dolayı şarj istasyonu ile iletişimde bir kopukluk olduğunu bildiriyor. VCCU Storing: Regeleenheid 'VCCU' meldt dat communicatie met oplaadpunt vanwege een storing van oplaadpunt is afgebroken.
39F0E2 VCCU Fehler: Das Steuergerät 'VCCU' meldet, dass die Ladestation aufgrund eines Notfalls den Ladevorgang unterbrochen hat. VCCU Неисправность: Блок управления 'VCCU' сообщает, что зарядная станция прервала процесс зарядки по причине экстренного случая. VCCU Virhe: Ohjainlaite 'VCCU' ilmoittaa, että latauspiste on keskeyttänyt lataamisen hätätilanteen vuoksi. VCCU Fel: Styrenheten 'VCCU' meddelar att laddningsstationen har avbrutit laddningen pga. en nödsituation. VCCU Falha: O módulo de comando 'VCCU' comunica, que a estação de carga, por causa de uma emergência, interrompeu o procedimento de carga. VCCU 오류: 컨트롤 유닛 'VCCU'이(가) 비상 상황 발생으로 인해 충전소가 충전 절차를 중단했다는 것을 알립니다. VCCU Грешка: Електронен блок 'VCCU' съобщава, че зарядната станция е прекъснала зарядния процес поради авариен случай. VCCU Βλαβη: Ο εγκέφαλος 'VCCU' δηλώνει ότι ο σταθμός φόρτισης διέκοψε τη διαδικασία φόρτισης λόγω μιας περίπτωσης έκτακτης ανάγκης. VCCU Fault: Control unit 'VCCU' reports that the charging station interrupted the charging process due to an emergency. VCCU Errore: La centralina di comando'VCCU' segnala che la stazione di ricarica, a causa di un'emergenza, ha interrotto la ricarica. VCCU Défaut : Le calculateur 'VCCU' signale que la borne de recharge a interrompu le processus de charge en raison d'un cas d'urgence. VCCU Hiba: A 'VCCU' vezérlőegység azt jelenti, hogy a töltőállomás vészhelyzet miatt megszakította a töltési folyamatot. VCCU Error: La unidad de control 'VCCU' comunica que la estación de carga ha interrumpido el proceso de carga debido a una emergencia. VCCU 错误: 控制单元'VCCU'报告充电站因紧急情况中断充电过程。 VCCU Chyba: Řídicí jednotka 'VCCU' hlásí, že nabíjecí stanice přerušila z důvodu kritického stavu proces nabíjení. VCCU Greška: Upravljačka jedinica 'VCCU' prijavljuje da je stanica za punjenje prekinula postupak punjenja usled kritične situacije. VCCU エラー: コントロールユニット'VCCU'が、緊急事態のため充電ステーションが充電プロセスを中断したことを送信します。 VCCU Napaka: Krmilnik 'VCCU' javi, da je polnilna postaja zaradi nujnega primera prekinila postopek polnjenja. VCCU Błąd: Moduł sterujący 'VCCU' sygnalizuje, że stacja ładowania przerwała proces ładowania z powodu awarii. VCCU Fejl: Styreenheden 'VCCU' melder om, at ladestationen har afbrudt opladningen på grund af et nødstilfælde. VCCU Eroare: Calculatorul 'VCCU' semnalează, că stația de încărcare a întrerupt procesul de încărcare din cauza unui caz de urgență. VCCU Arıza: 'VCCU' kumanda cihazı, şarj istasyonunun bir acil durum nedeniyle şarj işlemini kestiğini bildiriyor. VCCU Storing: Regeleenheid 'VCCU' meldt dat oplaadpunt opladen heeft onderbroken vanwege een noodgeval.
38F0E2 VCCU Fehler: Das Steuergerät 'VCCU' meldet einen Isolationsfehler bei der Ladestation. VCCU Неисправность: Блок управления 'VCCU' сообщает о неисправности изоляции зарядной станции. VCCU Virhe: Ohjainlaite 'VCCU' ilmoittaa, että latauspisteessä on eritysvirhe. VCCU Fel: Styrenheten 'VCCU' meddelar ett isolationsfel hos laddningsstationen. VCCU Falha: O módulo de comando 'VCCU' comunica um defeito de isolamento na estação de carga. VCCU 오류: 컨트롤 유닛 'VCCU'이(가) 충전소에 절연 결함이 있다는 것을 알립니다. VCCU Грешка: Електронен блок 'VCCU' съобщава за грешка на изолацията при зарядната станция. VCCU Βλαβη: Ο εγκέφαλος 'VCCU' δηλώνει ένα σφάλμα μόνωσης στον σταθμό φόρτισης. VCCU Fault: Control unit 'VCCU' reports an insulation fault at the charging station. VCCU Errore: La centralina di comando'VCCU' segnala un guasto d'isolamento alla stazione di ricarica. VCCU Défaut : Le calculateur 'VCCU' signale un défaut d'isolement sur la borne de recharge. VCCU Hiba: A 'VCCU' vezérlőegység szigetelési hibát jelent a töltőállomásnál. VCCU Error: La unidad de control 'VCCU' comunica una avería de aislamiento en la estación de carga. VCCU 错误: 控制单元'VCCU'报告充电站有绝缘故障。 VCCU Chyba: Řídicí jednotka 'VCCU' hlásí závadu izolace u nabíjecí stanice. VCCU Greška: Upravljačka jedinica 'VCCU' prijavljuje grešku u izolaciji stanice za punjenje. VCCU エラー: コントロールユニット'VCCU'が充電ステーションでの絶縁故障を送信します。 VCCU Napaka: Krmilnik 'VCCU' javi napako v izolaciji na polnilni postaji. VCCU Błąd: Moduł sterujący 'VCCU' sygnalizuje usterkę izolacji stacji ładowania. VCCU Fejl: Styreenheden 'VCCU' melder om en isolationsfejl ved ladestationen. VCCU Eroare: Calculatorul 'VCCU' semnalează o defecțiune a izolației la stația de încărcare. VCCU Arıza: 'VCCU' kumanda cihazı, şarj istasyonunda bir izolasyon hatası bildiriyor. VCCU Storing: Regeleenheid 'VCCU' meldt een isolatiestoring bij oplaadpunt.
37F0E1 VCCU Fehler: Das Steuergerät VCCU erkennt ein unplausibles fehlen des Nährungskontakt (PP).
36F0E0 VCCU Fehler: Das Steuergerät 'VCCU' erkennt einen eingelegten Gang oder eine nicht eingelegte Feststellbremse. VCCU Неисправность: Блок управления 'VCCU' распознаёт включённую передачу или невключённый стояночный тормоз. VCCU Virhe: Ohjainlaite 'VCCU' tunnistaa, että vaihde on kytkettynä tai että seisontajarru ei ole kytkettynä. VCCU Fel: Styrenheten 'VCCU' registrerar en ilagd växel eller en ej ansatt parkeringsbroms. VCCU Falha: O módulo de comando 'VCCU' detecta uma marcha engatada ou um freio de estacionamento não acionado. VCCU 오류: 컨트롤 유닛 'VCCU'이(가) 삽입된 기어 또는 삽입되지 않은 주차 브레이크를 감지합니다. VCCU Грешка: Електронен блок 'VCCU' разпознава включена предавка или невключена паркинг-спирачка. VCCU Βλαβη: Ο εγκέφαλος 'VCCU' αναγνωρίζει μια επιλεγμένη ταχύτητα ή μη ασφαλισμένο φρένο στάθμευσης. VCCU Fault: Control unit 'VCCU' detects an engaged gear or a disengaged parking brake. VCCU Errore: La centralina di comando 'VCCU' riconosce una marcia innestata o un freno di stazionamento non inserito. VCCU Défaut : Le calculateur 'VCCU' détecte un rapport engagé ou un frein de stationnement non engagé. VCCU Hiba: A 'VCCU' vezérlőegység egy bekapcsolt fokozatot vagy a be nem kapcsolt rögzítőféket ismeri fel. VCCU Error: La unidad de control 'VCCU' detecta una marcha acoplada o que el freno de estacionamiento no está aplicado. VCCU 错误: 控制单元'VCCU'识别到档位已挂入或驻车制动器未挂入。 VCCU Chyba: Řídicí jednotka 'VCCU' rozpozná zařazený rychlostní stupeň nebo nezataženou parkovací brzdu. VCCU Greška: Upravljačka jedinica 'VCCU' prepoznaje da je ubačen stepen prenosa ili da nije aktivirana parkirna kočnica. VCCU エラー: コントロールユニット'VCCU'が、ギアが入っていない、またはパーキングブレーキが作動していないことを検出します。 VCCU Napaka: Krmilnik 'VCCU' zazna vklopljeno prestavo ali izklopljeno parkirno zavoro. VCCU Błąd: Moduł sterujący 'VCCU' rozpoznaje załączony bieg lub zwolniony hamulec postojowy. VCCU Fejl: Styreenheden 'VCCU' registrerer et valgt gear eller en ikke aktiveret parkeringsbremse. VCCU Eroare: Calculatorul 'VCCU' recunoaște o treaptă cuplată sau o frână de parcare necuplată. VCCU Arıza: 'VCCU' kumanda cihazı, bir vitese takılı olduğunu veya el freninin çekili olmadığını algılıyor. VCCU Storing: Regeleenheid 'VCCU' herkent een ingeschakelde versnelling of een niet-ingeschakelde parkeerrem.
35F0E6 VCCU Fehler: Das Steuergerät 'VCCU' erkennt, dass der aktuelle Ladestrom größer als der angeforderte Ladestrom ist. VCCU Неисправность: Блок управления 'VCCU' распознаёт, что текущий ток зарядки больше запрошенного тока зарядки. VCCU Virhe: Ohjainlaite 'VCCU' tunnistaa, että senhetkinen latausvirta on suurempi kuin pyydetty latausvirta. VCCU Fel: Styrenheten 'VCCU' registrerar att den aktuella laddströmmen är större än den begärda laddströmmen. VCCU Falha: O módulo de comando 'VCCU' detecta que a corrente de carga atual é maior que a corrente de carga solicitada. VCCU 오류: 컨트롤 유닛 'VCCU'이(가) 현재 충전 전류가 요청된 충전 전류를 초과함을 감지합니다. VCCU Грешка: Електронен блок 'VCCU' разпознава, че актуалният заряден ток е по-голям от изисквания заряден ток. VCCU Βλαβη: Ο εγκέφαλος 'VCCU' αναγνωρίζει ότι το τρέχον ρεύμα φόρτισης είναι υψηλότερο από το απαιτούμενο ρεύμα φόρτισης. VCCU Fault: Control unit 'VCCU' detects that the current charging current is greater than the requested charging current. VCCU Errore: La centralina di comando 'VCCU' riconosce che la corrente di ricarica attuale è più elevata di quella richiesta. VCCU Défaut : Le calculateur 'VCCU' détecte que le courant de charge actuel est supérieur au courant de charge demandé. VCCU Hiba: A 'VCCU' vezérlőegység felismeri, hogy az aktuális töltőáram nagyobb, mint az igényelt töltőáram. VCCU Error: La unidad de control 'VCCU' detecta que la corriente de carga actual es superior a la corriente de carga solicitada. VCCU 错误: 控制单元'VCCU'识别到当前充电电流大于所要求的充电电流。 VCCU Chyba: Řídicí jednotka 'VCCU' rozpozná, že je aktuální nabíjecí proud větší než požadovaný nabíjecí proud. VCCU Greška: Upravljačka jedinica 'VCCU' prepoznaje da je trenutna struja punjenja veća od zahtevane struje punjenja. VCCU エラー: コントロールユニット'VCCU'が、現在の充電電流が要求充電電流よりも大きいことを検出します。 VCCU Napaka: Krmilnik 'VCCU' zazna, da je trenutni polnilni tok večji od zahtevanega polnilnega toka. VCCU Błąd: Moduł sterujący 'VCCU' rozpoznaje, że aktualny prąd ładowania jest wyższy od żądanego. VCCU Fejl: Styreenheden 'VCCU' registrerer, at den aktuelle ladestrøm er større end den påkrævede ladestrøm. VCCU Eroare: Calculatorul 'VCCU' recunoaște faptul că respectivul curent de încărcare actual este mai mare decât curentul de încărcare solicitat. VCCU Arıza: 'VCCU' kumanda cihazı, güncel şarj akımının talep edilen şarj akımından daha büyük olduğunu algılıyor. VCCU Storing: Regeleenheid 'VCCU' herkent dat actuele laadstroom hoger is dan aangevraagde laadstroom is.
00C9E2 VCCU HV Cable Check Failed
01C9E2 VCCU Payment Authorization Failed
02C9E2 VCCU Certificate Update Failed
03C9E2 VCCU Fehler: Das Steuergerät 'VCCU' erkennt einen CAN-Bus-OFF-Fehler der Datenleitung 'Hybrid-CAN-Bus'. VCCU Неисправность: Блок управления 'VCCU' распознаёт ошибку отключения шины данных CAN (CAN-Bus-OFF) провода данных 'Шина данных CAN гибридного привода'. VCCU Virhe: Ohjainlaite 'VCCU' tunnistaa CAN-väylän POIS PÄÄLTÄ -virheen datajohdossa 'Hybridi-CAN'. VCCU Fel: Styrenheten 'VCCU' registrerar ett CAN-buss-OFF-fel i dataledningen 'CAN-buss Hybrid'. VCCU Falha: O módulo de comando 'VCCU' detecta um erro CAN-Bus-OFF do cabo de transmissão de dados 'CAN-Bus da propulsão híbrida'. VCCU 오류: 컨트롤 유닛 'VCCU'이(가) 데이터 라인 'Hybrid CAN 버스'의 CAN 버스 OFF를 감지합니다. VCCU Грешка: Електронен блок 'VCCU' разпознава CAN-шина-OFF-грешка на кабела за пренос на данни 'CAN-шина хибрид'. VCCU Βλαβη: Ο εγκέφαλος 'VCCU' αναγνωρίζει σφάλμα απενεργοποίησης διαύλου CAN του αγωγού δεδομένων 'Δίαυλος CAN υβριδικού συστήματος'. VCCU Fault: Control unit 'VCCU' detects a CAN bus OFF fault of data line 'Hybrid CAN bus'. VCCU Errore: La centralina di comando 'VCCU' riconosce un errore bus CAN OFF della linea di trasmissione dati 'Bus CAN del sistema a trazione ibrida'. VCCU Défaut : Le calculateur 'VCCU' détecte un défaut de coupure du bus CAN du câble de données 'Bus CAN hybride'. VCCU Hiba: A 'VCCU' vezérlőegység az 'Hibrid CAN-busz' adatvezeték CAN-busz OFF hibáját ismerte fel. VCCU Error: La unidad de control 'VCCU' detecta una avería OFF del bus CAN de la línea de datos 'Bus CAN híbrido'. VCCU 错误: 控制单元'VCCU'识别到数据线'混合动力控制器区域网络(CAN)总线'的CAN总线关闭故障。 VCCU Chyba: Řídicí jednotka 'VCCU' rozpozná chybu VYPÍNÁNÍ sběrnice CAN v datovém vedení 'Sběrnice CAN hybridního pohonu'. VCCU Greška: Upravljačka jedinica 'VCCU' prepoznaje CAN-Bus-OFF grešku voda podataka 'Hybrid-CAN-Bus'. VCCU エラー: コントロールユニット'VCCU'が、データライン'ハイブリッドCANバス'の車両CANバスオフエラーを検出します。 VCCU Napaka: Krmilnik 'VCCU' zazna napako izklopa podatkovnega vodila CAN podatkovne povezave 'Hibridno podatkovno vodilo CAN'. VCCU Błąd: Moduł sterujący 'VCCU' rozpoznaje usterkę OFF szyny CAN na przewodzie danych 'Szyna CAN napędu hybrydowego'. VCCU Fejl: Styreenheden 'VCCU' registrerer en CAN-bus-OFF-fejl for dataledningen 'Hybrid-CAN-bus'. VCCU Eroare: Calculatorul 'VCCU' recunoaște o eroare OFF magistrală CAN a cablului de date 'Magistrală CAN hibrid'. VCCU Arıza: 'VCCU' kumanda cihazı 'Hibrid tahrik-CAN-Bus' veri hattının bir CAN-Bus-OFF (devre dışı) arızasını algılıyor. VCCU Storing: Regeleenheid 'VCCU' herkent een OFF-storing van CAN-bus gegevenskabel 'CAN-bus hybride'.
04C9E2 VCCU Fehler: Das Steuergerät 'VCCU' erkennt einen CAN-Bus-Off-Fehler für Ladekommunikation. VCCU Неисправность: Блок управления 'VCCU' распознаёт ошибку отключения шины данных CAN (CAN-Bus-Off) для связи с зарядным оборудованием. VCCU Virhe: Ohjainlaite 'VCCU' tunnistaa latauskommunikaation CAN-väylän pois päältä -vian. VCCU Fel: Styrenhet 'VCCU' känner av ett CAN-buss-OFF-fel för laddkommunikation. VCCU Falha: O módulo de comando 'VCCU' reconhece uma falha CAN Bus Off para a comunicação de carga. VCCU 오류: 컨트롤 유닛 'VCCU'이(가) 충전 통신용 CAN 버스 OFF 오류를 감지합니다. VCCU Грешка: Електронен блок 'VCCU' разпознава CAN-шина-Off-грешка за комуникация при зареждане. VCCU Βλαβη: Ο εγκέφαλος 'VCCU' αναγνωρίζει σφάλμα Off διαύλου CAN για την επικοινωνία φόρτισης. VCCU Fault: Control unit 'VCCU' detects a CAN bus OFF fault for charge communication. VCCU Errore: La centralina di comando 'VCCU' riconosce un errore di bus CAN OFF per la comunicazione relativa alla carica. VCCU Défaut : Le calculateur 'VCCU' détecte un défaut bus CAN OFF pour la communication de la charge. VCCU Hiba: A 'VCCU' vezérlőegység a töltési kommunikációra vonatkozó CAN-busz OFF hibát ismer fel. VCCU Error: La unidad de control 'VCCU' detecta una avería Off del bus CAN para la comunicación de carga. VCCU 错误: 控制单元'VCCU'识别到了针对充电通讯的控制器区域网络(CAN)总线关闭故障。 VCCU Chyba: Řídicí jednotka 'VCCU' rozpoznává chybu vypínání sběrnice CAN pro nabíjecí komunikaci. VCCU Greška: Upravljačka jedinica 'VCCU' prepoznaje CAN-Bus-Off grešku za komunikaciju pri punjenju. VCCU エラー: コントロール・ユニット'VCCU'は充電コミュニケーションのCANバス・オフ・エラーを検知します。 VCCU Napaka: Krmilnik 'VCCU' zazna napako izklopa podatkovnega vodila CAN za komunikacijo pri polnjenju. VCCU Błąd: Moduł sterujący 'VCCU' rozpoznaje usterkę funkcji Off szyny CAN przy komunikacji związanej z ładowaniem. VCCU Fejl: Styreenhed 'VCCU' registrerer en CAN-bus-OFF-fejl for ladekommunikation. VCCU Eroare: Calculatorul 'VCCU' recunoaște o eroare magistrală CAN-Off pentru comunicațiile încărcării. VCCU Arıza: 'VCCU' kumanda cihazı, şarj iletişimi için bir CAN-Bus-Off (devre dışı) arızası algılıyor. VCCU Storing: Regeleenheid 'VCCU' heeft een OFF-storing van CAN-bus oplaadcommunicatie herkend.
23F0E2 VCCU Fehler: Die Verriegelung des Ladekabels hat Funktionsstörung. VCCU Неисправность: Блокировка зарядного провода имеет функциональное нарушение. VCCU Virhe: Latausjohdon lukituksessa on toimintahäiriö. VCCU Fel: Laddkabelns låsanordning har funktionsstörning. VCCU Falha: O travamento do cabo de carga está com falha de função. VCCU 오류: 충전 케이블의 잠금장치가 고장입니다. VCCU Грешка: Заключването на кабела за зареждане е с нарушена функция. VCCU Βλαβη: Ο μηχανισμός ασφάλισης του καλωδίου φόρτισης παρουσιάζει δυσλειτουργία. VCCU Fault: The lock for the charging cable has a malfunction. VCCU Errore: Il bloccaggio del cavo di ricarica presenta un'anomalia di funzionamento. VCCU Défaut : Le verrouillage du câble de charge présente un défaut de fonctionnement. VCCU Hiba: A töltőkábel reteszelészárásánál működési zavar áll fenn. VCCU Error: El enclavamiento del cable de carga tiene una irregularidad de funcionamiento. VCCU 错误: 充电电缆联锁装置功能故障。 VCCU Chyba: Blokování nabíjecího kabelu má poruchu funkce. VCCU Greška: Zaključavanje voda za punjenje ima smetnju u funkciji. VCCU エラー: 充電ケーブルのロックに機能障害があります。 VCCU Napaka: Zaklepanje polnilnega kabla ima motnjo v delovanju. VCCU Błąd: Zakłócenie funkcji blokowania przewodu ładowania. VCCU Fejl: Fastlåsning af ladekablet har funktionsfejl. VCCU Eroare: Blocarea cablului de alimentare are o disfuncţionalitate. VCCU Arıza: Şarj kablosu kilidinde fonksiyon arızası var. VCCU Storing: Vergrendeling van oplaadkabel heeft storing.
24F0E2 VCCU Fehler: Die Entriegelung des Ladekabels hat Funktionsstörung. VCCU Неисправность: Разблокировка зарядного провода имеет функциональное нарушение. VCCU Virhe: Latausjohdon lukituksen vapautuksessa on toimintahäiriö. VCCU Fel: Upplåsningen av laddkabeln har funktionsstörning. VCCU Falha: O destravamento do cabo de carga está com falha de função. VCCU 오류: 충전 케이블의 잠금 해제장치가 고장입니다. VCCU Грешка: Отключването на кабела за зареждане е с нарушена функция. VCCU Βλαβη: Ο μηχανισμός απασφάλισης του καλωδίου φόρτισης παρουσιάζει λειτουργική βλάβη. VCCU Fault: The unlocking of the charging cable has a malfunction. VCCU Errore: Lo sbloccaggio del cavo di ricarica presenta un'anomalia di funzionamento. VCCU Défaut : Le déverrouillage du câble de charge présente un défaut de fonctionnement. VCCU Hiba: A töltőkábel reteszelésoldásánál működési zavar áll fenn. VCCU Error: El desenclavamiento del cable de carga tiene una irregularidad de funcionamiento. VCCU 错误: 充电电缆解锁装置存在功能故障。 VCCU Chyba: Odblokování nabíjecího kabelu má poruchu funkce. VCCU Greška: Otključavanje voda za punjenje ima smetnju u funkciji. VCCU エラー: 充電ケーブルのロック解除に機能障害があります。 VCCU Napaka: Odklepanje polnilnega kabla ima motnjo v delovanju. VCCU Błąd: Zakłócenie funkcji odblokowywania przewodu ładowania. VCCU Fejl: Oplåsning af ladekablet har funktionsfejl. VCCU Eroare: Deblocarea cablului de încărcare are disfuncţionalitate. VCCU Arıza: Şarj kablosu kilidinin açılmasında fonksiyon arızası var. VCCU Storing: Ontgrendeling van oplaadkabel heeft storing.
25F0EC VCCU Fehler: Die Verriegelungsposition der Fahrzeugsteckdose hat sich unerwartet geändert. VCCU Неисправность: Положение блокировки розетки автомобиля неожиданно изменилось. VCCU Virhe: Auton pistorasian lukitusasento on muuttunut odottamatta. VCCU Fel: Fordonsuttagets låsningsposition har oväntat ändrats. VCCU Falha: A posição de travamento da tomada do veículo se alterou de modo inesperado. VCCU 오류: 차량 소켓의 잠금 위치가 예상과 다르게 변경되었습니다. VCCU Грешка: Позицията за заключване на щекерната букса на автомобила неочаквано се е променила. VCCU Βλαβη: Η θέση ασφάλισης της πρίζας οχήματος άλλαξε μη αναμενόμενα. VCCU Fault: The locking position of the vehicle socket has changed unexpectedly. VCCU Errore: La posizione di bloccaggio della presa di corrente del veicolo si è modificata inaspettatamente. VCCU Défaut : La position de verrouillage de la prise du véhicule a changé de façon inattendue. VCCU Hiba: A gépkocsi csatlakozóalj reteszelésének helyzete nem várt módon megváltozott. VCCU Error: La posición de bloqueo de la caja de enchufe de carga ha cambiado de forma inesperada. VCCU 错误: 车辆插座的连锁位置发生意外变化。 VCCU Chyba: Poloha zablokování zásuvky vozidla se neočekávaně změnila. VCCU Greška: Položaj za zaključavanje utičnice na vozilu se neočekivano promenio. VCCU エラー: 車両ソケットのロック位置が予期せず変更されました。 VCCU Napaka: Položaj zaklepa vtičnice vozila se je nepričakovano spremenil. VCCU Błąd: Położenie blokady gniazda przyczepy nieoczekiwanie zmieniło się. VCCU Fejl: Låsepositionen for køretøjsstikdåsen har ændret sig uventet. VCCU Eroare: Poziția de închidere a prizei autovehiculului s-a modificat în mod neașteptat. VCCU Arıza: Araç prizinin kilitleme pozisyonu beklenmedik şekilde değişti. VCCU Storing: Vergrendelingsstand van voertuigstroomaansluiting is onverwacht gewijzigd.
26F0E2 VCCU Fehler: Die Voraussetzungen für die Schließung des Schützes sind nicht erfüllt. VCCU Неисправность: Предпосылки для замыкания контактора не выполнены. VCCU Virhe: Suojareleen sulkemisen edellytykset eivät täyty. VCCU Fel: Villkoren för att kontaktorn ska sluta är inte uppfyllda. VCCU Falha: Os pressupostos para o fechamento do contator não foram satisfeitos. VCCU 오류: 게이트 폐쇄를 위한 전제 조건이 충족되지 않았습니다. VCCU Грешка: Предпоставките за затварянето на контактора не са изпълнени. VCCU Βλαβη: Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για το κλείσιμο του επαφέα. VCCU Fault: The preconditions for closing the contactor are not fulfilled. VCCU Errore: I presupposti per la chiusura del contattore non sono soddisfatti. VCCU Défaut : Les conditions pour la fermeture du disjoncteur ne sont pas remplies. VCCU Hiba: A védőkapcsoló zárásának feltételei nem teljesültek. VCCU Error: No se cumplen las condiciones previas para el cierre del contactor. VCCU 错误: 接触器关闭的前提条件未满足。 VCCU Chyba: Předpoklady pro sepnutí stykače nejsou splněny. VCCU Greška: Preduslovi za zatvaranje zaštitne sklopke nisu ispunjeni. VCCU エラー: 接触器を閉じるための前提条件が満たされていません。 VCCU Napaka: Pogoji za zaprtje kontaktorjev niso izpolnjeni. VCCU Błąd: Warunki zamknięcia stycznika nie są spełnione. VCCU Fejl: Forudsætningerne for lukning af kontaktoren er ikke opfyldt. VCCU Eroare: Premisele pentru închiderea contactorului nu sunt îndeplinite. VCCU Arıza: Kontaktörün kapanması için ön koşullar sağlanmamıştır. VCCU Storing: Er is niet aan voorwaarden voor sluiten van veiligheidsschakelaar voldaan.
27F0E2 VCCU Fehler: Das Steuergerät 'DCCU' hat bei Schließung der Schütze einen Timeout-Fehler erkannt. VCCU Неисправность: Блок управления 'DCCU' опознан неисправность по таймауту при замыкании контакторов. VCCU Virhe: Ohjainlaite 'DCCU' on tunnistanut suojareleen sulkeutumisen yhteydessä aikakatkaisuvirheen. VCCU Fel: Styrenhet 'DCCU' har registrerat tidsfel (time out) vid stängning av kontaktorer. VCCU Falha: O módulo de comando 'DCCU' no fechamento do contator reconheceu uma falha do intervalo de tempo. VCCU 오류: 컨트롤 유닛 'DCCU'이(가) 게이트 폐쇄 시 타임아웃 오류를 감지했습니다. VCCU Грешка: Електронният блок 'DCCU' при затварянето на контактора е разпознал Timeout-грешка. VCCU Βλαβη: Ο εγκέφαλος 'DCCU' εντόπισε σφάλμα λήξης χρόνου κατά το κλείσιμο του επαφέα. VCCU Fault: Control unit 'DCCU' has detected a timeout error during closing of the contactor. VCCU Errore: Alla chiusura dei contattori la centralina di comando 'DCCU' ha riconosciuto un errore di timeout. VCCU Défaut : Le calculateur 'DCCU' a détecté un défaut timeout lors de la fermeture des disjoncteurs. VCCU Hiba: A 'DCCU' vezérlőegység a védőkapcsoló zárásakor időtúllépési hibát ismert fel. VCCU Error: La unidad de control 'DCCU' ha detectado un error de tiempo de espera al cerrarse el contactor. VCCU 错误: 控制单元'DCCU'在闭合接触器时识别到一个超时错误。 VCCU Chyba: Řídicí jednotka 'DCCU' rozpoznala při sepnutí stykačů chybu časové prodlevy (timeout). VCCU Greška: Upravljačka jedinica 'DCCU' je prilikom zatvaranja zaštitne sklopke prepoznala grešku pauze. VCCU エラー: 接触器が閉じる際、コントロール・ユニット'DCCU'がタイムアウト・エラーを検知しました。 VCCU Napaka: Krmilnik 'DCCU' je pri zapiranju kontaktorjev zaznal napako v časovni omejitvi. VCCU Błąd: Moduł sterujący 'DCCU' rozpoznał błąd przekroczenia czasu przy zamykaniu styczników. VCCU Fejl: Styreenhed 'DCCU' har registreret en timeout-fejl ved lukning af kontaktoren. VCCU Eroare: Calculatorul 'DCCU' a recunoscut la închiderea protecției o eroare Timeout. VCCU Arıza: 'DCCU' kumanda cihazı kontaktörlerin kapanması sırasında bir zaman aşımı hatası algıladı. VCCU Storing: Regeleenheid 'DCCU' heeft tijdens sluiten van veiligheidsschakelaar een time-outfout herkend.
28F0E2 VCCU Fehler: Das Steuergerät 'DCCU' hat bei Öffnung der Schütze einen Timeout-Fehler erkannt. VCCU Неисправность: Блок управления 'DCCU' опознан неисправность по таймауту при размыкании контакторов. VCCU Virhe: Ohjainlaite 'DCCU' on tunnistanut suojareleen avautumisen yhteydessä aikakatkaisuvirheen. VCCU Fel: Styrenhet 'DCCU' har registrerat tidsfel (time out) vid öppning av kontaktorer. VCCU Falha: O módulo de comando 'DCCU' na abertura do contator reconheceu uma falha do intervalo de tempo. VCCU 오류: 컨트롤 유닛 'DCCU'이(가) 게이트 개방 시 타임아웃 오류를 감지했습니다. VCCU Грешка: Електронният блок 'DCCU' при отваряне на контактора е разпознал Timeout-грешка. VCCU Βλαβη: Ο εγκέφαλος 'DCCU' εντόπισε σφάλμα λήξης χρόνου κατά το άνοιγμα του επαφέα. VCCU Fault: Control unit 'DCCU' has detected a timeout error during opening of the contactor. VCCU Errore: La centralina di comando 'DCCU' all'apertura dei contattori ha riconosciuto un errore di timeout. VCCU Défaut : Le calculateur 'DCCU' a détecté un défaut timeout lors de l'ouverture des disjoncteurs. VCCU Hiba: A 'DCCU' vezérlőegység a védőkapcsoló nyitásakor időtúllépési hibát ismert fel. VCCU Error: La unidad de control 'DCCU' ha detectado un error de tiempo de espera al abrirse el contactor. VCCU 错误: 控制单元'DCCU'在打开接触器时识别到一个超时错误。 VCCU Chyba: Řídicí jednotka 'DCCU' rozpoznala při vypnutí stykačů chybu časové prodlevy (timeout). VCCU Greška: Upravljačka jedinica 'DCCU' je prilikom otvaranja zaštitne sklopke prepoznala grešku pauze. VCCU エラー: 接触器が開く際、コントロール・ユニット'DCCU'がタイムアウト・エラーを検知しました。 VCCU Napaka: Krmilnik 'DCCU' je pri odpiranju kontaktorjev zaznal napako v časovni omejitvi. VCCU Błąd: Moduł sterujący 'DCCU' rozpoznał błąd przekroczenia czasu przy otwieraniu styczników. VCCU Fejl: Styreenhed 'DCCU' har registreret en timeout-fejl ved åbning af kontaktoren. VCCU Eroare: Calculatorul 'DCCU' a recunoscut la deschiderea protecției o eroare Timeout. VCCU Arıza: 'DCCU' kumanda cihazı kontaktörlerin açılması sırasında bir zaman aşımı hatası algıladı. VCCU Storing: Regeleenheid 'DCCU' heeft tijdens openen van veiligheidsschakelaar een time-outfout herkend.
29F0E2 VCCU Fehler: Das Steuergerät 'DCCU' hat bei Prüfung der Schütze auf verklebte Kontakte einen Timeout-Fehler erkannt. VCCU Неисправность: Блок управления 'DCCU' опознал неисправность по таймауту при проверке контакторов на залипание контактов. VCCU Virhe: Ohjainlaite 'DCCU' on tunnistanut suojarelen liimaantuneiden liittimien tarkastuksessa aikakatkaisuvirheen. VCCU Fel: Styrenheten 'DCCU' har registrerat ett timeout-fel vid kontroll av om kontaktorerna har fastnat. VCCU Falha: O módulo de comando 'DCCU' detectou um erro de tempo limite na verificação dos contatores com relação a contatos colados. VCCU 오류: 컨트롤 유닛 'DCCU'이(가) 게이트의 접착된 접점 존재 여부 점검 중 타임아웃 오류를 감지했습니다. VCCU Грешка: Електронен блок 'DCCU' е разпознал Timeout грешка при проверката на контактора за слепнали контакти. VCCU Βλαβη: Κατά τον έλεγχο του επαφέα για κολλημένες επαφές, ο εγκέφαλος 'DCCU' αναγνώρισε σφάλμα λήξης χρόνου. VCCU Fault: Control unit 'DCCU' has detected a timeout error during testing of the contactors for glued contacts. VCCU Errore: La centralina di comando 'DCCU' ha riconosciuto un errore di timeout al controllo dei contattori alla ricerca di contatti incollati. VCCU Défaut : Le calculateur 'DCCU' a détecté un défaut d'expiration de délai d'attente lors du contrôle des éventuels contacts collés au niveau des disjoncteurs. VCCU Hiba: A 'DCCU' vezérlőegység a védőkapcsoló megragadt érintkezők szempontjából történő ellenőrzéskor időtúllépési hibát ismert fel. VCCU Error: La unidad de control 'DCCU' ha detectado un error de tiempo de espera durante la comprobación de contactos adheridos del contactor. VCCU 错误: 在检测接触器的触点是否粘连时,控制单元'DCCU'识别到超时错误。 VCCU Chyba: Řídicí jednotka 'DCCU' rozpoznala při kontrole stykačů ohledně slepených kontaktů chybu časové prodlevy (timeout). VCCU Greška: Upravljačka jedinica 'DCCU' je prilikom ispitivanja, da li na sklopki ima slepljenih kontakata, prepoznala grešku pauze. VCCU エラー: 接触器の接点固着点検時に、コントロールユニット'DCCU'がタイムアウトエラーを検出しました。 VCCU Napaka: Krmilnik 'DCCU' je pri preverjanju glede zlepljenih stikov kontaktorjev zaznal napako v časovni omejitvi. VCCU Błąd: Moduł sterujący 'DCCU' rozpoznał błąd przekroczenia czasu podczas testu styczników pod kątem sklejonych kontaktów. VCCU Fejl: Styreenheden 'DCCU' har registreret en timeout-fejl ved kontrol af kontaktoren for fastklæbede kontakter. VCCU Eroare: Calculatorul 'DCCU' a recunoscut la verificarea protecției la contactele lipite o eroare Timeout. VCCU Arıza: 'DCCU' kumanda cihazı, kontaktörlerin kontrolü sırasında yapıştırılmış kontaklara yönelik bir zaman aşımı hatası algıladı. VCCU Storing: Regeleenheid 'DCCU' heeft bij controle van veiligheidsschakelaars op vastzittende contacten een time-outfout herkend.
2AF0EC VCCU Fehler: Die Überprüfung auf verklebte Kontakte der Schütze des Steuergerätes 'DCCU' ist fehlgeschlagen. VCCU Неисправность: Проверка на залипание контактов контактора блока управления 'DCCU' не удалась. VCCU Virhe: Ohjainlaitteen 'DCCU' suojareleiden liimattujen liitäntöjen tarkastus on epäonnistunut. VCCU Fel: Kontrollen beträffande ”klibbade” kontakter i styrenhetens 'DCCU' kontaktor misslyckades. VCCU Falha: A verificação quanto a contatos colados dos contatores do módulo de comando 'DCCU' falhou. VCCU 오류: 컨트롤 유닛 'DCCU' 게이트의 접점 접착 여부 점검에 실패했습니다. VCCU Грешка: Проверката за залепнали контакти на контактора на електронен блок 'DCCU' е неуспешна. VCCU Βλαβη: Ο έλεγχος για κολλημένες επαφές των επαφέων του εγκεφάλου 'DCCU' απέτυχε. VCCU Fault: Checking of the contactors of control unit 'DCCU' for sticky contacts has failed. VCCU Errore: Il controllo della presenza dii contatti incollati dei contattori della centralina di comando 'DCCU' non è riuscito. VCCU Défaut : La vérification des contacts collés des disjoncteurs du calculateur 'DCCU' a échoué. VCCU Hiba: A 'DCCU' vezérlőegység védőkapcsoló összeragadt érintkezők szempontjából történt ellenőrzése sikertelen. VCCU Error: No se ha podido comprobar si hay contactos pegados de los contactores de la unidad de control 'DCCU'. VCCU 错误: 检查控制单元'DCCU'的接触器触点是否粘结起来的检测失败。 VCCU Chyba: Kontrola slepených kontaktů stykačů řídicí jednotky 'DCCU' nebyla úspěšná. VCCU Greška: Provera ima li slepljenih kontakata na zaštitnim sklopkama upravljačke jedinice 'DCCU' nije uspela. VCCU エラー: コントロールユニット'DCCU'の接触器の固着しているコンタクトの点検に失敗しました。 VCCU Napaka: Preverjanje zlepljenih kontaktov kontaktorjev komponente 'DCCU' ni uspelo. VCCU Błąd: Sprawdzenie pod kątem sklejonych styków styczników modułu sterującego 'DCCU' nie powiodło się. VCCU Fejl: Kontrollen for tilklæbede kontakter på kontaktorerne på styreenheden 'DCCU' slog fejl. VCCU Eroare: Verificarea existenței contactelor lipite ale contactorilor calculatorului 'DCCU' a eșuat. VCCU Arıza: 'DCCU' kumanda cihazı kontaktörlerinin yapışan kontaklar bakımından kontrolü başarısız oldu. VCCU Storing: Controle op vastzittende contacten van veiligheidsschakelaars van regeleenheid 'DCCU' is mislukt.
2BF0E2 VCCU Fehler: Die Signal am Steuergerät "VCCU" für die Sperrung des Ladevorgangs ist fehlgeschlagen. VCCU Неисправность: Die Signal am Steuergerät "VCCU" für die Sperrung des Ladevorgangs ist fehlgeschlagen. VCCU Virhe: Die Signal am Steuergerät "VCCU" für die Sperrung des Ladevorgangs ist fehlgeschlagen. VCCU Fel: Die Signal am Steuergerät "VCCU" für die Sperrung des Ladevorgangs ist fehlgeschlagen. VCCU Falha: Die Signal am Steuergerät "VCCU" für die Sperrung des Ladevorgangs ist fehlgeschlagen. VCCU 오류: Die Signal am Steuergerät "VCCU" für die Sperrung des Ladevorgangs ist fehlgeschlagen. VCCU Грешка: Die Signal am Steuergerät "VCCU" für die Sperrung des Ladevorgangs ist fehlgeschlagen. VCCU Βλαβη: Die Signal am Steuergerät "VCCU" für die Sperrung des Ladevorgangs ist fehlgeschlagen. VCCU Fault: Die Signal am Steuergerät "VCCU" für die Sperrung des Ladevorgangs ist fehlgeschlagen. VCCU Errore: Die Signal am Steuergerät "VCCU" für die Sperrung des Ladevorgangs ist fehlgeschlagen. VCCU Défaut : Die Signal am Steuergerät "VCCU" für die Sperrung des Ladevorgangs ist fehlgeschlagen. VCCU Hiba: Die Signal am Steuergerät "VCCU" für die Sperrung des Ladevorgangs ist fehlgeschlagen. VCCU Error: Die Signal am Steuergerät "VCCU" für die Sperrung des Ladevorgangs ist fehlgeschlagen. VCCU 错误: Die Signal am Steuergerät "VCCU" für die Sperrung des Ladevorgangs ist fehlgeschlagen. VCCU Chyba: Die Signal am Steuergerät "VCCU" für die Sperrung des Ladevorgangs ist fehlgeschlagen. VCCU Greška: Die Signal am Steuergerät "VCCU" für die Sperrung des Ladevorgangs ist fehlgeschlagen. VCCU エラー: Die Signal am Steuergerät "VCCU" für die Sperrung des Ladevorgangs ist fehlgeschlagen. VCCU Napaka: Die Signal am Steuergerät "VCCU" für die Sperrung des Ladevorgangs ist fehlgeschlagen. VCCU Błąd: Die Signal am Steuergerät "VCCU" für die Sperrung des Ladevorgangs ist fehlgeschlagen. VCCU Fejl: Die Signal am Steuergerät "VCCU" für die Sperrung des Ladevorgangs ist fehlgeschlagen. VCCU Eroare: Die Signal am Steuergerät "VCCU" für die Sperrung des Ladevorgangs ist fehlgeschlagen. VCCU Arıza: Die Signal am Steuergerät "VCCU" für die Sperrung des Ladevorgangs ist fehlgeschlagen. VCCU Storing: Die Signal am Steuergerät "VCCU" für die Sperrung des Ladevorgangs ist fehlgeschlagen.
2DF0E2 Das Steuergerät 'DCCU' meldet Übertemperatur während des Ladevorgangs. Блок управления 'DCCU' сообщает о повышенной температуре во время процесса зарядки. Ohjainlaite 'DCCU' ilmoittaa, että lämpötila on liian korkea lataamisen aikana. Styrenheten 'DCCU' meddelar övertemperatur under laddningen. O módulo de comando 'DCCU' comunica uma temperatura excessiva durante o procedimento de carga. 컨트롤 유닛 'DCCU'이(가) 충전 중 과열되었음을 알립니다. Електронен блок 'DCCU' съобщава за свръхтемпература по време на зарядния процес. Ο εγκέφαλος 'DCCU' δηλώνει υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία στη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης. Control unit 'DCCU' reports overtemperature during the charging process. La centralina di comando'DCCU' segnala una temperatura eccessiva durante la ricarica. Le calculateur 'DCCU' signale une température excessive pendant le processus de charge. A 'DCCU' vezérlőegység túl nagy hőmérsékletet jelez a töltési folyamat alatt. La unidad de control 'DCCU' comunica sobretemperatura durante el proceso de carga. 控制单元'DCCU'报告充电过程中温度过高。 Řídicí jednotka 'DCCU' hlásí nadměrnou teplotu během procesu nabíjení. Upravljačka jedinica 'DCCU' prijavljuje previsoku temperaturu tokom postupka punjenja. コントロールユニット'DCCU'が、充電プロセスの間過熱を送信します。 Krmilnik 'DCCU' javi previsoko temperaturo med postopkom polnjenja. Moduł sterujący 'DCCU' sygnalizuje za wysoką temperaturę podczas ładowania. Styreenheden 'DCCU' melder om overtemperatur under opladningen. Calculatorul 'DCCU' semnalează temperatură excesivă în cadrul procesului de încărcare. 'DCCU' kumanda cihazı, şarj işlemi esnasında aşırı sıcaklık bildiriyor. Regeleenheid 'DCCU' meldt te hoge temperatuur tijdens opladen.
2DF0E3 VCCU Fehler: Das Steuergerät 'VCCU' erkennt einen Kurzschluss nach Plus der elektrischen Leitung Freigabe des Ladevorgangs zum Bauteil 'DCCU'. VCCU Неисправность: Блок управления 'VCCU' распознаёт замыкание на плюс электрического провода Разрешение процесса зарядки к конструктивному узлу 'DCCU'. VCCU Virhe: Ohjainlaite 'VCCU' tunnistaa oikosulun plussaan rakenneosan 'DCCU' johdossa Latauksen salliminen. VCCU Fel: Styrenheten 'VCCU' registrerar kortslutning mot plus i elledningen Frigivning av laddning till komponenten 'DCCU'. VCCU Falha: O módulo de comando 'VCCU' detecta um curto-circuito com o positivo no cabo elétrico Liberação do procedimento de carga ao componente 'DCCU'. VCCU 오류: 컨트롤 유닛 'VCCU'이(가) 부품 'DCCU' 측 전기 라인 충전 절차 승인의 (+)극 단락을 감지합니다. VCCU Грешка: Електронен блок 'VCCU' разпознава късо съединение към плюс на електрическия проводник Разрешаване на зарядния процес към компонент 'DCCU'. VCCU Βλαβη: Ο εγκέφαλος 'VCCU' αναγνωρίζει βραχυκύκλωμα στον θετικό πόλο του ηλεκτρικού καλωδίου Έγκριση διαδικασίας φόρτισης προς το εξάρτημα 'DCCU'. VCCU Fault: Control unit 'VCCU' detects a short circuit to positive of electric line Enabling of charging process to component part 'DCCU'. VCCU Errore: La centralina di comando 'VCCU' riconosce un cortocircuito verso positivo del cavo elettrico Abilitazione della ricarica verso il componente 'DCCU'. VCCU Défaut : Le calculateur 'VCCU' détecte un court-circuit au positif du câble électrique Validation du processus de charge du composant 'DCCU'. VCCU Hiba: A 'VCCU' vezérlőegység az 'DCCU' alkatrészhez menő A töltési folyamat engedélyezése elektromos vezeték rövidzárlatát ismer fel a pozitív pont felé. VCCU Error: La unidad de control 'VCCU' detecta un cortocircuito contra el polo positivo del cable eléctrico Autorización del proceso de carga al componente 'DCCU'. VCCU 错误: 控制单元'VCCU'识别到至部件'DCCU'的电导线充电过程许可对正极短路。 VCCU Chyba: Řídicí jednotka 'VCCU' rozpozná zkrat na plus elektrického vedení Uvolnění procesu nabíjení k součásti 'DCCU'. VCCU Greška: Upravljačka jedinica 'VCCU' prepoznaje kratak spoj prema plusu električnog voda Odobrenje postupka punjenja prema komponenti 'DCCU'. VCCU エラー: コントロールユニット'VCCU'が構成部品'DCCU'への電気ケーブル充電プロセス解除のプラスへのショートを検出します。 VCCU Napaka: Krmilnik 'VCCU' zazna kratki stik na plus električne napeljave Odobritev postopka polnjenja do komponente 'DCCU'. VCCU Błąd: Moduł sterujący 'VCCU' wykrywa zwarcie z biegunem dodatnim elektrycznego przewodu Zatwierdzenie procesu ładowania do elementu 'DCCU'. VCCU Fejl: Styreenheden 'VCCU' registrerer en kortslutning til plus for elledningen Godkendelse af opladning til komponenten 'DCCU'. VCCU Eroare: Calculatorul 'VCCU' recunoaște un scurtcircuit la plus al cablului electric Autorizare procedură de încărcare la componenta 'DCCU'. VCCU Arıza: 'VCCU' kumanda cihazı, 'DCCU' yapı parçasına giden Şarj işleminin onayı elektrik kablosunda artıya doğru bir kısa devre algılıyor. VCCU Storing: Regeleenheid 'VCCU' herkent een kortsluiting naar plus van elektrische kabel Vrijgave van opladen naar onderdeel 'DCCU'.
2DF0E5 VCCU Fehler: Das Steuergerät 'VCCU' erkennt eine Unterbrechung der elektrischen Leitung Freigabe des Ladevorgangs zum Bauteil 'DCCU'. VCCU Неисправность: Блок управления 'VCCU' распознаёт обрыв электрического провода Разрешение процесса зарядки к конструктивному узлу 'DCCU'. VCCU Virhe: Ohjainlaite 'VCCU' tunnistaa virtakatkoksen rakenneosan 'DCCU' johdossa Latauksen salliminen . VCCU Fel: Styrenheten 'VCCU' registrerar avbrott i elledningen Frigivning av laddning till komponenten 'DCCU'. VCCU Falha: O módulo de comando 'VCCU' detecta uma interrupção do cabo elétrico Liberação do procedimento de carga ao componente 'DCCU'. VCCU 오류: 컨트롤 유닛 'VCCU'이(가) 부품 'DCCU' 측 전기 라인 충전 절차 승인의 단선을 감지합니다. VCCU Грешка: Електронен блок 'VCCU' разпознава прекъсване на електрическия проводник Разрешаване на зарядния процес към компонент 'DCCU'. VCCU Βλαβη: Ο εγκέφαλος 'VCCU' αναγνωρίζει διακοπή του ηλεκτρικού καλωδίου Έγκριση διαδικασίας φόρτισης προς το εξάρτημα 'DCCU'. VCCU Fault: Control unit 'VCCU' detects an open circuit of electric line Enabling of charging process to component part 'DCCU'. VCCU Errore: La centralina di comando 'VCCU' riconosce un'interruzione del cavo elettrico Abilitazione della ricarica verso il componente 'DCCU'. VCCU Défaut : Le calculateur 'VCCU' détecte une coupure du câble électrique Validation du processus de charge du composant 'DCCU'. VCCU Hiba: A 'VCCU' vezérlőegység az 'DCCU' alkatrészhez menő A töltési folyamat engedélyezése elektromos vezeték szakadását ismer fel. VCCU Error: La unidad de control 'VCCU' detecta una interrupción del cable eléctrico Autorización del proceso de carga al componente 'DCCU'. VCCU 错误: 控制单元'VCCU'识别到至部件'DCCU'的电导线充电过程许可断路。 VCCU Chyba: Řídicí jednotka 'VCCU' rozpozná přerušení elektrického vedení Uvolnění procesu nabíjení k součásti 'DCCU'. VCCU Greška: Upravljačka jedinica 'VCCU' prepoznaje prekid električnog voda Odobrenje postupka punjenja prema komponenti 'DCCU'. VCCU エラー: コントロールユニット'VCCU'が構成部品'DCCU'への電気ケーブル充電プロセス解除の断線を検出します。 VCCU Napaka: Krmilnik 'VCCU' zazna prekinitev električne napeljave Odobritev postopka polnjenja do komponente 'DCCU'. VCCU Błąd: Moduł sterujący 'VCCU' wykrywa przerwanie elektrycznego przewodu Zatwierdzenie procesu ładowania do elementu 'DCCU'. VCCU Fejl: Styreenheden 'VCCU' registrerer en afbrydelse af elledningen Godkendelse af opladning til komponenten 'DCCU'. VCCU Eroare: Calculatorul 'VCCU' recunoaște o întrerupere a cablului electric Autorizare procedură de încărcare la componenta 'DCCU'. VCCU Arıza: 'VCCU' kumanda cihazı, 'DCCU' yapı parçasına giden Şarj işleminin onayı elektrik kablosunda bir kopukluk algılıyor. VCCU Storing: Regeleenheid 'VCCU' herkent een onderbreking van elektrische kabel Vrijgave van opladen naar onderdeel 'DCCU'.
2EF0E2 VCCU Wakeup Signal DCCU Overtemperature
2EF0E4 VCCU Fehler: Das Steuergerät 'VCCU' erkennt einen Kurzschluss nach Masse der elektrischen Leitung WAKE-UP zum Bauteil 'DCCU'. VCCU Неисправность: Блок управления 'VCCU' распознаёт замыкание на массу электрического провода WAKE-UP к конструктивному узлу 'DCCU'. VCCU Virhe: Ohjainlaite 'VCCU' tunnistaa oikosulun maadoitukseen rakenneosan 'DCCU' johdossa WAKE-UP. VCCU Fel: Styrenheten 'VCCU' registrerar kortslutning mot jord i elledningen WAKE-UP till komponenten 'DCCU'. VCCU Falha: O módulo de comando 'VCCU' detecta um curto-circuito com a massa no cabo elétrico WAKE-UP ao componente 'DCCU'. VCCU 오류: 컨트롤 유닛 'VCCU'이(가) 부품 'DCCU' 측 전기 라인 WAKE-UP의 (-)극 단락을 감지합니다. VCCU Грешка: Електронен блок 'VCCU' разпознава късо съединение към маса на електрическия проводник WAKE-UP към компонент 'DCCU'. VCCU Βλαβη: Ο εγκέφαλος 'VCCU' αναγνωρίζει βραχυκύκλωμα στη γείωση του ηλεκτρικού καλωδίου WAKE-UP προς το εξάρτημα 'DCCU'. VCCU Fault: Control unit 'VCCU' detects a short circuit to ground of electric line WAKE-UP to component part 'DCCU'. VCCU Errore: La centralina di comando 'VCCU' riconosce un cortocircuito verso massa del cavo elettrico WAKE-UP verso il componente 'DCCU'. VCCU Défaut : Le calculateur 'VCCU' détecte un court-circuit à la masse du câble électrique WAKE-UP du composant 'DCCU'. VCCU Hiba: A 'VCCU' vezérlőegység az 'DCCU' alkatrészhez menő WAKE-UP elektromos vezeték rövidzárlatát ismer fel a test felé. VCCU Error: La unidad de control 'VCCU' detecta un cortocircuito contra el masa del cable eléctrico WAKE-UP al componente 'DCCU'. VCCU 错误: 控制单元'VCCU'识别到至部件'DCCU'的电导线WAKE-UP对地短路。 VCCU Chyba: Řídicí jednotka 'VCCU' rozpozná zkrat na kostru elektrického vedení WAKE-UP k součásti 'DCCU'. VCCU Greška: Upravljačka jedinica 'VCCU' prepoznaje kratak spoj prema masi električnog voda WAKE-UP prema komponenti 'DCCU'. VCCU エラー: コントロールユニット'VCCU'が構成部品'DCCU'への電気ケーブルWAKE-UPのアースへのショートを検出します。 VCCU Napaka: Krmilnik 'VCCU' zazna kratki stik na maso električne napeljave WAKE-UP do komponente 'DCCU'. VCCU Błąd: Moduł sterujący 'VCCU' wykrywa zwarcie z masą elektrycznego przewodu WAKE-UP do elementu 'DCCU'. VCCU Fejl: Styreenheden 'VCCU' registrerer en kortslutning til stel for elledningen WAKE-UP til komponenten 'DCCU'. VCCU Eroare: Calculatorul 'VCCU' recunoaște un scurtcircuit la masa cablului electric WAKE-UP la componenta 'DCCU'. VCCU Arıza: 'VCCU' kumanda cihazı, 'DCCU' yapı parçasına giden WAKE-UP elektrik kablosunda şaseye doğru bir kısa devre algılıyor. VCCU Storing: Regeleenheid 'VCCU' herkent een kortsluiting naar massa van elektrische kabel WAKE-UP naar onderdeel 'DCCU'.
2EF0E5 VCCU Fehler: Das Steuergerät 'VCCU' meldet eine Unterbrechung des Temperatursensors '11105 WAKE-UP' an der Fahrzeugsteckdose. VCCU Неисправность: Блок управления 'VCCU' сообщает об обрыве датчика температуры '11105 WAKE-UP' на розетке автомобиля. VCCU Virhe: Ohjainlaite 'VCCU' ilmoittaa lämpötilatunnistimen '11105 WAKE-UP' virtakatkoksesta auton pistorasiaan. VCCU Fel: Styrenheten 'VCCU' meddelar ett avbrott hos temperatursensorn '11105 WAKE-UP' på fordonsuttaget. VCCU Falha: O módulo de comando 'VCCU' comunica uma interrupção do sensor de temperatura '11105 WAKE-UP' na tomada do veículo. VCCU 오류: 컨트롤 유닛 'VCCU'이(가) 차량 소켓 온도 센서 '11105 WAKE-UP'의 단선을 알립니다. VCCU Грешка: Електронен блок 'VCCU' съобщава за прекъсване на температурен датчик '11105 WAKE-UP' на щекерната букса на автомобила. VCCU Βλαβη: Ο εγκέφαλος 'VCCU' δηλώνει διακοπή του αισθητήρα θερμοκρασίας '11105 WAKE-UP' στην πρίζα οχήματος. VCCU Fault: Control unit 'VCCU' reports an open circuit of temperature sensor '11105 WAKE-UP' on the vehicle socket. VCCU Errore: La centralina di comando 'VCCU' segnala un'interruzione del sensore di temperatura '11105 WAKE-UP' sulla presa di corrente del veicolo. VCCU Défaut : Le calculateur 'VCCU' signale une coupure du capteur de température '11105 WAKE-UP' sur la prise du véhicule. VCCU Hiba: A 'VCCU' vezérlőegység szakadását jelez a gépkocsi csatlakozóaljon lévő '11105 WAKE-UP' hőmérsékletszenzornál. VCCU Error: La unidad de control 'VCCU' comunica una interrupción del sensor de temperatura '11105 WAKE-UP' en la caja de enchufe de carga. VCCU 错误: 控制单元'VCCU'报告车辆插座上的温度传感器'11105 WAKE-UP'断路。 VCCU Chyba: Řídicí jednotka 'VCCU' hlásí přerušení snímače teploty '11105 WAKE-UP' u zásuvky vozidla. VCCU Greška: Upravljačka jedinica 'VCCU' prijavljuje prekid senzora temperature '11105 WAKE-UP' na utičnici na vozilu. VCCU エラー: コントロールユニット'VCCU'が車両ソケットの温度センサ'11105 WAKE-UP'の断線を送信します。 VCCU Napaka: Krmilnik 'VCCU' javi prekinitev temperaturnega senzorja '11105 WAKE-UP' na vtičnici vozila. VCCU Błąd: Moduł sterujący 'VCCU' sygnalizuje przerwę do czujnika temperatury '11105 WAKE-UP' przy gnieździe pojazdu. VCCU Fejl: Styreenheden 'VCCU' melder om en afbrydelse af temperatursensoren '11105 WAKE-UP' på køretøjsstikdåsen. VCCU Eroare: Calculatorul 'VCCU' semnalează o întrerupere a senzorului de temperatură '11105 WAKE-UP' la priza autovehiculului. VCCU Arıza: 'VCCU' kumanda cihazı, araç prizindeki '11105 WAKE-UP' sıcaklık sensöründe bir kopukluk olduğunu bildiriyor. VCCU Storing: Regeleenheid 'VCCU' meldt een onderbreking van temperatuursensor '11105 WAKE-UP' van voertuigstroomaansluiting.
2FF0E3 VCCU Fehler: Das Bauteil 'Grüne LED' hat Kurzschluss nach Plus. VCCU Неисправность: Конструктивный узел 'Зелёный светодиод' имеет замыкание на плюс. VCCU Virhe: Rakenneosassa 'Vihreä LED' on oikosulku plussaan. VCCU Fel: Komponenten 'Grön lysdiod' har kortslutning mot plus. VCCU Falha: O componente 'LED verde' está em curto para positivo. VCCU 오류: 부품 '초록색 LED'에 양극 쪽으로 단락이 있습니다. VCCU Грешка: Компонент 'Зелен LED' има късо съединение към плюс. VCCU Βλαβη: Το εξάρτημα 'Πράσινη λυχνία LED' παρουσιάζει βραχυκύκλωμα με το θετικό. VCCU Fault: Component 'Green LED' has a short circuit to positive. VCCU Errore: Il componente 'LED verde' presenta cortocircuito su positivo. VCCU Défaut : Le composant 'LED verte' présente un court-circuit avec le plus. VCCU Hiba: Az alkatrész 'Zöld LED' rövidzárlatos a pozitív pont felé. VCCU Error: El componente 'LED verde' tiene cortocircuito contra el polo positivo. VCCU 错误: 部件'绿色LED'对正极短路。 VCCU Chyba: Součást 'Zelená LED' má zkrat na plus. VCCU Greška: Komponenta 'Zelena LED sijalica' ima kratak spoj prema plusu. VCCU エラー: 構成部品 '緑色LED' にプラスへのショートがあります。 VCCU Napaka: Komponenta 'Zelena dioda LED' je v kratkem stiku na plus. VCCU Błąd: Element 'Zielona dioda LED' ma zwarcie z biegunem dodatnim. VCCU Fejl: Komponent 'Grøn LED' kortslutter til plus. VCCU Eroare: Componenta 'LED verde' are scurtcircuit la plus. VCCU Arıza: Elemanında 'Yeşil LED ' artı kutba kısa devre var. VCCU Storing: Onderdeel 'Groene led' heeft kortsluiting naar plus.
2FF0E4 VCCU Fehler: Das Bauteil 'Grüne LED' hat Kurzschluss nach Masse. VCCU Неисправность: Конструктивный узел 'Зелёный светодиод' имеет замыкание на массу. VCCU Virhe: Rakenneosassa 'Vihreä LED' on oikosulku maadotukseen. VCCU Fel: Komponenten 'Grön lysdiod' har kortslutning mot jord. VCCU Falha: O componente 'LED verde' está em curto para massa. VCCU 오류: 부품 '초록색 LED'에 음극 쪽으로 단락이 있습니다. VCCU Грешка: Компонент 'Зелен LED' има късо съединение към маса. VCCU Βλαβη: Το εξάρτημα 'Πράσινη λυχνία LED' παρουσιάζει βραχυκύκλωμα γείωσης. VCCU Fault: Component 'Green LED' has a short circuit to ground. VCCU Errore: Il componente 'LED verde' presenta cortocircuito su massa. VCCU Défaut : Le composant 'LED verte' présente un court-circuit avec la masse. VCCU Hiba: Az alkatrész 'Zöld LED' rövidzárlatos a test felé. VCCU Error: El componente 'LED verde' tiene cortocircuito contra masa. VCCU 错误: 部件'绿色LED'对地短路。 VCCU Chyba: Součást 'Zelená LED' má zkrat na kostru. VCCU Greška: Komponenta 'Zelena LED sijalica' ima kratak spoj prema masi. VCCU エラー: 構成部品 '緑色LED' にアースへのショートがあります。 VCCU Napaka: Komponenta 'Zelena dioda LED' je v kratkem stiku na maso. VCCU Błąd: Element 'Zielona dioda LED' ma zwarcie z masą. VCCU Fejl: Komponent 'Grøn LED' kortslutter til stel. VCCU Eroare: Componenta 'LED verde' are scurtcircuit la masă. VCCU Arıza: Elemanında 'Yeşil LED ' şaseye kısa devre var. VCCU Storing: Onderdeel 'Groene led' heeft kortsluiting naar massa.
30F0E3 VCCU Fehler: Das Bauteil 'Rote LED' hat Kurzschluss nach Plus. VCCU Неисправность: Конструктивный узел 'Красный светодиод' имеет замыкание на плюс. VCCU Virhe: Rakenneosassa 'Punainen LED' on oikosulku plussaan. VCCU Fel: Komponenten 'Röd lysdiod' har kortslutning mot plus. VCCU Falha: O componente 'LED vermelho' está em curto para positivo. VCCU 오류: 부품 '빨간색 LED'에 양극 쪽으로 단락이 있습니다. VCCU Грешка: Компонент 'Червен LED' има късо съединение към плюс. VCCU Βλαβη: Το εξάρτημα 'Κόκκινη λυχνία LED' παρουσιάζει βραχυκύκλωμα με το θετικό. VCCU Fault: Component 'Red LED' has a short circuit to positive. VCCU Errore: Il componente 'LED rosso' presenta cortocircuito su positivo. VCCU Défaut : Le composant 'LED rouge' présente un court-circuit avec le plus. VCCU Hiba: Az alkatrész 'Piros LED' rövidzárlatos a pozitív pont felé. VCCU Error: El componente 'LED rojo' tiene cortocircuito contra el polo positivo. VCCU 错误: 部件'红色LED'对正极短路。 VCCU Chyba: Součást 'Červená LED' má zkrat na plus. VCCU Greška: Komponenta 'Crvena LED sijalica' ima kratak spoj prema plusu. VCCU エラー: 構成部品 '赤色LED' にプラスへのショートがあります。 VCCU Napaka: Komponenta 'Rdeča dioda LED' je v kratkem stiku na plus. VCCU Błąd: Element 'Czerwona dioda LED' ma zwarcie z biegunem dodatnim. VCCU Fejl: Komponent 'Rød LED' kortslutter til plus. VCCU Eroare: Componenta 'LED roșu' are scurtcircuit la plus. VCCU Arıza: Elemanında 'Kırmızı LED' artı kutba kısa devre var. VCCU Storing: Onderdeel 'Rode led' heeft kortsluiting naar plus.
30F0E4 VCCU Fehler: Das Bauteil 'Rote LED' hat Kurzschluss nach Masse. VCCU Неисправность: Конструктивный узел 'Красный светодиод' имеет замыкание на массу. VCCU Virhe: Rakenneosassa 'Punainen LED' on oikosulku maadotukseen. VCCU Fel: Komponenten 'Röd lysdiod' har kortslutning mot jord. VCCU Falha: O componente 'LED vermelho' está em curto para massa. VCCU 오류: 부품 '빨간색 LED'에 음극 쪽으로 단락이 있습니다. VCCU Грешка: Компонент 'Червен LED' има късо съединение към маса. VCCU Βλαβη: Το εξάρτημα 'Κόκκινη λυχνία LED' παρουσιάζει βραχυκύκλωμα γείωσης. VCCU Fault: Component 'Red LED' has a short circuit to ground. VCCU Errore: Il componente 'LED rosso' presenta cortocircuito su massa. VCCU Défaut : Le composant 'LED rouge' présente un court-circuit avec la masse. VCCU Hiba: Az alkatrész 'Piros LED' rövidzárlatos a test felé. VCCU Error: El componente 'LED rojo' tiene cortocircuito contra masa. VCCU 错误: 部件'红色LED'对地短路。 VCCU Chyba: Součást 'Červená LED' má zkrat na kostru. VCCU Greška: Komponenta 'Crvena LED sijalica' ima kratak spoj prema masi. VCCU エラー: 構成部品 '赤色LED' にアースへのショートがあります。 VCCU Napaka: Komponenta 'Rdeča dioda LED' je v kratkem stiku na maso. VCCU Błąd: Element 'Czerwona dioda LED' ma zwarcie z masą. VCCU Fejl: Komponent 'Rød LED' kortslutter til stel. VCCU Eroare: Componenta 'LED roșu' are scurtcircuit la masă. VCCU Arıza: Elemanında 'Kırmızı LED' şaseye kısa devre var. VCCU Storing: Onderdeel 'Rode led' heeft kortsluiting naar massa.
30F0E5 VCCU Fehler: Das Bauteil 'Rote LED' hat Unterbrechung. VCCU Неисправность: Конструктивный узел 'Красный светодиод' имеет обрыв. VCCU Virhe: Rakenneosassa 'Punainen LED' on virtakatkos. VCCU Fel: Komponenten 'Röd lysdiod' har ledningsbrott. VCCU Falha: O componente 'LED vermelho' está com interrupção. VCCU 오류: 부품'빨간색 LED'에 단선이 있습니다. VCCU Грешка: Компонент 'Червен LED' има прекъсване. VCCU Βλαβη: Το εξάρτημα 'Κόκκινη λυχνία LED' παρουσιάζει διακοπή. VCCU Fault: Component 'Red LED' has an open circuit. VCCU Errore: Il componente 'LED rosso' presenta interruzione. VCCU Défaut : Le composant 'LED rouge' présente une coupure. VCCU Hiba: Az alkatrésznek 'Piros LED' szakadása van. VCCU Error: El componente 'LED rojo' tiene interrupción. VCCU 错误: 部件'红色LED'断路。 VCCU Chyba: Součást 'Červená LED' má přerušení. VCCU Greška: Komponenta 'Crvena LED sijalica' ima prekid. VCCU エラー: 構成部品 '赤色LED' に断線があります。 VCCU Napaka: Prišlo je do prekinitve komponente 'Rdeča dioda LED'. VCCU Błąd: Element 'Czerwona dioda LED' ma przerwę. VCCU Fejl: Komponent 'Rød LED' afbryder. VCCU Eroare: Componenta 'LED roșu' are întrerupere. VCCU Arıza: Elemanında 'Kırmızı LED' kopukluk var. VCCU Storing: Onderdeel 'Rode led' heeft onderbreking.
31F0E3 VCCU Fehler: Das Bauteil 'Weiße LED' hat Kurzschluss nach Plus. VCCU Неисправность: Конструктивный узел 'Белый светодиод' имеет замыкание на плюс. VCCU Virhe: Rakenneosassa 'Valkoinen LED' on oikosulku plussaan. VCCU Fel: Komponenten 'Vit lysdiod' har kortslutning mot plus. VCCU Falha: O componente 'LED branco' está em curto para positivo. VCCU 오류: 부품 '흰색 LED'에 양극 쪽으로 단락이 있습니다. VCCU Грешка: Компонент 'Бял LED' има късо съединение към плюс. VCCU Βλαβη: Το εξάρτημα 'Λευκή λυχνία LED' παρουσιάζει βραχυκύκλωμα με το θετικό. VCCU Fault: Component 'White LED' has a short circuit to positive. VCCU Errore: Il componente 'LED bianco' presenta cortocircuito su positivo. VCCU Défaut : Le composant 'LED blanche' présente un court-circuit avec le plus. VCCU Hiba: Az alkatrész 'Fehér LED' rövidzárlatos a pozitív pont felé. VCCU Error: El componente 'LED blanco' tiene cortocircuito contra el polo positivo. VCCU 错误: 部件'白色LED'对正极短路。 VCCU Chyba: Součást 'Bílá LED' má zkrat na plus. VCCU Greška: Komponenta 'Bela LED sijalica' ima kratak spoj prema plusu. VCCU エラー: 構成部品 '白色LED' にプラスへのショートがあります。 VCCU Napaka: Komponenta 'Bela dioda LED' je v kratkem stiku na plus. VCCU Błąd: Element 'Biała dioda LED' ma zwarcie z biegunem dodatnim. VCCU Fejl: Komponent 'Hvid LED' kortslutter til plus. VCCU Eroare: Componenta 'LED alb' are scurtcircuit la plus. VCCU Arıza: Elemanında 'Beyaz LED' artı kutba kısa devre var. VCCU Storing: Onderdeel 'Witte led' heeft kortsluiting naar plus.
31F0E5 VCCU Fehler: Das Bauteil 'Weiße LED' hat Unterbrechung. VCCU Неисправность: Конструктивный узел 'Белый светодиод' имеет обрыв. VCCU Virhe: Rakenneosassa 'Valkoinen LED' on virtakatkos. VCCU Fel: Komponenten 'Vit lysdiod' har ledningsbrott. VCCU Falha: O componente 'LED branco' está com interrupção. VCCU 오류: 부품'흰색 LED'에 단선이 있습니다. VCCU Грешка: Компонент 'Бял LED' има прекъсване. VCCU Βλαβη: Το εξάρτημα 'Λευκή λυχνία LED' παρουσιάζει διακοπή. VCCU Fault: Component 'White LED' has an open circuit. VCCU Errore: Il componente 'LED bianco' presenta interruzione. VCCU Défaut : Le composant 'LED blanche' présente une coupure. VCCU Hiba: Az alkatrésznek 'Fehér LED' szakadása van. VCCU Error: El componente 'LED blanco' tiene interrupción. VCCU 错误: 部件'白色LED'断路。 VCCU Chyba: Součást 'Bílá LED' má přerušení. VCCU Greška: Komponenta 'Bela LED sijalica' ima prekid. VCCU エラー: 構成部品 '白色LED' に断線があります。 VCCU Napaka: Prišlo je do prekinitve komponente 'Bela dioda LED'. VCCU Błąd: Element 'Biała dioda LED' ma przerwę. VCCU Fejl: Komponent 'Hvid LED' afbryder. VCCU Eroare: Componenta 'LED alb' are întrerupere. VCCU Arıza: Elemanında 'Beyaz LED' kopukluk var. VCCU Storing: Onderdeel 'Witte led' heeft onderbreking.
32F0E2 VCCU Inlet Temperature Sensor PTC0 Temperature Limit exceeded
32F0E4 VCCU Fehler: Das Steuergerät 'VCCU' meldet einen Kurzschluss nach Masse am Anschluss des Temperatursensors 'Ladestrom (Wechselstrom)' an der Fahrzeugsteckdose. VCCU Неисправность: Блок управления 'VCCU' сообщает о замыкании на массу на разъёме датчика температуры 'Ток зарядки (переменный ток)' на розетке автомобиля. VCCU Virhe: Ohjainlaite 'VCCU' ilmoittaa, että auton pistorasian lämpötilatunnistimen 'Latausvirta (vaihtovirta)' liitännässä oikosulku maadoitukseen. VCCU Fel: Styrenheten 'VCCU' meddelar kortslutning mot jord på temperatursensorns 'Laddström (växelström)' anslutning på fordonsuttaget. VCCU Falha: O módulo de comando 'VCCU' comunica um curto-circuito com massa na conexão do sensor de temperatura 'Corrente de carga (corrente alternada)' na tomada do veículo. VCCU 오류: 컨트롤 유닛 'VCCU'이(가) 차량 소켓의 온도 센서 '충전 전류(교류 전류)' 연결부에 (-)극 단락이 있다는 것을 알립니다. VCCU Грешка: Електронен блок 'VCCU' съобщава за късо съединение към маса на извода на температурен датчик 'Заряден ток (променлив ток)' на щекерната букса на автомобила. VCCU Βλαβη: Ο εγκέφαλος 'VCCU' δηλώνει βραχυκύκλωμα στη γείωση στη σύνδεση του αισθητήρα θερμοκρασίας 'Ρεύμα φόρτισης (εναλλασσόμενο ρεύμα)' στην πρίζα οχήματος. VCCU Fault: Control unit 'VCCU' reports a short circuit to ground at the connection of temperature sensor 'Charging current (alternating current)' on the vehicle socket. VCCU Errore: La centralina di comando'VCCU' segnala un cortocircuito verso massa nell'attacco del sensore di temperatura 'Corrente di carica (corrente alternata)' nella presa di corrente del veicolo. VCCU Défaut : Le calculateur 'VCCU' signale un court-circuit avec la masse au niveau du raccord du capteur de température 'Courant de charge (courant alternatif)' sur la prise du véhicule. VCCU Hiba: A 'VCCU' vezérlőegység rövidzárlatot jelent a test felé a gépkocsi csatlakozóaljnál lévő 'Töltőáram (váltakozóáram)' hőmérsékletszenzor csatlakozóján. VCCU Error: La unidad de control 'VCCU' comunica un cortocircuito contra masa en la conexión del sensor de temperatura 'Corriente de carga (corriente alterna)' en la caja de enchufe de carga. VCCU 错误: 控制单元'VCCU'报告车辆插座上的温度传感器'充电电流(交流电)'的接口对地短路。 VCCU Chyba: Řídicí jednotka 'VCCU' hlásí zkrat na kostru u připojení snímače teploty 'Nabíjecí proud (střídavý proud)' k zásuvce vozidla. VCCU Greška: Upravljačka jedinica 'VCCU' prijavljuje kratak spoj prema masi na priključku senzora za temperaturu 'Struja punjenja (naizmenična struja)' na utičnici na vozilu. VCCU エラー: コントロールユニット'VCCU'が、車両ソケットの温度センサ'充電電流(交流)'の接続でアースへのショートを送信します。 VCCU Napaka: Krmilnik 'VCCU' javi kratki stik na maso na priključku temperaturnega senzorja 'Polnilni tok (izmenični tok)' na vtičnici vozila. VCCU Błąd: Moduł sterujący 'VCCU' sygnalizuje zwarcie z masą na złączu czujnika temperatury 'Prąd ładowania (prąd zmienny)' przy gnieździe pojazdu. VCCU Fejl: Styreenheden 'VCCU' melder om en kortslutning til stel på tilslutningen af temperatursensoren 'Ladestrøm (vekselstrøm)' til køretøjsstikdåsen. VCCU Eroare: Calculatorul 'VCCU' semnalează un scurtcircuit la masă, la racordul senzorului de temperatură 'Curent de încărcare (curent alternativ)' la priza autovehiculului. VCCU Arıza: 'VCCU' kumanda cihazı, araç prizindeki 'Şarj akımı (alternatif akım)' sıcaklık sensörünün bağlantısında şaseye bir kısa devre bildiriyor. VCCU Storing: Regeleenheid 'VCCU' meldt een kortsluiting naar massa bij aansluiting van temperatuursensor 'Laadstroom (wisselstroom)' aan voertuigstroomaansluiting.
32F0E5 VCCU Fehler: Das Steuergerät 'VCCU' meldet eine Unterbrechung zum Temperatursensor Ladestrom (Wechselstrom) an der Fahrzeugsteckdose. VCCU Неисправность: Блок управления 'VCCU' сообщает об обрыве к датчику температуры 'Ток зарядки (переменный ток)' на розетке автомобиля. VCCU Virhe: Ohjainlaite 'VCCU' ilmoittaa, että auton pistorasian lämpötilatunnistimessa 'Latausvirta (vaihtovirta)' on katkos. VCCU Fel: Styrenheten 'VCCU' meddelar avbrott till temperatursensorn 'Laddström (växelström)' på fordonsuttaget. VCCU Falha: O módulo de comando 'VCCU' comunica uma interrupção ao sensor de temperatura 'Corrente de carga (corrente alternada)' na tomada do veículo. VCCU 오류: 컨트롤 유닛 'VCCU'이(가) 차량 소켓의 온도 센서 '충전 전류(교류 전류)'에 대한 단선이 있다는 것을 알립니다. VCCU Грешка: Електронен блок 'VCCU' съобщава за прекъсване към температурен датчик 'Заряден ток (променлив ток)' на щекерната букса на автомобила. VCCU Βλαβη: Ο εγκέφαλος 'VCCU' δηλώνει διακοπή προς τον αισθητήρα θερμοκρασίας 'Ρεύμα φόρτισης (εναλλασσόμενο ρεύμα)' στην πρίζα οχήματος. VCCU Fault: Control unit 'VCCU' reports an open circuit to the temperature sensor 'Charging current (alternating current)' on the vehicle socket. VCCU Errore: La centralina di comando'VCCU' segnala una interruzione al sensore di temperatura 'Corrente di carica (corrente alternata)' nella presa di corrente del veicolo. VCCU Défaut : Le calculateur 'VCCU' signale une coupure en direction du capteur de température 'Courant de charge (courant alternatif)' sur la prise du véhicule. VCCU Hiba: A 'VCCU' vezérlőegység szakadást jelez a gépkocsi csatlakozóaljnál lévő 'Töltőáram (váltakozóáram)' hőmérsékletszenzor felé. VCCU Error: La unidad de control 'VCCU' comunica una interrupción hacia el sensor de temperatura 'Corriente de carga (corriente alterna)' en la caja de enchufe de carga. VCCU 错误: 控制单元'VCCU'报告车辆插座上的温度传感器'充电电流(交流电)'连接断路。 VCCU Chyba: Řídicí jednotka 'VCCU' hlásí přerušení ke snímači teploty 'Nabíjecí proud (střídavý proud)' u zásuvky vozidla. VCCU Greška: Upravljačka jedinica 'VCCU' prijavljuje prekid ka senzoru temperature 'Struja punjenja (naizmenična struja)' na utičnici na vozilu. VCCU エラー: コントロールユニット'VCCU'が、車両ソケットの温度センサ'充電電流(交流)'への断線を送信します。 VCCU Napaka: Krmilnik 'VCCU' javi prekinitev do temperaturnega senzorja 'Polnilni tok (izmenični tok)' na vtičnici vozila. VCCU Błąd: Moduł sterujący 'VCCU' sygnalizuje przerwę do czujnika temperatury 'Prąd ładowania (prąd zmienny)' przy gnieździe przyczepy. VCCU Fejl: Styreenheden 'VCCU' melder om en afbrydelse af temperatursensoren 'Ladestrøm (vekselstrøm)' på køretøjsstikdåsen. VCCU Eroare: Calculatorul 'VCCU' semnalează o întrerupere spre senzorul de temperatură 'Curent de încărcare (curent alternativ)' la priza autovehiculului. VCCU Arıza: 'VCCU' kumanda cihazı, araç prizindeki 'Şarj akımı (alternatif akım)' sıcaklık sensöründe doğru bir kesinti bildiriyor. VCCU Storing: Regeleenheid 'VCCU' meldt een onderbreking naar temperatuursensor 'Laadstroom (wisselstroom)' aan voertuigstroomaansluiting.
33F0E2 VCCU Inlet Temperature Sensor PTC1 Temperature Limit exceeded
33F0E3 VCCU Fehler: Das Steuergerät 'VCCU' meldet einen Kurzschluss nach Plus am Anschluss des Temperatursensors 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' an der Fahrzeugsteckdose. VCCU Неисправность: Блок управления 'VCCU' сообщает о замыкании на плюс на разъёме датчика температуры 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' на розетке автомобиля. VCCU Virhe: Ohjainlaite 'VCCU' ilmoittaa, että auton pistorasian lämpötilatunnistimen 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' liitännässä oikosulku plussaan. VCCU Fel: Styrenheten 'VCCU' meddelar kortslutning mot plus på temperatursensorns 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' anslutning på fordonsuttaget. VCCU Falha: O módulo de comando 'VCCU' comunica um curto-circuito com positivo na conexão do sensor de temperatura 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' na tomada do veículo. VCCU 오류: 컨트롤 유닛 'VCCU'이(가) 차량 소켓의 온도 센서 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' 연결부에 (+)극 단락이 있다는 것을 알립니다. VCCU Грешка: Електронен блок 'VCCU' съобщава за късо съединение към плюс на извода на температурен датчик 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS'на щекерната букса на автомобила. VCCU Βλαβη: Ο εγκέφαλος 'VCCU' δηλώνει βραχυκύκλωμα στο θετικό στη σύνδεση του αισθητήρα θερμοκρασίας 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' στην πρίζα οχήματος. VCCU Fault: Control unit 'VCCU' reports a short circuit to positive at the connection of temperature sensor 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' on the vehicle socket. VCCU Errore: La centralina di comando'VCCU' segnala un cortocircuito verso positivo nell'attacco del sensore di temperatura 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' nella presa di corrente del veicolo. VCCU Défaut : Le calculateur 'VCCU' signale un court-circuit avec le plus au niveau du raccord du capteur de température 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' sur la prise du véhicule. VCCU Hiba: A 'VCCU' vezérlőegység rövidzárlatot jelent a pozitív pont felé a gépkocsi csatlakozóaljnál lévő 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' hőmérsékletszenzor csatlakozóján. VCCU Error: La unidad de control 'VCCU' notifica un cortocircuito contra el polo positivo en la conexión del sensor de temperatura 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' en la caja de enchufe de carga. VCCU 错误: 控制单元'VCCU'报告车辆插座上的温度传感器'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS'的接口对正极短路。 VCCU Chyba: Řídicí jednotka 'VCCU' hlásí zkrat na plus u připojení snímače teploty 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' k zásuvce vozidla. VCCU Greška: Upravljačka jedinica 'VCCU' prijavljuje kratak spoj prema plusu na priključku senzora za temperaturu 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' na utičnici na vozilu. VCCU エラー: コントロールユニット'VCCU'が、車両ソケットの温度センサ'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS'の接続でプラスへのショートを送信します。 VCCU Napaka: Krmilnik 'VCCU' javi kratki stik na plus na priključku temperaturnega senzorja 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' na vtičnici vozila. VCCU Błąd: Moduł sterujący 'VCCU'sygnalizuje zwarcie z biegunem dodatnim na złączu czujnika temperatury 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' przy gnieździe pojazdu. VCCU Fejl: Styreenheden 'VCCU' melder om en kortslutning til plus på tilslutningen af temperatursensoren 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' til køretøjsstikdåsen. VCCU Eroare: Calculatorul 'VCCU' semnalează un scurtcircuit la plus la racordul senzorului de temperatură 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' la priza autovehiculului. VCCU Arıza: 'VCCU' kumanda cihazı, araç prizindeki 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' sıcaklık sensörünün bağlantısında artıya bir kısa devre bildiriyor. VCCU Storing: Regeleenheid 'VCCU' meldt een kortsluiting naar plus bij aansluiting van temperatuursensor 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' aan voertuigstroomaansluiting.
33F0E4 VCCU Fehler: Das Steuergerät 'VCCU' meldet einen Kurzschluss nach Masse am Anschluss des Temperatursensors 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' an der Fahrzeugsteckdose. VCCU Неисправность: Блок управления 'VCCU' сообщает о замыкании на массу на разъёме датчика температуры 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' на розетке автомобиля. VCCU Virhe: Ohjainlaite 'VCCU' ilmoittaa, että auton pistorasian lämpötilatunnistimen 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' liitännässä oikosulku maadoitukseen. VCCU Fel: Styrenheten 'VCCU' meddelar kortslutning mot jord på temperatursensorns 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' anslutning på fordonsuttaget. VCCU Falha: O módulo de comando 'VCCU' comunica um curto-circuito com massa na conexão do sensor de temperatura 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' na tomada do veículo. VCCU 오류: 컨트롤 유닛 'VCCU'이(가) 차량 소켓의 온도 센서 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' 연결부에 (-)극 단락이 있다는 것을 알립니다. VCCU Грешка: Електронен блок 'VCCU' съобщава за късо съединение към маса на извода на температурен датчик 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' на щекерната букса на автомобила. VCCU Βλαβη: Ο εγκέφαλος 'VCCU' δηλώνει βραχυκύκλωμα στη γείωση στη σύνδεση του αισθητήρα θερμοκρασίας 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' στην πρίζα οχήματος. VCCU Fault: Control unit 'VCCU' reports a short circuit to ground at the connection of temperature sensor 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' on the vehicle socket. VCCU Errore: La centralina di comando'VCCU' segnala un cortocircuito verso massa nell'attacco del sensore di temperatura 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' nella presa di corrente del veicolo. VCCU Défaut : Le calculateur 'VCCU' signale un court-circuit avec la masse au niveau du raccord du capteur de température 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' sur la prise du véhicule. VCCU Hiba: A 'VCCU' vezérlőegység rövidzárlatot jelent a test felé a gépkocsi csatlakozóaljnál lévő 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' hőmérsékletszenzor csatlakozóján. VCCU Error: La unidad de control 'VCCU' comunica un cortocircuito contra masa en la conexión del sensor de temperatura 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' en la caja de enchufe de carga. VCCU 错误: 控制单元'VCCU'报告车辆插座上的温度传感器'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS'的接口对地短路。 VCCU Chyba: Řídicí jednotka 'VCCU' hlásí zkrat na kostru u připojení snímače teploty 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' k zásuvce vozidla. VCCU Greška: Upravljačka jedinica 'VCCU' prijavljuje kratak spoj prema masi na priključku senzora za temperaturu 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' na utičnici na vozilu. VCCU エラー: コントロールユニット'VCCU'が、車両ソケットの温度センサ'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS'の接続でアースへのショートを送信します。 VCCU Napaka: Krmilnik 'VCCU' javi kratki stik na maso na priključku temperaturnega senzorja 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' na vtičnici vozila. VCCU Błąd: Moduł sterujący 'VCCU' sygnalizuje zwarcie z masą na złączu czujnika temperatury 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' przy gnieździe pojazdu. VCCU Fejl: Styreenheden 'VCCU' melder om en kortslutning til stel på tilslutningen af temperatursensoren 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' til køretøjsstikdåsen. VCCU Eroare: Calculatorul 'VCCU' semnalează un scurtcircuit la masă, la racordul senzorului de temperatură 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' la priza autovehiculului. VCCU Arıza: 'VCCU' kumanda cihazı, araç prizindeki 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' sıcaklık sensörünün bağlantısında şaseye bir kısa devre bildiriyor. VCCU Storing: Regeleenheid 'VCCU' meldt een kortsluiting naar massa bij aansluiting van temperatuursensor 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' aan voertuigstroomaansluiting.
34F0E3 VCCU Fehler: Das Steuergerät 'VCCU' meldet einen Kurzschluss nach Plus am Anschluss des Temperatursensors 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' an der Fahrzeugsteckdose. VCCU Неисправность: Блок управления 'VCCU' сообщает о замыкании на плюс на разъёме датчика температуры 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' на розетке автомобиля. VCCU Virhe: Ohjainlaite 'VCCU' ilmoittaa, että auton pistorasian lämpötilatunnistimen 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' liitännässä oikosulku plussaan. VCCU Fel: Styrenheten 'VCCU' meddelar kortslutning mot plus på temperatursensorns 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' anslutning på fordonsuttaget. VCCU Falha: O módulo de comando 'VCCU' comunica um curto-circuito com positivo na conexão do sensor de temperatura 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' na tomada do veículo. VCCU 오류: 컨트롤 유닛 'VCCU'이(가) 차량 소켓의 온도 센서 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' 연결부에 (+)극 단락이 있다는 것을 알립니다. VCCU Грешка: Електронен блок 'VCCU' съобщава за късо съединение към плюс на извода на температурен датчик 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS'на щекерната букса на автомобила. VCCU Βλαβη: Ο εγκέφαλος 'VCCU' δηλώνει βραχυκύκλωμα στο θετικό στη σύνδεση του αισθητήρα θερμοκρασίας 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' στην πρίζα οχήματος. VCCU Fault: Control unit 'VCCU' reports a short circuit to positive at the connection of temperature sensor 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' on the vehicle socket. VCCU Errore: La centralina di comando'VCCU' segnala un cortocircuito verso positivo nell'attacco del sensore di temperatura 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' nella presa di corrente del veicolo. VCCU Défaut : Le calculateur 'VCCU' signale un court-circuit avec le plus au niveau du raccord du capteur de température 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' sur la prise du véhicule. VCCU Hiba: A 'VCCU' vezérlőegység rövidzárlatot jelent a pozitív pont felé a gépkocsi csatlakozóaljnál lévő 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' hőmérsékletszenzor csatlakozóján. VCCU Error: La unidad de control 'VCCU' notifica un cortocircuito contra el polo positivo en la conexión del sensor de temperatura 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' en la caja de enchufe de carga. VCCU 错误: 控制单元'VCCU'报告车辆插座上的温度传感器'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS'的接口对正极短路。 VCCU Chyba: Řídicí jednotka 'VCCU' hlásí zkrat na plus u připojení snímače teploty 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' k zásuvce vozidla. VCCU Greška: Upravljačka jedinica 'VCCU' prijavljuje kratak spoj prema plusu na priključku senzora za temperaturu 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' na utičnici na vozilu. VCCU エラー: コントロールユニット'VCCU'が、車両ソケットの温度センサ'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS'の接続でプラスへのショートを送信します。 VCCU Napaka: Krmilnik 'VCCU' javi kratki stik na plus na priključku temperaturnega senzorja 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' na vtičnici vozila. VCCU Błąd: Moduł sterujący 'VCCU'sygnalizuje zwarcie z biegunem dodatnim na złączu czujnika temperatury 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' przy gnieździe pojazdu. VCCU Fejl: Styreenheden 'VCCU' melder om en kortslutning til plus på tilslutningen af temperatursensoren 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' til køretøjsstikdåsen. VCCU Eroare: Calculatorul 'VCCU' semnalează un scurtcircuit la plus la racordul senzorului de temperatură 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' la priza autovehiculului. VCCU Arıza: 'VCCU' kumanda cihazı, araç prizindeki 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' sıcaklık sensörünün bağlantısında artıya bir kısa devre bildiriyor. VCCU Storing: Regeleenheid 'VCCU' meldt een kortsluiting naar plus bij aansluiting van temperatuursensor 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' aan voertuigstroomaansluiting.
34F0E4 VCCU Fehler: Das Steuergerät 'VCCU' meldet einen Kurzschluss nach Masse am Anschluss des Temperatursensors 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' an der Fahrzeugsteckdose. VCCU Неисправность: Блок управления 'VCCU' сообщает о замыкании на массу на разъёме датчика температуры 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' на розетке автомобиля. VCCU Virhe: Ohjainlaite 'VCCU' ilmoittaa, että auton pistorasian lämpötilatunnistimen 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' liitännässä oikosulku maadoitukseen. VCCU Fel: Styrenheten 'VCCU' meddelar kortslutning mot jord på temperatursensorns 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' anslutning på fordonsuttaget. VCCU Falha: O módulo de comando 'VCCU' comunica um curto-circuito com massa na conexão do sensor de temperatura 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' na tomada do veículo. VCCU 오¥˜: 컨트롤 유닛 'VCCU'이(가) 차량 소켓의 온도 센서 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' 연결부에 (-)극 단락이 있다는 것을 알립니다. VCCU Грешка: Електронен блок 'VCCU' съобщава за късо съединение към маса на извода на температурен датчик 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' на щекерната букса на автомобила. VCCU Βλαβη: Ο εγκέφαλος 'VCCU' δηλώνει βραχυκύκλωμα στη γείωση στη σύνδεση του αισθητήρα θερμοκρασίας 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' στην πρίζα οχήματος. VCCU Fault: Control unit 'VCCU' reports a short circuit to ground at the connection of temperature sensor 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' on the vehicle socket. VCCU Errore: La centralina di comando'VCCU' segnala un cortocircuito verso massa nell'attacco del sensore di temperatura 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' nella presa di corrente del veicolo. VCCU Défaut : Le calculateur 'VCCU' signale un court-circuit avec la masse au niveau du raccord du capteur de température 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' sur la prise du véhicule. VCCU Hiba: A 'VCCU' vezérlőegység rövidzárlatot jelent a test felé a gépkocsi csatlakozóaljnál lévő 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' hőmérsékletszenzor csatlakozóján. VCCU Error: La unidad de control 'VCCU' comunica un cortocircuito contra masa en la conexión del sensor de temperatura 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' en la caja de enchufe de carga. VCCU 错误: 控制单元'VCCU'报告车辆插座上的温度传感器'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS'的接口对地短路。 VCCU Chyba: Řídicí jednotka 'VCCU' hlásí zkrat na kostru u připojení snímače teploty 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' k zásuvce vozidla. VCCU Greška: Upravljačka jedinica 'VCCU' prijavljuje kratak spoj prema masi na priključku senzora za temperaturu 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' na utičnici na vozilu. VCCU エラー: コントロールユニット'VCCU'が、車両ソケットの温度センサ'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS'の接続でアースへのショートを送信します。 VCCU Napaka: Krmilnik 'VCCU' javi kratki stik na maso na priključku temperaturnega senzorja 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' na vtičnici vozila. VCCU Błąd: Moduł sterujący 'VCCU' sygnalizuje zwarcie z masą na złączu czujnika temperatury 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' przy gnieździe pojazdu. VCCU Fejl: Styreenheden 'VCCU' melder om en kortslutning til stel på tilslutningen af temperatursensoren 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' til køretøjsstikdåsen. VCCU Eroare: Calculatorul 'VCCU' semnalează un scurtcircuit la masă, la racordul senzorului de temperatură 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' la priza autovehiculului. VCCU Arıza: 'VCCU' kumanda cihazı, araç prizindeki 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' sıcaklık sensörünün bağlantısında şaseye bir kısa devre bildiriyor. VCCU Storing: Regeleenheid 'VCCU' meldt een kortsluiting naar massa bij aansluiting van temperatuursensor 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' aan voertuigstroomaansluiting.
34F0E5 VCCU Fehler: Das Steuergerät 'VCCU' meldet eine Unterbrechung des Temperatursensors 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' an der Fahrzeugsteckdose. VCCU Неисправность: Блок управления 'VCCU' сообщает об обрыве датчика температуры 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' на розетке автомобиля. VCCU Virhe: Ohjainlaite 'VCCU' ilmoittaa lämpötilatunnistimen 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' virtakatkoksesta auton pistorasiaan. VCCU Fel: Styrenheten 'VCCU' meddelar ett avbrott hos temperatursensorn 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' på fordonsuttaget. VCCU Falha: O módulo de comando 'VCCU' comunica uma interrupção do sensor de temperatura 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' na tomada do veículo. VCCU 오류: 컨트롤 유닛 'VCCU'이(가) 차량 소켓 온도 센서 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS'의 단선을 알립니다. VCCU Грешка: Електронен блок 'VCCU' съобщава за прекъсване на температурен датчик 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' на щекерната букса на автомобила. VCCU Βλαβη: Ο εγκέφαλος 'VCCU' δηλώνει διακοπή του αισθητήρα θερμοκρασίας 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' στην πρίζα οχήματος. VCCU Fault: Control unit 'VCCU' reports an open circuit of temperature sensor 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' on the vehicle socket. VCCU Errore: La centralina di comando 'VCCU' segnala un'interruzione del sensore di temperatura 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' sulla presa di corrente del veicolo. VCCU Défaut : Le calculateur 'VCCU' signale une coupure du capteur de température 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' sur la prise du véhicule. VCCU Hiba: A 'VCCU' vezérlőegység szakadását jelez a gépkocsi csatlakozóaljon lévő 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' hőmérsékletszenzornál. VCCU Error: La unidad de control 'VCCU' comunica una interrupción del sensor de temperatura 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' en la caja de enchufe de carga. VCCU 错误: 控制单元'VCCU'报告车辆插座上的温度传感器'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS'断路。 VCCU Chyba: Řídicí jednotka 'VCCU' hlásí přerušení snímače teploty 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' u zásuvky vozidla. VCCU Greška: Upravljačka jedinica 'VCCU' prijavljuje prekid senzora temperature 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' na utičnici na vozilu. VCCU エラー: コントロールユニット'VCCU'が車両ソケットの温度センサ'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS'の断線を送信します。 VCCU Napaka: Krmilnik 'VCCU' javi prekinitev temperaturnega senzorja 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' na vtičnici vozila. VCCU Błąd: Moduł sterujący 'VCCU' sygnalizuje przerwę do czujnika temperatury 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' przy gnieździe pojazdu. VCCU Fejl: Styreenheden 'VCCU' melder om en afbrydelse af temperatursensoren 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' på køretøjsstikdåsen. VCCU Eroare: Calculatorul 'VCCU' semnalează o întrerupere a senzorului de temperatură 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' la priza autovehiculului. VCCU Arıza: 'VCCU' kumanda cihazı, araç prizindeki 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' sıcaklık sensöründe bir kopukluk olduğunu bildiriyor. VCCU Storing: Regeleenheid 'VCCU' meldt een onderbreking van temperatuursensor 'Ladestrom (Gleichstrom) MINUS' van voertuigstroomaansluiting.
3CF0E4 VCCU Fehler: Das Steuergerät VCCU erkennt einen Kurzschluss nach Masse des Nährungskontakt (PP). VCCU Неисправность: Das Steuergerät VCCU erkennt einen Kurzschluss nach Masse des Nährungskontakt (PP). VCCU Virhe: Das Steuergerät VCCU erkennt einen Kurzschluss nach Masse des Nährungskontakt (PP). VCCU Fel: Das Steuergerät VCCU erkennt einen Kurzschluss nach Masse des Nährungskontakt (PP). VCCU Falha: Das Steuergerät VCCU erkennt einen Kurzschluss nach Masse des Nährungskontakt (PP). VCCU 오류: Das Steuergerät VCCU erkennt einen Kurzschluss nach Masse des Nährungskontakt (PP). VCCU Грешка: Das Steuergerät VCCU erkennt einen Kurzschluss nach Masse des Nährungskontakt (PP). VCCU Βλαβη: Das Steuergerät VCCU erkennt einen Kurzschluss nach Masse des Nährungskontakt (PP). VCCU Fault: Das Steuergerät VCCU erkennt einen Kurzschluss nach Masse des Nährungskontakt (PP). VCCU Errore: Das Steuergerät VCCU erkennt einen Kurzschluss nach Masse des Nährungskontakt (PP). VCCU Défaut : Das Steuergerät VCCU erkennt einen Kurzschluss nach Masse des Nährungskontakt (PP). VCCU Hiba: Das Steuergerät VCCU erkennt einen Kurzschluss nach Masse des Nährungskontakt (PP). VCCU Error: Das Steuergerät VCCU erkennt einen Kurzschluss nach Masse des Nährungskontakt (PP). VCCU 错误: Das Steuergerät VCCU erkennt einen Kurzschluss nach Masse des Nährungskontakt (PP). VCCU Chyba: Das Steuergerät VCCU erkennt einen Kurzschluss nach Masse des Nährungskontakt (PP). VCCU Greška: Das Steuergerät VCCU erkennt einen Kurzschluss nach Masse des Nährungskontakt (PP). VCCU エラー: Das Steuergerät VCCU erkennt einen Kurzschluss nach Masse des Nährungskontakt (PP). VCCU Napaka: Das Steuergerät VCCU erkennt einen Kurzschluss nach Masse des Nährungskontakt (PP). VCCU Błąd: Das Steuergerät VCCU erkennt einen Kurzschluss nach Masse des Nährungskontakt (PP). VCCU Fejl: Das Steuergerät VCCU erkennt einen Kurzschluss nach Masse des Nährungskontakt (PP). VCCU Eroare: Das Steuergerät VCCU erkennt einen Kurzschluss nach Masse des Nährungskontakt (PP). VCCU Arıza: Das Steuergerät VCCU erkennt einen Kurzschluss nach Masse des Nährungskontakt (PP). VCCU Storing: Das Steuergerät VCCU erkennt einen Kurzschluss nach Masse des Nährungskontakt (PP).
3CF0E5 VCCU Fehler: Das Steuergerät VCCU erkennt eine Unterbrechnung des Nährungskontakt (PP). VCCU Неисправность: Das Steuergerät VCCU erkennt eine Unterbrechnung des Nährungskontakt (PP). VCCU Virhe: Das Steuergerät VCCU erkennt eine Unterbrechnung des Nährungskontakt (PP). VCCU Fel: Das Steuergerät VCCU erkennt eine Unterbrechnung des Nährungskontakt (PP). VCCU Falha: Das Steuergerät VCCU erkennt eine Unterbrechnung des Nährungskontakt (PP). VCCU 오류: Das Steuergerät VCCU erkennt eine Unterbrechnung des Nährungskontakt (PP). VCCU Грешка: Das Steuergerät VCCU erkennt eine Unterbrechnung des Nährungskontakt (PP). VCCU Βλαβη: Das Steuergerät VCCU erkennt eine Unterbrechnung des Nährungskontakt (PP). VCCU Fault: Das Steuergerät VCCU erkennt eine Unterbrechnung des Nährungskontakt (PP). VCCU Errore: Das Steuergerät VCCU erkennt eine Unterbrechnung des Nährungskontakt (PP). VCCU Défaut : Das Steuergerät VCCU erkennt eine Unterbrechnung des Nährungskontakt (PP). VCCU Hiba: Das Steuergerät VCCU erkennt eine Unterbrechnung des Nährungskontakt (PP). VCCU Error: Das Steuergerät VCCU erkennt eine Unterbrechnung des Nährungskontakt (PP). VCCU 错误: Das Steuergerät VCCU erkennt eine Unterbrechnung des Nährungskontakt (PP). VCCU Chyba: Das Steuergerät VCCU erkennt eine Unterbrechnung des Nährungskontakt (PP). VCCU Greška: Das Steuergerät VCCU erkennt eine Unterbrechnung des Nährungskontakt (PP). VCCU エラー: Das Steuergerät VCCU erkennt eine Unterbrechnung des Nährungskontakt (PP). VCCU Napaka: Das Steuergerät VCCU erkennt eine Unterbrechnung des Nährungskontakt (PP). VCCU Błąd: Das Steuergerät VCCU erkennt eine Unterbrechnung des Nährungskontakt (PP). VCCU Fejl: Das Steuergerät VCCU erkennt eine Unterbrechnung des Nährungskontakt (PP). VCCU Eroare: Das Steuergerät VCCU erkennt eine Unterbrechnung des Nährungskontakt (PP). VCCU Arıza: Das Steuergerät VCCU erkennt eine Unterbrechnung des Nährungskontakt (PP). VCCU Storing: Das Steuergerät VCCU erkennt eine Unterbrechnung des Nährungskontakt (PP).
3DF0E2 VCCU Fehler: Die Software des Steuergerätes 'DCCU' ist inkompatibel. VCCU Неисправность: Программное обеспечение блока управления 'DCCU' несовместимо. VCCU Virhe: Ohjainlaitteen 'DCCU' ohjelma ei ole yhteensopiva. VCCU Fel: Programvaran till styrenhet 'DCCU' är inkompatibel. VCCU Falha: O software do módulo de comando 'DCCU' é incompatível VCCU 오류: 컨트롤 유닛 'DCCU'의 소프트웨어가 호환되지 않습니다. VCCU Грешка: Софтуерът на електронния блок за управление 'DCCU' е несъвместим. VCCU Βλαβη: Το λογισμικό του εγκεφάλου 'DCCU' δεν είναι συμβατό. VCCU Fault: The software of control unit 'DCCU' is incompatible. VCCU Errore: Il software della centralina di comando 'DCCU' è incompatibile. VCCU Défaut : Le logiciel du calculateur 'DCCU' n'est pas compatible. VCCU Hiba: A 'DCCU' vezérlőegység szoftvere nem kompatibilis. VCCU Error: El software de la unidad de control 'DCCU' es incompatible. VCCU 错误: 控制单元'DCCU'的软件不兼容。 VCCU Chyba: Software řídící jednotky 'DCCU' není kompatibilní. VCCU Greška: Software upravljačke jedinice 'DCCU' je neusklađen. VCCU エラー: コントロール・ユニット'DCCU'のソフトウェアには互換性がありません。 VCCU Napaka: Programska oprema krmilnika 'DCCU' ni združljiva. VCCU Błąd: Oprogramowanie modułu sterującego 'DCCU' jest niekompatybilne. VCCU Fejl: Software i styreenhed 'DCCU' er inkompatibel. VCCU Eroare: Software-ul calculatorului 'DCCU' este incompatibil. VCCU Arıza: 'DCCU' kumanda kutusu yazılımı uyumlu değil. VCCU Storing: Software van regeleenheid 'DCCU' is niet compatibel.
18F8EF DCCU Fehler: Die Schütze der Hochvoltbatterie wurden unter Last geöffnet. DCCU Неисправность: Контакторы высоковольтной АКБ были разомкнуты под нагрузкой. DCCU Virhe: Korkeajänniteakun suojareleet avautuvat kuormitettuna. DCCU Fel: Högvoltsbatteriets kontaktorer har öppnats under belastning. DCCU Falha: Os contatores da bateria de alta tensão foram abertos sob carga. DCCU 오류: 고전압 배터리의 게이트가 부하가 있는 상태에서 열렸습니다. DCCU Грешка: Контакторът на високоволтовата акумулаторна батерия се е отворил под натоварване. DCCU Βλαβη: Οι διακόπτες προστασίας της μπαταρίας υψηλής τάσης άνοιξαν υπό φορτίο. DCCU Fault: The contactors of the high-voltage battery were opened under load. DCCU Errore: I contattori della batteria ad alto voltaggio sono stati aperti sotto carico. DCCU Défaut : Les disjoncteurs de la batterie haute tension sont ouverts en charge. DCCU Hiba: A nagyfeszültségű akkumulátor védőkapcsolója terhelés alatt került nyitásra. DCCU Error: Los contactores de la batería de alto voltaje se han abierto estando sometidos a carga. DCCU 错误: 高电压蓄电池的接触器已在负载下打开。 DCCU Chyba: Stykače vysokonapěťového akumulátoru byly vypnuty pod zatížením. DCCU Greška: Sklopke baterije visokog napona su se otvorile zbog opterećenja. DCCU エラー: 高電圧バッテリの接触器が負荷を受けて開きました。 DCCU Napaka: Kontaktorji visokonapetostnega akumulatorja so se odprli pri obremenitvi. DCCU Błąd: Styczniki akumulatora wysokiego napięcia zostały otwarte pod obciążeniem. DCCU Fejl: Højvoltsbatteriets kontaktorer blev åbnet under belastning. DCCU Eroare: Contactorii acumulatorului de înaltă tensiune au fost deschiși sub sarcină. DCCU Arıza: Yüksek voltaj aküsünün kontaktörleri yük altında açıldı. DCCU Storing: Veiligheidsschakelaars van hoogspanningsaccu zijn onder belasting geopend.
2CF0E9 Das Steuergerät 'VCCU' meldet einen Kurzschluss nach Plus der Datenleitung 'CP'. Блок управления 'VCCU' сообщает о замыкании на плюс провода данных 'CP'. Ohjainlaite 'VCCU' ilmoittaa oikosulusta plussaan datajohdossa 'CP'. Styrenheten 'VCCU' meddelar en kortslutning mot plus i dataledningen 'CP'. O módulo de comando 'VCCU' comunica um curto-circuito com o positivo no cabo de transmissão de dados 'CP'. 컨트롤 유닛 'VCCU'이(가) 데이터 라인 'CP'의 (+)극 단락을 알립니다. Електронен блок 'VCCU' съобщава късо съединение към плюс на кабела за пренос на данни 'CP'. Ο εγκέφαλος 'VCCU' δηλώνει βραχυκύκλωμα με τον θετικό πόλο του αγωγού δεδομένων 'CP'. Control unit 'VCCU' reports a short circuit to positive of data line 'CP'. La centralina di comando 'VCCU' segnala un cortocircuito verso positivo della linea di trasmissione dati 'CP'. Le calculateur 'VCCU' signale un court-circuit avec le plus du câble de données 'CP'. A 'VCCU' vezérlőegység az 'CP' adatvezeték pozitív pont felé fennálló rövidzárlatát jelzi. La unidad de control 'VCCU' comunica un cortocircuito contra el polo positivo de la línea de datos 'CP'. 控制单元'VCCU'报告数据线'CP'对正极短路。 Řídicí jednotka 'VCCU' hlásí zkrat do plusu datového vedení 'CP'. Upravljačka jedinica 'VCCU' prijavljuje kratak spoj prema plusu voda podataka 'CP'. コントロールユニット'VCCU'がデータライン'CP'にプラスへのショートがあることを送信しています。 Krmilnik 'VCCU' javi kratki stik na plus podatkovne povezave 'CP'. Moduł sterujący 'VCCU' zgłasza zwarcie przewodu danych 'CP' z biegunem dodatnim. Styreenheden 'VCCU' melder om en kortslutning til plus på dataledningen 'CP'. Calculatorul 'VCCU' semnalează un scurtcircuit la plus la cablul de date 'CP'. 'VCCU' kumanda cihazı 'CP' veri hattının artısından sonra kısa devre bildiriyor. Regeleenheid 'VCCU' meldt een kortsluiting naar plus van gegevenskabel 'CP'.
32F0E0 Das Steuergerät 'VCCU' meldet eine Überschreitung der Temperaturschwelle des Temperatursensors 'Ladestrom (Wechselstrom)' an der Fahrzeugsteckdose. Блок управления 'VCCU' сообщает о превышении температурного порога датчика температуры 'Ток зарядки (переменный ток)' на розетке автомобиля. Ohjainlaite 'VCCU' ilmoittaa, että auton pistorasian lämpötilatunnistimen 'Latausvirta (vaihtovirta)' lämpötilakynnys on ylittynyt. Styrenheten 'VCCU' meddelar att temperaturtröskeln för temperatursensorn 'Laddström (växelström)' på fordonsuttaget har överskridits. O módulo de comando 'VCCU' comunica um excesso da temperatura limite do sensor de temperatura 'Corrente de carga (corrente alternada)' na tomada do veículo. 컨트롤 유닛 'VCCU'이(가) 차량 소켓 온도 센서 '충전 전류(교류 전류)'의 온도 임계값이 초과되었음을 알립니다. Електронен блок 'VCCU' съобщава за превишаване на температурните прагове на температурен датчик 'Заряден ток (променлив ток)' на щекерната букса на автомобила. Ο εγκέφαλος 'VCCU' δηλώνει μια υπέρβαση του ορίου θερμοκρασίας του αισθητήρα θερμοκρασίας 'Ρεύμα φόρτισης (εναλλασσόμενο ρεύμα)' στην πρίζα οχήματος. Control unit 'VCCU' reports that the temperature threshold of temperature sensor 'Charging current (alternating current)' on the vehicle socket is exceeded. La centralina di comando'VCCU' segnala un superamento della soglia di temperatura del sensore di temperatura 'Corrente di carica (corrente alternata)' nella presa di corrente del veicolo. Le calculateur 'VCCU' signale un dépassement du seuil de température du capteur de température 'Courant de charge (courant alternatif)' sur la prise du véhicule. A 'VCCU' vezérlőegység azt jelenti, hogy a gépkocsi csatlakozóaljnál lévő 'Töltőáram (váltakozóáram)' hőmérsékletszenzor hőmérséklet-határértéke túllépésre került. La unidad de control 'VCCU' comunica que se ha sobrepasado el umbral de temperatura del sensor de temperatura 'Corriente de carga (corriente alterna)' en la caja de enchufe de carga. 控制单元'VCCU'报告车辆插座上的温度传感器'充电电流(交流电)'超出温度阈值。 Řídicí jednotka 'VCCU' hlásí překročení přerušení teplotní meze snímače teploty 'Nabíjecí proud (střídavý proud)' u zásuvky vozidla. Upravljačka jedinica 'VCCU' prijavljuje prekoračenje praga temperature senzora temperature 'Struja punjenja (naizmenična struja)' na utičnici na vozilu. コントロールユニット'VCCU'が、車両ソケットの温度センサ'充電電流(交流)'の温度しきい値が超えたことを送信します。 Krmilnik 'VCCU' javi prekoračitev temperaturnega praga temperaturnega senzorja 'Polnilni tok (izmenični tok)' na vtičnici vozila. Moduł sterujący 'VCCU' sygnalizuje przekroczenie progu temperatury czujnika temperatury 'Prąd ładowania (prąd zmienny)' przy gnieździe przyczepy. Styreenheden 'VCCU' melder om en overskridelse af temperaturtærsklen i temperatursensoren 'Ladestrøm (vekselstrøm)' på køretøjsstikdåsen. Calculatorul 'VCCU' semnalează o depășire a pragului de temperatură al senzorului de temperatură 'Curent de încărcare (curent alternativ)' la priza autovehiculului. 'VCCU' kumanda cihazı, araç prizindeki 'Şarj akımı (alternatif akım)' sıcaklık sensörü sıcaklık eşiğinin aşıldığını bildiriyor. Regeleenheid 'VCCU' meldt een overschrijding van temperatuurdrempel van temperatuursensor 'Laadstroom (wisselstroom)' aan voertuigstroomaansluiting.
32F0F0 VCCU Inlet Temperature Sensor AC De-Rating active
33F0E0 Das Steuergerät 'VCCU' meldet eine Überschreitung der Temperaturschwelle des Temperatursensors 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' an der Fahrzeugsteckdose. Блок управления 'VCCU' сообщает о превышении температурного порога датчика температуры 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' на розетке автомобиля. Ohjainlaite 'VCCU' ilmoittaa, että auton pistorasian lämpötilatunnistimen 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' lämpötilakynnys on ylittynyt. Styrenheten 'VCCU' meddelar att temperaturtröskeln för temperatursensorn 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' på fordonsuttaget har överskridits. O módulo de comando 'VCCU' comunica um excesso da temperatura limite do sensor de temperatura 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' na tomada do veículo. 컨트롤 유닛 'VCCU'이(가) 차량 소켓 온도 센서 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS'의 온도 임계값이 초과되었음을 알립니다. Електронен блок 'VCCU' съобщава за превишаване на температурните прагове на температурен датчик 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' на щекерната букса на автомобила. Ο εγκέφαλος 'VCCU' δηλώνει μια υπέρβαση του ορίου θερμοκρασίας του αισθητήρα θερμοκρασίας 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' στην πρίζα οχήματος. Control unit 'VCCU' reports that the temperature threshold of temperature sensor 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' on the vehicle socket is exceeded. La centralina di comando'VCCU' segnala un superamento della soglia di temperatura del sensore di temperatura 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' nella presa di corrente del veicolo. Le calculateur 'VCCU' signale un dépassement du seuil de température du capteur de température 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' sur la prise du véhicule. A 'VCCU' vezérlőegység azt jelenti, hogy a gépkocsi csatlakozóaljnál lévő 'Ladestrom (Gleichstrom) PLUS' hőmérsékletszenzor hőmérséklet-határértéke túllépésre ker